Navigace

 • Úvod
 • Co je rekonstrukce panenské blány?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodnou kandidátkou?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí rekonstrukce panenské blány?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po rekonstrukci panenské blány?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky rekonstrukce panenské blány
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Hymenoplastika je kosmetická oprava ženské panenské blány. Hymenoplastika je stále více se rozšiřující trend. Ženy chtějí opět prožít první sexuální styk spojený s krvácením. Důvody znovunabytí panenství jsou nejrůznější. Kulturní i náboženské nebo chtějí ženy jen potěšit své partnery. O ztrátě panenství má mnoho lidí krvavé a bolestivé představy, ve skutečnosti však toto první prasknutí, bez ohledu na metodu, nemusí být vždy krvavé a není vždy bolestivé. Panenská blána se začíná tvořit, zatímco je žena ještě v děloze, obvykle začíná přibližně už ve čtvrtém měsíci těhotenství.

Co je rekonstrukce panenské blány (Hymenoplastika)?

Rekonstrukce panenské blány

Co je rekonstrukce panenské blány?

Panenská blána je tkáň, která se podobá oválné gumové podložce, která částečně nebo úplně zakrývá vaginální otvor. Tato prstencová membrána může být tenká a pružná nebo silná a tuhá. Lze očekávat, že operace bude trvat od jedné do dvou hodin v závislosti na rozsahu potřebné opravy.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na rekonstrukci panenské blány (Hymenoplastika)?

Kdo je vhodnou kandidátkou na rekonstrukci panenské blány

Jak zjistím, zda jsem vhodnou kandidátkou?

Důvody pro vyhledání tohoto postupu jsou různé a mohou být fyzické nebo psychologické. V případě sexuálního napadení může mít žena traumatické či psychologické problémy a může mít pocit, že byla okradena o svou nevinnost. Sexuální zvědavost a experimentování jsou přirozenou součástí procesu dospívání, kdy dochází k hormonálním změnám. Tlak vrstevníků může mladou dívku často přinutit, aby podlehla sexuální aktivitě, než bude mentálně připravena na emoční dopad spojený s takovou fyzickou intimitou. Jak dospívá, může cítit lítost nad tím, že se této zvědavosti oddávala příliš brzy nebo příliš často, a může se snažit pohřbít důkazy o tom, co by mohla při zpětném pohledu považovat za promiskuitu nebo špatný úsudek. Protože přítomnost neporušené panenské blány je v mnoha kulturách stále důležitá, může žena chtít poskytnout tento údaj o čistotě svému manželovi pro jejich nadcházející svatební obřad. Mnoho žen, které již byly sexuálně aktivní, si možná přejí dát svému partnerovi panenský zážitek, ať už jako překvapení, pro zvláštní příležitost nebo na svatební noc. Důvodem zákroku může být také náhodné prasknutí nebo roztržení či posílení sexuální rozkoše. Rekonstrukce blány mohou vyžadovat i ženy po porodu, jelikož vaginální svaly mohou ochabnout. K ochabnutí dochází také v průběhu času s věkem.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Jak si vybrat vhodného odborníka

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Estheticon nabízí mnoho lékařů, kteří panenskou blánu rekonstruují a dokáží ji tak obnovit. Rekonstrukci panenské blány je s Vámi vybraným lékařem vždy nutné konzultovat. Přesto, že se jedná o intimní oblast, je vhodné důkladně prodiskutovat s lékařem Vaše očekávání od zákroku a přijít na zákrok v dobrém psychickém rozpoložení. Na konzultaci s lékařem proberete také možné komplikace a rizika spojené s rekonstrukcí panenské blány.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Vstupní konzultace

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Před rekonstrukcí panenské blány je nutná konzultace s lékařem. Lékař má tak možnost posoudit, zda je pro Vás hymenoplastika vhodná.

Jak se připravit na zákrok?

Jak se připravit na zákrok

Jak se připravit na zákrok?

Chirurg bude vyžadovat Vaši zdravotní anamnézu a gynekologické vyšetření. Na konzultaci s lékařem obdržíte kompletní pokyny k přípravě na rekonstrukci panenské blány. Vždy se doporučuje přijít na jakýkoliv zákrok dobře psychicky připraven.

Jak se provádí rekonstrukce panenské blány (Hymenoplastika)?

Rekonstrukce se provádí v celkové anestezii

Jak se provádí rekonstrukce panenské blány?

