Rehabilitace Bitnar

Rehabilitace Bitnar

Žádné recenze
Ohodnotit
Víta Nejedlého 1552, Kladno, Středočeský kraj
Rehabilitace Bitnar
Rehabilitace Bitnar
Žádné recenze

Informace

Mgr. Petr Bitnar

v roce 2007 úspěšně promoval na LF Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval fyzioterapii. Nyní je odborným fyzioterapeutem Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole. Vedoucím kliniky je zde prof. Pavel Kolář. Mgr. Petr Bitnar dále pracuje jako vysokoškolský učitel na 2. LF Fakultní nemocnice v Motole. Na jeho přednášky chodí jak studenti fyzioterapie, tak medici. Zabývá se také výzkumnou činností. Věnuje se například vztahu pohybového aparátu a poruch trávicího ústrojí, jako jsou například problémy s polykáním, nesprávná činnost jícnových svěračů, inkontinence nebo nemoci pánevního dna, problematice bránice atd.). Podílel se na jedné z nejobsáhlejších současných publikací týkajícíh se rehabilitace. Věnuje se i další přednáškové činnosti. Organizuje různé workshopy a školení.

Studium

Absolvoval vysokoškolské magisterské studium fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Výběr z přednáškové činnosti

- na českých i zahraničních odborných akcích, např.:

 • European respiratory society congress, Barcelona 2010

 • International society of electromyography and kinesiology v dánském Aalborgu v roce 2010

 • International society of desease of esophageus v japonském městě Kagoshima roku 2010

 • International society of musician physiotherapy – třetí mezinárodní kongres, Milano 2009

 • European esophageus congress, Milano 2012

 • Jandův den, kongres České Lékařské Společnosti Jana Evangelisty Purkyně 2012

 • Kongres myoskeletální medicíny - Praha, Homolka 2011

 • a další

Zahraniční stáže
 • čtvrtletní stáž na Saint Luke episcopal hospital, Texas Medical center v Houstonu, v Texasu, Spojené státy americké

Rehabilitaci Bitnar najdete v centru Kladna. Pracoviště se specializuje na celkovou léčbu pohybového ústrojí, lymfoterapii, viscerální terapii nebo neurorehabilitaci. Klienty je velmi oblíbené nejen kvůli moderním a účinným metodám, které provádějí odborníci s bohatými zkušenostmi v čele s Mgr. Petrem Bitnarem, ale i díky osobnímu přístupu. Informce o průběhu vyšetření najdete na našem webu. Vždy ale počítejte s hodinovou návštěvou. Pokud k nám jdete poprvé, může konzultace trvat déle.

Mgr. Petr Bitnar

Vystudoval obor fyzioterapie na Lékařské fakultě UK v Praze (magisterská promoce v roce 2007) a v současné době pracuje jako odborný fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol pod vedením prof. Pavla Koláře a jako vysokoškolský pedagog na 2. Lékařské fakultě FN Motol. Přednáší studentům fyzioterapie a medicíny, spolupracuje na řadě výzkumů (vztah pohybového systému k poruchám trávicího traktu – např. poruchy polykání, poruchy jícnových svěračů, inkontinence a poruchy pánevního dna, význam bránice apod.), je spoluautorem nejobsáhlejší doposud vyšlé knihy o rehabilitaci, přednáší na kongresech, pořádá kurzy a semináře.

Studium

Absolvoval vysokoškolské magisterské studium fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Přednášková činnost

Aktivní přednášková účast na řadě tuzemských i mezinárodních konferencích a kongresech, například:

 • European respiratory society congress, Barcelona 2010

 • International society of electromyography and kinesiology, Aalborg/Dánsko 2010

 • International society of desease of esophageus, Kagoshima /Japan 2010

 • International society of musician physiotherapy – třetí mezinárodní kongres, Milano 2009

 • European esophageus congress, Milano 2012

 • Jandův den, kongres ČLSJEP 2012

 • Kongres myoskeletální medicíny na Homolce 2011

 • atd.

Odborné stáže

Tříměsíční stáž v Saint Luke episcopal hospital, Texas Mecical center, Houston, Texas, U.S.A.

Možnost videokonzultace:

 • Ne

Financování nebo platební prostředky:

 • Ne

Hlavní zákroky

Plastická chirurgie

Obrázky (3)

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.