Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Aktualizováno: 21. 4. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Co je chirurgická rekonstrukce obličeje?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na chirurgickou rekonstrukci obličeje?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí chirurgická rekonstrukce obličeje?
 • Výsledky chirurgické rekonstrukce obličeje
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie
Příprava na zákrok v obličeji

Obličej je jednou z nejdůležitějších částí našeho těla, která nás reprezentuje navenek.

Úvod

Obličej je pro nás jednou z nejdůležitějších částí našeho těla, která nás reprezentuje ve společnosti ostatních lidí, a kterou jen stěží můžeme schovat. Po úrazu, operaci či onemocnění však může být změněn nejen vzhled, ale i funkce různých obličejových částí. Někdy se též jedná o vrozenou vadu. Pokud je tato změna taková, že neumožňuje, abychom vedli plnohodnotný život, nastupuje možnost provedení zákroku, který rekonstruuje takto změněné tkáně. Cílem je především obnova hlavních struktur tváře a jejich přetvoření tak, aby bylo dosaženo optimálního estetického výsledku pro pacienta.

Lékař při rekonstrukční operaci.

Cílem rekonstrukčních operací je obnovení tvaru a funkce v oblastech hlavy, obličeje a krku.

Co je chirurgická rekonstrukce obličeje?

Plastická a rekonstrukční chirurgie zahrnují operace v oblasti obličeje, hlavy krku a důvod takového zákroku může být jak kosmetický, tak rekonstrukční (obnovení formy a funkce části těla). Jak uvádí Americká akademie plastické a rekonstrukční chirurgie, zákroky mohou spadat do následujících oblastí:

 • Omlazující (blefaroplastika, facelift, aj.)
 • Rhinoplastické (plastika nosu)
 • Rekonstrukční operace

Cílem rekonstrukčních operací je obnovení tvaru a funkce v oblastech hlavy, obličeje a krku pacienta. Různé druhy úrazů, nádorů či vrozených anomálií, jako například rozštěp rtu a rozštěp patra, mohou ovlivnit vzhled a správnou funkčnost očí, uší, rtů a tváře. Jedná se o vysoce individuální operaci, která může mít i několik kroků před dosáhnutím optimálního výsledku pro pacienta. Důležitost rekonstrukčních operací tkví především ve zvýšení sebevědomí pacientů.

Rekonstrukční plastická chirurgie řeší následující oblasti:

 • Léčba rozštěpu rtu a rozštěpu patra
 • Transplantace obličeje
 • Poruchy nervového systému obličeje
 • Úrazy a poranění obličeje
 • Rekonstrukce tkání při rakovině hlavy a krku
 • Otoplastika
 • Odstranění jizev
 • Operace rakoviny kůže
Pacient po nehodě

Vhodným kandidátem pro rekonstrukční plastickou operaci je pacient po nehodě či úrazu.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na chirurgickou rekonstrukci obličeje?

Je důležité uvědomit si vlastní motivaci k podstoupení určitého zákroku. Pokud věříte, že vám konkrétní operace zajistí větší sebevědomí, mladší vzhled a pokud jsou vaše očekávání realistická, budete vhodným kandidátem pro plastický zákrok v oblasti obličeje, hlavy a krku. Pokud jste prodělali například zranění v těchto oblastech, které ovlivnilo nejen váš vzhled, ale i funkčnost, rekonstrukční plastická chirurgie je řešením právě pro vás.

Rekonstrukční plastická operace je podle Stanford Healthcare vhodná pro pacienty s:

 • s vrozenými anomáliemi (včetně rozštěpu rtu, kraniofaciálních anomálií)
 • s vývojovými deformitami (včetně těch, které jsou způsobeny nehodou, infekcí, nemocí nebo stárnutím)
Vyšetření před plastickým zákrokem.

Pokud naleznete lékaře, kterému věříte, bude pro vás snazší se mu otevřít.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Podle Americké společnosti plastických chirurgů je důležité brát v potaz následující kritéria:

 • Kvalifikace plastického chirurga: Ujistěte se, že váš plastický chirurg má nezbytnou kvalifikaci a praxi.
 • Styl a přístup: Plastický chirurg by měl přizpůsobit léčbu individuálně každému pacientovi, jeho potřebám a situaci. Podívejte se na zkušenosti pacientů, prostudujte si fotografie “před a po”. Tak získáte větší povědomí o stylu konkrétního chirurga.
 • Důvěra: Pokud najdete lékaře, kterému můžete věřit, budete se s ním cítit komfortněji a zároveň pro vás nebude obtížné se otevřít ohledně vašich obav i otázek týkajících se zákroku.
 • Upřímnost: Nejlepší chirurgové vám poskytnou upřímné a jasné pokyny, nabídnou ten nejlepšího postup a připraví vás na reálné výsledky, které můžete očekávat.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Podle Mayo Clinic prvním krokem při zvažování jakéhokoliv plastického zákroku v obličeji je setkání s chirurgem za účelem prodiskutování vašich cílů, alternativních řešení, potenciálních rizik a výhod operace, kterou máte v plánu podstoupit. Jakmile se vy a chirurg rozhodnete pro léčbu, je váš zákrok naplánován. Podle rozsahu a náročnosti zákroku je následně rozhodnuto, zda bude prováděn ambulantně či s hospitalizací.

