Navigace

  • Úvod
  • Lokální versus celková anestesie
  • Co je třeba před a po operaci
  • Možné komplikace

Úvod

Operační výkon, při kterém je odstraněna předkožka penisu, se nazývá obřízka, neboli circumcise. Jistou variantou tohoto výkonu je tzv. Burianova plastika, při které je odstraněna předkožka jen zčásti.

Zmíněný výkon podstupují muži z několika důvodů. Jedním z nich je důvod náboženský, rituální, kdy při operaci je odstraněna předkožka úplně a žalud penisu je po operaci zcela obnažený. Operační výkon je velmi jednoduchý.

Jiným důvodem jsou zdravotní potíže, kdy se jedná o funkční postižení. V tomto případě hovoříme o operaci phimosy, kdy nejde předkožka přetáhnout směrem dozadu ke kořeni penisu, nebo o operaci paraphimosy, kdy nejde předkožka přetáhnout přes žalud penisu směrem dopředu. Příčinou bývá zúžení vaku předkožky z různých důvodů (zánět trauma). V těchto případech provádíme většinou tzv. plastiku dle Buriana. Principem této operace je odstranění jen zúžené části předkožky a otočení kožního klínu zevního listu předkožky do zářezu vnitřního listu. Tento výkon klade větší požadavky na zkušenost a pečlivost chirurga.

Velmi zřídka jsou pohnutky k provedení některé ze zmíněných operací estetické důvody.

Lokální versus celková anestesie

Lokální versus celková anestesie

Lokální versus celková anestesie

Výkony provádíme v jakémkoliv věku, u dětí jsou nejčastějšími indikacemi zdravotní potíže. Operace je možné provádět jak v lokální tak i v anestezii celkové, záleží jen na rozhodnutí klienta. U dětí je vhodnější anestezie celková.

Pro výkon v lok. anestezii, pokud je klient zdráv, není nutné mít předoperační interní vyšetření a není nutné ani laboratorní vyšetření. Operace v lok. anestezii je možné provést ambulantně, bez nutnosti hospitalizace.

Pro výkon v celk. anestezii je nutné mít předoperační interní vyšetření a je nutná alespoň několikahodinová hospitalizace.

Co je třeba před a po operaci

Co je třeba před a po operaci

Co je třeba před a po operaci

Příprava, jako před každou operací, zahrnuje osprchování celého těla a zejména hygienu operované oblasti. Doba vlastního operačního výkonu se pohybuje mezi 45 až 75 minutami. Rány jsou šity stehy ze vstřebatelného materiálu. Po operaci je nutné dodržovat několik zásad pro rychlejší hojení, omezení rozsahu otoků a hematomů. Mezi tyto zásady patří chlazení operované oblasti gelovými vaky a klidový režim po dobu minimálně 2, lépe až 4 dnů. Lze dále užívat enzymatické preparáty, ale je nutno se vždy poradit s operatérem o jejich vhodnosti a to již před operací, při konzultaci. 

Do zhojení ran a vypadání stehů nedoporučujeme koupat se, ale jen se sprchovat. Rány jsou zhojeny za 2-3 týdny, po tuto dobu je nutné dodržovat úplnou sexuální abstinenci.

Možné komplikace

Jako u každého výkonu, může i po tomto výkonu dojít ke komplikacím. Mezi ty nejčastější patří krvácení, případně vznik různě velkých hematomů. Další možnou komplikací je prořezání stehů, až částečné roztržení rány. Tyto komplikace bývají v drtivé většině důsledkem nedodržování pooperačního klidového režimu. Vždy je nutná okamžitá kontrola, řešení těchto komplikací nebývá složité a prodlužuje dobu hojení jen o několik dnů.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."