Ověřil/a:
Specialista na žilní chirurgii - léčbu křečových žil pomocí laseru, radiofrekvence a žilního lepidla. Vedle práci cévního chirurga na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně se věnuje práci v Centru žilní chirurgie VASCUMED s.r.o.
Aktualizováno: 7. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Pro koho je odstranění křečových žil laserem vhodné?
 • Výběr vhodného specialisty na křečové žíly
 • Konzultace s lékařem před odstraněním žil
 • Průběh operace
 • Co je flebektomie
 • Metody laserového odstranění křečových žil
 • Rekonvalescence po laserovém odstranění křečových žil
 • Viditelnost efektu po odstranění křečových žil laserem
 • Komplikace po odstranění křečových žil laserem
 • Kontraindikace
 • Cena odstranění křečových žil laserem
 • Laserová operace křečových žil versus klasická metoda

Úvod

Laserová nitrožilní léčba je moderní miniinvazívní metoda odstranění křečových žil, při níž se do žíly zavádí laserové vlákno. Postižená žíla se z těla neodstraňuje (nevytrhává), ale pouze se tepelně poškodí a během několika týdnů se vstřebá. Hlavní výhoda tohoto typu ošetření spočívá v podstatně kratší rekonvalescenci – pokud se provede správně a u vhodného pacienta, je rekonvalescence cca jeden týden.

Pro koho je laserové odstranění křečových žil vhodné?

Daleko více jsou postiženy ženy

Pro koho je odstranění křečových žil laserem vhodné?

30-40 % populace trpí onemocněním křečových žil v pokročilých stádiích, ale až 70 % má jen z některých příznaků! Ženy jsou postiženy o něco více, ve většině případů hraje dominantní roli genetika.

Jednou z metod odstranění křečových žil je laserové ošetření. Laserová operace křečových žil je vhodná pro pacienty s kmenovou nedostatečností hlavních povrchových žil (velké nebo malé safény) ve všech pokročilejších stádiích chronického žilního onemocnění.

V některých případech se dá použít i na ošetření recidivy po předchozích operacích a k ošetření perforátorů. Základem je kvalitní ultrazvukové vyšetření povrchových a hlubokých žil, na základě kterého můžeme pacienta k zákroku indikovat.

Pokud se rozhodnete pro ošetření u lékaře či kliniky bez smlouvy s pojišťovnou, doporučení nebudete potřebovat. V opačném případě je doporučení nutné. Získáte jej od praktického lékaře nebo cévního specialsty.

Minimální ani maximální věk u této metody není stanovený, operujeme pacientky kolem 20 let věku i seniory. Vždy je důležitý biologický věk, a v případě mladého věku rozumná indikace.

Nitrožilní laser se využívá k ošetření kmenových varikozit na končetině, k ošetření varixů v oblasti pánve se nevyužívá. Křečové žíly v této lokalitě navíc často spontánně vymizí po porodu.

Výběr vhodného specialisty na křečové žíly

Vyberte si svého specialistu

Výběr vhodného specialisty na křečové žíly

Je dobré hledat zkušeného lékaře s dobrými referencemi, s kvalitním přístrojovým vybavením, a neposuzovat pouze cenu laserového odstranění křečových žil. Pokud váháte a vybíráte odborníka, zkuste se podívat i na fotky před a po laserové operaci křečových žil. Množství fotek a výsledky vám napoví, zda lékař zákrok provádí často a s jakou precizností.

Až na základě osobní konzultace a duplexního ultrazvukového vyšetření se dají kvalifikovaně nabídnout možnosti ošetření.

Laserové odstranění křečových žil je možné podstoupit celoročně. Ale komfort při nošení kopresních punčoch v teplých měsících není příliš velký.

Konzultace s lékařem před odstraněním žil

Vstupní konzultace

Konzultace s lékařem před odstraněním žil

Na konzultaci s lékařem proberete možnost využití laseru ve vašem případě. Zjistíte, zda je pro vás vhodný a vyřeší vaše problémy.

Specialista vás vyšetří ultrazvukem a domluví s vámi postup operace. V případě klasické operace se doporučuje dělat každou končetinu zvlášť. U laserového odstranění křečových žil se dají dělat obě končetiny najednou. Vždy záleží na domluvě s konkrétním lékařem.