Před a po plastickém zákroku

Rekonstrukční plastická chirurgie může vyžadovat několik zákroků.

Jak se připravit na zákrok?

Váš lékař určí konkrétní typ operace na základě:

 • Vašeho věku a celkového zdravotního stavu
 • Závažnosti deformity
 • Vaší tolerance vůči konkrétním lékům, procedurám nebo terapiím
 • Umístění deformity
 • Vašeho názoru nebo preference

Rekonstrukční plastická chirurgie může často vyžadovat několik zákroků provedených v několika fázích. V plastické chirurgii existuje řada oblastí, které mohou být rekonstrukční, nebo kosmetické, v závislosti na stavu pacienta. Například operace očních víček (blefaroplastika) může být procedurou prováděnou s cílem kosmetického zlepšení vzhledu, ale v rámci korekce víček, která vážně klesají a zhoršuje se tak pacientovo vidění.

Výsledek zákroku v obličeji

Fotografie od MUDr. Libora Streita

Jak se provádí chirurgická rekonstrukce obličeje?

Zákroky plastické a rekonstrukční chirurgie jsou vysoce individualizované a přizpůsobené zdravotnímu stavu a očekávaným výsledkům pacienta. Hopkins Medicine uvádí, že při rekonstrukci obličeje může plastický chirurg přenést tkáň z jiné části vašeho těla nebo používá takzvaný “free-flap”, při kterém odebírá kůži, kost nebo sval z jedné části těla, aby rekonstruoval nové rysy obličeje. V případě, že nelze využít tento postup, je možné použít implantáty nebo protetická zařízení, které obnovují přirozeně vypadající rysy a kontury.

Váš lékař vám stanoví individuální léčebný plán, který může zahrnovat například následující zákroky:

 • Operace rozštěpu rtu a patra
 • Otoplastika
 • Operace při ochrnutí obličeje
 • Rhinoplastika
 • Operace rakoviny kůže
 • Odstranění jizev
 • Operace v oblasti lebky
Výsledek plastické chirurgie

Rekonstrukce obličeje zajišťuje zlepšení vzhledu a funkce této části těla.

Výsledky chirurgické rekonstrukce obličeje

Výsledky chirurgické rekonstrukce obličeje zajišťují především zlepšení vzhledu v této oblasti, ať už se jedná o rekonstrukci po úrazech, onemocněním rakovinou či v rámci řešení vývojových vad. Dalším výsledkem je obnovení funkce těchto tkání tak, aby pacient byl schopen nadále žít plnohodnotný život a cítil se dobře ve společnosti.

Žena po operaci

Riziko vzniku pooperačních komplikací je vysoce individuální.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Pooperační komplikace chirurgické rekonstrukce obličeje jsou ovlivněny především rozsahem konkrétního zákroku, který je pacientovi proveden.

Dle Standford Healthcare mezi obecné komplikace patří:

 • Infekce
 • Nadměrné krvácení
 • Modřiny
 • Potíže s hojením ran
 • Problémy se snášením anestezie

Riziko vzniku pooperačních komplikací je zvýšené pokud pacient:

 • kouří.
 • má poškození pojivové tkáně.
 • má poškození kůže po terapii radiací.
 • má HIV.
 • má narušený imunitní systém.
 • má špatné stravovací návyky.

Časté otázky

 • Jaký je rozdíl mezi plastickou a rekonstrukční operací obličeje? Zatímco plastická operace nabízí řešení především kosmetických problémů pacientů (velký nos či povislá víčka), rekonstrukční operace napravuje vrozené problémy či problémy způsobené nehodou či tramatem.
 • Jak dlouho trvá zákrok? Doba operace se může významně lišit v závislosti na velikosti defektu.
 • Jak se provádí zákrok a je nutná hospitalizace? Defekty malého rozsahu lze rekonstruovat v lokální anestezii. Rozsáhlejší defekty jsou pak prováděny v nemocničním prostředí za celkové anestezie.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."