Specializuje se na estetickou, regenerativní a anti-aging medicínu. Na své klinice BE ELITE CLINIC provádí zákroky v oboru plastické chirurgie a estetické medicíny pomocí jedinečných technologií.
Aktualizace: 17. 7. 2020

Navigace

 • Úvod
 • Po polední pauze krásnější
 • Délka efektu se liší dle typu nití
 • Nitě od hlavy až k patě
 • Indikace
 • Průběh zákroku
 • Rekonvalescence
 • Délka efektu
 • Komplikace
 • Kontraindikace
 • Závěr

Úvod

Dnešní doba je typická kultem mládí a krásy. Získání respektu ve společnosti i práci je velmi ovlivněno nejen našimi schopnostmi a vlastnostmi, ale velkou mírou i zevnějškem lidí. Tento stále větší společenský tlak s sebou přináší nárůst klientů v ordinacích estetických lékařů a plastických chirurgů a tím zároveň nutnost neustálého rozvoje metod, materiálů a technik s maximální účinností a minimální rekonvalescencí.

Po polední pauze krásnější

Po polední pauze krásnější

Po polední pauze krásnější

Aplikace mezonití, nití a niťové liftingy zažívají v posledních letech nebývalý boom, protože jsou ve velké míře komplexním řešením všech jmenovaných požadavků:

 • spojují výhody plastické chirurgie a kosmetologie, jsou ambulantní tzv. lunch-time-procedures,
 • přinášejí optimální výsledek přetrvávající 1-2 roky,
 • efekt takzvaného faceliftu bez skalpelu a bez jizev,
 • jsou bezpečné, s minimální bolestivostí, s rychlým hojením,
 • jsou s výhodou kombinovatelné s ostatními estetickými zákroky.

Jak už tomu v medicíně bývá, nové materiály a metody vznikají převážně na základě pečlivého studia a znalosti kladů a záporů, výhod a nevýhod již existujících metod a materiálů, jejich modifikací a využitím jejich potenciálu. Stejně tak nitě a mezonitě pro estetickou medicínu postupně vznikaly adaptací prostředků používaných po dlouhá léta v ortopedii, chirurgii, plastické chirurgii a oftalmologii, v tkáňovém inženýrství, ve farmacii atd.

Při zákroku samotném jsou do obličeje aplikovány buď:

 • zpevňující nitě pro zlepšení kvality kůže a její zpevnění,
 • liftující – trakční nitě, kterými zvedáme klesající tkáně – nejčastěji obličeje.

Oba druhy nití aktivují růst sítě kolagenních vláken včetně lokálního prokrvení, tím zlepšují kvalitu kůže, pouze však liftující - trakční nitě přemístí a stlačí měkké tkáně tak, že vytvoří objem tkáně tam, kde původně byl (především v oblasti lícních kostí) a zvednou klesající část tváří. Toto jednoznačné rozdělení není vždy pochopeno a často dochází k chybné záměně účinku jednotlivých vláken, jakož i k přeceňování jejich efektu.

Délka efektu se liší dle typu nití

Délka efektu se liší dle typu nití

Délka efektu se liší dle typu nití

Nitě a tím oblast jejich použití se také liší materiálem a dobou vstřebatelnosti, mezi nejvíce používané patří polydioxanon – PDO - vstřebává se po 180 – 240 dnech, dále polymléčná kyselina (PLA) - absorpce po 360 - 420 dnech nebo např.
polypropylen - neodbourává se, je permanentní.

Dále se nitě liší např. délkou a silou vlákna, počtem a vzdáleností zoubků, kuželů, motání či uzlíků a jiné profilace, směrem těchto nerovností na niti, dále pak způsobem, jakým se do podkoží zavádějí - kanylou nebo jehlou.

Nitě od hlavy až k patě

Oblastí vhodných k aplikaci nití a mezonití je celá řada:
čelo, glabela, tváře, nasolabialní rýhy, marionety, kontura dolní čelisti, brada, podbradek, krk, prsa, paže, břicho, vnitřní i vnější stehna, oblast nad koleny, nejčastěji však zavádíme nitě do obličeje, podbradku a krku.

Indikace

Indikace

Indikace

Obzvláště pro liftující nitě je nejdůležitější výběr vhodného pacienta. Lékař musí umět posoudit proces stárnutí a správně zhodnotit jeho pokročilost, klasifikovat typ stárnutí střední a dolní části obličeje, zhodnotit kvalitu kůže a podkoží. Důležité je uvědomit si, že niťový lifting nenahrazuje ten chirurugický, je pouze jeho jakýmsi předstupněm, mnohdy oddaluje jeho provedení. Tento zákrok může být ovšem variantou i pro ty, kteří jsou indikováni k chirurgickému faceliftu, nemohou nebo nechtějí ho z jakéhokoli důvodu podstoupit. Musíme všem ale pečlivě vysvětlit, jakých výsledků jsme schopni dosáhnout. Nejlepší prevencí před nespokojeností pacientů je dokonalá edukace, dostatečná komunikace, trpělivé vysvětlení kladů, ale i záporů či rizik.

Ideální pacient pro liftující nitě má v obličeji dobrou kvalitu kůže, prohlubující se nosoretní rýhy, pokleslé ústní koutky a marionety, nepravidelný mandibulární profil (tzv.syslíky - převis – ptozu měkké tkáně na kontuře dolní čelisti), žádné nebo malé množství nadbytečné kůže.

Oproti tomu nevhodný pacient má nadbytečnou a těžkou kůži nebo naopak příliš tenkou kůži v pokročilém procesu stárnutí a málo podkožního tuku .

Před aplikací zpevňujících nití posuzujeme spíše kvalitu kůže a nutnost zpevnit a doplnit chybějící strukturu – např. s výhodou v oblasti pod a kolem očí, kde je kůže velmi tenká. Pro aplikaci těchto většinou tenčích nití je výběr vhodných pacientů mnohem širší. V zásadě se hodí pro všechny, jejichž kůže začíná vykazovat známky stárnutí. Často tento zákrok na vysvětlenou přirovnávám k praktikám našich babiček, které látaly a štěpovaly ponožky, jejichž struktura byla na některých místech řidší. Přidávaly tam nové nitě, nová vlákna a tím zpevňovaly. Přesně to se provádí na kůži se zpevňujícími nitěmi.

Průběh zákroku

Před samotným zákrokem vždy pořizujeme fotografie, aby klienti i my lékaři měli srovnání před a po zákroku. Někteří totiž mají tendenci zapomenout, jak vypadali před ošetřením, zvyknou si a změnu nevidí. Pak je dobré mít k dispozici fotky.

U některých druhů nití před zákrokem naneseme znecitlivující krém, u těch nití, které se aplikují hlouběji, lékař místa aplikace znecitliví injekční anestezií. Samotný zákrok netrvá dlouho, dle počtu zaváděných nití zhruba 30 – 60 minut.

Při aplikaci liftujících nití využíváme struktury, které nám obličej poskytuje, a v podkožní tukové vrstvě (kam se nitě zavádějí) připojujeme struktury mobilní ( to jsou ty, které jsou pevněji fixované ke kosti a tolik nepadají) a nemobilní (to jsou ty padající, klesající, které modifikují nosoretní rýhy, pokles ústního koutku a marionety, mandibulární profil, jeho iregularitu a převis – ptozu měkké tkáně přes něj) k sobě tím, že je kotvíme ke tkáním konzistnějším, než je tkáň tuková. Pod kůží totiž máme celou řadu vazů a sept, kterých využíváme jako takové záchytné – fixační body pro upevnění liftujících nití.

Zákrok lze opakovat a s výhodou kombinovat pro dosažení lepších výsledků např. s aplikací dermálních výplní kyselinou hyaluronovou, botulotoxinem, biostimulátory, plazmaterapií, chemickým peelingem, laserem , ale i liposukcí např. v oblasti podbradku atd.

