Od roku 2007 působí na pozici primáře na BMI Chirurgie, a. s. v Brně. Absolvoval řadu studijních pobytů a stáží v zahraničí se zaměřením na laparoskopickou a kolorektální chirurgii.
Aktualizace: 17. 7. 2020

Navigace

  • Úvod
  • Co je žaludeční (intragastrický) balón
  • Zavedení balónu
  • Jak žaludeční balón funguje?
  • Pro koho je BIB vhodný?

Úvod

Endoskopické zavedení intragastrického balonu BIB bývá nabízeno vedle bariatrických operací jako léčba nadváhy nebo obezity. Jedná se o neoperační dočasnou pomůcku k hubnutí.

Intragastrický balon

Intragastrický balon

Co je žaludeční (intragastrický) balón

Kromě operační léčby obezity existuje a je v praxi vyzkoušena ještě méně invazivní metoda, jak pomoci při hubnutí. Je to dočasné umístění silikonového balónu do žaludku (BIB, žaludeční – intragastrický balón). Měkký roztažitelný balón je naplněn modře zabarvenou tekutinou v množství kolem 500 ml, kterým se částečně naplní žaludek, a pacienti mají pocit nasycení i po požití menšího množství jídla.

Zavedení balónu

Samotný zákrok zavedení balónu do žaludku zatěžuje pacienta méně než operace (např. bandáž žaludku). Nevyžaduje většinou celkovou anestezii ani hospitalizaci v nemocnici, je prováděn ambulantně. Provádí se endoskopicky za pomoci gastroskopu, kterým se vyšetřuje žaludek. Zákrok trvá cca 20 – 30 minut a po krátkém odpočinku a sledování lékařem se může pacient vrátit domů. V prvních dnech se můžou objevovat pocity plnosti, nevolnost a napínání na zvracení. Intragastrický balónek lze ponechat v žaludku jen 3 – 6 měsíců, protože by mohlo dojít k jeho poškození a následným komplikacím. Únik modré náplně by se projevil zbarvením moče do modra, co je signál k okamžité kontrole u lékaře, který BIB systém zavedl. Odstraňování BIB ze žaludku se provádí obdobně endoskopickou cestou.

Jak žaludeční balón funguje?

Podstata fungování této metody spočívá v usnadnění redukční diety. Míra redukce váhy s pomocí balónu se pohybuje mezi 10 až 20 kg a je závislá na míře dodržování diety – menších porcí jídla, čemuž systém BIB napomáhá. Podstatná je ale potom délka udržení váhového úbytku po odstranění balónku, která zejména závisí na udržení změněného životního stylu ve smyslu diety a pohybové aktivity.

Pro koho je BIB vhodný?

BIB je doporučován především u tzv. superobezních pacientů s BMI nad 50 jako příprava k bandáži žaludku. U těchto nemocných je riziko operace tak vysoké, že je vhodné jej předtím balonem BIB snížit. Pro pacienty, kteří nejsou indikováni k bariatrické léčbě je intragastrický balón také vhodná, málo invazivní a účinná pomůcka k léčbě obezity, ale trvalý efekt může mít jen za předpokladu odborně vedené diety a modifikace chování, životosprávy. BIB systém není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pro tento text byly s laskavým svolením MUDr. Michala Čierneho, CSc. použity podklady a obrazové materiály z www.bandingklub.cz

Aktualizováno: 6.4.2016

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."