Navigace

 • Úvod
 • Co je to laparoskopická bandáž žaludku?
 • Jste vhodným kandidátem pro laparoskopickou bandáž žaludku?
 • Technika laparoskopické bandáže žaludku
 • Nechirurgická alternativa k bandážím žaludku – intragastrický balón (BIB)
 • Kdo určí, zda můžete podstoupit laparoskopickou bandáž žaludku?
 • Před operací
 • Postup operace
 • Anestezie
 • Po operaci
 • Jak funguje bandáž žaludku?
 • Jaký je výsledek bandáže žaludku?
 • Jaký je váhový úbytek po bandáži žaludku?
 • Jak dlouho přetrvá výsledek operace?

Úvod

Obezita je závažným zdravotním, ale také psychickým a estetickým problémem. Pokud selhává konzervativní léčba obezity, je možno využít chirurgického řešení a podstoupit laparoskopickou bandáž žaludku.

Co je to laparoskopická bandáž žaludku?

Laparoskopická bandáž žaludku je chirurgický zákrok, při kterém dojde k přiškrcení horní části žaludku speciální bandáží. Bandáž neomezí chuť k jídlu, ale umožní snížení objemu přijímané potravy a tím vede k redukci hmotnosti. Dochází k významnému snížení pocitu hladu při dodržování velmi přísné redukční diety.

Jste vhodným kandidátem pro laparoskopickou bandáž žaludku?

Rozhodující pro podstoupení laparoskopické bandáže žaludku je váš Body Mass Index (BMI = vaše váha v kilogramech dělená druhou mocninou vaší výšky v metrech). Pokud váš BMI přesahuje hodnotu 40 nebo již 35 a trpíte onemocněními v důsledku obezity a selhávají u vás konzervativní postupy k redukci hmotnosti, můžete být vhodným uchazečem pro laparoskopickou bandáž žaludku.

Je bezpodmínečně nutné, abyste byli psychicky stabilní a nevyskytovalo se u vás některé z kontraindikovaných onemocnění. Také některé psychiatrické diagnózy mohou být důvodem, že nebudete moci podstoupit laparoskopickou bandáž žaludku. Ideálním kandidátem pro laparoskopickou bandáž žaludku jsou lidé s vysokou motivací, ochotni podřídit se veškerým dietetickým specifikům, které tato operace vyžaduje.

Jak zjistit, zda vám bandáž žaludku proplatí pojišťovna? Tři základní kroky ke splnění kritérií se můžete dozvědět zde.

Technika laparoskopické bandáže žaludku

Adjustabilní bandáž

Při adjustabilní bandáži je k obtočení žaludku použit silikonový proužek, bandáž je regulovatelná. Tato bandáž má na vnitřní ploše balónek, jehož objem lze regulovat pomocí vpichu skrze kůži do speciální kovové komůrky – portu v podkoží. Komůrka je pomocí plastové hadičky spojena s balónkem.

Nechirurgická alternativa k bandážím žaludku – intragastrický balón (BIB)

Jednou z možností, jak snížit objem žaludku a tím i tělesnou hmotnost nechirurgickou cestou, je zavedení tzv. balónku do žaludku. Silikonový balónek se zavádí v analgosedaci jícnem do žaludku, kde je naplněn fyziologickým roztokem. Díky tomu se výrazně sníží objem žaludku a tím i přijímané potravy. Balónek se po půl roce vypustí a opět jícnem vyjme. Terapii je možno zopakovat.

Kdo určí, zda můžete podstoupit laparoskopickou bandáž žaludku?

Laparoskopickou bandáž žaludku provádějí bariatričtí chirurgové. Doporučení k operaci je výsledkem dohody vašeho obezitologa, bariatrického chirurga, psychologa, gastroenterologa a nutričního terapeuta. Pokud selhává konzervativní léčba (dieta, nácvik stravovacích a pohybových návyků, farmakologická opatření), může vám být tato operace navržena. Je žádoucí operaci provést dříve, než se u vás projeví závažné zdravotní problémy související s obezitou.

Před operací

Při vaší konzultaci s bariatrickým chirurgem bude zhodnocen váš celkový zdravotní i psychický stav a budou znovu posouzeny výsledky vyšetření a léčby u obezitologa i psychologa. Lékař také znovu spočítá váš BMI a posoudí typ vaší obezity. Seznámí vás s postupem i všemi riziky, které mohou být s laparoskopickou bandáží žaludku spojeny. Také obdržíte přesné instrukce o režimu, který je nutno po operaci dodržovat. Součástí konzultace lékař také stanoví, který z možných typů bariatrické operace pro vás bude nejvhodnější.

Součástí příprav k operaci bude důkladné předoperační vyšetření. Budete dotázáni na užívání některých léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou jako jsou Aspirin, Acylpyrin, Alnagon, Mironal apod., které mohou zvýšit krvácení v průběhu a po operaci, a také na veškerou medikaci, kterou užíváte. Je také důležité, aby byl lékař informován, pokud trpíte alergií na některé léky.

