Předchozí video Rhinoplastika – plastika nosu

Riziko komplikací nelze nikdy vyloučit. Lze se na ně ale připravit.

U žádného výkonu plastické chirurgie nelze nikdy zcela vyloučit riziko vzniku komplikací během samotné operace nebo během pooperačního období. Pokud k nim dojde, často to znamená delší pobyt ve zdravotnickém zařízení, nutnost revizního či dokonce korekčního operačního výkonu. To, kromě delší a komplikovanější léčby, znamená pro pacienta i nemalé finanční náklady navíc. MUDr. Ján Pilka svým pacientům doporučuje zvážit možnost ochrany před rizikem možných následných nákladů uzavřením speciálního pojištění Beautyprotect. V případě komplikací pak další možné finanční náklady spojené s léčbou či reoperací nese pojišťovna, nikoli pacient. Více informací o pojištění naleznete zde: https://www.beautyprotect.com/beauty

MUDr. Ján Pilka

MUDr. Ján Pilka

Praha, Hlavní město Praha

Kontaktujte MUDr. Ján Pilka

a začnete se svojí proměnou