Atestovaný plast. chirurg s více než 25letou zkušeností v oboru estet. plast. chirurgie. Je specialistou i na řešení poporodních traumat rodidel (pracoval i na gynekologicko-porodnickém odd. ÚPMD). Je předním odborníkem v provádění estet. plasticko-chir. výkonů a soudním znalcem v této problematice.

Navigace

  • Úvod
  • Indikace
  • Výsledný efekt operace
  • Rizika spojené s implantací varlete
  • Průběh implantace varlete
  • Typy implantátů
  • Pooperační stav
  • Hojení a pooperační péče
  • Autor

Úvod

V průběhu vývoje plodu i života muže může dojít k situaci, kdy nedojde k sestupu varlete z těla do šourku (tzv. kryptorchismus), nebo dojde k překroucení cév, tedy výživy varlete a k jeho odúmrtí (torze varlete), stejně jako po úraze, a muž ztrácí minimálně jedno varle. Varle uschované ve vývoji plodu v těle a nesestouplé, které nelze chirurgicky vytáhnout se musí většinou odstranit, neboť může způsobovat nádorové komplikace. Druhé, zdravé varle většinou převezme funkci chybějícího varlete, avšak muž trpí pocitem méněcennosti, zvláště v intimní chvíli s partnerkou a má obavy, aby nedošlo k tomuto zjištění. Jednoduchou pomocí je vložit do prázdné poloviny šourku implantát věrně napodobující varle.

Indikace

Výkon implantace varlete je vhodný pouze pro zdravé muže, kterým chybí jedno varle a druhé mají zdravé, nebo mužům úplně bez varlat.

Výsledný efekt operace

Výsledným efektem je šourek obsahující dvě varlata. Implantát bývá mírně tužší. Konsistence implantátu se vyrábí jako průměr měkkosti původního varlete, avšak rozdíl v tuhosti materiálu vnímá přinejmenším jen jeho nositel. Často se stává, že implantát mění polohu. Při podrobném zkoumání je však zjištěno, že sice v menší míře, ale přece ke změně polohy dochází i u zdravého varlete.

Rizika spojené s implantací varlete

Rizika spojené s implantací varlete

Rizika spojené s implantací varlete

Výkon by neměli podstupovat muži s nemocným šourkem, tříselnou kýlou vedoucí až do šourku, hydrokélou („vodnatostí“ šourku) a ostatními nemocemi či vadami šourku. Rozhodně není vhodné vkládat implantáty do šourku v situaci, kdy má muž skryté, nebo nevyvinuté varle. V případě přítomnosti jakéhokoliv základu varlete může dojít k situaci, že nález umělých varlat zastře nádorovou diagnosu vlastního varlete. Někteří muži sice žádají o implantaci, i když svá varlata mají, avšak tento postup je, ne-li nezdravý, minimálně neetický.

Obecná rizika operačního výkonu jsou stejná jako u ostatních chirurgických výkonů.

Estetické riziko může být skrytá infekce, která může vést ke špatnému hojení, výraznému projizvení, infekci až perforaci šourku a konečně až vypuzení implantátu.

Průběh implantace varlete

Průběh implantace varlete

Průběh implantace varlete

Většinou má muž po operaci předchozí (odstranění původního varlete) jizvu v třísle, vzácněji na spodině šourku. Pokud jizvu nemá, nebo má ji minimální, pak je možný výše uvedený vstup do těla. Výkon se provádí většinou použitím tumescentní (přeplněním tkáně anestetikem s adrenalinem) místní (lokální) infiltrace lokálním anestetikem od jizvy až do šourku. Původní jizva se vytne a tupě se vytvoří kanál pro implantát až do šourku. Po té se implantát vloží na dno šourku. Kanál se pak sešije několika vstřebatelnými stehy stejně jako operační vstup.

Typy implantátů

Typy implantátů

Typy implantátů

Vyrábí se dva typy implantátů. Jeden bez poutka, druhý s poutkem, aby se mohl implantát upevnit na místě jako prevence vzestupu varlete operační cestou zpět nahoru do rány. Poutko je pak hmatné a tento stav je netypický. Výrobci nabízí několik velikostí, přičemž se volí nejbližší hmatná velikost zdravého varlete. 

I zdravá varlata nejsou stejně veliká a tak absolutní srovnání velikosti je zbytečné. Výkon je ambulantní.

Pooperační stav

Od třísla do šourku mohou být modřiny a otok, který si operovaný chladí výměnou studených obkladů přes látku či čtverec. Bezprostředně po výkonu stav bolestivý výrazně není a operovaný se může v těsných slipech, či látkovém suspensoru a civilně oblečen nechat odvézt domů v doprovodu.

Hojení a pooperační péče

Foto před výkonem 1 měsíc po zákroku 3 měsíce po implantaci (u třetí fotografie je patrný i pokles implantátu do správné výše) Fotografie z archivu MUDr. Davida Tomáška.

Hojení a pooperační péče

V pooperačním průběhu by operovaný měl zůstat v klidu první dva týdny v domácím léčení. Pracovní schopnost při bezkomplikovaném pooperačním průběhu je do dvou týdnů.

Stav je citlivý, bolesti jsou vzácné a lze je potlačit běžnými analgetiky. Většinou však studené obklady jako analgetikum postačují. Dobré je tahat si za implantát směrem dolů, protože původně prázdný šourek je kratší. Takto to provádět dlouhodobě cca 20 s. ráno a večer.

Plavání není vhodné dříve než po 2 měsících, naopak sprchování je vhodné ihned následující den po operaci, a to zvláště po plnění biologických potřeb (močení, stolice).

Běžná fyzická zátěž a sportování je možné cca po měsíci.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."