Medifis clinic

Medifis clinic

Žádné recenze
Ohodnotit
Sv. Čecha 699, Zlín, Zlínský kraj
Medifis clinic
Medifis clinic
Žádné recenze

Informace

Profil kliniky

Klinika Medifis poprvé otevřela své dveře v září roku 2007.

Klinika má dvě oddělení přičemž oddělení rehabilitace můžete navštívit na jedné ze tří poboček.

Čelistní a obličejová chirurgie, stomatologie

Pracoviště je akreditováno pro postgraduální výuku v oboru stomatochirurgie.

Činnost oddělení je zaměřena především na poskytování orální chirurgické ambulantní péče, jakož i komplexní specializované stomatologické péče, využívající nejnovějších léčebných metod a postupů vypracovaných na špičkových pracovištích světově uznávaných klinik. Nejnovější biotechnologie a léčebné postupy, ve spojení s aplikací fundovaných vědeckých poznatků, Vám v praxi zajišťují evropskou (nadstandardní) úroveň.

Filosofie Medifis clinic je postavena na těchto pilířích:

 • Člověk jako takový je vždy středem zájmu naší pozornosti.

 • Je léčen z celkového pohledu na něj, ne pouze s ohledem na dutinu ústní.

 • Předpokladem k tomu je vysoká odborná kompetence se stálými nároky na vzdělávání, výzkum a celosvětový vývoj.

 • K tomu využíváme nejmodernějších zubolékařských a medicínských přístrojů, instrumentů a materiálů.

 • Naší snahou je odbourání strachu a úzkosti vytvořením příjemného prostředí a zajištěním bezbolestného průběhu ošetření.

 • Požadavky na obnovení funkce a estetiky jsou kladeny na nejvyšší niveau.

 • Jsme otevřeni celému světu - všem bez rozdílů národnosti.

Pracoviště je vedeno odborníkem s atestací v oboru maxilofaciální chirurgie s více něž 25-ti letou praxí. Jsme v úzkém spojení se špičkovými technologiemi z oblastí implantologie, orální chirurgie i protetiky. Komunikujeme s renomovanými pracovišti a vývojovými centry ze sfér maxilofaciální chirurgie po celém světě a tím udržujeme kvalitu svých služeb na nejvyšší možné úrovni. Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati se dlouhodobě zabýváme vědeckou činností. Mezi její úspěchy patří např. vyvinutí kolagenní membrány, která je dnes samozřejmou součástí augmentačních zákroků (doplňujících kostní tkáň).

Využíváme nejmodernější technologie, jakými jsou v dnešních dnech navigovaná chirurgie (Nobel guide) s předpovídatelností estetického výsledku a minimální operační zátěží, řízená tkáňová a kostní regenerace nebo aplikace růstových faktorů – PRGF.

V kritických oblastech také piezochirurgickou preparaci, která nepoškozuje cévní a nervové struktury a optimalizuje procesy hojení a biointegraci. Kvalitní instrumentarium, procházející pravidelnou kontrolou a obměnou je potom přirozenou nezbytností pro dosažení nejlepších výsledků.

Rehabilitace

Poskytujeme svým klientům kompletní rehabilitační péči standardní, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, nadstandardní péči za přímou platbu.

Naše kmenové pracoviště ve Zlíně, klinika Medifis a pobočky ve Valašských Kloboukách a Slavičíně poskytují všem klientům standardní péči a služby v oboru rehabilitace, fyzioterapie a fyzikální terapie, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Současně poskytuje nadstandardní péči ve stejném oboru včetně lymfatických drenáží, laserové terapie, klasických masáží, baňkování, pohybové edukace, poradenské činnosti, fyzikální léčby – elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvukové terapie, infračervený zářič, parafín.

Veškerá činnost je prováděna pod odborným vedením erudovaných lékařů v oboru rehabilitace a fyzioterapie.

Lékaři i fyzioterapeuti jsou vysoce odborně kvalifikováni a jsou pravidelnými účastníky řady odborných seminářů a kongresů.

Naše služby jsou poskytovány na všech pracovištích v nově zařízených prostorách s nejmodernějším přístrojovým vybavením.

Další pobočky

Poliklinika Slavičín
Komenského 10
763 21 Slavičín
Tel: 737 259 779

Poliklinika Valašské Klobouky
Krátká 798
766 01 Valašské Klobouky
Tel: 577 320 741 kl. 166

Historie Medifis Clinic zařízení sahá až do roku 2007. V současnosti má klinika má 3 pobočky (Zlín, Valašské Klobouky, Slavičín), ve kterých se nacházejí celkem 3 oddělení. Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati se klinika dlouhodobě věnuje i vědecké činnosti. Mezi její úspěchy patří například vyvinutí kolagenní membrány, která je dnes již součástí mnoha zákroků.

Jak už bylo zmíněno výše, klinika se zaměřuje celkem na 3 oblasti – čelistní chirurgii, stomatologii a rehabilitaci.

Čelistní a obličejová chirurgie, stomatologie

V rámci tohoto oddělení se věnujeme poskytování komplexní specializované stomatologické péče, včetně chirurgické ambulantní péče. Při zákrocích využíváme nejnovější technologie, samozřejmostí jsou i moderní metody, které byly vyvinuty na špičkových pracovištích prestižních klinik.

Filosofie Medifis clinic je postavena na těchto pilířích:

 • Člověk jako takový je vždy středem zájmu naší pozornosti.

 • Je léčen komplexně, ne pouze s ohledem na dutinu ústní.

 • Předpokladem k tomu je vysoká odborná kompetence se stálými nároky na vzdělávání, výzkum a celosvětový vývoj.

 • K tomu využíváme nejmodernějších přístrojů, instrumentů a materiálů.

 • Naší snahou je odbourání strachu a úzkosti vytvořením příjemného prostředí a zajištěním bezbolestného průběhu ošetření.

 • Požadavky na obnovení funkce a estetiky jsou kladeny na nejvyšší niveau.

 • Jsme otevřeni celému světu - všem bez rozdílů národnosti.

V rámci ošetření využívání nejmodernější technologie. Jako příklad můžeme uvést navigovanou chirurgii (Nobel guide). Pro tuto metodu je charakteristická předvídatelnost estetického výsledku společně s minimální operační zátěží. Mezi další špičkové metody patří také například aplikace růstových faktorů – PRGF.

Rehabilitace

Našim pacientům nabízíme také komplexní rehabilitační péči – ať už standardní (hrazenou zdravotními pojišťovnami) či nadstandardní (hrazenou z vlastních zdrojů). Naši lékaři i fyzioterapeuti získali odbornou kvalifikaci a průběžně se vzdělávají na odborných seminářích či kongresech.

Možnost videokonzultace:

 • Ne

Financování nebo platební prostředky:

 • Ne

První návštěva zdarma:

 • Ne

Hlavní zákroky

Estetická medicína

Kosmetická ošetření

Obrázky (6)

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.