Ověřil/a:
Klinika nabízí zákroky v oblasti estetické dermatologie, péče o intimní oblast, péče o pleť, kontroly znamének digitálním robotickým dermatoskopem nebo také přístrojovou lymfodrenáž.
Aktualizováno: 6. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Co je digitální dermatoskop?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát pro vyšetření digitálním dermatoskopem?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na vyšetření digitálním dermatoskopem?
 • Jak se provádí vyšetření digitálním dermatoskopem?
 • Výhody vyšetření digitálním dermatoskopem
 • Jak probíhá zotavení po vyšetření digitálním dermatoskopem?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky vyšetření digitálním dermatoskopem
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Často kladené otázky

Úvod

Výskyt nádorových onemocnění kůže v České republice každým rokem rychle stoupá. Nejzhoubnější formou je maligní melanom, který vzniká přeměnou pigmentových buněk kůže. Pro úspěšnou léčbu melanomu je nutná jeho včasná diagnostika a včasné chirurgické odstranění. Rozeznání melanomu v jeho počáteční fázi není ale vždy snadné. Proto dermatologové využívají různé pomocné neinvazivní vyšetřovací metody, které pomáhají rozlišit zdravá znaménka od malanomu.

dermatoskop

Digitální dermatoskop dokáže zkontrolovat celé tělo

Co je digitální dermatoskop?

Rozlišit zdravá znaménka může lékař pouhým okem nebo lupou, což je však zastaralá metoda s nejmenší přesností. Další možností je ruční dermatoskop, kterým se kontrolují jednotlivá znaménka osvětlenou 10x až 20x zvětšující lupou. Digitální dermatoskop přináší kontrolu jednotlivých znamének ve vysokém optickém rozlišení, archivací fotografií a možností porovnání v čase.

Digitální dermatoskop pro celoplošné robotické skenování těla kontroluje celé tělo. A to i včetně na první pohled zdravé pokožky. Má vysoké optické rozlišení, archivaci fotografií s možností porovnání v čase. Tento celotělový skener dokáže včas odhalit nebezpečná mateřská znaménka (následně můžete podstoupit odstranění znamének).

Je to spolehlivá diagnostická metoda vyšetření znamének. Řada dermatologů používá digitální dermatoskop dermogenius nebo také dermoscan x2.

Průběh vyšetření

Vyšetření je vhodné pro každého

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát pro vyšetření digitálním dermatoskopem?

Vyšetření znamének celoplošným skenováním těla je vhodné pro každého, kdo nepodceňuje prevenci rakoviny kůže. Vyšetření mohou podstoupit i děti, které jsou již schopné několik minut klidně stát. Rychlost, komfort a preciznost ocení nejvíce ti, kdo mají více než dvacet znamének. Při použití ostatních metod nemusí být sledování u tak velkého počtu znamének a jejich změn v čase zcela účinné. Snadno může dojít k přehlédnutí. Navíc pokud chybí uložený zvětšený snímek, není snadné vyhodnotit změny, ke kterým došlo v čase.

digitální dermatoskop

Choďte na pravidelné kontroly

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Portál Estheticon nabízí mnoho klinik, které vyšetření digitálním dermatoskopem nabízí. Na vybrané klinice vám vysvětlí, jak digitální dermatoskop funguje a zodpoví všechny vaše otázky.

Je velmi důležité pochopit, že včasné zachycení problému vám pomůže zahájit včasnou léčbu a mnohdy zachránit život. Nepodceňujte prevenci. Je vhodné chodit na pravidelné preventivní kontroly.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Lékař po Vás bude žádat vaši anamnézu. Také bude chtít být informován, jaké berete léky a jaké máte zdravotní problémy. Dermatolog zodpoví všechny vaše otázky ohledně vyšetření dermatoskopem. Při vaší první návštěvě váš dermatolog s největší pravděpodobností důkladně prohlédne celé tělo.

návštěva lékaře

Pravidelné kontroly dokáží včas odhalit podezřelý nález (SKIN CARE Liberec)

Jak se připravit na vyšetření digitálním dermatoskopem?

Před vyšetřením je vhodné dodržet hygienu a před návštěvou lékaře se osprchovat. Vyšetření digitálním dermatoskopem dále nevyžaduje jiná opatření, žádné přípravy tak nejsou potřeba.

