Špičkový plastický chirurg s vynikající tuzemskou i mezinárodní pověstí. Zaměřuje se na rekonstrukční mikrochirurgii - vrozené vady rukou, traumatologie, onkologie zejména hlavy-krk, transsexualismus, rekonstrukce prsou po ablacích.
Aktualizace: 13. 1. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Chirurgická přeměna z muže na ženu
 • Chirurgická přeměna z ženy na muže
Operace transsexuálů

Úvod

Transsexualita je pojem pro obrácenou sexuální orientaci, kdy se jedinec v rozporu s vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opačným - muž chce být ženou a žena mužem. Tyto jedince není možné vyléčit převýchovou či medikamentózně. Základem terapie je psychoterapie, na níž navazují další léčebné a případně operativní postupy.

Transsexualita je vrozená inverzní sexuální orientace, jejíž výskyt se omezuje na zlomek promile mužské i ženské populace. Tito lidé mají trýznivý a stálý pocit opačné sexuální příslušnosti, než do jaké je nutí jejich vrozené tělesné vybavení. Jsou nespokojeni se svým genitálem a přejí si být vybavení tělesnými znaky opačného pohlaví a rovněž touží po sexuální roli opačného pohlaví. Etiologie transsexualismu je nejasná. Toto onemocnění pravděpodobně vzniká v prenatálních životních fázích a je stavem nezvratným. Transsexualismus je tedy celoživotním problémem jedince.

Terapie transsexualismu zahrnuje dlouhodobou léčbu trvající několik let, kterou obvykle zahajuje a řídí sexuolog, případně psycholog a posléze chirurg:

 1. Základem je psychoterapie. Důležitá je podpora při organizování života v opačné sexuální roli.
 2. Jakmile je stanovena diagnóza tohoto onemocnění, je stanoven program léčby transsexuální komisí a může být provedena změna jména a příjmení na sexuálně neutrální.
 3. Hormonální léčba má přivodit takové změny, aby sekundární pohlavní znaky připomínaly opačné pohlaví (androgeny u žen, antiandrogeny v kombinaci s estrogeny u mužů). Výsledky hormonální léčby jsou u mužů méně uspokojivé. Odstranění vousů a typicky mužského ochlupení vyžaduje obvykle i elektrodepilaci.
 4. Chirurgické výkony směřují ke změně tělesného pohlaví. U mužů spočívají v kastraci, u žen v odstranění prsou plastickými chirurgy, odstranění dělohy a vaječníků. Po absolvování těchto změn je možno po souhlasu lékařské komise požádat o změnu matričního pohlaví.
 5. Plastické operace. Mnozí transsexuálové se spokojí s korekcí druhotných pohlavních znaků a přeměnu vlastního genitálu nevyžadují z důvodu nemožnosti vytvoření dokonalé podoby a funkce.
Chirurgická přeměna z muže na ženu

Chirurgická přeměna z muže na ženu

 1. operace – zvětšení prsů (vyžaduje-li jí pacient, neboť po hormonální léčbě prsy často uspokojivě rostou)
 2. operace – přeměna genitálu je jednodobý výkon směřující k vytvoření ženského genitálu z mužského sestává z těchto jednotlivých úkonů:
 • Amputace varlat a funikulů
 • Podkožní amputace penisu, kromě malé výseče žaludu. Tato výseč slouží k rekonstrukci klitorisu a má nervověcévní zásobení
 • Zachování močové roury
 • Vytvoření vagíny může být z kůže penisu v podobě tubusu, který má svou vlastní výživu podkožní stopkou. Jiný postup je vytvoření vagíny z úseku tlustého střeva. Pro zranitelnost jemné sliznice a sekrety je však tlusté střevo používáno k rekonstrukci méně
 • Vytvoření stydkých pysků z kůže šourku

Chirurgická přeměna z ženy na muže

 1. Amputace prsů se zachováním prsních dvorců a bradavky
 2. Odstranění dělohy a vaječníků
 3. Vytvoření penisu a případně močové roury
 4. Vytvoření skróta

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."