Body lifting - odstranění přebytečné kůže

Autor:

Bodylifting je chirurgický výkon, který řeší povislou kůži po ztrátě nadbytečných kilogramů. Podle lokality, kde je potřeba kůži vypnout, lze body lifting rozdělit na horní – paže a prsa, střední - břicho a dolní - boky, hýždě a stehna.

U výrazné obezity dochází k hypertrofii tuku a přizpůsobení kožního krytu. Kůže bývá tenká, málo elastická a často se striemi. Po enormním zhubnutí dochází sice k částečné retrakci kůže, nicméně v podstatě vždy přetrvávají různě velké kožně-tukové nadbytky po celém obvodu trupu a na končetinách. Tyto nadbytky nelze efektivně řešit jinak než chirurgicky. Odstranění přebytků kůže a podkožního tuku po celém obvodu trupu v jednoetapové operaci se nazývá circumferential lower body lift nebo belt lipectomy.

Již název napovídá, že operace představuje korekci převislého břicha, zad a korekci kožních nadbytků a poklesu kůže a tuku paží, stehen a hýždí. Tento výkon je nejčastěji indikován po masivním zhubnutí (více než 40kg) po bariatrických operacích. V menším rozsahu je prováděn u žen po porodech, které již neplánují další porody a chtějí řešit přebytky rozvolněné kůže a tuku po opakovaných porodech. Těmto operacím se říká mommy makeover.

Naplánování operace je velmi důležité zejména po bariatrickém zákroku. Doporučuje se vyčkat minimálně šest měsíců po zhubnutí a stabilizaci hmotnosti, lépe ale jeden až dva roky, aby se stihly upravit zdravotní potíže spojené s extrémní obezitou – hypertenze, diabetes mellitus,  lipidemie, obstrukční spánková apnoe apod. Stabilizace hmotnosti znamená hmotnostní výkyvy v rozmezí tří kilogramů v průběhu minimálně půl roku. Pro provedení plastické úpravy a pro hojení je ideální dosažení body mass indexu (BMI) mezi 25 - 30. Je nutno také myslet na to, že po některých bariatrických výkonech dochází k omezení vstřebávání živin a proto je nutno naplánovat výkon i s ohledem na nutriční stav a zajistit možnost doplňování potřebných látek (bílkovin, vitamínů, železa atd.) v pooperačním období k podpoře hojení. Vysoká motivace pacienta je velice důležitá pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém pooperačním období. Kouření je vysokým rizikovým faktorem pro pooperační komplikace, zejména nekrózy kůže a tuku a poruchy hojení s rozestupem rány. Někteří plastičtí chirurgové neprovádějí proto tyto výkony u kuřáků.

Operace se provádí v celkové anestézii a trvá kolem 4 - 6 hodin. Rozsah preparace tkání je obrovský, což je přirozeně spojeno s většími ztrátami krve a také větším rizikem komplikací, hlavně zánětu nebo rozpadu rány. Dlouhodobá bývá i sekrece do drénů a tvorba podlitin a seromů. Proto je vhodné tyto výkony provádět ve větších nemocnicích, které mají veškeré zázemí k zajištění optimální péče.

Po předoperační přípravě se provádí malování, kdy si chirurg zakreslí kožní řezy a označí tkáně, které mají být odstraněny. Operace a pooperační průběh je nutné zajistit účinnými širokospektrálními antibiotiky a nezbytná je prevence zánětu žil a trombóz.

Výkon většinou začíná v poloze na břichu. Řez se vede nad hýžděmi dále hodně do stran až k břichu a přebytečná kůže se odpreparuje od spodiny směrem na trup k hrudníku a na hýždě a boční stranu stehen. Kůže trupu se stáhne dolů a vypne, přebytek se odstraní. Stejně se postupuje i na stehnech a hýždích. U hýždí se někdy přebytečná kůže a podkoží použije po úpravě ve formě laloků ke zvětšení projekce hýždí, která bývají často plochá. Na závěr se zavedou do rány drény a rána se sešije.

Pak se pacient otočí na záda a pokračuje se operací velice podobnou abdominoplastice. Kožní řez se z obou stran cirkulárně prodlouží a spojí v podbřišku. Znova se uvolní přebytečná kůže z oblasti podbřišku a klína a na trupu k hrudníku. Kůže se vypne, přebytky odstraní, zavedou se drény a rána se sešije. Poměrně často je nutné provést i podélný řez uprostřed břicha od klína až k hrudní kosti s odstraněním přebytků kůže v příčném směru. Výkon lze doplnit zpevněním a vypnutím svalové povázky a liposukcí. Zcela na závěr se po sterilním krytí rány po celém obvodu trupu naloží pevný břišní pás.

Belt lipectomy je rozsáhlý výkon, který vyžaduje delší dobu na zhojení a doléčení. Hospitalizace trvá několik dnů, drény často zůstávají v ráně i dva týdny a celkové doléčování ve smyslu plného zotavení trvá několik týdnů až měsíců. Tělesné cvičení je možné po 6 - 8 týdnech, návrat k normálním aktivitám přibližně půl roku po operaci.

Komplikace jsou možné jako u všech operací. U belt lipectomy po masivním zhubnutí se uvádí riziko komplikací kolem 45 %. Nejčastějším problémem je dlouhotrvající sekrece do drénů a tvorba seromů (nahromadění tekutiny v ráně), krvácení a dlouhotrvající otoky. Poměrně často dochází k okrskovým nekrózám tuku v ráně někdy i s rozestupem rány. Záněty a krvácení jsou vzácnější, stejně tak jako vznik trombózy a embolizace, ojedinělý je i vznik chronického lymfedému. Jako nepříznivé následky lze uvést ztrátu čití části kůže kolem jizvy, která může přetrvávat dlouhou dobu a někdy zůstává  natrvalo, a zhojení rány nevzhlednou jizvou.

Masivní zhubnutí je první a nejdůležitější krok k léčbě morbidní obezity. Dochází k úpravě metabolických parametrů, krevního tlaku, respiračního a kardiálního přetížení, kloubních potíží a potíží s páteří. Nicméně v podstatě vždy zůstávají velké kožní a tukové přebytky a převisy. Tyto způsobují potíže zdravotní, ale zejména psychické a sociální obtíže. Studiemi bylo prokázáno, že pacienti po masivním zhubnutí mají kvůli kožním přebytkům negativnější vnímání svého těla než před zhubnutím. Po plasticko-chirurgické korekci se výrazně zlepšuje kvalita života i body image - vnímání vlastního těla.

Aktualizováno: 23.4.2015

Související recenze a zkušenosti

Body lifting - odstranění přebytečné kůže - Ceny

PRIMED Clinic
Havířov
Ceny od 50 000 Kč
PRIMED Clinic
Ceny od 35 000 Kč
MUDr. Jiřina Šilhánková
MUDr. Martin Paciorek
Havířov, Ostrava
Ceny od 50 000 Kč
MUDr. Martin Paciorek
Ceny od 71 000 Kč
Mediestetik, skupina klinik
MUDr. Pavel Kurial
České Budějovice, Hluboká nad Vltavou
Ceny od 65 000 Kč
obvykle do 75 000 Kč
MUDr. Pavel Kurial

Související indikace

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní