Předseda Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP. Národní sekretář ISAPS. Ročně provede vice než 700 estetických operací. Přednášel opakovaně výsledky své práce i mimo ČR např. ve Finsku ,Brazilii či v USA.Organizuje každoročně CBC v Hluboké nad Vltavou se světovými špičkami v oboru. pl.chirurgie.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizace: 4. 2. 2021

Navigace

  • Úvod
  • Kdo je vhodný pacient pro plastickou operaci vnitřních stehen?
  • Průběh operace vnitřních stehen a co obnáší?
  • Rekonvalescence
  • Trvání výsledného efektu po operaci vnitřních stehen
  • Komplikace po operaci vnitřních stehen

Úvod

Plastika vnitřních stehen je zákrok, který z hlediska četnosti prováděných operací plastickými chirurgy patří mezi málo prováděné operace a velká většina plastických chirurgů s ním má malé nebo vůbec žádné zkušenosti. Tento zákrok je pak z tohoto důvodu zatížen při jeho nesprávném provedení četnými komplikacemi.

Na celém světě se za rok 2016 provedlo 80 tis těchto operací, například plastik břich 10x více a augmentací prsů pak 20x více.

Na našem pracovišti provádíme tento zákrok v posledních letech ročně 5-10 pacientům a vždy jej provádíme jako placenou službu.

Celosvětově podstupuje tuto operaci 90% žen a toto číslo koresponduje i s našimi zkušenostmi.

Plastická operace stehen

Kdo je vhodný pacient pro plastickou operaci vnitřních stehen?

Nejideálnějším pacientem je pacient, který měl nadváhu 20-40 kg a nyní má již nadváhu malou nebo má normální váhu. Další skupinou pacientů, kteří podstupují tuto operaci jsou pacienti po radikální redukci váhy tedy nad 40 kg a pak starší pacientky s povolenou kůží na stehnech.

Operaci by neměli podstupovat pacienti nad BMI 30.

Před/po

Před/po

Průběh operace vnitřních stehen a co obnáší?

Kontraindikací k zákroku je pak špatný zdravotní a psychický stav.

Operací se odstraní kožní a tukové nadbytky v oblasti vnitřních stehen, zlepší se kontura teto oblasti, často komfort v prádle a při chůzi a dojde též k částečnému vypnutí kůže celého stehna.

Provádíme operaci podle Josepha Hunsteda z USA , která spočívá v přesné lokalizaci nadbytků, v této oblasti se pak provede kompletní liposukce, následně odstranění kůže tak aby nedošlo k porušení lymfatických cév a žil, přesná adaptace kůže a sešití rány. Pokud je výkon proveden takto a správně, pak je počet komplikací minimální. Výsledná jizva má vertikální průběh a probíhá na vnitřní straně stehen od tříselní rýhy do oblasti nad koleno.

Zákrok provádíme paralelně a pak trvá pouze 90 min. Pacient zpravidla nemá dreny a druhý den odchází po operaci domů.

Před/po

Před/po

Rekonvalescence

4 týdny nosí elastické prádlo a hojení trvá 2-3 týdny. Veškeré aktivity jsou možné za 4-6 týdnů.

Předoperační příprava spočívá pouze ve zhotovení předoperačního vyšetření a dodržování zásad správné hygieny před operací.

Důsledná osobní hygiena je důležitá i po operaci.

Trvání výsledného efektu po operaci vnitřních stehen

Trvání výsledného efektu po operaci vnitřních stehen

Výsledný efekt je při stabilitě váhy trvalý. Efekt je viditelný hned po operaci. Zákrok je jednorázový. V průběhu měsíců a let dochází vlivem stárnutí opět k povolení kůže na přední a zevní straně stehna, ale správná kontura oblasti vnitřních stehen zůstává zachována.

Neprovádíme zákrok řezem v tříselné rýze z důvodů malého efektu a velké četnosti komplikací. Mezi tyto komplikace (pokud se zákrok provede řezem v tříselné oblasti) je nedostatečný efekt, dislokace výsledné jizvy mimo tříselnou oblast, trvale otevřená vagina, lymfatické píštěle a lymfatická sekrece, komplikace hojení rány, otoky dolních končetin, ponechané nadbytky v okrajích jizvy.

Komplikace po operaci vnitřních stehen

Komplikace po operaci vnitřních stehen

Mezi možné komplikace všech plastik vnitřních stehen pak patří komplikace s hojením rány, asymetrie průběhu jizvy, tvarové nerovnosti a asymetrie, nedostatečný efekt, lymfatická sekrece a píštěle ale tyto komplikace jsme díky metodě Josepha Hunsteda značně eliminovali.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."