COVID-19: Informace pro lékaře

COVID-19: Informace pro lékaře
Podle Estheticon.cz
16 bře 2020

Nový virus je geneticky spojen se skupinou virů SARS-CoV a způsobuje nově klasifikované onemocnění: COVID-19. K dnešnímu dni bylo na celém světě detekováno více než 180.000 případů, z toho přes 7.000 skončilo smrtí. Světová zdravotnická organizace (WHO) identifikuje riziko rozvoje COVID-19 v některých zemích Evropy a na britských ostrovech jako střední a dokonce vysoké.

Co je COVID-19?

➡️ Co jsou to koronaviry?

Třída Coronaviridae definuje skupinu virů, které se běžně nazývají koronaviry, které jsou zodpovědné za respirační onemocnění, včetně závažnějších, jako je MERS (Middle East Respiratory Syndrome) nebo SARS (Závažný akutní respirační syndrom). Jeho charakteristickým rysem je genom vytvořený z RNA řetězců s pozitivní polaritou a jeho název pochází z jeho tvaru, připomínající korunu nebo věnec, který lze vidět pod mikroskopem.

Genom koronaviru má velikost 26-32 knt a jeho povrch má charakteristické projekce, díky kterým se virus šíří z jednoho organismu do druhého. První koronaviry (CoVs) byly identifikovány v 60. letech a rozděleny do 4 skupin:

 • alfa-koronaviry
 • beta-koronavirus
 • delta-koronaviry
 • gama-koronaviry

Koronaviry napadají buňky dýchacího a trávicího traktu, lidi i zvířata, jako jsou ptáci a savci. V současné době existuje sedm známých koronavirů, které mohou napadat lidi:

 • koronaviry způsobující typické respirační infekce HCoV-OC43 a HCoV-HKU1 (beta-koronaviry) a HCoV-229E a HCoV-NL63 (alfa-koronaviry)
 • další koronaviry: SARS-CoV, MERS-CoV a 2019-nCoV (nyní známý jako SARS-CoV-2)

➡️ Co znamená SARS-Cov-2?

V prosinci 2019 byl v čínském městě Wu-chan objeven nový typ koronaviru zvaný SARS-Cov-2. Mezinárodní výbor pro klasifikaci virů (ICTV) - instituce odpovědná za identifikaci a klasifikaci nových virů - 5. února letošního roku oficiálně klasifikoval nový koronavirus 2019-nCov a zaregistroval jej pod názvem SARS-CoV-2 (akutní závažný respirační syndrom způsobený koronaviry typu 2).

coronavirus zena rouska
Roušky nechrání před nákazou jejich nositele, ale ostatní

Jak se virus přenáší?

➡️ Jaký je hlavní způsob přenosu viru?

Stejně jako jiné viry, COVID-19 nejprve napadl pouze zvířata a poté mutoval, přizpůsobil se lidskému tělu v procesu zvaném antigenní skok. Z tohoto důvodu je vědecká komunita toho názoru, že za šíření viru jsou zodpovědná divoká zvířata, zejména netopýři: u zaměstnanců trhu se zvířaty ve Wuchanu byly pozorovány první případy koronavirové nákazy.

Po adaptaci na lidské tělo se začal COVID-19 převádět z člověka na člověka kapičkovou cestou. Protože je to virus, který útočí na dýchací systém, může být infikován hlavně úzkým fyzickým kontaktem s infikovanou osobou nebo méně často jeho trusem. COVID-19 je nový virus, a proto všechny jeho přenosové cesty a proces vývoje onemocnění nejsou zcela známy.

➡️ Kdo může být infikován?

Podle ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) se může nakazit osoba, která:

 • sdílí domov s přenašečem COVID-19;
 • měla přímý kontakt s přenašečem COVID-19;
 • byla ve styku se slinami osoby nakažené COVID-19;
 • byla ve vzdálenosti méně než 2 metry od osoby nakažené COVID-19 déle než 15 minut;
 • byla v uzavřené místnosti nebo v komunikačních prostředcích (vlak, letadlo) s přenašečem COVID-19;
 • pracovala v laboratoři testování vzorků COVID-19 bez dodržení požadovaných bezpečnostních pravidel;
 • cestovala letadlem vedle osoby nakažené COVID-19 (to platí jak pro cestující, tak pro piloty a další personál).

