Ověřil/a:
Specializuje se na zvětšení a modelaci prsou, abdominoplastiku, laserovou liposukci SlimLipo nebo operaci víček. Věnuje se publikační i přednáškové činnosti, je členem řady medicínských společností.
Aktualizováno: 20. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Co je laserová liposukce
 • Laserová liposukce versus klasická liposukce
 • Jaké partie lze laserovou liposukcí ošetřit
 • Pro koho je laserová liposukce vhodná
 • Pro koho laserová liposukce není vhodná
 • Kdy je možné laserovou liposukci podstoupit
 • Kolik tuku lze při laserové liposukci odstranit
 • Předoperační vyšetření před laserovou liposukcí
 • Průběh laserové liposukce
 • Rekonvalescence po laserové liposukci
 • Komplikace po laserové liposukci
 • Co pozitivně ovlivní výsledek laserové liposukce
 • Co může výsledek laserové liposukce negativně ovlivnit
 • Lze odsátý tuk ještě nějak využít?
 • Kombinace laserové liposukce s jiným zákrokem

Úvod

Laserová liposukce je metoda k odstranění tukových zásob z problémových partií, které nejdou vytvarovat cvičením a správnou životosprávou. Liposukce zlepšuje kontury těla. Pomocí laserového paprsku dochází k destrukci tukových buněk, které se vyloučí přirozeným metabolismem. Liposukce bez bolesti, bez výrazného krvácení, bez pracovní neschopnosti. Laserová metoda se skvělými výsledky využívá jak pro liposukci břicha, tak pro liposukci stehen, hýždí, boků a dalších částí těla.

Před/po laserová liposukce

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Juraj Payer)

Co je laserová liposukce

Laserová liposukce je nejmodernější, nejšetrnější a bezbolestná metoda liposukce. Dokáže velmi šetrně a efektivně odbourávat tukovou tkáň pomocí laserového paprsku, většinou o vlnové délce 980 nm, který zároveň působí na vypínání pokožky a zlepšení případné celulitidy.

Protože tato metoda cíleně působí na tukovou tkáň a kůži, nedochází k poškození okolních tkání, cév a nervů. Navíc po laserové liposukci je minimalizace pooperačních otoků a modřin a rychlejší rekonvalescence.

Laserová liposukce versus klasická liposukce

Laserová liposukce zlepšuje projevy celulitidy

Laserová liposukce versus klasická liposukce

U laserové liposukci se vlastně jedná o metodu 2v1 - odstraní přebytečný tuk a dokáže v ošetřené oblasti stáhnout a vypnout kůži stimulací kolagenních a elastických vláken v kůži. Ve většině případů zlepší i projevy celulitidy.

Výhodou oproti klasické tumescentní liposukci je:

 • obecně rovnoměrnější efekt liposukce
 • kratší doba rekonvalescence
 • menší pooperační dyskomfort - menší bolesti, otoky, modřinky
Jaké partie lze laserovou liposukcí ošetřit

Odstraňte tuk z problematických partií

Jaké partie lze laserovou liposukcí ošetřit

Laserová liposukce je vhodná k odsátí tuku z problematických částí těla:

 • břicho
 • boky
 • stehna
 • hýždě
 • paže
 • podbradek
 • a všude tam, kde je povolenější kůže

V obličeji ošetření laserovou liposukci nedoporučujeme a neprovádíme. Laserem lze ošetřit podbradek a někdy i přilehlé kontury dolní čelisti. Tváře liposukcí neošetřujeme.

Před/po laserová liposukce

Fotografie před a po zákroku (Prim. MUDr. Petr Pachman)

Pro koho je laserová liposukce vhodná

Ideálním kandidátem je klient, který nemá příliš velkou nadváhu, má nadbytečné množství tuku v problematických partiích (břicho, boky, stehna...), kterého se nemůže zbavit cvičením ani dietou. Liposukce není zákrok řešící obezitu.

U štíhlých postav jde o domodelování a dosažení prakticky dokonalé postavy. Pro silnější postavy je zákrok někdy efektivní rovněž, je nutné však rozdělit výkon do dvou či více etap.

Laserová liposukce je vhodná tam, kde bývá povolenější kůže a kde je tužší tuk (boky a břicho u mužů).

Laserová liposukce je vhodná jak pro muže, tak ženy, pokud ji samozřejmě umožní jejich zdravotní stav a klientka/klient je k liposukci vhodný. Průběh zákroku je stejný. Pro muže je typické, že jejich tuk je tužší, a právě proto je u nich vhodnější použít metodu laserové nebo ultrazvukové liposukce.

V rámci věkové hranice se nedá říci, že by liposukci bylo možné provést jen do určitého věku. Záleží na celkovém zdravotním stavu a na kvalitě kůže. Pro nás je důležitý tzv. biologicky věk operovaného klienta. Pokud je v odsávané oblasti výraznější kožní nadbytek a povolená kůže, není možné provést liposukci bez chirurgického odstranění nadbytečné kůže.

