ORL specialista působící od roku 2006 na pozici vedoucího lékaře ORL oddělení na soukromé klinice LENTE. Od roku 2007 je konzultantem Aspire Medical (USA). Absolvoval řadu odborných stáží a kongresů.
Aktualizace: 13. 1. 2021

Navigace

  • Úvod
  • Kdo je vhodným kandidátem
  • Před ošetřením
  • Průběh ošetření
  • Po ošetřeni
  • Konečný efekt zákroku

Úvod

Chrápání. Snad největší postrach společných ložnic. Tisíce zaručených domácích nápadů, jak se zbavit problému silně narušujícího soužití, spolehlivě selhává. Současné poznatky navíc ukazují, že chrápání může mít nejen vážné následky sociální, ale dokonce i zdravotní. Je možné chrápání odstranit? Jaké jsou jeho příčiny? Takové otázky si dnes a denně kladou všichni, jichž se tento problém týká či dotýká. Nejčastěji lze chrápání řešit laserovým zákrokem na měkkém patře (LAUP) eventuelně laserovým zprůchodněním nosu (LAMT).

Kdo je vhodným kandidátem

Vhodným kandidátem je každý, kdo chrápe. Tento problém není sám o sobě nemocí, ale kosmetickou vadou se známými společenskými důsledky. Část chrápajících však má vážnější poruchu. Nazýváme ji syndromem spánkové apnoe. Při něm dochází ve spánku k zástavám dýchání, což může mít pro nemocného vážný zdravotní dopad. Pacient trpí nejen chrápáním, ale i bolestmi hlavy, ranním pocitem nevyspání, nadměrnou denní spavostí, poruchami paměti, impotencí, vysokým krevním tlakem a podobně. Pečlivým vyšetřením dokážeme syndrom spánkové apnoe rozpoznat a následně i léčit. V ostatních případech je potřeba léčby dána především přáním pacienta řešit svůj společenský či kosmetický problém.

Před ošetřením

Každému zákroku musí předcházet vyšetření odborníkem ORL, který je zároveň chirurgem a má zkušenost nejen s laserovou ale i jinou léčbou chrápání. Jen tak je zaručena volba nejvhodnějšího postupu.

Průběh ošetření

Zákrok je prováděn v místním umrtvení, a to většinou ambulantně. Průběh zákroku je bezbolestný s minimálním krvácením. Při operaci je vytvořeno nové patro včetně čípku, následné hojení pak vede k jejich zpevnění.

Po ošetřeni

Pooperační období bývá spojeno s bolestí či pocity tlaku v krku, které tlumíme analgetiky. Intenzita bolestí a hlavně doba jejich trvání závisí na typu použitého laseru.

Pokud má pracoviště špičkovou laserovou techniku, pak může nabídnout příznivý pooperační průběh, zvláště pak snížení bolesti a rychlejší hojení. Během několika dnů se většina nemocných vrací do práce.

Konečný efekt zákroku

Konečný efekt, který hodnotíme až po několika týdnech, je ve většině případů velmi dobrý a dlouhodobý. Úspěšnost léčby je 90%.

Aktualizováno: 22.4.2015

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."