VFN - Oční klinika

VFN - Oční klinika

Žádné recenze
Ohodnotit
U Nemocnice 2, Praha, Praha (kraj) Zobrazit mapu
Odpovídá v průměru do 1 týdne
VFN - Oční klinika
VFN - Oční klinika
Žádné recenze

Informace

  • 405 návštěv profilu

Profil kliniky

Oční klinika poskytuje péči ve všech subspecializacích očního lékařství pro dospělé i děti. V mikrochirurgii je klinika specificky zaměřena na operace šedého zákalu, glaukomu, transplantace rohovky, sklivcovou, sítnicovou a plastickou chirurgii.

Specializované týmy pokrývají celou problematiku očního lékařství včetně onemocnění rohovky a zevních chorob oka, glaukomu, čočky, sítnice, nitroočních zánětů, šilhání, oční onkologie a laserové terapie očních chorob. Řada odborných týmů kliniky poskytuje kromě spádové léčebné činnosti také superkonziliární péči v rámci celé ČR. Centrum pro transplantaci rohovky, Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid, Makulární centrum, Diabetologické oční centrum a Neurooftalmologické a orbitální centrum jsou rozsahem činnosti a kvalifikací pracovníků v ČR ojedinělé. Nové diagnostické a terapeutické metody rutinně zavedené na Oční klinice jsou např. zobrazovací techniky - analýza terče a vláken zrakového nervu, použití antimetabolik v chirurgiiii glaukomu, injekční aplikace kortikosteroidů a protilátek proti růstovým faktorům do sklivce u vybraných chorob sítnice, fotodynamická terapie u aktivní věkem podmíněné makulární degenerace, diagnostické a diferenciálně diagnostické odběry oční tekutiny a sklivce k cytologickému, histopatologickému, mikrobiologickému, imunologickému, molekulárnímu a biochemickému vyšetření u patologických stavů oka. Ve spolupráci s dalšími klinikami poskytuje poúrazová ošetření a léčbu, jako i vyšetření a léčbu očních projevů celkových onemocnění.

Krom širokého spektra výkonů hrazených smluvními pojišťovnami nabízí také speciální vyšetření, terapie a estetické zákroky nezařazené do zdravotního pojištění nebo s částečnou účastí pacienta. Klinika neprovádí laserové korekce refrakčních vad.

Oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se zaměřuje na komplexní oftalmologickou péči. Najdeme zde několik specializovaných center, kde probíhají například operace šedého zákalu, léčba zeleného zákalu, dále také transplantace rohovky či farmakologická léčba makuly.

Specializovaných center zde najdeme hned několik, některá z nich jsou však rozsahem své činnosti (a také kvalifikací pracovníků) v České republice ojedinělá. Jedná se zejména o Centrum pro transplantaci rohovky, Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid, Diabetologické oční centrum, Makulární centrum a Neurooftalmologické a orbitální centrum.

Všeobecná ambulance

Na klinice se nachází také ambulance, která slouží k objednání pacientů k operaci šedého zákalu či například chirurgickému odstranění patologických útvarů na víčkách, stejně tak však poskytuje superkonziliární služby obvodním očním lékařům. Pro vyšetření v této ambulanci je třeba mít doporučení očního lékaře, případně mít žádost o konziliární vyšetření lékaře VFN. To samozřejmě neplatí pro akutní stavy, jako jsou náhlé poruchy vidění či úraz. Ambulance funguje každý všední den od 8:00 do 15:30. Ambulance doporučuje objednat se na vyšetření předem, například telefonickou cestou.

Glaukomové centrum

Jak samotný název napovídá, toto centrum se specializuje na onemocnění s názvem glaukom, neboli zelený zákal. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech typů tohoto onemocnění, včetně nejsložitějších forem. Kromě toho se ale centrum zaměřuje i na chirurgickou léčbu šedého zákalu (komplikovaných forem). Zastoupení zde mají také laserové zákroky. Zmíníme, že veškeré zákroky probíhají pouze v ambulantním režimu.

Diabetologické centrum

Na pacienty s očními komplikacemi způsobenými cukrovkou se zaměřuje Diabetologické oční centrum. To pak provádí konkrétně screening, diagnostiku a léčbu diabetické oftalmopatie. Při vyšetření se uplatňují běžné metody, jak metody speciální. Zmíníme také, že centrum spolupracuje s dalšími pracovišti, například s Glaukomovým očním centrem.

První návštěva zdarma:

  • Ne

Obrázky (2)

Požádejte: VFN - Oční klinika o bližší informace ohledně zákroku
a odstartujte svoji velkou změnu!