Průběh operace

Doktor Vlachovský provádí kontrolu pozice laserového vlákna zavedeného do povrchové žíly pacienta před zahájením laserové ablace (foto: soukromý archiv lékaře)

Průběh operace

Jedná se o ambulantní operaci bez hospitalizace, kdy je do žíly v úrovni kolene (pod nebo nad kolenem) zavedeno drobným vpichem pod ultrazvukovou kontrolou (nebo pouze drobným naříznutím kůže) laserové vlákno. Vlákno zavádíme jen v rozsahu žíly, kterou je nutné ošetřit. Následně se lokálně umrtví okolí žíly (tumescentní anestézie), spustíme laserový generátor a za pomalého vytahování laserového vlákna žílu z její vnitřní strany zatavíme (efektem termokoagulace), a tím ji zneprůchodníme.

Vlastní výkon trvá od 30 do 60 minut – dle rozsahu postižení a celý se provádí v šetrném lokálním (místním) znecitlivění, případně v tzv. analgosedaci. Zbylé boční křečové žíly se pak mohou odstranit buď operačně při stejném výkonu (flebektomie) nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až vymizení, které probíhá v následujících 2 až 3 měsících po výkonu.

Co je flebektomie

Flebektomie

Co je flebektomie

Jedná o chirurgické odstranění bočních žilek navazujících na ošetřený hlavní kmen, prováděný z několika drobných řezů. Zákrok je možné bez potíží provést v místním znecitlivění. Záleží na konkrétní domluvě s pacientem – kdo preferuje maximální šetrnost a až tak neřeší okamžitý kosmetický efekt, je tento postup ideální.

Naopak někdo, kdo chce mít vše vyřešeno ihned, bude preferovat pravděpodobně současně laserové ošetření kmene i flebektomii bočních žilek.

Pro odstranění metličkových žilek se také využívá sklerotizace.

Před/po

Před/po (VASCUMED)

Metody laserového odstranění křečových žil

Při zákroku se používají různé typy laserových vláken (lišící se dle způsobu vyzařování záření) a také různé typy laserových generátorů (lišící se ve vlnové délce).

Záleží vždy na chirurgovi, s jakou metodou a s jakým přístrojem pracuje. Každopádně je vlákno vždy jednorázové – na to je dobré se lékaře zeptat.

Pacient po zákroku potřebuje doprovod. Není možné, aby sám řídil auto.

Průběh laserové operace křečových žil

Konec laserového vlákna je umístěn ve správné pozici – můžeme zahájit laserování (foto: soukromý archiv lékaře).

Rekonvalescence po laserovém odstranění křečových žil

Rekonvalescence je individuální a záleží na hojivosti a prahu bolesti jednotlivého pacienta. Neměl by zbytečně ležet a vyčkávat „na něco”.

Doporučuje se:

 • lehká chůze
 • mírná fyzická aktivita
 • dostatek tekutin
 • končetinu při sezení a ležení podkládat a dát do vyšší polohy
 • nosit bandáž

Nedoporučuje se:

 • dlouhodobé stání ani sezení

Pacient si v případě nedodržování pooperačního režimu většinou nemůže způsobit závažné komplikace, ale spíše si sníží pravděpodobnost úspěch léčby. Například při nenošení komprese až na stehno je jistě vyšší pravděpodobnost rekanalizace (zpět do stavu před zákrokem) ošetřené žíly.

Práce

Většina pacientů je po laserové operaci křečových žil do 3 až 7 dnů zpět v práci. Vždy záleží na rozsahu výkonu (počet ošetřených žil), a také na tom, zda se provádí při operaci i flebektomie bočních žilek.

Fyzická zátěž

Při optimálním pooperačním průběhu se po laserovém ošetření může k plné zátěži pacient vrátit za 2-3 týdny.

Modřiny a podlitiny

Běžným pooperačním jevem jsou drobné modřiny a podlitiny, které se postupně vstřebávají, téměř vždy jsou na končetině i drobné jizvičky po řezech nad varixy.

Kompresní punčochy

Záleží na pracovišti, zda obdrží bandážovací punčochy tam, nebo mu bude doporučeno si je přinést. Je nutno trvale nosit bandáže nebo kompresní punčochy hned po operaci, a to dle doporučení operatéra, ale vždy nejméně 2-3 týdny.

Plavání a saunování

Saunování se obecně ve zvýšené míře při chronickém žilním onemocnění nedoporučuje, tedy vhodné odložit co nejdéle po operaci. Plavání tak za 2-3 týdny.