Lékaři je při kontrole nutné sdělit, zda se potýkáte s nějakými kožními problémy. V případě podezřelého nálezu vám lékař důkladně vysvětlí, jak postupovat. Lékař také doporučí pravidelné kontroly.

digitální dermatoskop

Nepodceňujte prevenci

Jak se provádí vyšetření digitálním dermatoskopem?

Při celotělovém robotickém skenování je klient svlečen pouze do spodního prádla a zaujímá pozici ve stoje na speciálních značkách. Postupně se otáčí a citlivá HD kamera přístroje automaticky zaznamenává fotky znamének z celého těla. Snímky znamének jsou následně 20x až 70x zvětšeny a porovnány se snímky z předchozího vyšetření.

Vyšetření vždy provádí jen proškolený zdravotnický personál. Pokud přístroj zaznamená změnu nebo rizikové znaménko, je nález vyhodnocen lékařem dermatovenerologem a doporučen další postup.

digitální dermatoskop

Vyšetření je bezbolestné a neinvazivní

Výhody vyšetření digitálním dermatoskopem

Vyšetření digitálním dermatoskopem může včasně zachytit maligní melanom již ve stadiu počátečního růstu, kdy je šance na naprosté vyléčení velmi vysoká. Vyšetření je navíc naprosto bezbolestné a neinvazivní. Preventivní vyšetření znamének klienti nehradí, pokud má zdravotnické zařízení, kde si nechají znaménka zkontrolovat, smlouvu se zdravotní pojišťovnou, zahrnující preventivní kontrolu. Pro tyto kontroly se nejčastěji používá ruční dermatoskop. Pokud se klient rozhodne nechat si znaménka vyšetřit moderním digitálním dermatoskopem, může na toto vyšetření čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Většina zdravotních pojišťoven v České republice zpětně hradí svým klientům preventivní vyšetření znamének v rámci programů preventivní péče. 

Celoplošné robotické skenování těla je nejmodernější a nejúčinnější metodou vyšetření znamének. K jeho výhodám patří zejména:

 • Komfort a rychlost vyšetření – během pouhých 7 minut je naskenováno celé tělo.
 • Preciznost – skenuje celé tělo včetně na první pohled zdravé kůže – žádná znaménka ani změny na kůži nejsou přehlédnuty.
 • Ukládání zvětšených snímků pro pozdější porovnání změn.
 • Možnost předání uložené fotodokumentace jinému zdravotnickému zařízení v elektronické podobě.
 • Zdravotní nezávadnost – možnost vyšetření vícekrát během roku.

Jak probíhá zotavení po vyšetření digitálním dermatoskopem?

Po vyšetření se všechny zvětšené snímky ukládají pro budoucí porovnání. V případě, že při vyšetření bylo diagnostikováno rizikové znaménko, lékař doporučí buď častější sledování tohoto znaménka nebo jeho odstranění (excizi) a následné histologické vyšetření.

skin care

V případě nálezu budete informováni, jak dále postupovat

Doba rekonvalescence

Vyšetření digitálním dermatoskopem nevyžaduje žádnou rekonvalescenci. V případě nálezu a odstranění podezřelého znaménka vám lékař podrobně vysvětlí, jak bude postupovat. Vyříznutím znaménka vznikne ranka, která se bude nějakou dobu hojit. Konkrétní pokyny vám poskytne Váš lékař.

digitální dermatoskop

Preventivní vyšetření byste měli podstoupit jednou ročně

Výsledky vyšetření digitálním dermatoskopem

Preventivní vyšetření znamének je vhodné podstoupit 1x ročně. Četnost kontrol diagnostikovaných rizikových znamének určuje lékař na základě konkrétního nálezu. Lékař vás bude v případě nálezu informovat o postupu léčby.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Vyšetření digitálním dermatoskopem nezpůsobuje žádné zdravotní komplikace a je naprosto bezpečné.

Často kladené otázky

 • Co je to dermatoskop? Dermatoskop je zařízení využívající světlo, které lze použít jako součást klinického vyšetření podezřelých kožních lézí. Dermoskopie se stala důležitým nástrojem napomáhajícím diagnostiku odbornými lékaři a stále častěji se používá i v zařízeních primární péče.
 • Jak dlouho vyšetření trvá? Samotný scan celého těla digitálním dermatoskopem trvá cca 7 minut. Před vyšetřením je nutné se svléknout do spodního prádla. Vyšetření předchází dialog s lékařem.
 • Jak se postupuje při podezřelém nálezu? Pokud znaménko lékař vyhodnotí jako rizikové, odstraní jej a pošle na histologii.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."