Navigace

  • Úvod
  • Vbočený a vybočený palec
  • Ztuhlý palec
  • Kladívkový prst
  • Přeložený malíček
  • Příčná klenba
  • Autor

Úvod

Mnohé z nás trápí deformity nohou-přednoží kvůli problémům s obuví nebo i z důvodů estetických. Jedná se např. o vbočený a vybočený palec, ztuhlý palec, kladívkový prst, přeložený malíček nebo příčnou klenbu. Současná medicína nabízí řešení těchto problémů v krátkodobých termínech.

Vbočený a vybočený palec

Tato nejčastější deformita na noze je charakteristická změnou postavení palce nohy. Jako nejčastější příčina se mimo jiné udává nošení špičaté obuvi, která vychyluje palec z osy. K úpravě operační je popsáno 130 metod. Ta správná se vybírá podle nálezu deformity a rtg snímku. K získání opět správného postavení je většinou zapotřebí kombinace výkonu na kosti a měkkých tkáních. Na kosti jde o osteotomie tj. protnutí kosti a nastavení do správné osy.

Ztuhlý palec

Příčinou ztuhnutí v základním kloubu palce je artroza tj. degenerativní onemocnění kloubní chrupavky. Operace spočívá v plastickém zákroku v tomto kloubu.

Kladívkový prst

Jde o skrčení prstce s bolestivým otlakem až kuřím okem. Operace spočívá v úpravě jeho postavení s výkonem na kosti článku prstu.

Přeložený malíček

Vrozená deformita malíčku nohy, kdy malíček se překládá přes vedlejší prst. Operace spočívá v kombinaci zákroku plastiky kožní šlachové a výkonu na kostním článku prstce.

Příčná klenba

Projevuje se bolestivými otlaky pod hlavičkami záprstních kůstek. Řešení je operační a to výkonem moderních skluzných osteotomií v záprstních kůstkách a získáním tak trvalého zvednutí klenby.

Autor

Tento text vznikl s laskavou pomocí kliniky LAUREA.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."