Přední český plastický chirurg. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří zvětšení a modelace prsou nebo také plastická operace nosu. Obsolvoval řadu odborných stáží v zahraničí.
Aktualizace: 13. 1. 2021

Navigace

  • Úvod
  • Co je to facelift (rhytidektomie) - operace obličeje
  • Průběh operace obličeje (facelifting): Volba anestezie
  • Facelifting - Lifting obličeje
  • Jste vhodným kandidátem na facelifting?
  • Před faceliftem
  • Po faceliftingu
  • Možnost kombinace se dalšími omlazujícími zákroky
  • Výsledný efekt

Úvod

Facelifting (face lift) je operace obličeje, kdy se odstraněním přebytečné kůže, podkožního tuku a zpevněním vazivového aparátu vypne kůže obličeje, někdy i krku - neck-lift. Provádí se nejčastěji v celkové anestezii, trvá asi 1,5 až 3 hodiny, Hospitalizace je 1 den, celkový obvaz hlavy se odstraní 3.-5. den. Rekonvalescence bývá 1-2 týdny, výrazná fyzická zátěz je možná za měsíc.

Co je to facelift (rhytidektomie) - operace obličeje

Co je to facelift

Co je to facelift (rhytidektomie) - operace obličeje

Mezi nosem a ústy se tvoří hluboké vrásky, tzv. noseretní rýhy. Zejména kůže v oblasti spodní čelisti a na krku ochabuje a povoluje. Na krku se objevují záhyby s výrazně povolenou kůží v oblasti podbradku. Tyto projevy je možné velmi efektivně odstranit pomocí operace obličeje a krku (faceliftingu a neck-liftu). Historie faceliftu sahá opravdu daleko a metody zákroku se neustále zdokonalují.

Odstraněním přebytečné povolené kůže, eventuálně tukových nadbytků a zpevněním podkožního svalově vazivového aparátu se dosáhne vypnutí kůže obličeje a krku. Což ve svém výsledku vede k odstranění vrásek a výše uvedených stop stárnutí. Facelifting se provádí většinou samostatně, ale může být kombinován s dalšími úpravami v této oblasti jako je operace očních víček.

Pokud uvažujete o faceliftingu, tyto řádky vám poskytnou základní informace o tom, pro koho je vhodný, jak je prováděn a jaké výsledky můžete očekávat (např. odstranění vrásek). Konkrétní postup a metoda faceliftu se může více či méně lišit od poskytnutých informací, vzhledem k individuálnímu přístupu operatéra ke konkrétnímu pacientovi.

Dobrý výsledek faceliftingu je vždy podmíněn porozuměním a dobrou spoluprácí mezi pacientem a chirurgem a proto neváhejte požádat svého lékaře o vysvětlení všeho, čemu nerozumíte.

Fotky před a po faceliftu obličeje. (foto: soukromý archiv lékaře)

Fotky před a po faceliftu obličeje. (foto: soukromý archiv lékaře)

Průběh operace obličeje (facelifting): Volba anestezie

Facelifting je možné provádět v narkóze (celková anestezie) nebo v tzv. analgosedaci, což, jak název napovídá, je kombinace užití analgetik (látek tlumících bolest) a sedativ. Analgosedace je pro většinu chirurgů výhodnější, ale vždy při rozhodování o tomto typu anestezie záleží na dobré spolupráci s pacientem a není tak vždy možné ji využít. 

V každém případě je před operací nutné minimálně 6 hodin nejíst, nepít, nekouřit. Pacient musí počítat s minimálně jednodenní hospitalizací.

Napnutí kůže obličeje

Napnutí kůže obličeje

Facelifting - Lifting obličeje

Facelifting obvykle trvá 1,5 až 3 hodiny, pokud je spojen s dalšími zákroky, může trvat ještě déle. V případě rozsáhlejšího zákroku však většinou chirurg upřednostňuje provedení těchto dalších zákroků v druhé době.

Každý chirurg může přistupovat k operaci individuálním způsobem. Přesné umístění řezu a posloupnost jednotlivých kroků při faceliftu závisí na technice, kterou váš chirurg zvolí, nicméně se ve většině případů výrazně neliší.

Řez je obvykle veden z vlasaté části spánkové oblasti dolů, kde kopíruje přirozenou linii předního okraje boltce a dále za ušní lalůček mírně vzhůru do vlasaté části za ušním boltcem. Pokud si operace vyžádá i zásah do oblasti podbradku, může být rovněž proveden malý řez pod bradou.

