Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Změna pohlaví

Stojí to za to
100 %
Stojí to za to
Na základě 13 příběhů
Průměrná cena
90.000 Kč
Průměrná cena
 • Celková anestezie nebo sedace
 • 3 dny
 • Délka zákroku 3–6 hodin
 • Více než 10 dní klidového režimu
 • Okamžitý efekt
 • Trvalé výsledky

Co je to změna pohlaví?

Transsexualita je pojem pro nesoulad mezi psychickým a anatomickým pohlavím, kdy se jedinec v rozporu s vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opačným – muž má touhu být ženou a žena mužem. Tyto jedince není možné vyléčit převýchovou či medikamentózně. Základem terapie je psychoterapie, na níž navazují další léčebné a případně operativní postupy.

Výskyt transsexuality se omezuje na zlomek promile mužské i ženské populace. Tito lidé mají trýznivý a stálý pocit opačné sexuální příslušnosti, než do jaké je nutí jejich vrozené tělesné vybavení. Jsou nespokojeni se svým genitálem a přejí si být vybavení tělesnými znaky opačného pohlaví a rovněž touží po sexuální roli opačného pohlaví. Etiologie transsexualismu je nejasná. Pravděpodobně vzniká v prenatálních životních fázích a je stavem nezvratným. Transsexualismus je tedy celoživotním problémem jedince.

Proces změny pohlaví

Operace změny pohlaví

Christine Jorgensen, první úspěšně operovaná transsexuální žena

Terapie transsexualismu zahrnuje dlouhodobou léčbu trvající několik let, kterou obvykle zahajuje a řídí sexuolog, případně psycholog a posléze chirurg:

 1. Základem je psychoterapie. Důležitá je podpora při organizování života v opačné sexuální roli.
 2. Jakmile je stanovena diagnóza, je stanoven program léčby transsexuální komisí a může být provedena změna jména a příjmení na sexuálně neutrální.
 3. Hormonální léčba má přivodit takové změny, aby sekundární pohlavní znaky připomínaly opačné pohlaví (androgeny u žen, antiandrogeny v kombinaci s estrogeny u mužů). Výsledky hormonální léčby jsou u mužů méně uspokojivé. Odstranění vousů a typicky mužského ochlupení vyžaduje obvykle i elektrodepilaci.
 4. Chirurgické výkony směřují ke změně tělesného pohlaví. U mužů spočívají v kastraci odstraněním varlat, u žen odstraněním dělohy a vaječníků. Po absolvování těchto změn je možno po souhlasu lékařské komise požádat o změnu matričního pohlaví.
 5. Plastické operace. Mnozí transsexuálové se spokojí s korekcí druhotných pohlavních znaků jako je odstranění prsou u mužů budoucích žen a dále přeměnu vlastního genitálu nevyžadují z důvodu nemožnosti vytvoření dokonalé podoby a funkce.

Jak zvolit správného lékaře?

Změna pohlaví

Změna pohlaví obyvkle zahrnuje více zákroků, zvolte si proto zkušeného lékaře

Přeměna pohlaví na opačné představuje dlouhodobý proces, který může dle rozhodnutí pacienta zahrnovat větší množství zákroků. Doporučujeme se vždy obrátit na certifikovaného chirurga, který má s vysoce specifickými zákroky pro přeměnu pohlaví zkušenosti.

Na začátku si zjistěte názory a recenze týkající se vámi zvažovaného lékaře. Pomoci vám mohou také fotografie před a po, abyste zjistili více o práci konkrétního specialisty. V případě, že nelze získat fotografie online, neváhejte o ně požádat při vaší první konzultaci.

V neposlední řadě je důležité pro každou zvažovanou operaci vybírat odborníka na danou oblast: pokud například přemýšlíte o silikonových prsních implantátech (přeměna z muže na ženu), zvolte specialistu na augmentaci prsou.

Bibliografie

Conway, L. (2006). Vaginoplasty: Male to Female Sex Reassignment Surgery. [online] Artificial Intelligence Laboratory University of Michigan. Dostupné na: http://ai.eecs.umich.edu/peopl... [27. 2. 2021].

Barnaclínic+. (2019). Unidad de Identidad de Género. [online] Dostupné na: https://www.barnaclinic.com/es... [27. 2. 2021].

Estheticon. 2019. Proč je změna pohlaví tak zdlouhavý proces. [online] Dostupné na: https://www.estheticon.cz/novi... [27. 2. 2021].

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře