Oblastní nemocnice - Oční oddělení

Oblastní nemocnice - Oční oddělení

Žádné recenze
Ohodnotit
V.Klementa 147, Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.
Oblastní nemocnice - Oční oddělení
Oblastní nemocnice - Oční oddělení
Žádné recenze
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Informace

Na očním oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi je každý rok realizováno zhruba 3 300 operací, výrazný podíl přitom tvoří operace šedého zákalu – zpravidla se jedná o 2 300 operací ročně. Nutno zmínit, že již 15 let patří toto oddělení ke špičce v operacích šedého zákalu.

Pracoviště se zaměřuje například na operace předního oka (šedý zákal, zelený zákal), dále na implementace očních čoček, transplantaci rohovky či na ošetřování úrazů oka. Probíhají zde také korekční operace očních víček či odstraňování nádorů.

Oddělení se skládá jak z lůžkové, tak z ambulantní části. Toto pracoviště je vybaveno moderní technikou. Jako příklad můžeme uvést například přístroj pro OCT vyšetření, počítačovou statickou perimetrii, oční ultrazvuk či digitální sítnicové kamery. Oční oddělení najdeme v nemocničním pavilonu s označením F. Najdeme zde jak lůžkovou část, ale část ambulancí, nachází se zde také pohotovost.

Ambulantní péče

Součástí oddělení je také několik ambulancí. Část z nich je specializovaná – nalezneme zde například retinání poradnu, gloukomovou poradnu či laserové pracoviště. Některé z ambulancí se nacházejí přímo v nemocnici, další na poliklinice Modrá hvězda, část ambulancí nalezneme také v Benátkách nad Jizerou.

Součástí lůžkové části daného oddělení je oční pohotovostní služba. Pohotovost funguje denně (pondělí-neděle). Lékaři se na tomto pracovišti střídají.

Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi tvoří celkem 34 oddělení. Najdeme zde celkem 15 lůžkových oddělení (včetně 2 pracovišť LDN), pacientům je k dispozici 84 odborných ambulancí.

Vize nemocnice je zaměřena na dosažení a udržení akreditace zařízení. V souvislosti s tím je zde prioritou bezpečnost pacientů, poskytování zdravotní péče na vysoké úrovni a kontinuální zvyšování kvality dané péče. Nemocnice se snaží být otevřeným a přátelským zařízením, které je transparentní a ekonomicky soběstačné.

Za zmínku stojí také fakt, že v nemocnici má dlouhou historii dobrovolnictví – dobrovolníci zde působí již více než 10 let.

První návštěva zdarma:

  • Ne
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.