Navigace

 • Úvod
 • O zákroku
 • Operace - redukce předkožky klitorisu
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • První konzultace a příprava na zákrok
 • Clitoral Unhooding
 • Operační postup
 • Potenciální rizika a komplikace
 • Pooperační péče
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Clitoral unhooding nemá žádné oficiální pojmenování v české a slovenské odborné literatuře, doslovný překlad by byl redukce preputia klitorisu. Preputium klitorisu se skládá z jemné a senzitivní kožní duplikatury, která má tvar kapuce, ve které je klitoris chráněný. V případě, že je tato kapuce zvětšená, snižuje se citlivost klitorisu a tím i sexuální potěšení, zároveň se zvyšuje riziko vzniku infekce v této oblasti. Redukce předkožky klitorisu nejenže řeší všechny tyto problémy, ale také dodává ženě větší sebevědomí díky zlepšení estetického vzhledu vagíny.

Hoodectomy - redukce předkožky klitorisu

Zvětšení vnitřních labií je často vrozené a může souviset i s hormonálními změnami

O zákroku

Tento problém je v 99 % spojený s hypertrofií/zvětšením vnitřních labií, kterého nejčastější příčina je pravděpodobně vrozeného a hormonálního původu. Zvětšení může být viditelné už od narození, ale nejčastěji je viditelné v pubertě. Navíc nejčastější příčina zbytnělé převislé předkožky klitorisu je kromě hormonálního původu (exogenní androgenní hormony) chronická iritace, která také velkou mírou přispívá ke zvětšení. 

V neposlední řadě a v menší míře, své udělají i hormonální změny v průběhu těhotenství a změny spojené s věkem.

Průměrný věk pacientek, které hledají tento typ operace, je mezi 20 a 30 lety, samozřejmě chodí i starší ročníky, které mají děti už odrostlé, takže na tom je vidět, že jenom těhotenství resp. porod není hlavní příčinou nebo spouštěčem těchto změn.

Redukce předkožky klitorisu

Redukce předkožky klitorisu ženám nabízí především zlepšení sexuálního života

Operace - redukce předkožky klitorisu

Jedinou funkcí klitorisu je sexuální potěšení. U některých žen se časem z výše uvedených příčin vyvine tzv. hypertrofie - zvětšení preputia a následně vzniká přebytek kůže a převis, který se vyskytuje ne jenom v oblasti celé kapuce klitorisu, ale i v oblastech pod klitorisem a podél malých labií a ukotvuje se v různých úrovních jako tzv. paralabialní řasa (řasa podél labia).

Redundantní kůže v oblasti klitorisu a pod ním způsobuje problémy nejen v každodenním životě (nepohodlnost a tření při chůzi, v těsném oblečení, spodním prádle) ale i při jiných aktivitách jako je sport (běh, kolo, atd.) a saunování. Nezanedbatelné je i zvýšené riziko infekce, stejně jako u mužů, kteří podstupují obřízku např. z hygienických důvodů.

Konkrétně v případě velkého přebytku kůže může nahromaděná smegma způsobovat svědění, zapařeniny až druhotné infekce a následně pseudofimózy. Operace - redukce předkožky může pomoct v prevenci za předpokladu správné hygieny.

Stejně důležitý je sexuální aspekt, vzhledem k tomu, že při velkém nahromadění duplikatury kůže je klitoris zanořený (doslovně pohřbený) a hodně těžko dostupný pro stimulaci, což zabraňuje ženě dosáhnout vzrušení a následně orgazmu. V intimní oblasti toto vede k úzkosti, k frustraci a nakonec k nespokojenosti s přežíváním rozkoše, s vnějším vzhledem přirození/vnějšího genitálu a proto tato operace pomůže k zlepšení dosáhnutí resp. prožívání orgazmů. Mnoho žen tvrdí, že se po této operaci jejich sexuální život zlepšil spolu s jejich sebevědomím.

