Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Syndrom kubitálního kanálu

  • Lokální anestezie
  • Nevyžaduje hospitalizaci
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je syndrom kubitálního kanálu

Syndrom kubitálního tunelu je poměrně častým onemocněním zejména lidí těžce fyzicky pracujících. Loketní nerv je nerv smíšený, obsahuje vlákna senzitivní, která přenášejí vjemy z ruky do mozku (dotek, tlak, teplo, chlad, bolest…) a vlákna motorická, která přenášejí impulzy z mozku ke svalům ruky. Kubitální kanál je prostor ohraničený kostěným výčnělkem loketní kosti na straně jedné a pevným vazivovým pouzdrem na straně druhé. Tímto tunelem probíhá loketní nerv a přechází z paže na předloktí. Tento tunel je pevný, při jeho zúžení nemá nerv kam uhnout a dojde k jeho stlačení. V počátcích dochází ke stlačení cév nervu a k omezení jeho prokrvení, později může dojít ke stlačení samotného nervu a jeho degeneraci.

Syndrom loketního (kubitálního) tunelu patří mezi úžinové syndromy a je to soubor příznaků, které vznikají útiskem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti lokte v místě, kde probíhá za výčnělkem loketní kosti. Lidově je tohle místo známé jako tzv. „brňavka“. Úžinový syndrom (úžinová tlaková neuropatie) je onemocnění periferního nervu charakterizované bolestí a poruchou funkce nervu (ve smyslu ztráty hybnosti či citlivosti) jako následek dlouhodobého tlaku na nerv. Tlak způsobuje omezení prokrvení nervu a tím zhoršení jeho výživy a následně funkce. Pokud nedojde k uvolnění nervu, hrozí jeho nevratné poškození s následkem tzv. denervačního syndromu pod místem útlaku (úplná ztráta funkce nervu se ztrátou čití a funkce příslušných svalů). Syndrom loketního tunelu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíku z dlaňové a hřbetní strany, poruchou ohýbání IV a V prstu a poruchou jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů.

Pohyb lokte může ovlivnit příznaky syndromu

Syndrom kubitálního tunelu

I u zdravých jedinců se může vyskytnout brnění

Nerv probíhá těsně v podkoží na zadní straně lokte přes jakousi kladku, tvořenou výběžkem loketní kosti. Při nataženém lokti je nerv uvolněný, relaxovaný, při ohnutí ale dochází k jeho protažení a napnutí. Potíže, podobné syndromu kubitálního tunelu mohou mít proto i zdraví jedinci při dlouhodobém maximálním ohnutí ruky v lokti, například v noci ve spánku. Ráno se probudí s brněním až necitlivostí malíku a prsteníku, potíže velice rychle ustupují po natažení lokte.

Vyšetření a diagnostika

Syndrom kubitálního tunelu

Navštivte odborníka

Při diagnostikování úžinového syndromu je nutné si uvědomit, že nervové poruchy mohou mít různou příčinu a je proto důležité pečlivé vyšetření neurologem doplněné pomocnými vyšetřeními dle potřeby, zejména elektromyografickým vyšetřením (EMG - vyšetření šíření nervových vzruchů nervem). Kromě nervově-degenerativních onemocnění je potřeba vyloučit útisk loketního nervu na jiných možných místech zejména v oblasti výstupu z páteře a v oblasti zápěstí (tzv. syndrom Guyonovho tunelu). Je samozřejmě možný útisk nervu i na více místech současně.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."