Předpokládá se, že v průběhu tří týdnů před operací neonemocníte infekčním onemocněním, jako je viróza, nachlazení atd. Pokud kouříte, naplánujte si vynechat kouření asi dva týdny před operací a nepokračujte v něm minimálně tři týdny po operaci. V rámci příprav na operaci si zajistěte odvoz domů z nemocnice a také výpomoc na jeden až dva dny, pokud to budete potřebovat.

Postup operace

Laparoskopická bandáž žaludku se provádí velmi šetrnou miniinvazivní cestou skrze několik drobných řezů. Dutina břišní je nejprve naplněna CO2, čímž je zajištěno pozvednutí stěny břišní a dobrá přehlednost břišní dutiny. Skrze řezy dlouhé 1 – 2 centimetry je zaveden optický přístroj s kamerou, který chirurgům zajistí projekci obrazu břišní dutiny na monitoru. Pomocí dalších speciálních nástrojů zavedených kratičkými řezy je upevněna na žaludek bandáž. Při operaci není vůbec otevřen trávicí trakt. Řezy jsou následně sešity stehy, většinou stačí na každý řez jeden steh. Poté jsou drobné ranky překryty sterilní náplastí.

Anestezie

Operace se vždy provádí v celkové anestézii. Znamená to, že budete spát v průběhu celé operace a nebudete cítit žádnou bolest. Pokud jste již v minulosti někdy celkovou anestézii podstoupili, můžete lékaře informovat, jak jste ji snášeli. Je třeba počítat s tím, že po operaci budete muset setrvat určitý čas v nemocnici.

Po operaci

Bezprostředně po operaci můžete cítit mírnou bolest jednak v místě řezů samotných, ale také bolesti související se vstřebáváním CO2. Jedná se většinou o nepříjemné pocity v oblasti klíčků a paží. Tyto bolesti rychle pominou a lze je velmi dobře zvládnout pomocí analgetik, které předepíše lékař. Stehy budou odstraněny v průběhu několika dnů. Lékař vám poskytne detailní instrukce ohledně dietních opatření a dalších nezbytných režimových opatření. Budete také poučeni o možnosti časných i pozdních pooperačních komplikací, které jsou však mizivé ve srovnání s riziky, které přináší obezita. Pokud se u vás kdykoli objeví neobvyklé příznaky, kontaktujte lékaře.

Jak funguje bandáž žaludku?

Přiškrcení vstupní části žaludku bandáží vede k tomu, že již po prvních soustech jídla máte pocit plného žaludku. Nesnižuje se tedy chuť k jídlu, ale snižuje se denní dávka stravy bez nepříjemného trápení se hladem. V případě, že pocit hladu při dodržování doporučeného množství jídla na jednu porci – tedy 150ml – přichází časněji než po 3 hodinách, je možno objem balónku ambulantně regulovat. U použití kterékoliv metody je ovšem klíčová vaše vůle zhubnout – i sebelepší bandáž můžete „přejíst“ a metoda pak nevede k požadovanému výsledku!

Jaký je výsledek bandáže žaludku?

Dochází k poklesu hmotnosti klienta a tím k zlepšení jeho celkového zdravotního stavu. Zlepšují se také onemocnění související s obezitou: dochází k poklesu krevního cukru u diabetiků, snížení vysokého krevního tlaku a odlehčuje se kloubům. Zlepšuje se celková pohyblivost klienta, která následně vede ke zvýšenému výdeji energie a k dalšímu možnému poklesu hmotnosti. V souvislosti s redukcí hmotnosti dochází také k zlepšování vašeho vzhledu. Pokud je úbytek hmotnosti rapidní, je možné, že začnete trpět nadbytkem volné kůže. Lékař vám poradí, jak tento problém řešit. Pravděpodobně vám bude doporučeno podstoupit zákrok plastické chirurgie, kdy bude přebytečná kůže odstraněna. Redukce hmotnosti je pro klienta spojena s psychickou pohodou související s celkovým zlepšením zdravotního stavu i celkového vzhledu.

Jaký je váhový úbytek po bandáži žaludku?

Váhový úbytek se po operaci pohybuje kolem 2 – 10 kg za měsíc, po roce více než 20 kg a po dvou letech 30 – 40 kg.

Jak dlouho přetrvá výsledek operace?

Redukce hmotnosti po laparoskopické bandáži žaludku je dlouhodobá, přetrvává více než 15 let. Bandáž žaludku lze kdykoli odstranit bez rizika trvalých následků. Trávicí trakt by se pak dostal téměř do svého původního stavu. Cílem je však ponechat gastrickou bandáž celoživotně tak, aby pacient měl celoživotního pomocníka k udržení snížené hmotnosti.

Aktualizováno: 26.5.2016

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."