Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Tubulizace žaludku

Stojí to za to
100 %
Stojí to za to
Na základě 35 příběhů
Průměrná cena
100.000 Kč
Průměrná cena
  • Celková anestezie
  • 3 dny
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Efekt viditelný po 1 měsíci
  • Trvalé výsledky

Co je to tubulizace žaludku?

Žaludeční tubulus, také známý jako tubulární gastrektomie je technika bariatrické chirurgie, která se snaží dosáhnout rychlejšího pocitu sytosti pacienta.

Obezita, stejně jako vysoký krevní tlak, cukrovka 2. typu, představují stále výraznější zdravotní ale i sociální a ekonomický problém. V souvislosti s těmito chorobami se užívají termíny jako celosvětová epidemie – pandemie.

Bariatrie v čase

tubulizace žaludku

Tubulizace žaludku

Chirugická léčba obezity má již historii několik desítek let. Chirurgické metody se v čase vyvíjely a do dnešního dne není nalezena metoda, kterou bychom mohli označit jako zlatý standard. V nedávné minulosti sice takto byl označován žaludeční bypass, ale novější práce s výsledky po 5 a 10 letech od operace bohužel nenaplnily optimistické předpoklady a jsou spíše zklamáním. Zdá se, že dlouhodobé výsledky jsou více, než jsme předpokládali, závislé na změnách životního stylu pacientů po operaci.

Tubulizace žaludku se začala objevovat na počátku prvního desetiletí tohoto století. Její první užití bylo spojeno s operacemi superobézních pacientů, kdy tubulizace byla součástí operace biliopankreatické diverse s duodenálním switchem. U těchto pacientů byla tato operace pro snížení rizika rozdělena do operací dvou – při první operaci byla provedena sleeve resekce žaludku, poté byl pacient ponechán k hubnutí a následně byla provedena druhá část (malabsorbční) operace – přepojení tenkého střeva. Při tomto postupu se zjistilo, že velká část pacientů již po sleeve resekci dostatečně zhubla, a proto již druhý krok nepodstoupila. 

Na základě těchto zkušeností se začala tubulizace užívat jako samostatná operace. Významnou zásluhu na tom má zejména dr. Gagner, který tubulizaci dodnes výrazně propaguje (přestože sám provádí všechny typy bariatrických operací).

Gastrický bypass vs. tubulizace

Gastrický bypass vs. tubulizace

U žaludečního bypassu se může vyskytnout více komplikací

Spolu s určitým zklamáním z dlouhodobých výsledků žaludečního bypassu si chirurgové začali všímat, že sleeve resekce žaludku dosahuje prakticky stejných výsledků. Proto řada pracovišť začala ve studiích tyto dvě operace přímo porovnávat. Ve stručnosti je možné říct, že efekt na váhový úbytek je prakticky shodný, gastrický bypass prokazuje vyšší efekt na zlepšení cukrovky 2. typu. Žaludeční bypass má však vyšší procento komplikací, a současně kvůli malabsorbci má složitější pooperační sledování a je nutná intenzivnější suplementace vitamínů a stopových prvků. 

Proto dnes můžeme pozorovat výrazný nárůst počtu tubulizací, kdy jejich celkový počet již vyrovnal počet žaludečních bypassů (tubulizace a bypass jsou suverénně nejčastější výkony bariatricko-metabolické chirurgie) a např. v USA, kde v minulosti bylo provedeno nejvíce žaludečních bypassů, je nyní nejčastější operací tubulizace – sleeve gastrická resekce.

Další možností je také plikace žaludku. Plikace je relativně nová bariatrická operace. Při ní je horní část žaludku přiškrcena speciální bandáží. Tato bandáž žaludku umožňuje snížení objemu přijímané potravy. Do žaludku je možné také umístit intragastrický balon, který zajistí redukci váhy

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře