Body lifting - odstranění přebytečné kůže

Autor:

Bodylifting je chirurgický výkon, který řeší povislou kůži po ztrátě nadbytečných kilogramů. Podle lokality, kde je potřeba kůži vypnout, lze body lifting rozdělit na horní – paže a prsa, střední - břicho a dolní - boky, hýždě a stehna.

U výrazné obezity dochází k hypertrofii tuku a přizpůsobení kožního krytu. Kůže bývá tenká, málo elastická a často se striemi. Po enormním zhubnutí dochází sice k částečné retrakci kůže, nicméně v podstatě vždy přetrvávají různě velké kožně-tukové nadbytky po celém obvodu trupu a na končetinách. Tyto nadbytky nelze efektivně řešit jinak než chirurgicky. Odstranění přebytků kůže a podkožního tuku po celém obvodu trupu v jednoetapové operaci se nazývá circumferential lower body lift nebo belt lipectomy.

Již název napovídá, že operace představuje korekci převislého břicha, zad a korekci kožních nadbytků a poklesu kůže a tuku paží, stehen a hýždí. Tento výkon je nejčastěji indikován po masivním zhubnutí (více než 40kg) po bariatrických operacích. V menším rozsahu je prováděn u žen po porodech, které již neplánují další porody a chtějí řešit přebytky rozvolněné kůže a tuku po opakovaných porodech. Těmto operacím se říká mommy makeover.

Naplánování operace je velmi důležité zejména po bariatrickém zákroku. Doporučuje se vyčkat minimálně šest měsíců po zhubnutí a stabilizaci hmotnosti, lépe ale jeden až dva roky, aby se stihly upravit zdravotní potíže spojené s extrémní obezitou – hypertenze, diabetes mellitus,  lipidemie, obstrukční spánková apnoe apod. Stabilizace hmotnosti znamená hmotnostní výkyvy v rozmezí tří kilogramů v průběhu minimálně půl roku. Pro provedení plastické úpravy a pro hojení je ideální dosažení body mass indexu (BMI) mezi 25 - 30. Je nutno také myslet na to, že po některých bariatrických výkonech dochází k omezení vstřebávání živin a proto je nutno naplánovat výkon i s ohledem na nutriční stav a zajistit možnost doplňování potřebných látek (bílkovin, vitamínů, železa atd.) v pooperačním období k podpoře hojení. Vysoká motivace pacienta je velice důležitá pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém pooperačním období. Kouření je vysokým rizikovým faktorem pro pooperační komplikace, zejména nekrózy kůže a tuku a poruchy hojení s rozestupem rány. Někteří plastičtí chirurgové neprovádějí proto tyto výkony u kuřáků.

Operace se provádí v celkové anestézii a trvá kolem 4 - 6 hodin. Rozsah preparace tkání je obrovský, což je přirozeně spojeno s většími ztrátami krve a také větším rizikem komplikací, hlavně zánětu nebo rozpadu rány. Dlouhodobá bývá i sekrece do drénů a tvorba podlitin a seromů. Proto je vhodné tyto výkony provádět ve větších nemocnicích, které mají veškeré zázemí k zajištění optimální péče.

Po předoperační přípravě se provádí malování, kdy si chirurg zakreslí kožní řezy a označí tkáně, které mají být odstraněny. Operace a pooperační průběh je nutné zajistit účinnými širokospektrálními antibiotiky a nezbytná je prevence zánětu žil a trombóz.

Výkon většinou začíná v poloze na břichu. Řez se vede nad hýžděmi dále hodně do stran až k břichu a přebytečná kůže se odpreparuje od spodiny směrem na trup k hrudníku a na hýždě a boční stranu stehen. Kůže trupu se stáhne dolů a vypne, přebytek se odstraní. Stejně se postupuje i na stehnech a hýždích. U hýždí se někdy přebytečná kůže a podkoží použije po úpravě ve formě laloků ke zvětšení projekce hýždí, která bývají často plochá. Na závěr se zavedou do rány drény a rána se sešije.

Pak se pacient otočí na záda a pokračuje se operací velice podobnou abdominoplastice. Kožní řez se z obou stran cirkulárně prodlouží a spojí v podbřišku. Znova se uvolní přebytečná kůže z oblasti podbřišku a klína a na trupu k hrudníku. Kůže se vypne, přebytky odstraní, zavedou se drény a rána se sešije. Poměrně často je nutné provést i podélný řez uprostřed břicha od klína až k hrudní kosti s odstraněním přebytků kůže v příčném směru. Výkon lze doplnit zpevněním a vypnutím svalové povázky a liposukcí. Zcela na závěr se po sterilním krytí rány po celém obvodu trupu naloží pevný břišní pás.

Belt lipectomy je rozsáhlý výkon, který vyžaduje delší dobu na zhojení a doléčení. Hospitalizace trvá několik dnů, drény často zůstávají v ráně i dva týdny a celkové doléčování ve smyslu plného zotavení trvá několik týdnů až měsíců. Tělesné cvičení je možné po 6 - 8 týdnech, návrat k normálním aktivitám přibližně půl roku po operaci.

Komplikace jsou možné jako u všech operací. U belt lipectomy po masivním zhubnutí se uvádí riziko komplikací kolem 45 %. Nejčastějším problémem je dlouhotrvající sekrece do drénů a tvorba seromů (nahromadění tekutiny v ráně), krvácení a dlouhotrvající otoky. Poměrně často dochází k okrskovým nekrózám tuku v ráně někdy i s rozestupem rány. Záněty a krvácení jsou vzácnější, stejně tak jako vznik trombózy a embolizace, ojedinělý je i vznik chronického lymfedému. Jako nepříznivé následky lze uvést ztrátu čití části kůže kolem jizvy, která může přetrvávat dlouhou dobu a někdy zůstává  natrvalo, a zhojení rány nevzhlednou jizvou.

Masivní zhubnutí je první a nejdůležitější krok k léčbě morbidní obezity. Dochází k úpravě metabolických parametrů, krevního tlaku, respiračního a kardiálního přetížení, kloubních potíží a potíží s páteří. Nicméně v podstatě vždy zůstávají velké kožní a tukové přebytky a převisy. Tyto způsobují potíže zdravotní, ale zejména psychické a sociální obtíže. Studiemi bylo prokázáno, že pacienti po masivním zhubnutí mají kvůli kožním přebytkům negativnější vnímání svého těla než před zhubnutím. Po plasticko-chirurgické korekci se výrazně zlepšuje kvalita života i body image - vnímání vlastního těla.

Aktualizováno: 23.4.2015

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní