Autor:

Dnešní doba je typická kultem mládí a krásy. Získání respektu ve společnosti i práci je velmi ovlivněno nejen našimi schopnostmi a vlastnostmi, ale velkou mírou i zevnějškem lidí. Tento stále větší společenský tlak s sebou přináší nárůst klientů v ordinacích estetických lékařů a plastických chirurgů a tím zároveň nutnost neustálého rozvoje metod, materiálů a technik s maximální účinností a minimální rekonvalescencí.

Po polední pauze krásnější

Aplikace mezonití, nití a niťové liftingy zažívají v posledních letech nebývalý boom, protože jsou ve velké míře komplexním řešením všech jmenovaných požadavků:

 • spojují výhody plastické chirurgie a kosmetologie, jsou ambulantní tzv. lunch-time-procedures,
 • přinášejí optimální výsledek přetrvávající 1-2 roky,
 • efekt takzvaného faceliftu bez skalpelu a bez jizev,
 • jsou bezpečné, s minimální bolestivostí, s rychlým hojením,
 • jsou s výhodou kombinovatelné s ostatními estetickými zákroky.

Jak už tomu v medicíně bývá, nové materiály a metody vznikají převážně na základě pečlivého studia a znalosti kladů a záporů, výhod a nevýhod již existujících metod a materiálů, jejich modifikací a využitím jejich potenciálu. Stejně tak nitě a mezonitě pro estetickou medicínu postupně vznikaly adaptací prostředků používaných po dlouhá léta v ortopedii, chirurgii, plastické chirurgii a oftalmologii, v tkáňovém inženýrství, ve farmacii atd.

Při zákroku samotném jsou do obličeje aplikovány buď:

 • zpevňující nitě pro zlepšení kvality kůže a její zpevnění,
 • liftující – trakční nitě, kterými zvedáme klesající tkáně – nejčastěji obličeje.

Oba druhy nití aktivují růst sítě kolagenních vláken včetně lokálního prokrvení, tím zlepšují kvalitu kůže, pouze však liftující - trakční nitě přemístí a stlačí měkké tkáně tak, že vytvoří objem tkáně tam, kde původně byl (především v oblasti lícních kostí) a zvednou klesající část tváří. Toto jednoznačné rozdělení není vždy pochopeno a často dochází k chybné záměně účinku jednotlivých vláken, jakož i k přeceňování jejich efektu.

Délka efektu se liší dle typu nití

mezonite

Nitě a tím oblast jejich použití se také liší materiálem a dobou vstřebatelnosti, mezi nejvíce používané patří polydioxanon – PDO - vstřebává se po 180 – 240 dnech, dále polymléčná kyselina (PLA) - absorpce po 360 - 420 dnech nebo např.
polypropylen - neodbourává se, je permanentní.

Dále se nitě liší např. délkou a silou vlákna, počtem a vzdáleností zoubků, kuželů, motání či uzlíků a jiné profilace, směrem těchto nerovností na niti, dále pak způsobem, jakým se do podkoží zavádějí - kanylou nebo jehlou.

Nitě od hlavy až k patě

Oblastí vhodných k aplikaci nití a mezonití je celá řada:
čelo, glabela, tváře, nasolabialní rýhy, marionety, kontura dolní čelisti, brada, podbradek, krk, prsa, paže, břicho, vnitřní i vnější stehna, oblast nad koleny, nejčastěji však zavádíme nitě do obličeje, podbradku a krku.

Indikace

Obzvláště pro liftující nitě je nejdůležitější výběr vhodného pacienta. Lékař musí umět posoudit proces stárnutí a správně zhodnotit jeho pokročilost, klasifikovat typ stárnutí střední a dolní části obličeje, zhodnotit kvalitu kůže a podkoží. Důležité je uvědomit si, že niťový lifting nenahrazuje ten chirurugický, je pouze jeho jakýmsi předstupněm, mnohdy oddaluje jeho provedení. Tento zákrok může být ovšem variantou i pro ty, kteří jsou indikováni k chirurgickému faceliftu, nemohou nebo nechtějí ho z jakéhokoli důvodu podstoupit. Musíme všem ale pečlivě vysvětlit, jakých výsledků jsme schopni dosáhnout. Nejlepší prevencí před nespokojeností pacientů je dokonalá edukace, dostatečná komunikace, trpělivé vysvětlení kladů, ale i záporů či rizik.

Ideální pacient pro liftující nitě má v obličeji dobrou kvalitu kůže, prohlubující se nosoretní rýhy, pokleslé ústní koutky a marionety, nepravidelný mandibulární profil (tzv.syslíky - převis – ptozu měkké tkáně na kontuře dolní čelisti), žádné nebo malé množství nadbytečné kůže.

Oproti tomu nevhodný pacient má nadbytečnou a těžkou kůži nebo naopak příliš tenkou kůži v pokročilém procesu stárnutí a málo podkožního tuku .

Před aplikací zpevňujících nití posuzujeme spíše kvalitu kůže a nutnost zpevnit a doplnit chybějící strukturu – např. s výhodou v oblasti pod a kolem očí, kde je kůže velmi tenká. Pro aplikaci těchto většinou tenčích nití je výběr vhodných pacientů mnohem širší. V zásadě se hodí pro všechny, jejichž kůže začíná vykazovat známky stárnutí. Často tento zákrok na vysvětlenou přirovnávám k praktikám našich babiček, které látaly a štěpovaly ponožky, jejichž struktura byla na některých místech řidší. Přidávaly tam nové nitě, nová vlákna a tím zpevňovaly. Přesně to se provádí na kůži se zpevňujícími nitěmi.

Průběh zákroku

Před samotným zákrokem vždy pořizujeme fotografie, aby klienti i my lékaři měli srovnání před a po zákroku. Někteří totiž mají tendenci zapomenout, jak vypadali před ošetřením, zvyknou si a změnu nevidí. Pak je dobré mít k dispozici fotky.

U některých druhů nití před zákrokem naneseme znecitlivující krém, u těch nití, které se aplikují hlouběji, lékař místa aplikace znecitliví injekční anestezií. Samotný zákrok netrvá dlouho, dle počtu zaváděných nití zhruba 30 – 60 minut.

Při aplikaci liftujících nití využíváme struktury, které nám obličej poskytuje, a v podkožní tukové vrstvě (kam se nitě zavádějí) připojujeme struktury mobilní ( to jsou ty, které jsou pevněji fixované ke kosti a tolik nepadají) a nemobilní (to jsou ty padající, klesající, které modifikují nosoretní rýhy, pokles ústního koutku a marionety, mandibulární profil, jeho iregularitu a převis – ptozu měkké tkáně přes něj) k sobě tím, že je kotvíme ke tkáním konzistnějším, než je tkáň tuková. Pod kůží totiž máme celou řadu vazů a sept, kterých využíváme jako takové záchytné – fixační body pro upevnění liftujících nití.

Zákrok lze opakovat a s výhodou kombinovat pro dosažení lepších výsledků např. s aplikací dermálních výplní kyselinou hyaluronovou, botulotoxinem, biostimulátory, plazmaterapií, chemickým peelingem, laserem , ale i liposukcí např. v oblasti podbradku atd.

Rekonvalescence

Klient po zákroku odchází domů buď s obličejovou kompresní maskou nebo s tejpovacími pásky, aby nitěmi ošetřené a zvednuté oblasti nebyly vystaveny účinku gravitace a přílišné dynamice mimických svalů. Ihned po zákroku je sice vidět , jak jsou tkáně zvednuté, ale často také pozorujeme mírné nerovnosti v oblasti aplikace (ty se zpravidla během 7 – 10 dní vyrovnají), otok, modřiny.

Nesmíme zapomínat, že se jedná o zákrok v měkkých tkáních  obličeje, počítejme tedy s nutnou dobou hojení, která je dle typu nití minimálně 7 dní, při aplikaci silnějších liftujících nití i 14 dní.

Ihned po zákroku radíme chladit ošetřované oblasti, s úspěchem podáváme léky na urychlení hojení ( Wobenzym, Arnica), po dobu 14 dní po zákroku doporučujeme vyhýbat se:

 • sauně
 • solariu
 • stomatologickému ošetření
 • masáži obličeje
 • fyzické zátěži, cvičení

V některých případech podáváme antibiotika a analgetika.

Délka efektu

Nutno říci, že nezáleží na věku klienta. Dosažení dobrých výsledků a redukce komplikací o víc než 50% závisí na:

 • kvalitě kůže a podkoží, pečlivém výběru vhodného pacienta a dobré estetické analýze,
 • respektování individuální anatomie obličeje a pochopení procesu stárnutí,
 • typu nitě, hloubce implantace a precizní a detailní aplikační technice.

Důležité je si uvědomit, že jeden zákrok nevyřeší absenci péče o pleť v letech minulých, jeho efekt sice můžeme předvídat, ale nikdy garantovat.

Komplikace

Hematom – modřina a edém – otok jsou přirozenou reakcí tkání na zákrok a jako takové k hojení patří, je nutno s nimi počítat, ne vždy však jsou klienti dostatečně informováni o průběhu hojení a těmito jevy jsou tedy zaskočení.

Viditelná projekce nitě – papuly, modravé prosvítání, asymetrie, migrace – putování či vyčnívající nit jsou komplikacemi nepříliš běžnými, ale řešitelnými.
Nepříznivou komplikací může být i infekce nebo zánět, u některých klientů i zvýšená citlivost a bolestivost po zákroku a to především u liftujících nití.

Nevhodná indikace, špatná volba pacienta a především jeho nerealistické očekávání, špatně zvolená nit, technika a hloubka aplikace mohou znepříjemnit zákrok klientovi i lékaři.

Kontraindikace

 • Akutní a chronické onemocnění kůže v a nebo kolem místa vpichu,
 • chronické onemocnění v akutní fázi nebo v dekompenzaci,
 • některá autoimunitní onemocnění,
 • hypersensitivita na komponenty,
 • těhotenství a kojení,
 • pacient mladší 18 let,
 • permanentní výplně

Závěr

Niťový lifting nenahrazuje plně chirurgický facelift, je však skvělou variantou pro všechny, kteří pozorují projevy stárnutí především na svých obličejích a chtějí aspoň částečně tento proces přibrzdit a cítit se lépe. Chápou však dobře, že pokud se o sebe nestarali dosud, jedním zákrokem se vše nevyřeší, jeho možnosti nepřeceňují. Niťový lifting , aplikace zpevňujících mezonití, jakož i všechna ostatní estetická ošetření jsou tedy vhodná pro nás všechny, kteří si uvědomujeme, že čas zastavit nelze, ale jeho projevy částečně redukovat lze.

Máme – li na paměti 5 základních kriterií pro úspěšný niťový lifting, jako je:

 1. dobrá estetická analýza obličeje
 2. realistické pacientovo očekávání
 3. správné zhodnocení typu stárnutí a typu kůže
 4. vhodné umístění nitě a precizní aplikační technika
 5. pečlivý výběr nitě

jsme na té nejlepší cestě k dosažení našeho cíle a tím je spokojený klient.

Publikováno: 7.4.2016

Facelift - Mezonitě - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Facelift - Mezonitě - Ceny

Ceny od 5 900 Kč
Klinika YES VISAGE - klinika estetické medicíny a plastické chirurgie
MEDICOM Clinic
Praha, Brno, Ústí nad Labem
Ceny od 25 000 Kč
MEDICOM Clinic
MUDr. Martin Paciorek
Havířov, Ostrava
Ceny od 6 000 Kč
MUDr. Martin Paciorek
Ceny od 5 900 Kč
MUDr. Issam Al Awa MD
Ceny od 300 Kč
Amaryllis Centrum Praha
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní