MUDr. Josef Votípka

MUDr. Josef Votípka

Žádné recenze
Ohodnotit
nám.Svobody 2, Sušice, Plzeňský kraj
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.
MUDr. Josef Votípka
MUDr. Josef Votípka
Žádné recenze
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Informace


 

Ortopedická ambulance MUDr. Josef Votípka

Nová metoda léčení vlastní obohacenou plasmou

K provedení této metody používáme systém ACP Double Syringe firmy Arthrex

Tento unikátní uzavřený systém pro odběr krve pacienta, zpracování a následnou aplikaci růstovými faktory obohacené plazmy z krevních destiček, zcela vylučuje kontakt odebrané a zpracovávané krve s okolním prostředím, na rozdíl od jiných metod pracujícími s otevřenými systémy zpracování materiálu (př. Orthokine). Uzavřený systém Arthrex ACP™ snižuje možnost kontaminace pacientovy plazmy z okolního prostředí na minimum. Z tohoto důvodu není nutno při použití metody Arthrex ACP™ odběr krve a následnou aplikaci růstovými faktory aktivované krevní plazmy z krevních destiček dělat na operačních sálech, jako je tomu třeba u jiných metod, které používají otevřené systémy zpracování materiálu. Proto je možno léčbu systémem Arthrex ACP™ provádět ambulantně, za standardních aseptických podmínek, platných pro aplikaci nitrokloubních injekcí na ortopedických a revmatologických pracovištích. Počet injekcí je 2 - 6 dle diagnozy.

Efekt v léčbě metodou ACP je přínosný u:

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů, osteochondrosis dissecans

 • Poruch kloubní chrupavky I. - III. stupně (artróza, chondromalácie, chondropatie)

 • Léčby akutních a chronických zánětů šlach a vazů

 • Onemocnění úponů šlach a vazů - tzv. entezopatie (př. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, bolestivá třísla, aj.)

 • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách

 • Čerstvých poškození menisků a vazů kolenního kloubu

 • Čerstvých a subakutních částečných poškození kloubních vazů (rameno, koleno, kloub hlezenní, aj.)

Tato technologie se u nás začíná používat v mnoha oblastech a indikacích, kde je žádoucí aktivita vlastních reparativních procesů. Metoda není hrazená ze zdravotního pojištění. Cena jedné aplikace je 4000 Kč.

Konsultaci či objednání k aplikaci nutno předem objednat na ort. ambulanci poliklinika Sušice

Pondělí 13:00 - 16:00,

Pátek 7:30-11:30 a 13:00-14:30

Smluvní pojišťovny:

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna

 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 • 217 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Ordinační hodiny:

Pondělí 13:00 - 16:00 ambulance na poliklinice

Středa 16:30 - 18:00 aplikace autologní kondiciované plasmy - jen pro objednané

Pátek 7:15 - 11:30 ambulance na poliklinice

11:30 - 13:00 sonografické vyšetření kyčlí novorozenců - nemocnice Sušice

13:00 - 14:30 ambulance na poliklinice

 

První návštěva zdarma:

 • Ne

Hlavní zákroky

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Související zákroky