Pokud jde o starší pacienty, zkušený plastický chirurg dokáže odhadnout kvalitu kůže a její schopnosti přilnout a přizpůsobit se po odsátí určitého množství tuku. Během konzultace vám sdělí, zda jste vhodný kandidát na liposukci a zda nehrozí, že by vám po zákroku zůstala právě povolená kůže. Jinak liposukci lze podstoupit od 18. roku věku.

Pro koho laserová liposukce není vhodná

Kdo není vhodným kandidátem

Pro koho laserová liposukce není vhodná

Výkon má své kontraindikace „lokální a celkové". Z celkových kontraindikací je to celkový zdravotní stav pacienta, který operaci zabrání. Tento výkon není vhodný pro pacienty, kteří trpí závažnou metabolickou chorobou či chorobou srdce a cév nebo jinou interní chorobou. A samozřejmě obezita.

Z lokálních kontraindikací je to především stav oblasti, kde se má liposukce provádět. Naprosto stěžejní je stav a charakter kůže. Pokud již není kůže v relativně dobré kondici a ztratila již svou elasticitu, tak liposukční výkon přinese naopak zhoršení stavu bez očekávaného efektu. Pokud je nález v oblasti kůže dobrý, a ta je pevná a elastická, laserovým ošetřením se tzv. stáhne a vytvoří nový reliéf v odsávané partii. Hraniční povolení kůže právě řeší laserová liposukce svým účinkem na vypnutí a zpevnění kůže.

Kdy je možné laserovou liposukci podstoupit

Laserová liposukce se provádí celoročně, ale s ohledem na nošení kompresivního prádla po operaci ji klienti vyhledávají spíše v chladnějších měsících roku.

Kolik tuku lze při laserové liposukci odstranit

Kolik tuku lze odstranit

Kolik tuku lze při laserové liposukci odstranit

Toto číslo není možné zobecnit, u každého klienta je množství individuální. Množství odsátého tuku se neurčuje na kilogramy, ale na objem - mililitry. Závisí to také na celkové hmotnosti klienta a velikosti problematické partie.

Při zákroku se vždy snažíme odstranit maximum podkožního tuku. Vždy je pro nás prioritní, aby výsledek byl perfektní po funkční i estetické stránce.

Před/po laserová liposukce

Pacientka před a po zákroku (MUDr. Martin Tománek)

Předoperační vyšetření před laserovou liposukcí

Před liposukcí v lokální anestesii provádíme klasické krevní testy – krevní obraz, koagulační parametry a biochemické vyšetření krve a moči. Pokud klient podstupuje zákrok v celkové anestesii je nutné doplnit ještě EKG vyšetření a interní předoperační vyšetření.

Jestliže se jedná o liposukci jedné partie, je zákrok zpravidla prováděný v lokální anestezii. Při více partiích najednou se provádí v celkové anestezii. Zákrok bolestivý není, po zákroku klienti uvádějí pocity, jako při namožení svalů po cvičení.

Průběh laserové liposukce

Laserová liposukce probíhá ve třech fázích

Průběh laserové liposukce

Zákrok probíhá prakticky ve 3 fázích.

1. fáze: V první fázi se vyznačí oblast určená k odsátí a napustí se tzv. tumescentnim roztokem, který oblast znecitliví, stáhne cévy, aby nedocházelo ke krvácení, oblast se tzv. přepustí.

2. fáze: Ve druhé fázi, která trvá 20 až 30 minut, necháme roztok působit, aby oblast byla plně znecitlivěná.

3. fáze: Ve třetí fázi výkonu se do podkožní tukové tkáně zavede laserové vlákno laseru a vysokou teplotou se tukové buňky rozmělní a „zkapalní“. Vždy nastavíme pro danou oblast energii vhodnou pro ošetřovanou lokalitu, aby výsledek byl maximální. Uvolněný tuk se odsaje jemnou kanylou.

Odstátím tukové tkáně se modelují tvary těla. Ve stejném okamžiku tepelné působení laseru aktivuje kolagenní a elastická vlákna kůže a podporuje vypnutí povislé kůže a mírní projevy celulitidy. Odstranění tuku laserovou liposukcí je rovnoměrné bez vzniku nepravidelných hrbolků na kůži. Zákrok obvykle trvá kolem dvou hodin.

Po zákroku může dojít k menším otokům, modřinkám i změně citlivosti ošetřované partie. U laserové liposukce je to však v menší míře.

Předoperační vyšetření před laserovou liposukcí

Jak probíhá rekonvalescence

Rekonvalescence po laserové liposukci

Důležité je vždy dodržet pokyny lékaře.