Redukce předkožky klitorisu

Zákrok sice není komplikovaný, přesto se svěřte do rukou profesionála

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Přestože se nejedná o komplikovaný zákrok, vybírejte vždy opravdového specialistu se zkušenostmi s redukcí předkožky ženského klitorisu. Vašemu lékaři byste měla především plně důvěřovat, abyste se mu mohla svěřit s jakýmikoliv obavami či pochybnostmi ohledně tohoto intimního zákroku. Klitoris je delikátní část ženského těla, proto se svěřte do rukou opravdového profesionála. Při výběru odborníka či kliniky můžete mimo jiné využít stránky Estheticon, které obsahují recenze a fotografie zákroků.

Redukce předkožky klitorisu

Na konzultaci s lékařem mluvte o svých přáních a potřebách

První konzultace a příprava na zákrok

Na první konzultaci si budete s vaším plastickým chirurgem povídat o vašich potřebách a přáních týkajících se plánované redukce předkožky klitorisu. Lékař by vám měl nejen vysvětlit průběh zákroku, ale též zodpovědět všechny vaše otázky, které se operace týkají.

Pokud se zákrok rozhodnete podstoupit, je třeba, abyste byla v prvé řadě v dobrém zdravotním stavu. Operaci předchází standardní předoperační vyšetření, které zahrnuje analýzu krve, moči a vyšetření EKG. Před zákrokem je nutné vysazení léků na ředění krve. Ideálně byste měla mít dva týdny před menstruací, zákrok není možné provádět v době menstruace.

Clitoral Unhooding

Redukce předkožky klitorisu je bezpečný zákrok s mnoha výhodami

Clitoral Unhooding

Clitoral Unhooding tedy odkazuje na chirurgický zákrok, který zahrnuje redukci preputia, tkáně, která obklopuje klitoris na horní a dále na obou stranách. Účelem je chránit klitoris od bolesti nebo stimulace. Kdyby nebylo preputium přítomné, klitoris by byl vystavený permanentnímu tření oblečením. Vzhledem k ochranné funkci této tkáně, je toto označované jako „kapuce". Velikost této předkožky je odlišná u každé ženy, některé jí mají mají příliš hodně. V případě, že má žena v oblasti tkáně přebytek, tato kapuce může skrýt nebo překrýt hlavu klitorisu. Klitoris obsahuje mnoho nervových zakončení a je důležitý při přeciťování klitorálního orgazmu, při pohlavním styku, nebo masturbaci, přičemž se klitoris prokrví a zvětší a když je kůže kapuce příliš velká, může zamezovat schopnost procítit sexuální vzrušení a potěšení, s čímž souvisí i problém s dosáhnutím orgazmu.

Operace má za výsledek rejuvenizaci vnějšího genitálu a současně lepší přístupnost ke klitorisu, kdy však nedochází k jeho celkovému obnažení. Tím se celkově zvyšuje schopnost vzrušení ženy a zlepšuje se její sexuální spokojenost. Redukce předkožky je frekventovaný výkon a za ideálních podmínek současně operovaný zároveň se zmenšením vnitřních labii - labioplastikou, jedná se totiž o jednu morfologicko-funkční jednotku, kterou není dobré oddělovat. A to nejen z pohledu anatomického, ale i estetického.

Labioplastika provedená současně s redukcí klitorální kapuce je bezpečný zákrok, po kterém se pacientky cítí komfortněji, jsou více spokojeny s estetickým vzhledem svého vnějšího genitálu a tím se samozřejmě též zvyšuje jejich sebevědomí.

Operační postup

Zákrok se těší vysoké spokojenosti pacientek, které ho podstoupily

Operační postup

Operace je v rukou zkušeného a na tuto oblast se specializujícího plastického chirurga poměrně nekomplikovaný zákrok, a je obvykle vykonána v rámci lokální anestezie bez sedace. V průběhu zákroku dochází k redukci přebytečné kůže preputia tak, aby klitoris zůstal dostupný, ale nebyl celkově odhalený. Navíc se musí striktně dodržet anatomie té které pacientky, protože zde můžou být velké anatomické rozdíly. Současně se odstraňují i hypertrofované podélní paralabiální řasy, aby přechod mezi preputiem a vnitřními labiami byl plynulý a bez extra duplikatur kůže. V průběhu zákroku zůstává samotný klitoris pacientky nedočený, a v případě, že se operuje ve správné vrstvě, nedochází ani k poškození citlivého zásobování nervovými vlákny. Vzhledem k tomu, že nervy v oblasti klitorisu nejsou narušené, pacientky nezjistily žádné snížení citlivosti, nebo schopnosti dosáhnout vzrušení. Naopak, výsledky dostupných studií zahrnují průměrnou spokojenost pacientek hodnocením 9,2 z 10, u 95 % pacientek se zvýšil komfort, 93 % pacientek zaznamenalo zlepšení sebevědomí, a 71 % prožívá zlepšení sexuálního života.

Procedura obvykle trvá 30 až 60 minut a jedná se o ambulantní výkon. Pokud se provádí společně s labioplastikou, trvá maximálně 1,5 hodiny.

Potenciální rizika a komplikace

Potenciální rizika a komplikace zákroku konzultujte se svým lékařem

Potenciální rizika a komplikace

Tak jako každý chirurgický zákrok, nese i tato operace s sebou určitý stupeň rizika a někdy se nedá vyhnout komplikacím, kterými můžou být krvácení, hematom, otok a v nejhorším případě infekce, která je ale zvládnutelná a estetický výsledek neovlivní, když je včas detekovaná a léčená. Poranění nervů nehrozí, když se nejede do hloubky. Vznik jizev je individuální, avšak většinou jsou jizvy v této oblasti nenápadné. Hyposenzitivita nebo naopak hypersenzitivita v oblasti obvykle zmizí sama od sebe do 8 týdnů po zákroku.

Pooperační péče

Po operaci je nutné dodržovat některá režimová opatření

Pooperační péče

Pacientky mohou pociťovat mírné krvácení, otoky a nepohodlí bezprostředně po operaci a několik dní po ní, lokálním chlazením a celkovým fyzickým šetřením se, hlavně v prvních dnech po operaci, mají tyto tendence se rychle upravit. Lékař vám doporučí klidový režim po dobu 2-3 dnů, především pokud je operace spojená s labioplastikou. Těžká fyzická námaha a sport se nedoporučují cca 6-8 týdnů, sexu je potřebné se vyhnout přibližně 5 týdnů. Po dobu tří měsíců by se pacientka měla vyhýbat pobytům v sauně a soláriu. Stehy není nutné vytahovat, jelikož jsou vyrobeny ze vstřebatelného materiálu. Individuální doporučení vám zprostředkuje váš plastický chirurg.

Časté otázky

 • Probíhá zákrok v celkové narkóze? V rámci redukce předkožky klitorisu je oblast obvykle místně znecitlivěna, zákrok je ambulantního rázu. Pokud je však zákrok kombinován s labioplastikou, pak je operace vykonána v celkové anestezii.
 • Jak dlouho nebudu moci sportovat? Sportovním a fyzicky namáhavým aktivitám byste se měla vyhýbat zhruba po dobu 6 týdnů.
 • Jak dlouho trvá rekonvalescence po zákroku? Doba, za kterou dojde ke kompletnímu zhojení, je velmi individuální. Obvykle se jedná o jeden až dva měsíce od zákroku.
 • Budu moci po zákroku odjet sama domů? Po zákroku by vás měla domů vzít doprovázející osoba. Nebudete totiž bezprostředně po něm moci řídit motorová vozidla.
 • Bude nějak změněna citlivost klitorisu po operaci? Změna citlivosti trvá pouze několik týdnů po operaci, po zhojení dochází k úpravě do normálního stavu. V rámci zákroku nejsou zasaženy nervy klitorisu, a proto nedochází ke snížení jeho citlivosti ani schopnosti dosažení orgasmu.

Bibliografie

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."