Ověřil/a:
Přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás i v zahraničí. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK a jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze.
Aktualizováno: 10. 5. 2022

Navigace

  • Co je to Body Lift?
  • Chirurgické odstranění kůže
  • Před zákrokem
  • Průběh operace
  • Rekonvalescence po zákroku
  • Komplikace
  • Závěr

Co je to Body Lift?

Body Lift je chirurgický výkon, který řeší povislou kůži po ztrátě nadbytečných kilogramů. Podle lokality, kde je potřeba kůži vypnout, lze zákrok rozdělit na horní (paže a prsa), střední (břicho) a dolní (boky, hýždě a stehna).

MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.)

Chirurgické odstranění kůže

U výrazné obezity dochází k hypertrofii tuku a přizpůsobení kožního krytu. Kůže bývá tenká, málo elastická a často se striemi. Po enormním zhubnutí dochází sice k částečné retrakci kůže, nicméně v podstatě vždy přetrvávají různě velké kožně-tukové nadbytky po celém obvodu trupu a na končetinách. Tyto nadbytky nelze efektivně řešit jinak než chirurgicky. Odstranění přebytků kůže a podkožního tuku po celém obvodu trupu v jednoetapové operaci se nazývá circumferential lower body lift nebo belt lipectomy.

Již název napovídá, že operace představuje korekci převislého břicha, zad a korekci kožních nadbytků a poklesu kůže a tuku paží, stehen a hýždí. Tento výkon je nejčastěji indikován po masivním zhubnutí (více než 40kg) po bariatrických operacích. V menším rozsahu je prováděn u žen po porodech, které již neplánují další porody a chtějí řešit přebytky rozvolněné kůže a tuku po opakovaných porodech. Těmto operacím se říká mommy makeover.

Před zákrokem

Naplánování operace je velmi důležité zejména po bariatrickém zákroku. Doporučuje se vyčkat minimálně šest měsíců po zhubnutí a stabilizaci hmotnosti, lépe ale jeden až dva roky, aby se stihly upravit zdravotní potíže spojené s extrémní obezitou – hypertenze, diabetes mellitus, lipidemie, obstrukční spánková apnoe apod. Stabilizace hmotnosti znamená hmotnostní výkyvy v rozmezí tří kilogramů v průběhu minimálně půl roku.

Pro provedení plastické úpravy a pro hojení je ideální dosažení body mass indexu (BMI) mezi 25-30. Je nutno také myslet na to, že po některých bariatrických výkonech dochází k omezení vstřebávání živin a proto je nutno naplánovat výkon i s ohledem na nutriční stav a zajistit možnost doplňování potřebných látek (bílkovin, vitamínů, železa atd.) v pooperačním období k podpoře hojení.

Vysoká motivace pacienta je velice důležitá pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém pooperačním období. Kouření je vysokým rizikovým faktorem pro pooperační komplikace, zejména nekrózy kůže a tuku a poruchy hojení s rozestupem rány. Někteří plastičtí chirurgové neprovádějí proto tyto výkony u kuřáků.

MUDr. Martin Molitor PhD.

Foto před a po zákroku (MUDr. Martin Molitor PhD.)

Průběh operace

Operace se provádí v celkové anestézii a trvá kolem 4 až 6 hodin. Rozsah preparace tkání je obrovský, což je přirozeně spojeno s většími ztrátami krve a také větším rizikem komplikací, hlavně zánětu nebo rozpadu rány. Dlouhodobá bývá i sekrece do drénů a tvorba podlitin a seromů. Proto je vhodné tyto výkony provádět ve větších nemocnicích, které mají veškeré zázemí k zajištění optimální péče.

Po předoperační přípravě se provádí malování, kdy si chirurg zakreslí kožní řezy a označí tkáně, které mají být odstraněny. Operace a pooperační průběh je nutné zajistit účinnými širokospektrálními antibiotiky a nezbytná je prevence zánětu žil a trombóz.

Výkon většinou začíná v poloze na břichu. Řez se vede nad hýžděmi dále hodně do stran až k břichu a přebytečná kůže se odpreparuje od spodiny směrem na trup k hrudníku a na hýždě a boční stranu stehen. Kůže trupu se stáhne dolů a vypne, přebytek se odstraní. Stejně se postupuje i na stehnech a hýždích. U hýždí se někdy přebytečná kůže a podkoží použije po úpravě ve formě laloků ke zvětšení projekce hýždí, která bývají často plochá. Na závěr se zavedou do rány drény a rána se sešije.

Pak se pacient otočí na záda a pokračuje se operací velice podobnou abdominoplastice. Kožní řez se z obou stran cirkulárně prodlouží a spojí v podbřišku. Znova se uvolní přebytečná kůže z oblasti podbřišku a klína a na trupu k hrudníku. Kůže se vypne, přebytky odstraní, zavedou se drény a rána se sešije. Poměrně často je nutné provést i podélný řez uprostřed břicha od klína až k hrudní kosti s odstraněním přebytků kůže v příčném směru.

Výkon lze doplnit zpevněním a vypnutím svalové povázky a liposukcí. Zcela na závěr se po sterilním krytí rány po celém obvodu trupu naloží pevný břišní pás.

Rekonvalescence po zákroku

Belt lipectomy je rozsáhlý výkon, který vyžaduje delší dobu na zhojení a doléčení. Hospitalizace trvá několik dnů, drény často zůstávají v ráně i dva týdny a celkové doléčování ve smyslu plného zotavení trvá několik týdnů až měsíců.

Tělesné cvičení je možné po 6 až 8 týdnech, návrat k normálním aktivitám přibližně půl roku po operaci.

MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.

Pacientka před a po zákroku (MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.)

Komplikace

Komplikace jsou možné jako u všech operací. U belt lipectomy po masivním zhubnutí se uvádí riziko komplikací kolem 45 %. Nejčastějším problémem je dlouhotrvající sekrece do drénů a tvorba seromů (nahromadění tekutiny v ráně), krvácení a dlouhotrvající otoky. Poměrně často dochází k okrskovým nekrózám tuku v ráně někdy i s rozestupem rány.

Záněty a krvácení jsou vzácnější, stejně tak jako vznik trombózy a embolizace, ojedinělý je i vznik chronického lymfedému. Jako nepříznivé následky lze uvést ztrátu čití části kůže kolem jizvy, která může přetrvávat dlouhou dobu a někdy zůstává natrvalo, a zhojení rány nevzhlednou jizvou.

Závěr

Masivní zhubnutí je první a nejdůležitější krok k léčbě morbidní obezity. Dochází k úpravě metabolických parametrů, krevního tlaku, respiračního a kardiálního přetížení, kloubních potíží a potíží s páteří. Nicméně v podstatě vždy zůstávají velké kožní a tukové přebytky a převisy. Tyto způsobují potíže zdravotní, ale zejména psychické a sociální obtíže.

Studiemi bylo prokázáno, že pacienti po masivním zhubnutí mají kvůli kožním přebytkům negativnější vnímání svého těla než před zhubnutím. Po plasticko-chirurgické korekci se výrazně zlepšuje kvalita života i body image - vnímání vlastního těla.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."