Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Aktualizováno: 28. 4. 2022

Navigace

 • Co je plikace žaludku?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na plikaci žaludku?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí plikace žaludku?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po plikaci žaludku?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky plikace žaludku
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Co je plikace žaludku?

Plikace žaludku je bariatrická operace, která pomáhá k redukci hmotnosti pacienta. Chirurg umístí pásku kolem horní části žaludku a vytvoří tak menší prostor, do kterého se jídlo ukládá. Omezí se tak množství jídla, které může pacient jíst a tím, že se bude cítit plný po malém množství jídla, se hmotnost redukuje.

Obezita je závažným zdravotním, ale také psychickým a estetickým problémem. Pokud selhává konzervativní léčba obezity, je možno využít chirurgického řešení a podstoupit plikaci žaludku. Jedná se o chirurgický zákrok, při kterém dojde k přiškrcení horní části žaludku speciální bandáží. Bandáž neomezí chuť k jídlu, ale umožní snížení objemu přijímané potravy a tím vede k redukci hmotnosti. Dochází k významnému snížení pocitu hladu při dodržování velmi přísné redukční diety.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na laparoskopickou bandáž žaludku?

Vhodní kandidáti na plikaci žaludku

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na plikaci žaludku?

Rozhodující pro podstoupení plikace žaludku je váš Body Mass Index (BMI = vaše váha v kilogramech dělená druhou mocninou vaší výšky v metrech). Pokud váš BMI přesahuje hodnotu 40 nebo již 35 a trpíte onemocněními v důsledku obezity a selhávají u vás konzervativní postupy k redukci hmotnosti, můžete být vhodným uchazečem pro plikaci žaludku.

Je bezpodmínečně nutné, abyste byli psychicky stabilní a nevyskytovalo se u vás některé z kontraindikovaných onemocnění. Také některé psychiatrické diagnózy mohou být důvodem, že nebudete moci podstoupit plikaci žaludku. Ideálním kandidátem pro zákrok jsou lidé s vysokou motivací, ochotni podřídit se veškerým dietetickým specifikům, které tato operace vyžaduje.

Lékař vám může také navrhnout podstoupit tubulizaci žaludku. K léčbě extrémní obezity je vhodný gastrický bypass. Tomuto zákroku se v mnoha rysech podobá biliopankreatická diverze (BPD). Nebo vám může být do žaludku zaveden instragastrický balon, který se řadí k populárním léčbám nadváhy.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Portál Estheticon nabízí řadu lékařů, kteří plikaci žaludku provádí. S vybraným lékařem je nutné konzultovat, zda jste vhodným kandidátem. Na konzultaci s lékařem proberete, jakého výsledku provedeným zákrokem docílíte a ujasníte si pravidla stravování po zákroku. Lékaře můžete vybírat na základě zkušeností a osobní sympatie.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Vstupní konzultace s lékařem

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Před zákrokem je nutná důkladná konzultace s obezitologem, bariatrickým chirurgem, psychologem, gastroenterologem a nutričním terapeutem. Plikaci žaludku provádějí bariatričtí chirurgové.

Pokud selhává konzervativní léčba jako je dieta, nácvik stravovacích a pohybových návyků či farmakologická opatření, může vám být tato operace navržena. Je žádoucí operaci provést dříve, než se u vás projeví závažné zdravotní problémy související s obezitou.

Jak se připravit na zákrok?

Připravte se na zákrok

Jak se připravit na zákrok?

Důležité je seznámí se s postupem i všemi riziky, které mohou být se zákrokem spojeny. Také obdržíte přesné instrukce o režimu, který je nutno po operaci dodržovat. Součástí příprav k operaci bude důkladné předoperační vyšetření. Budete dotázáni na užívání některých léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou jako jsou Aspirin, Acylpyrin, Alnagon, Mironal apod., které mohou zvýšit krvácení v průběhu a po operaci, a také na veškerou medikaci, kterou užíváte.

Je také důležité, aby byl lékař informován, pokud trpíte alergií na některé léky. Předpokládá se, že v průběhu tří týdnů před operací neonemocníte infekčním onemocněním, jako je viróza, nachlazení atd. Pokud kouříte, naplánujte si vynechat kouření asi dva týdny před operací a nepokračujte v něm minimálně tři týdny po operaci.

V rámci příprav na operaci si zajistěte odvoz domů z nemocnice a také výpomoc na jeden až dva dny, pokud to budete potřebovat. Nejdůležitější je přijít na zákrok dobře psychicky připraven.

Jak se provádí laparoskopická bandáž žaludku?

Zákrok se provádí v celkové anestézii

Jak se provádí plikace žaludku?

Plikace žaludku se provádí velmi šetrnou miniinvazivní cestou skrze několik drobných řezů. Dutina břišní je nejprve naplněna CO2, čímž je zajištěno pozvednutí stěny břišní a dobrá přehlednost břišní dutiny. Skrze řezy dlouhé 1 až 2 centimetry je zaveden optický přístroj s kamerou, který chirurgům zajistí projekci obrazu břišní dutiny na monitoru. Pomocí dalších speciálních nástrojů zavedených kratičkými řezy je upevněna na žaludek bandáž. Při operaci není vůbec otevřen trávicí trakt. Řezy jsou následně sešity stehy, většinou stačí na každý řez jeden steh. Poté jsou drobné ranky překryty sterilní náplastí.

Operace se vždy provádí v celkové anestézii. Znamená to, že budete spát v průběhu celé operace a nebudete cítit žádnou bolest. Pokud jste již v minulosti někdy celkovou anestézii podstoupili, můžete lékaře informovat, jak jste ji snášeli. Je třeba počítat s tím, že po operaci budete muset setrvat určitý čas v nemocnici.

Výhody zákroku

Po zákroku se sníží vaše porce jídla a nebudeme mít pocit hladu

Výhody zákroku

Přiškrcení vstupní části žaludku bandáží vede k tomu, že již po prvních soustech jídla máte pocit plného žaludku. Nesnižuje se tedy chuť k jídlu, ale snižuje se denní dávka stravy bez nepříjemného trápení se hladem. V případě, že pocit hladu při dodržování doporučeného množství jídla na jednu porci, tedy 150ml, přichází časněji než po 3 hodinách, je možno objem balónku ambulantně regulovat.

U použití kterékoliv metody je ovšem klíčová vaše vůle zhubnout, jelikož i sebelepší bandáž můžete „přejíst“ a metoda pak nevede k požadovanému výsledku!

Jak probíhá zotavení po laparoskopické bandáži žaludku?

Může se objevit mírná bolest

Jak probíhá zotavení po plikaci žaludku?

Bezprostředně po operaci můžete cítit mírnou bolest jednak v místě řezů samotných, ale také bolesti související se vstřebáváním CO2. Jedná se většinou o nepříjemné pocity v oblasti klíčků a paží. Tyto bolesti rychle pominou a lze je velmi dobře zvládnout pomocí analgetik, které předepíše lékař. Stehy budou odstraněny v průběhu několika dnů.

Lékař vám poskytne detailní instrukce ohledně dietních opatření a dalších nezbytných režimových opatření. Budete také poučeni o možnosti časných i pozdních pooperačních komplikací, které jsou však mizivé ve srovnání s riziky, které přináší obezita. Pokud se u vás kdykoli objeví neobvyklé příznaky, kontaktujte lékaře.

Doba rekonvalescence

Po operaci budete potřebovat klidový režim

Doba rekonvalescence

Pacient může pravděpodobně jít domů ve stejný den operace. Mnoho lidí může začít se svými běžnými činnostmi několik dní po návratu domů. Doporučuje se však týden pracovní neschopnosti. Pacienti jsou obvykle dva až tři týdny po operaci na tekutinách nebo rozmačkaných potravinách.

Do šesti týdnů po operaci může pacient jíst běžné jídlo. Ihned po operaci se mohou objevit bolesti, které lze potlačit léky.

Výsledky laparoskopické bandáže žaludku

Bandáž lze kdykoliv odstranit

Výsledky plikace žaludku

Dochází k poklesu hmotnosti klienta a tím k zlepšení jeho celkového zdravotního stavu. Zlepšují se také onemocnění související s obezitou, dochází k poklesu krevního cukru u diabetiků, snížení vysokého krevního tlaku a odlehčuje se kloubům. Zlepšuje se celková pohyblivost klienta, která následně vede ke zvýšenému výdeji energie a k dalšímu možnému poklesu hmotnosti. V souvislosti s redukcí hmotnosti dochází také k zlepšování vašeho vzhledu.

Pokud je úbytek hmotnosti rapidní, je možné, že začnete trpět nadbytkem volné kůže. Lékař vám poradí, jak tento problém řešit. Pravděpodobně vám bude doporučeno podstoupit zákrok plastické chirurgie, kdy bude přebytečná kůže odstraněna.

Redukce hmotnosti je pro klienta spojena s psychickou pohodou související s celkovým zlepšením zdravotního stavu i celkového vzhledu. Redukce hmotnosti po plikaci žaludku je dlouhodobá, přetrvává více než 15 let. Bandáž žaludku lze kdykoli odstranit bez rizika trvalých následků. Trávicí trakt by se pak dostal téměř do svého původního stavu. Cílem je však ponechat gastrickou bandáž celoživotně tak, aby pacient měl celoživotního pomocníka k udržení snížené hmotnosti.

 Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Žaludeční bandáž se může postupně opotřebovávat a pokud k tomu dojde, musí být odstraněna. Mezi možné vedlejší účinky patří gastritida (zánět žaludku), pálení žáhy nebo žaludeční vředy či zjizvení uvnitř břicha, které může vést k zablokování gastrointestinálního traktu. V místě operace může být infekce, která může vyžadovat antibiotika nebo chirurgický zákrok. Mezi komplikace se řadí poranění žaludku, střev nebo jiných orgánů během operace.

Také anestezie může vést k vedlejším účinkům, jako je například bolest hlavy. Po operaci se může objevit ii zvracení z jídla více, pokud pacient sní více jídla, než pojme žaludek.

Časté otázky

 • Je plikace žaludku hrazena zdravotní pojišťovnou? Plikace žaludku je v seznamu výkonů, jenž jsou v České republice plně hrazeny mnoha zdravotními pojišťovnami. Je však nutné splňovat kritéria pro zákrok, jako je vysoký BMI.
 • Jak poznám, že jsem vhodný kandidát pro bandáž žaludku? Pokud jste vyzkoušeli konzervativní léčbu obezity, která nezabírá a trpíte obezitou s BMI nad 40, doporučuje se návštěva obezitologa, který zhodnotí Váš stav a zda jste skutečně vhodný kandidát pro chirurgickou léčbu obezity.
 • Jaké jsou výsledky bandáže žaludku? Výsledky se různí. Velmi záleží na dodržování životosprávy po bandáži žaludku. Tento postup však obvykle vede ke ztrátě asi 35 až 45 procent hmotnosti.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."