Rekonvalescence

Rekonvalescence

Rekonvalescence

Klient po zákroku odchází domů buď s obličejovou kompresní maskou nebo s tejpovacími pásky, aby nitěmi ošetřené a zvednuté oblasti nebyly vystaveny účinku gravitace a přílišné dynamice mimických svalů. Ihned po zákroku je sice vidět , jak jsou tkáně zvednuté, ale často také pozorujeme mírné nerovnosti v oblasti aplikace (ty se zpravidla během 7 – 10 dní vyrovnají), otok, modřiny.

Nesmíme zapomínat, že se jedná o zákrok v měkkých tkáních obličeje, počítejme tedy s nutnou dobou hojení, která je dle typu nití minimálně 7 dní, při aplikaci silnějších liftujících nití i 14 dní.

Ihned po zákroku radíme chladit ošetřované oblasti, s úspěchem podáváme léky na urychlení hojení ( Wobenzym, Arnica), po dobu 14 dní po zákroku doporučujeme vyhýbat se:

 • sauně
 • solariu
 • stomatologickému ošetření
 • masáži obličeje
 • fyzické zátěži, cvičení

V některých případech podáváme antibiotika a analgetika.

Délka efektu

Délka efektu

Délka efektu

Nutno říci, že nezáleží na věku klienta. Dosažení dobrých výsledků a redukce komplikací o víc než 50% závisí na:

 • kvalitě kůže a podkoží, pečlivém výběru vhodného pacienta a dobré estetické analýze,
 • respektování individuální anatomie obličeje a pochopení procesu stárnutí,
 • typu nitě, hloubce implantace a precizní a detailní aplikační technice.

Důležité je si uvědomit, že jeden zákrok nevyřeší absenci péče o pleť v letech minulých, jeho efekt sice můžeme předvídat, ale nikdy garantovat.

Komplikace

Komplikace

Komplikace

Hematom – modřina a edém – otok jsou přirozenou reakcí tkání na zákrok a jako takové k hojení patří, je nutno s nimi počítat, ne vždy však jsou klienti dostatečně informováni o průběhu hojení a těmito jevy jsou tedy zaskočení.

Viditelná projekce nitě – papuly, modravé prosvítání, asymetrie, migrace – putování či vyčnívající nit jsou komplikacemi nepříliš běžnými, ale řešitelnými.
Nepříznivou komplikací může být i infekce nebo zánět, u některých klientů i zvýšená citlivost a bolestivost po zákroku a to především u liftujících nití.

Nevhodná indikace, špatná volba pacienta a především jeho nerealistické očekávání, špatně zvolená nit, technika a hloubka aplikace mohou znepříjemnit zákrok klientovi i lékaři.

Kontraindikace

 • Akutní a chronické onemocnění kůže v a nebo kolem místa vpichu,
 • chronické onemocnění v akutní fázi nebo v dekompenzaci,
 • některá autoimunitní onemocnění,
 • hypersensitivita na komponenty,
 • těhotenství a kojení,
 • pacient mladší 18 let,
 • permanentní výplně
Závěr

Závěr

Závěr

Niťový lifting nenahrazuje plně chirurgický facelift, je však skvělou variantou pro všechny, kteří pozorují projevy stárnutí především na svých obličejích a chtějí aspoň částečně tento proces přibrzdit a cítit se lépe. Chápou však dobře, že pokud se o sebe nestarali dosud, jedním zákrokem se vše nevyřeší, jeho možnosti nepřeceňují. Niťový lifting , aplikace zpevňujících mezonití, jakož i všechna ostatní estetická ošetření jsou tedy vhodná pro nás všechny, kteří si uvědomujeme, že čas zastavit nelze, ale jeho projevy částečně redukovat lze.

Máme – li na paměti 5 základních kriterií pro úspěšný niťový lifting, jako je:

 1. dobrá estetická analýza obličeje
 2. realistické pacientovo očekávání
 3. správné zhodnocení typu stárnutí a typu kůže
 4. vhodné umístění nitě a precizní aplikační technika
 5. pečlivý výběr nitě

jsme na té nejlepší cestě k dosažení našeho cíle a tím je spokojený klient.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."