Celý zákrok je prováděn v celkové anestezii a oproti ostatním zákrokům plastické chirurgie trvá krátkou dobu. Pacientka tak při zákroku necítí žádnou bolest. Během zákroku je nesložitě upravena sliznice poševního vchodu tak, že se z jedné strany poševního vchodu přichytí k druhé straně vstřebatelnými stehy. Pokud se neobjeví komplikace, kontrola po zákroku nebývá nutná. Pacientka se nemusí ničeho obávat a zejména diskrétnost zákroku je samozřejmostí. 

Výhody zákroku

Výhody zákroku

Výhody zákroku

Panenská blána neslouží žádnému skutečnému účelu, přesto v dějinách panenská blána sloužila jako nepopiratelný a pozitivní důkaz čistoty a nevinnosti ženy. Dokonce i dnes v mnoha kulturách neporušená panenská blána stále naznačuje panenství, zvláště pokud je přítomnost krve při prvním proniknutí penisu. Klinicky vzato však roztrhaná nebo poškozená panenská blána není potvrzením ztráty panenství sexuálním stykem. V závislosti na její tuhosti může být perforace panenské blány způsobena běžnými každodenními činnostmi, jako je namáhavá atletika, jízda na koni nebo na kole, jednoduché gynekologické vyšetření pomocí zrcátka nebo masturbace. I vložení tamponu do pochvy ji může roztrhnout.

Jak probíhá zotavení po rekonstrukci panenské blány (Hymenoplastika)?

Zotavení po rekonstrukci panenské blány

Jak probíhá zotavení po rekonstrukci panenské blány?

Ačkoli se jedná o klinický postup bez nutnosti pobytu v nemocnici, pacientka se může vrátit do práce další den a je třeba se vyvarovat namáhavé činnosti a těžkého zvedání. Během prvních 48 až 72 hodin může dojít k mírnému krvácení, ale je to naprosto normální. Po proceduře plastické chirurgie budete muset oblast pravidelně jemně umýt mýdlem a vodou. Stehy se rozpustí a vyjdou samy.

Doba rekonvalescence

Doba rekonvalescence

Doba rekonvalescence

Po dobu 2–4 týdnů bude docházet k mírnému otoku a tvorbě modřin, ale bolest by měla být velmi minimální a měla by do týdne po operaci zmizet. Obdržíte recept na léky proti bolesti a antibiotika, která vám pomohou s jakoukoli bolestí a zabrání infekci. Úplné uzdravení trvá přibližně šest týdnů. Nebudou žádné viditelné známky chirurgického zákroku a nebude možné poznat rozdíl mezi přírodní panenskou blánou a rekonstruovanou. V této době bude proces rekonstrukce kompletní a mohou se objevit všechny pocity spojené s panenským prvním sexem.

Výsledky rekonstrukce panenské blány (Hymenoplastika)

Výsledky rekonstrukce panenské blány

Výsledky rekonstrukce panenské blány

Výsledky rekonstrukce panenské blány jsou velmi pozitivní. Existuje několik dalších alternativ k operaci hymenoplastiky, například laserové omlazení vagíny, při kterém laserové paprsky fixují roztrhanou panenskou blánu či vaginoplastika, při které je utažena vaginální tkáň a tím vytvořena uzdravená panenská blána. O nejvhodnější metodě obnovení panenské blány je nutné se poradit se specializovaným lékařem.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Komplikace a možné vedlejší účinky

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Hymenoplastika je velmi šetrný zákrok, při kterém nehrozí žádná rizika, pokud jej provádí zodpovědný a kvalifikovaný atestovaný chirurg. Po hymenoplastice nehrozí problémy s odtokem menstruační krve, ani nedochází ke znecitlivění poševního vchodu. Po dostatečně dlouhé rekonvalescenci pociťují ženy při pohlavním styku stejné pocity jako při jejich prvním styku. Zřídka existují komplikace, pokud se však u pacientky vyskytne závrať, neobvyklý nebo páchnoucí výtok, intenzivní svědění, abnormální krvácení či zánět, je třeba kontaktovat lékaře.

Časté otázky

 • Nechci, aby o tom někdo věděl, je to možné? Oprava panenské blány je velmi osobní, proto je vše přísně důvěrné od konzultace až po proceduru. Ihned po zákroku můžete jít domů či do práce a nepozná, že jste po zákroku. Obvykle není nutná žádná další kontrola.
 • Jsou nutná nějaká zvláštní opatření před rekonstrukcí panenské blány? Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Je vhodné udržovat hygienu v dané oblasti.
 • Je zákrok bolestivý? Jedná se o absolutně bezbolestný postup. Zákrok se provádí v lokální anestézii a pokud máte obavy, můžete podstoupit celkovou anestezii a během procedury tak spát.

Bibliografie

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."