Kůže spánkové oblasti tváří a krku se jemnou preparací uvolní od níže uložených struktur a po přesném vyměření se odstraní její nadbytek. V případě silnější tukové vrstvy, zejména v oblasti podbradku, může být zákrok kombinován s jemnou liposukcí v této oblasti. Stejným způsobem jako kůži je pro dlouhodobý výsledek nutné též vypnout podkožní svalově vazivový aparát tzv. SMAS lifting. Řezy se ve většině svého průběhu uzavírají nitrokožními vstřebatelnými stehy.

Pod kůži krku a tváří může být na obou stranách zaveden dren, který v první fázi po faceliftu odvádí tekutiny, které by se jinak hromadily pod uvolněnou kůží, což by ve svém důsledku mohlo výrazně komplikovat průběh hojení. V závěru operace je většinou přiložen elastický podložený obvaz, který fixuje oblasti tváří a krku.

Fotky před a po faceliftu (foto: soukromý archiv lékaře)

Fotky před a po faceliftu (foto: soukromý archiv lékaře)

Jste vhodným kandidátem na facelifting?

Facelift se provádí jak u žen, tak v současné době stále ve větší míře i u mužů. Indikací k operaci je výraznější povolení kůže v oblasti obličeje a krku.

Samozřejmým předpokladem je celkový dobrý zdravotní stav pacienta. Většina klientů je ve věku od čtyřiceti do šedesáti let. Facelifting však může být proveden i u osob mladších, pokud se u nich výše uvedené projevy stárnutí projeví dříve, než je obvyklé. Zároveň tak přichází operace v úvahu i u osob starších, pokud splňují zdravotní předpoklady k provedení operace.

Facelifting vám umožní vypadat mladší a více svěží, ale nikdy by výsledek neměl na okolí působit nepřirozeně. Než se rozhodnete k zákroku, dobře si promyslete svá očekávání a promluvte si o nich s operujícím lékařem.

Fotky před a po faceliftu z profilu (foto: soukromý archiv lékaře)

Fotky před a po faceliftu z profilu (foto: soukromý archiv lékaře)

Před faceliftem

Pokud se k tomuto zákroku rozhodnete, vámi vybraný plastický chirurg na facelift vám vysvětlí postup operace a způsob anestezie. Měl by vás rovněž informovat o všech možných rizicích spojených s operací. Neváhejte svému lékaři položit jakékoliv dotazy, především otázky týkající se vašich očekávání a obav z výsledků faceliftingu.

Lékař vám vysvětlí, jak se k operaci připravit, včetně pokynů týkajících se jídla a pití, kouření a užívání či vynechání některých léků.

Dodržení všech těchto rad je samozřejmostí a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému zhojení. Před plánovaným faceliftingem byste si měli zajistit odvoz domů a případně domluvit výpomoc v průběhu prvních pooperačních dnů.

Po faceliftingu

Na konečný výsledek je třeba si počkat

Po faceliftingu

Zavedené dreny se obvykle odstraňují druhý den po operaci a pacient odchází do domácího ošetření. V individuálních případech může hospitalizace trvat déle.

Celkový obvaz hlavy se odstraňuje obvykle třetí až pátý den po operaci, a pokud jsou použity nevstřebatelné stehy, jejich vyjmutí se provádí sedmý až desátý den po operaci. Jizvy po faceliftu se hojí poměrně rychle.

Doba rekonvalescence je obvykle v rozmezí jednoho až dvou týdnů. Výraznější fyzická zátěž se nedoporučuje po dobu jednoho měsíce.

Po operaci se obvykle neobjevují závažnější problémy. Případná bolest může být zmírněna léky předepsanými chirurgem. Pokud by však přetrvávaly intenzivní bolesti nebo se objevil výraznější otok obličeje, neprodleně se obraťte na svého lékaře.

Určitá necitlivost pokožky po zákroku je celkem normální a postupně zmizí během několika týdnů či měsíců. V první fázi po faceliftingu musíte počítat s většími či menšími otoky a někdy i podlitinami. Není tedy možné očekávat konečný výsledek ihned po operaci, ale musíte si na něj s příslušnou dávkou trpělivosti počkat.

facelift

Zákrok je možné kombinovat s dalšími výkony

Možnost kombinace se dalšími omlazujícími zákroky

Facelift je možné kombinovat s dalšími omlazujcími zákroky. Jen je vždy nutné konzultovat vaše požadavky s plastickým chirurgem. On navrhne vhodný postup a kombinaci s přihlédnutím na váš zdravotní stav a další faktory. Plastickému chirurgovi jde vždy hlavně o vaše zdraví.

Výsledný efekt

Výsledný efekt faceliftu obvykle přetrvává pět až deset let. Zákrok je možné v případě potřeby provést opakovaně.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."