 • 1. den: Doporučuje se doma odpočinek a je možno provádět omezené běžné denní činnosti. Sprcha po 24 hodinách.
 • 3. až 4. den: Tyto dny je možný návrat k běžným denním aktivitám, jako je práce, či řízení vozidla.
 • 1 měsíc: Těžší fyzická práce a sport jsou však možné tak měsíc po zákroku.
 • Rovněž doporučujeme se vyvarovat i slunečnímu záření v letě k zabránění hyperpigmentace jizviček (vstupů).

Komplikace po laserové liposukci

Pokud liposukci provádí zkušený plastický chirurg, ke komplikacím dochází zřídkakdy.

Metoda SlimLipo nemá téměř žádné vedlejší účinky, modřiny a otoky jsou daleko méně časté, než u jiných způsobů liposukce. Někdy se objevuje bolest, ta ale odezní během pár dnů a lze ji v případně zmírnit pomocí analgetik. Zhruba půl roku lze u některých pacientů pozorovat změnu citlivosti ošetřované partie, ale i to postupně zcela odezní.

Obecně při neodborně provedené liposukci může dojít k tzv. přesátí či nedosátí tuku v dané ošetřované partii. V případě laserem asistované liposukce pak při neodborném ošetření a chybně nastavené energii laseru je teoreticky možnost i poškození kůže laserovým paprskem - popálení, a tím vznik ložiskového odumření kůže. Proto je vždy důležité, aby pacient pro své ošetření volil operatéra a pracoviště rutinně znalé a zkušené v dané problematice.

Před/po laserová liposukce

Fotografie před a po zákroku (Dermaestet)

Co pozitivně ovlivní výsledek laserové liposukce

Vyplatí se dodržovat pokyny lékaře.

Kompresní prádlo

Kompresní prádlo se u laserové liposukce nosí 3 až 5 týdnů.

Sportovní aktivity

Důležité je nepřetěžovat se a vyhnout se na měsíc sportovním aktivitám.

Tlakové masáže a válečkování

Jakmile ustoupí modřiny a otoky, mohou být místy patrné menší tužší nerovnosti. Tyto je možné upravit tlakovou masáží - válečkováním dřevěným válečkem. Přibližně po 2 týdnech od liposukce by klienti měli začít s důsledným válečkováním a masáží.

Válečkování dané partie se vyplatí věnovat denně, ideálně 2x deset minut ráno i večer, a to po dobu minimálně jednoho měsíce, při doporučení i déle.

Ošetření rázovou vlnou

Pro rychlejší hojení otoků a snazší vstřebávaní nerovností po zákroku také doporučujeme podstoupit sérii ošetření rázovou vlnou nebo LPG lipomasáže.

Enzymatické doplňky stravy

Při rozsáhlejším zákroku doporučujeme i podpůrnou léčbu enzymatickými přípravky - Wobenzym, Phlogenzym.

Životospráva

Před a po zákroku je dobré omezit kouření a vyvarovat se pití alkoholu, být střídmý v jídle a dostatečně pít.

Co může výsledek laserové liposukce negativně ovlivnit

Je třeba dodržovat pokyny lékařů

Co může výsledek laserové liposukce negativně ovlivnit

 • nedodržovaní pokynů lékaře o pooperační péči
 • nesprávné či nedostatečné nošení kompresivního prádla
 • neprovádění masáží či válečkovaní

Zdůraznil bych, že je důležitá konzultace s lékařem, vybrat si lékaře, který má atestaci v oboru plastická chirurgie a má zkušenosti s liposukcí (stává se, že liposukce provádí i lékaři jiných odborností).

Před/po laserová liposukce

Před/Po (Petra Clinic)

Lze odsátý tuk ještě nějak využít?

Takto odsátý tuk není možné využít pro další aplikaci. Tuk je laserem znehodnocen.

Pokud byste chtěli svůj tuk ještě využít, je možné určitou problematickou oblast ošetřit klasickou tumescentní liposukcí a na závěr po odsátí tuku provést pouze ošetření kůže laserem, tím se nám neznehodnotí tuk. Nebo je možné v rámci jednoho zákroku kombinovat různé metody liposukce v různých partiích.

Kombinace laserové liposukce s jiným zákrokem

Liposukci je možné kombinovat s dalšími zákroky

Kombinace laserové liposukce s jiným zákrokem

Obecně lze říci, že ano. Laserová liposukce se běžně kombinuje například s abdominoplastikou, kdy často provádíme liposukci nadbřišku i boků.

Pokud se jedná o menší oblast k ošetření liposukcí, lze ji prakticky spojit s každou vetší operací v celkové anestesii. Důležité je myslet na komfort klienta a minimalizovat rizika kombinovaných zákroků.

O vhodnosti kombinace zákroků by měl rozhodnout lékař a klient by to měl respektovat.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."