Viditelnost efektu po odstranění křečových žil laserem

Pokud se provádí operace včetně flebektomie, tak se kosmetický efekt projevuje v podstatě okamžitě (po vstřebání modřinek a dohojení drobných operačních ran), pokud se vyčkává s flebektomií, tak se definitivní posouzení dá provést s odstupem 2 až 3 měsíců.

Dlouhodobost a trvanlivost ošetření nesouvisí s typem operace – u všech výkonů na křečových žílách, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operaci klasickou nebo endovenózní, se návratnost onemocnění pohybuje kolem 20 – 30 % po cca 10 letech. Z hlediska krátkodobých a střednědobých výsledků je tedy laserová metoda zcela srovnatelná s tradičními operačními postupy.

Laserová operace křečových žil

Pomocí speciální pumpy a tenké jehličky se zavádí k povrchové žíle roztok s místním umrtvením (tzv. tumescentní anestézie) – vše je pod kontrolou ultrazvuku. (foto: soukromý archiv lékaře).

Komplikace po odstranění křečových žil laserem

Výkon nemá zvláštní pooperační komplikace. Protože se provádí většinou v místní anestézii, vyhneme se komplikacím spojeným s celkovou anestézií, a to včetně většiny komplikací trombembolických.

 • Bolestivost, modřiny a podlitiny: Běžná je mírná pooperační bolestivost (většina pacientů však po výkonu nebere žádná analgetika), modřiny a podlitinky.
 • Necitlivost kůže: Někdy se mohou objevit většinou dočasné pocity necitlivosti na kůži nad ošetřovanou žílou, případně na bérci.
 • Hmatatelný pruh: Někdy se objevuje také pocit hmatného pruhu nebo „válce" na stehně (v místě původní povrchové žíly), který se typicky ukazuje až po cca 1 až 2 týdnech od ošetření. Tento nález vymizí během několika týdnů a je běžnou součástí pooperačního průběhu.
 • Hyperpigmentace: Někdy se také objevují přechodné hyperpigmentace (zahnědnutí) nad touto žílou, zejména v těch případech, kdy je uložena žíla těsně pod kůží a je viditelná před ošetřením již ve stoje.
 • Trombóza: Trombotické komplikace (hluboké i povrchové) a případné následné embolizace jsou velmi vzácné.
 • Popálení kůže: Velmi vzácně.
 • Otok končetiny: Velmi vzácně.
 • Infekce: Velmi vzácně.
Průběh laserové operace křečových žil

V průběhu nitrožilního laserování je konec vlákna laseru viditelný pomocí signálního červeného světla (právě jsme těsně pod kolenem), a za okamžik bude nitrožilní ošetření ukončeno (foto: soukromý archiv lékaře).

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stejné jako u tradiční operace varixů:

 • zánětlivé onemocnění kůže
 • čerstvý povrchový nebo hluboký zánět žil
 • těhotenství
 • postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin
 • velká obezita

Někdy je nutno odmítnout pacienta z jiných důvodů – jde často o pacienty, kteří byli již v minulosti operováni pro křečové žíly, a chybí jim hlavní povrchový kmen, případně o pacienty, kteří mají po povrchovém zánětu žil a stav žíly (částečné zúžení a někdy i neprůchodnost) pak brání ve volném prostupu vlákna žílou.

Cena odstranění křečových žil laserem

Záleží na mnoha faktorech, na typu generátoru a vlákna, ale také na renomé lékaře i pracoviště. Je dobré hledat zkušeného lékaře s dobrými referencemi, s kvalitním přístrojovým vybavením, a neposuzovat pouze cenu. V ceně laserové operace křečových žil je obvykle zahrnut celý výkon, včetně anestézie a převazů.

Laserová operace křečových žil versus klasická metoda

Laserová operace přináší řadu výhod

Laserová operace křečových žil versus klasická metoda

Laserová operace křečových žil představuje u vybrané skupiny pacientů alternativu ke klasické operaci a za její hlavní výhodu lze považovat především možnost ambulantního provedení a rychlou rekonvalescenci (cca 1 týden).

Je provázena menším počtem jizev, menším rozsahem podlitin a většina pacientů nepotřebuje ani krátkodobou pracovní neschopnost.

Laserová operace varixů endovaskulárním laserem (EVTL metoda) je účinná a šetrná náhrada klasické operace.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."