Laserová operace křečových žil

Autor:

Laserová léčba je moderní miniinvazívní metoda odstranění křečových žil, při níž se do žíly zavádí laserové vlákno. Postižená žíla se z těla neodstraňuje (nevytrhává), ale pouze se tepelně poškodí a během několika týdnů se vstřebá. Hlavní výhoda tohoto typu ošetření spočívá v podstatně kratší rekonvalescenci – pokud se provede správně a u vhodného pacienta, je rekonvalescence cca 1 týden.

Indikace

Laserová operace křečových žil je vhodná pro pacienty s kmenovou nedostatečností hlavních povrchových žil (velké nebo malé safény) ve všech pokročilejších stádiích chronického žilního onemocnění. Základem je kvalitní duplexní ultrazvukové vyšetření povrchových a hlubokých žil, na základě kterého můžeme pacienta k zákroku indikovat.

Průběh operace

Jedná se o ambulantní operaci bez hospitalizace, kdy je do žíly v úrovni kolene (pod nebo nad kolenem) zavedeno drobným vpichem pod ultrazvukovou kontrolou (nebo pouze drobným naříznutím kůže) laserové vlákno. Vlákno zavádíme jen v rozsahu žíly, kterou je nutné ošetřit. Následně se lokálně umrtví okolí žíly (tumescentní anestézie), spustíme laserový generátor a za pomalého vytahování laserového vlákna žílu z její vnitřní strany zatavíme (efektem termokoagulace) a tím ji zneprůchodníme. Vlastní výkon trvá od 30 do 60 minut – dle rozsahu postižení a celý se provádí v šetrném lokálním (místním) znecitlivění. Zbylé boční křečové žíly se pak mohou odstranit buď operačně při stejném výkonu (flebektomie) nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až vymizení, které probíhá v následujících 2 až 3 měsících po výkonu.

 MG 0712
Doktor Vlachovský provádí kontrolu pozice laserového vlákna zavedeného do povrchové žíly pacienta před zahájením laserové ablace.

Metody laserového odstrnění křečových žil

Při zákroku se používají různé typy laserů a metod (např. metoda EVLA, EVLT, EVLeS, atd)). Záleží na specialistovy s jakým přístrojem pracuje a jakou metodu volí.

Rekonvalescence

Rekonvalescence je samozřejmě individuální, ale většina pacientů je po laserové operaci křečových žil do 3 až 7 dnů v práci. Tomu odpovídá i délka případné pracovní neschopnosti. Vždy záleží na tom, zda se provádí při operaci i flebektomie bočních žilek, a také, jak rozsáhlé je postižení žilního systému, kolik žil se při výkonu ošetřuje, apod. Běžným pooperačním jevem jsou drobné modřiny a podlitiny, které se postupně vstřebávají, téměř vždy jsou na končetině i drobné jizvičky po řezech nad varixy. Je nutno trvale nosit bandáže nebo kompresní punčochy, a to dle doporučení operatéra, ale vždy nejméně 2 - 3 týdny.

 MG 0713
Konec laserového vlákna je umístěn ve správné pozici – můžeme zahájit laserování!

Viditelnost efektu po zákroku

Pokud se provádí operace včetně flebektomie, tak se kosmetický efekt projevuje v podstatě okamžitě (po vstřebání modřinek a dohojení drobných operačních ran), pokud se vyčkává s flebektomií, tak se definitivní posouzení dá provést s odstupem 2 až 3 měsíců. Dlouhodobost a trvanlivost ošetření nesouvisí s typem operace – u všech výkonů na křečových žílách, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operaci klasickou nebo endovenózní, se návratnost onemocnění pohybuje kolem 20 – 30 % po cca 10 letech. Z hlediska krátkodobých a střednědobých výsledků je tedy laserová metoda zcela srovnatelná s tradičními operačními postupy.

Komplikace

Výkon nemá zvláštní pooperační komplikace. Protože se provádí většinou v místní anestézii, vyhneme se komplikacím spojeným s celkovou anestézii, a to včetně většiny komplikací trombembolických. Běžná je mírná pooperační bolestivost (většina pacientů však po výkonu nebere žádná analgetika), modřiny a podlitinky, někdy se mohou objevit většinou dočasné pocity necitlivosti na kůži nad ošetřovanou žílou, případně na bérci. Někdy se objevuje také pocit hmatného pruhu nebo „válce“ na stehně (v místě původní povrchové žíly), který se typicky ukazuje až po cca 1 až 2 týdnech od ošetření. Tento nález vymizí během několika týdnů a je běžnou součástí pooperačního průběhu. Někdy se také objevují přechodné hyperpigmentace (zahnědnutí) nad touto žílou, zejména v těch případech, kdy je uložena žíla těsně pod kůží a je viditelná před ošetřením již ve stoje. Trombotické komplikace (hluboké i povrchové) a případné následné embolizace jsou velmi vzácné, podobně tak popálení kůže, otok končetiny nebo infekce.

DSC 0004
Pomocí speciální pumpy a tenké jehličky se zavádí k povrchové žíle roztok s místním umrtvení (tzv. tumescentní anestézie) – vše je pod kontrolou ultrazvuku.

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stejné, jako u tradiční operace žil. Tedy zánětlivé onemocnění kůže, čerstvý povrchový nebo hluboký zánět žil, těhotenství, postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin, případně i velká obesita.

Někdy je nutno odmítnout pacienta z jiných důvodů – jde často o pacienty, kteří byli již v minulosti operováni pro křečové žíly, a chybí jim hlavní povrchový kmen, případně o pacienty, kteří mají po povrchovém zánětu žil a stav žíly (částečné zúžení a někdy i neprůchodnost) pak brání ve volném prostupu vlákna žílou.
Hlavní přednosti laserové operace křečových žil oproti klasické metodě.

DSC 0065
V průběhu nitrožilního laserování je konec vlákna laseru viditelný pomocí signálního červeného světla (právě jsme těsně pod kolenem), a za okamžik bude nitrožilní ošetření ukončeno.

Závěr

Laserová operace křečových žil představuje u vybrané skupiny pacientů alternativu ke klasické operaci a za její hlavní výhodu lze považovat především možnost ambulantního provedení a rychlou rekonvalescenci. Je provázena menším počtem jizev, menším rozsahem podlitin a většina pacientů nepotřebuje ani krátkodobou pracovní neschopnost.

Aktualizováno: 10.12.2018

Laserová operace křečových žil - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Marcus23 28.1.2019
Spokojený/á

Před několika týdny jsem absolvoval laserovou ablaci na obou nohou.Zákrok byl rychlý a bezbolestný. Následné hojení a rekonvalescence rovněž bez problémů. Žádné prášky na bolest jsem po operaci nepotřeboval. Přístup pana... Více 

1 Like  

Související zákroky

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní