Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Aktualizováno: 10. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Co je obřízka?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na obřízku?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí obřízka?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po obřízce?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky obřízky
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Mužská obřízka, neboli circumcise je chirurgické odstranění předkožky. Předkožka je kůže, která zakrývá konec penisu. Jednou z variant tohoto výkonu je tzv. Burianova plastika, při které je odstraněna předkožka jen zčásti. Jedním z důvodů obřízky jsou zdravotní komplikace, které ovlivňují funkčnost a předkožka nelze přetáhnout směrem dozadu ke kořeni penisu, nebo přes žalud penisu směrem dopředu (tzv. fimóza). Příčinou bývá zúžení vaku předkožky z různých důvodů. U těchto případů se vykonává Burianova plastika. Důvodem může být prodělaný zánět či trauma. Tento výkon klade větší požadavky na zkušenost chirurga, proto je dobré chirurga pečlivě vybírat. Dalším důvodem odstranění předkožky je náboženství. Obřízka je běžná v židovských a islámských komunitách a praktikuje ji také mnoho afrických komunit, většina obřízek se provádí u mladých chlapců. Při tomto zákroku je odstraněna předkožka úplně a žalud penisu je po operaci zcela obnažený. Setkáváme se i s provedením některé ze zmíněných operací z estetických důvodů.

Co je obřízka?

Co je obřízka?

Co je obřízka?

Mužská obřízka je chirurgické odstranění předkožky. Operační výkon je jednoduchý a doba operačního výkonu se pohybuje mezi 45 až 75 minutami. Tento zákrok muži podstupují z několika důvodů. Důvod může být náboženský, zdravotní či estetický.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na obřízku?

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na obřízku?

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na obřízku?

O obřízce se stále diskutuje. Názory na obřízku u zdravých chlapců se liší. Zdravotní přínosy obřízky u novorozenců převažují nad riziky. Existují důkazy, že obřízka snižuje riziko heterosexuálních mužů nakažených HIV. Pacient či rodič pacienta by měl zvážit zdravotní přínosy a rizika.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Estheticon nabízí řadu chirurgů, kteří obřízku provádějí. Důležité je vybírat chirurga se zkušenostmi u těchto typů zákroků. Další významnou stránkou výběru je vzájemné porozumění s lékařem, který Vám zákrok bude provádět, jelikož se jedná o intimní partie Vašeho těla. S vybraným lékařem je dobré konzultovat, zda jste vhodným pacientem, a jakého výsledku provedeným zákrokem docílíte.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Před zákrokem je nutná konzultace s chirurgem, který bude obřízku provádět. Chirurg posoudí, zda je pro Vás obřízka vhodná. Při první schůzce je důležité s vybraným lékařem prodiskutovat Vaše očekávání ohledně konečného výsledku i veškerá potencionální rizika zákroku. Pokud se jedná o dítě, je nutná konzultace a souhlas rodiče.

Jak se připravit na zákrok?

Obřízka se obvykle provádí v lokální anestezii, pokud si pacient přeje, je možné zákrok provádět v anestezii celkové. Pokud se obřízka provádí v lokální anestezii, pacient je propuštěn ve stejný den, kdy podstoupil operaci. Jesltiže se zákrok provádí v anestezii celkové, bývá nutná hospitalizace. Před operací nebudete moci jíst ani pít. Podrobné pokyny obdržíte od lékaře. Chirurg před operací vysvětlí obřízku podrobněji, prodiskutuje jakékoli obavy a zodpoví všechny Vaše dotazy. U dítěte je rodič požádán, aby podepsal formulář souhlasu, který uděluje Váš souhlas s operací. U dětí se zákrok obvykle provádí v celkové anestezii, takže bude po celou dobu procedury spát a nebude cítit bolest. Obřízka je relativně jednoduchý zákrok.

Jak se provádí obřízka?

Jak se provádí obřízka?

Jak se provádí obřízka?

Anesteziolog znecitliví penis lokální anestezií před zahájením zákroku. Znecitlivující lék může být injikován do spodní části penisu, do dříku nebo aplikován jako krém. Existuje několik způsobů, jak provést obřízku. Nejčastěji je předkožka upínána kovovým nebo plastovým prstencovitým zařízením, pomocí skalpelu nebo chirurgických nůžek. Pokud je prsten kovový, předkožka se odřízne a kovové zařízení se odstraní. Předkožka se odstraňuje těsně za hlavou penisu. Jakékoli krvácení lze zastavit pomocí tepla. Zbývající okraje kůže jsou sešity dohromady pomocí rozpustných stehů. Pokud je prsten plastový, je kousek stehu pevně svázán kolem předkožky. To tlačí tkáň do drážky v plastu nad hlavou penisu. Během 5 až 7 dnů se plast zakrývající penis uvolní a zanechá zcela uzdravenou obřízku. U starších a dospívajících chlapců se obřízka nejčastěji provádí v celkové anestezii, takže chlapec spí a je bez bolesti.

Obřízka (MUDr. David Tomášek)

Obřízka (MUDr. David Tomášek)

Výhody zákroku

Mezi výhody obřízky patří nižší riziko HIV, nižší riziko dalších pohlavně přenosných chorob a také nižší riziko infekcí močových cest a rakoviny penisu. Než se rozhodnete podstoupit obřízku, zvažte všechny výhod i nevýhody tohoto zákroku.

Jak probíhá zotavení po obřízce?

Po operaci se penis přikryje obvazem, který chrání ránu. Obvaz může být po operaci odstraněn nebo může být ponechán. Pokud je ponechán, měl by být do 24 hodin odstraněn. Močení může být zpočátku nepříjemné. Penis může bolet a může být zanícen několik dní po operaci. Může být předepsáno použití masti po dobu několika dní, aby se ošetřovaná oblast uzdravila. Pacient může také potřebovat medikamenty pro úlevu od bolesti. Vždy dbejte pokynů lékaře. Den po operaci se pacient může vykoupat. Pacient by se měl vyhnout jízdě na kole a jiným aktivitám, u kterých se sedí, dokud nezmizí otoky. Několik dní po obřízce může být pohodlnější nosit volné oblečení. Močení ve vaně nebo ve sprše může být také pohodlnější. Ve většině případů není nutná kontrola.

Doba rekonvalescence

Doba rekonvalescence

Doba rekonvalescence

Doba hojení u novorozenců je asi 1 týden. U starších dětí a dospělých hojení může trvat až 3 týdny. Ve většině případů bude pacient propuštěn z nemocnice v den operace. Doma by se během hojení rány nemělo intenzivně cvičit. Pokud dojde ke krvácení během prvních 24 hodin po operaci, použijte čistý hadřík a přitlačte ho na ránu po dobu 10 minut nebo umístěte na ránu ledový obklad. Koupání nebo sprchování je většinou povoleno až druhý den po zákroku. Chirurgický řez lze jemně umýt jemným mýdlem bez vůně.

Obřízka (MUDr. David Tomášek)

Obřízka (MUDr. David Tomášek)

Výsledky obřízky

Obřízka je jednoduchým zákrokem, pokud se zákrok neprovádí u někoho s komplikacemi. Výsledky obřízky tak bývají velmi dobré a zřídka se vyskytnou komplikace. Když jste po zákroku propuštěni, lékař Vám dá pokyny a rady, jak se doma po obřízce zotavit. Je důležité ujasnit si, kdy se vrátit do práce nebo mít sex.

Obřízka (MUDr. David Tomášek)

Obřízka (MUDr. David Tomášek)

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Rizika spojená s obřízkou prováděná kvalifikovanými a zkušenými lékaři jsou malá. Hlavním rizikem je krvácení během operace i po ní. Chirurg během zákroku krvácení zastaví a následně aplikuje obvaz, který případně krev absorbuje. Pokud však penis po návratu domů nadále krvácí, vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi další možné komplikace patří bolest, hematomy, infekce rány a zjizvení.

Časté otázky

 • Jak poznám, že jsem vhodný pacient na obřízku? Před zákrokem je vždy nutná konzultace s lékařem. Chirurg intimní partie prohlédne a určí, zda jste vhodným kandidátem k odstranění předkožky.
 • Po jaké době po zákroku je možné mít sex? Sex je možný přibližně měsíc po zákroku, doba však může být individuální. Záleží na úplném zahojení rány. 
 • Lze provést obřízka i u muže nad 50 let? Ano, obřízka lze provést v jakémkoliv věku, vždy je však nutná konzultace, zda jste vhodným kandidátem na provedení obřízky.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."