Klinika nabízí zákroky v oblasti estetické dermatologie, péče o intimní oblast, péče o pleť, kontroly znamének digitálním robotickým dermatoskopem nebo také přístrojovou lymfodrenáž.
Aktualizace: 13. 1. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Možnosti vyšetření znamének
 • Vhodný kandidát pro vyšetření znamének
 • Průběh vyšetření
 • Po vyšetření
 • Jak často podstupovat vyšetření
 • Preventivní vyšetření znamének je hrazeno zdravotními pojišťovnami

Úvod

Výskyt nádorových onemocnění kůže v České republice každým rokem rychle stoupá. Nejzhoubnější formou je maligní melanom, který vzniká přeměnou pigmentových buněk kůže. Pro úspěšnou léčbu melanomu je nutná jeho včasná diagnostika a včasné chirurgické odstranění. Rozeznání melanomu v jeho počáteční fázi není ale vždy snadné. Proto dermatologové využívají různé pomocné neinvazivní vyšetřovací metody, které pomáhají rozlišit zdravá znaménka od malanomu.

Fotofinder

Možnosti vyšetření znamének

 • Pouhé oko nebo lupa – zastaralá metoda s nejmenší přesností.
 • Ruční dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének osvětlenou 10x – 20x zvětšující lupou.
 • Digitální dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase.
 • Digitální dermatoskop pro celoplošné robotické skenování těla – kontrola celého těla včetně na první pohled zdravé kůže, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase.

Jaké jsou výhody digitálního dermatoskopu pro celoplošné robotické skenování těla?


Celoplošné robotické skenování těla je nejmodernější a nejúčinnější metodou vyšetření znamének. K jeho výhodám patří zejména:

 • Komfort a rychlost vyšetření – během pouhých 3 minut je naskenováno celé tělo.
 • Preciznost – skenuje celé tělo včetně na první pohled zdravé kůže – žádná znaménka ani změny na kůži nejsou přehlédnuty.
 • Ukládání zvětšených snímků pro pozdější porovnání změn.
 • Možnost předání uložené fotodokumentace jinému zdravotnickému zařízení v elektronické podobě.
 • Zdravotní nezávadnost – možnost vyšetření vícekrát během roku.

Vhodný kandidát pro vyšetření znamének

Vyšetření znamének celoplošným skenováním těla je vhodné pro každého, kdo nepodceňuje prevenci rakoviny kůže. Vyšetření mohou podstoupit i děti, které jsou již schopné několik minut klidně stát. Rychlost, komfort a preciznost ocení nejvíce ti, kdo mají více než 20 znamének. Sledování tak velkého počtu znamének a jejich změn v čase nemusí být při použití ostatních metod zcela účinné. Může dojít k přehlédnutí a při absenci uloženého zvětšeného snímku je složitější přesně vyhodnotit změny, ke kterým v čase došlo.

Průběh vyšetření

Průběh vyšetření

Průběh vyšetření

Při celotělovém robotickém skenování je klient svlečen pouze do spodního prádla a zaujímá pozici ve stoje na speciálních značkách. Postupně se otáčí a citlivá HD kamera přístroje automaticky zaznamenává fotky znamének z celého těla. Snímky znamének jsou následně 20x – 70x zvětšeny a porovnány se snímky z předchozího vyšetření. Vyšetření vždy provádí jen proškolený zdravotnický personál. 

Pokud přístroj zaznamená změnu nebo rizikové znaménko, je nález vyhodnocen lékařem dermatovenerologem a doporučen další postup.

Po vyšetření

Po vyšetření se všechny zvětšené snímky ukládají pro budoucí porovnání. V případě, že při vyšetření bylo diagnostikováno rizikové znaménko, lékař doporučí buď častější sledování tohoto znaménka, nebo jeho odstranění (excizi) a následné histologické vyšetření.

Jak často podstupovat vyšetření

Preventivní vyšetření znamének je vhodné podstoupit 1x ročně. Četnost kontrol diagnostikovaných rizikových znamének určuje lékař na základě konkrétního nálezu.

Preventivní vyšetření znamének je hrazeno zdravotními pojišťovnami

Preventivní vyšetření znamének klienti nehradí, pokud má zdravotnické zařízení, kde si nechají znaménka zkontrolovat, smlouvu se zdravotní pojišťovnou, zahrnující preventivní kontrolu. 

Pro tyto kontroly se nejčastěji používá ruční dermatoskop.

Pokud se klient rozhodne nechat si znaménka vyšetřit moderním digitálním dermatoskopem, může na toto vyšetření čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny

Většina zdravotních pojišťoven v České republice zpětně hradí svým klientům preventivní vyšetření znamének v rámci programů preventivní péče.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."