Inkubační doba (do výskytu příznaků) nového koronaviru je až 15 dní.

Lékaři: preventivní opatření

➡️ Jakými pravidly by se měli řídit lékaři a hygieničtí pracovníci?

ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) zveřejnilo dokument podrobně popisující opatření, která mají lékaři a zdravotníci přijmout, aby se zabránilo infekci a šíření 2019-nCoV. Dokument byl připraven na základě doporučení WHO.

➡️ Jaká opatření byste měli podniknout ve své ordinaci?

Doporučení zveřejněná ECDC se týkají zejména hygieny, dezinfekce prostoru a nakládání s lékařským odpadem:

 1. Personál provádějící úklid a osoby, které přicházejí do styku s lékařským odpadem, by měly používat vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).
 2. Lékaři by měli zajistit, aby nábytek a další předměty v ordinaci, se kterými byl pacient v kontaktu, byly často dezinfikovány a čištěny. Doporučuje se používat dezinfekční prostředky používané v nemocnicích, které jsou nejen baktericidní, ale také ničí viry
 3. S odpadem by se mělo nakládat jako s infekčním klinickým odpadem kategorie B (UN3291) a mělo by se s ním nakládat v souladu se zásadami zdravotnického zařízení a místními předpisy. WHO doporučuje, aby zdravotnický personál používal vhodná preventivní a kontrolní opatření pro infekce obecně a zejména proti respiračním infekcím.

➡️ Jak si dezinfikovat ruce?

Časté mytí a dezinfekce rukou je klíčem k zabránění šíření viru. Umývejte si ruce důkladně a často mýdlem: mělo by to trvat nejméně 60 sekund. Pokud nemáte přístup k vodě a mýdlu, můžete použít dezinfekční gel na bázi alkoholu (s obsahem alkoholu nejméně 60%). Před zahájením prohlídky požádejte pacienty, aby si dezinfikovali ruce.

➡️ Jak dlouho může virus přežít na povrchu?

Současné údaje naznačují, že nový koronavirus může přežít několik hodin i déle mimo lidské tělo. Dezinfekční prostředky (mýdlo, gely s obsahem 75% alkoholu nebo 1% chloru) ho mohou zabít a zabránit mu v pohybu na potenciálního přenašeče.

➡️ Existuje ještě něco, co byste mohli udělat pro ochranu před virem jako lékař?

Zdravotnickému personálu, který je v kontaktu s pacienty, se doporučuje nosit chirurgickou masku a často si umývat a dezinfikovat ruce. Dezinfekční gely by měly být k dispozici také pacientům a všem ostatním zaměstnancům.

coronavirus muz rouska
Nedoporučuje se používání prostředků hromadné dopravy 

Pokyny pro lékaře

➡️ Mohou být během tohoto období přijímáni pacienti?

Vzhledem k novým vládním opatřením na kontrolu pandemie se někteří lékaři mohou rozhodnout v době pandemie zrušit kontroly. Přesto buďte v kontaktu s pacienty: můžete konzultovat telefonicky nebo videohovorem, což může být zvláště důležité pro pacienty, kteří nedávno podstoupili operaci. Během tohoto období jsou pacienti plní pochybností a názor odborníka je pro ně obzvláště důležitý.

➡️ Měly by být všechny termíny zrušeny?

Měla by se dodržovat podrobná doporučení ministerstva zdravotnictví. Omezte počet osobních setkání na minimum a přijímejte pouze pacienty s komplikacemi. Kontaktujte ostatní prostřednictvím videohovoru nebo telefonu.

➡️ Jak můžu v tomto období pomoct?

Pokud se počet případů koronaviru a lidí hospitalizovaných v České republice v některých městech výrazně zvýší, může dojít k situaci, kdy budou nemocnice přetíženy a nastane nedostatek personálu. V evropských zemích postižených koronavirem ve větší míře (Španělsko a Itálie) pomáhají bojovat proti koronaviru také soukromé nemocnice. V České republice začali v některých krajích pomáhat dobrovolníci z řad zdravotnického personálu i studentů medicíny.

Bibliografie:

Gorbalenya, A.E., Baker, S.C., Baric, R.S. et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol (2020). https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z

Prevention and Control (ECDC). Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – fifth update (2020) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings (2020) https://www.ecdc.europa.eu/sit...

Informace, které se objevují na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit vztah mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty nebo služby.