Ověřil/a:
Přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás i v zahraničí. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK a jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze.
Aktualizováno: 18. 5. 2021

Navigace

  • Úvod
  • Chirurgické odstranění kůže
  • Před zákrokem
  • Průběh operace
  • Rekonvalescence po zákroku
  • Komplikace
  • Závěr

Úvod

Bodylifting je chirurgický výkon, který řeší povislou kůži po ztrátě nadbytečných kilogramů. Podle lokality, kde je potřeba kůži vypnout, lze body lifting rozdělit na horní (paže a prsa), střední (břicho) a dolní (boky, hýždě a stehna).

MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.)

Chirurgické odstranění kůže

U výrazné obezity dochází k hypertrofii tuku a přizpůsobení kožního krytu. Kůže bývá tenká, málo elastická a často se striemi. Po enormním zhubnutí dochází sice k částečné retrakci kůže, nicméně v podstatě vždy přetrvávají různě velké kožně-tukové nadbytky po celém obvodu trupu a na končetinách. Tyto nadbytky nelze efektivně řešit jinak než chirurgicky. Odstranění přebytků kůže a podkožního tuku po celém obvodu trupu v jednoetapové operaci se nazývá circumferential lower body lift nebo belt lipectomy.

Již název napovídá, že operace představuje korekci převislého břicha, zad a korekci kožních nadbytků a poklesu kůže a tuku paží, stehen a hýždí. Tento výkon je nejčastěji indikován po masivním zhubnutí (více než 40kg) po bariatrických operacích. V menším rozsahu je prováděn u žen po porodech, které již neplánují další porody a chtějí řešit přebytky rozvolněné kůže a tuku po opakovaných porodech. Těmto operacím se říká mommy makeover.

Před zákrokem

Naplánování operace je velmi důležité zejména po bariatrickém zákroku. Doporučuje se vyčkat minimálně šest měsíců po zhubnutí a stabilizaci hmotnosti, lépe ale jeden až dva roky, aby se stihly upravit zdravotní potíže spojené s extrémní obezitou – hypertenze, diabetes mellitus, lipidemie, obstrukční spánková apnoe apod. Stabilizace hmotnosti znamená hmotnostní výkyvy v rozmezí tří kilogramů v průběhu minimálně půl roku.

Pro provedení plastické úpravy a pro hojení je ideální dosažení body mass indexu (BMI) mezi 25-30. Je nutno také myslet na to, že po některých bariatrických výkonech dochází k omezení vstřebávání živin a proto je nutno naplánovat výkon i s ohledem na nutriční stav a zajistit možnost doplňování potřebných látek (bílkovin, vitamínů, železa atd.) v pooperačním období k podpoře hojení.

Vysoká motivace pacienta je velice důležitá pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém pooperačním období. Kouření je vysokým rizikovým faktorem pro pooperační komplikace, zejména nekrózy kůže a tuku a poruchy hojení s rozestupem rány. Někteří plastičtí chirurgové neprovádějí proto tyto výkony u kuřáků.

MUDr. Martin Molitor PhD.

Foto před a po zákroku (MUDr. Martin Molitor PhD.)

Průběh operace

Operace se provádí v celkové anestézii a trvá kolem 4 až 6 hodin. Rozsah preparace tkání je obrovský, což je přirozeně spojeno s většími ztrátami krve a také větším rizikem komplikací, hlavně zánětu nebo rozpadu rány. Dlouhodobá bývá i sekrece do drénů a tvorba podlitin a seromů. Proto je vhodné tyto výkony provádět ve větších nemocnicích, které mají veškeré zázemí k zajištění optimální péče.

Po předoperační přípravě se provádí malování, kdy si chirurg zakreslí kožní řezy a označí tkáně, které mají být odstraněny. Operace a pooperační průběh je nutné zajistit účinnými širokospektrálními antibiotiky a nezbytná je prevence zánětu žil a trombóz.

Výkon většinou začíná v poloze na břichu. Řez se vede nad hýžděmi dále hodně do stran až k břichu a přebytečná kůže se odpreparuje od spodiny směrem na trup k hrudníku a na hýždě a boční stranu stehen. Kůže trupu se stáhne dolů a vypne, přebytek se odstraní. Stejně se postupuje i na stehnech a hýždích. U hýždí se někdy přebytečná kůže a podkoží použije po úpravě ve formě laloků ke zvětšení projekce hýždí, která bývají často plochá. Na závěr se zavedou do rány drény a rána se sešije.

Pak se pacient otočí na záda a pokračuje se operací velice podobnou abdominoplastice. Kožní řez se z obou stran cirkulárně prodlouží a spojí v podbřišku. Znova se uvolní přebytečná kůže z oblasti podbřišku a klína a na trupu k hrudníku. Kůže se vypne, přebytky odstraní, zavedou se drény a rána se sešije. Poměrně často je nutné provést i podélný řez uprostřed břicha od klína až k hrudní kosti s odstraněním přebytků kůže v příčném směru.

Výkon lze doplnit zpevněním a vypnutím svalové povázky a liposukcí. Zcela na závěr se po sterilním krytí rány po celém obvodu trupu naloží pevný břišní pás.

Rekonvalescence po zákroku

Belt lipectomy je rozsáhlý výkon, který vyžaduje delší dobu na zhojení a doléčení. Hospitalizace trvá několik dnů, drény často zůstávají v ráně i dva týdny a celkové doléčování ve smyslu plného zotavení trvá několik týdnů až měsíců.

Tělesné cvičení je možné po 6 až 8 týdnech, návrat k normálním aktivitám přibližně půl roku po operaci.

MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.

Pacientka před a po zákroku (MUDr. Tomáš Kempný Ph.D.)

Komplikace

Komplikace jsou možné jako u všech operací. U belt lipectomy po masivním zhubnutí se uvádí riziko komplikací kolem 45 %. Nejčastějším problémem je dlouhotrvající sekrece do drénů a tvorba seromů (nahromadění tekutiny v ráně), krvácení a dlouhotrvající otoky. Poměrně často dochází k okrskovým nekrózám tuku v ráně někdy i s rozestupem rány.

Záněty a krvácení jsou vzácnější, stejně tak jako vznik trombózy a embolizace, ojedinělý je i vznik chronického lymfedému. Jako nepříznivé následky lze uvést ztrátu čití části kůže kolem jizvy, která může přetrvávat dlouhou dobu a někdy zůstává natrvalo, a zhojení rány nevzhlednou jizvou.

Závěr

Masivní zhubnutí je první a nejdůležitější krok k léčbě morbidní obezity. Dochází k úpravě metabolických parametrů, krevního tlaku, respiračního a kardiálního přetížení, kloubních potíží a potíží s páteří. Nicméně v podstatě vždy zůstávají velké kožní a tukové přebytky a převisy. Tyto způsobují potíže zdravotní, ale zejména psychické a sociální obtíže.

Studiemi bylo prokázáno, že pacienti po masivním zhubnutí mají kvůli kožním přebytkům negativnější vnímání svého těla než před zhubnutím. Po plasticko-chirurgické korekci se výrazně zlepšuje kvalita života i body image - vnímání vlastního těla.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."