Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Profiloplastika

Stojí to za to
100 %
Stojí to za to
Na základě 7 příběhů
Průměrná cena
24.050 Kč
Průměrná cena
Podle 28 odborníků
  • Celková anestezie
  • 3 dny
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • 1–7 dní klidového režimu
  • Efekt viditelný již po 1 týdnu
  • Trvalé výsledky

Co je to profiloplastika?

Profiloplastika obličeje zahrnuje soubor operací, které mění profil a tvar obličeje. Profil závisí na kontuře obličejových kostí a přilehlé měkké tkáni. Vzájemné poměry proporcí jednotlivých částí obličeje a jejich tvar rozhodují o výsledném estetickém dojmu a přispívají k harmonii obličeje.

Proporcionální tvar obličeje

Profiloplastika

Profiloplastika

Zásadní význam zde zaujímají svým tvarem a velikostí nos a brada. V některých případech může dojít ke vzniku nepoměru vývoje čelistí vůči ostatním částem lebky, které mohou mít za následek poruchu skusu. Mezi tyto anomálie patří předkus, kdy horní přední zuby přečnívají ve větším rozsahu před dolní přední zuby (prognatie). Další vadou je obrácený skus, kdy dolní přední zuby jsou při skusu před horními předními zuby (progenie). Dále sem řadíme otevřený skus, kdy mezi předními zuby je vertikální mezera mezi horními a dolními zuby. U těchto vad je vhodné nejprve upravit skus a následně se zaměřit na úpravu dalších částí obličeje a vytvořit tak proporcionální a harmonický tvar obličeje. Při poruše skusu je vhodná spolupráce s ortodontem, který některé odchylky zkoriguje sám nebo zajistí přípravu před operací čelistí. K operaci čelistí přistupujeme po důkladném vyšetření. Podle příčiny poruchy skusu operujeme na jedné nebo obou čelistech. Ortognátní operace spočívá v uvolnění segmentu kosti (osteotomii čelisti podle předem připraveného plánu) a v jejím posunu a upevnění v novém postavení tak, aby bylo dosaženo správného skusu. Podle rozsahu operace a korigované vady se odvíjí i další pooperační péče včetně rehabilitace. Předkus čelisti je často spojený s velkým prominujícím nosem s hrbolem a ubíhající bradou. U obráceného skusu je často patrný dlouhý nos. K dosažení optimálního výsledku je proto nutné postupně zkorigovat tyto jednotlivé části obličejového skeletu.

Pro zásadní změnu profilu a tvaru obličeje musíme tedy operovat na kostech. Postupy těchto operací jsou dnes již dobře propracované a lze dosáhnout plánovaného výsledku z minimálního přístupu bez viditelných jizev. V případě, že je skus v pořádku, patří k nejčastějším zákrokům operace nosu. Mezi další zákroky patří právě operace brady, úprava lícní krajiny, současně k těmto operacím můžeme přiřadit výkony na úhlu dolní čelisti.

Vhodný věk pro operaci

Vhodný věk pro operaci

Kdy podstoupit profiloplastiku

U těchto zákroků včetně operace čelisti je nutné počkat do ukončení růstu kostí obličeje. U dívek je tato hranice přibližně od 16–17 let, u chlapců od 18 let. Obecně je ale vhodné i u dívek operovat až v dospělosti. Vzhledem k elasticitě kůže, která se s věkem snižuje, je vhodné tyto operace provádět v mladším věku. Operace v pozdějším věku nejsou však výjimkou.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře