Ověřil/a:
Zaměřuje na oblast estetické chirurgie. V současné době působí v Ústavu estetické medicíny. Má více než dvacetiletou praxi v oblasti obličejové chirurgie.
Aktualizováno: 10. 5. 2022

Navigace

 • Co je to profiloplastika?
 • Proporcionální tvar obličeje
 • Vhodný věk pro operaci
 • Příprava před operací
 • Efekt operace
 • Operace brady
 • Zmenšení prominující brady, úprava asymetrie brady
 • Zvětšení ubíhající brady posunem vlastní kosti nebo implantátem
 • Zvětšení lícní krajiny (augmentace)
 • Úprava úhlu dolní čelisti
 • Pooperační průběh po uvedených zákrocích
 • Komplikace po operaci

Co je to profiloplastika?

Profiloplastika obličeje zahrnuje soubor operací, které mění profil a tvar obličeje. Profil závisí na kontuře obličejových kostí a přilehlé měkké tkáni. Vzájemné poměry proporcí jednotlivých částí obličeje a jejich tvar rozhodují o výsledném estetickém dojmu a přispívají k harmonii obličeje.

Profiloplastika

Profiloplastika

Proporcionální tvar obličeje

Zásadní význam zde zaujímají svým tvarem a velikostí nos a brada. V některých případech může dojít ke vzniku nepoměru vývoje čelistí vůči ostatním částem lebky, které mohou mít za následek poruchu skusu. Mezi tyto anomálie patří předkus, kdy horní přední zuby přečnívají ve větším rozsahu před dolní přední zuby (prognatie). Další vadou je obrácený skus, kdy dolní přední zuby jsou při skusu před horními předními zuby (progenie). Dále sem řadíme otevřený skus, kdy mezi předními zuby je vertikální mezera mezi horními a dolními zuby. U těchto vad je vhodné nejprve upravit skus a následně se zaměřit na úpravu dalších částí obličeje a vytvořit tak proporcionální a harmonický tvar obličeje. Při poruše skusu je vhodná spolupráce s ortodontem, který některé odchylky zkoriguje sám nebo zajistí přípravu před operací čelistí. K operaci čelistí přistupujeme po důkladném vyšetření. Podle příčiny poruchy skusu operujeme na jedné nebo obou čelistech. Ortognátní operace spočívá v uvolnění segmentu kosti (osteotomii čelisti podle předem připraveného plánu) a v jejím posunu a upevnění v novém postavení tak, aby bylo dosaženo správného skusu. Podle rozsahu operace a korigované vady se odvíjí i další pooperační péče včetně rehabilitace. Předkus čelisti je často spojený s velkým prominujícím nosem s hrbolem a ubíhající bradou. U obráceného skusu je často patrný dlouhý nos. K dosažení optimálního výsledku je proto nutné postupně zkorigovat tyto jednotlivé části obličejového skeletu.

Pro zásadní změnu profilu a tvaru obličeje musíme tedy operovat na kostech. Postupy těchto operací jsou dnes již dobře propracované a lze dosáhnout plánovaného výsledku z minimálního přístupu bez viditelných jizev. V případě, že je skus v pořádku, patří k nejčastějším zákrokům operace nosu. Mezi další zákroky patří právě operace brady, úprava lícní krajiny, současně k těmto operacím můžeme přiřadit výkony na úhlu dolní čelisti.

Vhodný věk pro operaci

Kdy podstoupit profiloplastiku

Vhodný věk pro operaci

U těchto zákroků včetně operace čelisti je nutné počkat do ukončení růstu kostí obličeje. U dívek je tato hranice přibližně od 16–17 let, u chlapců od 18 let. Obecně je ale vhodné i u dívek operovat až v dospělosti. Vzhledem k elasticitě kůže, která se s věkem snižuje, je vhodné tyto operace provádět v mladším věku. Operace v pozdějším věku nejsou však výjimkou.

Příprava před operací

Budete potřebovat rentgenové vyšetření

Příprava před operací

Tyto zákroky provádíme v celkové anestézii. Před vlastním výkonem je nutné kompletní předoperační vyšetření včetně interního závěru. Tři týdny před operací by nemělo proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění (viróza, angína, zánětlivé onemocnění zubů, kůže obličeje, atd.), 2–3 týdny před operací by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin, apod.). Zároveň nedoporučujeme před vlastním výkonem užívat podpůrné enzymatické preparáty. Před operacemi především brady a úhlu dolní čelisti je vhodné rentgenové vyšetření. Uvedené vyšetření umožní posoudit tvar a velikosti bradového výběžku, respektive velikost úhlu dolní čelisti, a upřesnit tak rozsah plánované operace. Vyšetření zároveň umožní odhalit například zánětlivé ložisko v místě zubů, které by mohlo zvyšovat riziko infekce. Rentgenové vyšetření je v některých případech (opakované záněty vedlejších nosních dutin – jedná se o záněty ve vzdušných prostorách na pravé a levé straně lebky) vhodné i před zvětšením lícní krajiny.

Před/po

Pacientka před a po zákroku (MUDr. Jana Vybulková Zavadilová)

Efekt operace

Těmito operacemi měníme konturu a tvar obličeje. Při vlastní operaci v některých případech odebereme část kosti a modelujeme nový tvar, nebo posunem a změnou polohy kosti či doplněním implantátem se snažíme dosáhnou požadovaného efektu. Tyto změny na kostech obličeje mají trvalý charakter. Na výsledný efekt operace má jistě vliv stav a elasticita měkkých tkání, které se musí přizpůsobit novým poměrům. Proto je vhodné tyto zákroky provádět v mladším věku, kdy se měkké tkáně snáze přizpůsobí novému tvaru kosti. V případě, že operujeme v pozdějším věku, je nutné zvažovat rozsah výkonu, eventuelně zároveň naplánovat i úpravu měkkých tkání, abychom dosáhli optimálního efektu.

Operace brady

Před operací je třeba posoudit skus

Operace brady

Tvar a velikost brady mají širokou variabilitu. Nejčastěji se můžeme setkat s ubíhající bradou nebo prominující bradou. Méně časté jsou některé další odchylky, jako např. asymetrie brady. Tvar a velikost jsou dané jednak tvarem a velikostí bradového výběžku dolní čelisti, jednak měkkými tkáněmi. Bradu musíme posuzovat ve vztahu k dalším částem obličeje a snažíme se ji upravit tak, aby tvarem a velikostí odpovídala proporcím obličeje. Před vlastní operací je nutné posoudit skus. V případě, že je porušený, je vhodné nejprve skus upravit a následně operovat bradu. Dále je nutné posoudit kvalitu měkkých tkání, a to především, když operujeme v pozdějším věku.

Zmenšení prominující brady, úprava asymetrie brady

Úprava brady

Zmenšení prominující brady, úprava asymetrie brady

Operaci provádíme v celkové anestézii. Řez vedeme ve sliznici dutiny ústní, odklopíme měkké tkáně a obnažíme bradový výběžek. Prominující část brady v potřebném rozsahu odstraníme a vymodelujeme nový tvar brady. V případě asymetrie brady obrousíme část bradového výběžku tak, abychom vytvořili symetrický tvar. Při asymetrii většího rozsahu je někdy vhodné bradovou část odříznout a uvolněnou kost posunout tak, abychom vytvořili symetrickou bradu. Tvar kosti domodelujeme frézou. V některých případech je u těchto operací potřeba upravit i měkké tkáně. Ránu šijeme vstřebatelnými stehy. Po operaci na bradu přikládáme náplasťovou fixaci, eventuelně elastickou kompresi na 4-5 dní. Pacient zůstává na oddělení do druhého dne, kdy odchází domů.

Zvětšení ubíhající brady posunem vlastní kosti nebo implantátem

Zákrok se provádí v celkové anestézii

Zvětšení ubíhající brady posunem vlastní kosti nebo implantátem

Operaci provádíme v celkové anestézii. Z řezu ve sliznici dutiny ústní odklopíme měkké tkáně a obnažíme přední část dolní čelisti. Bradovou část odřízneme a část kosti ve tvaru podkovy posuneme v požadovaném rozsahu. Uvolněný segment upevníme titanovou minidlahou a šrouby. Další možností jak zvětšit bradu je použít vhodný implantát. Na našem pracovišti využíváme implantáty Medpor, kterých je široká škála a lze vybrat nejvhodnější tvar a velikost. Implantát lze eventuelně upravit podle potřeby. Implantát umístíme na kost v oblasti brady a upevníme titanovými šrouby. Tím zajistíme jeho správnou polohu a zabráníme případnému posunu. Rána se sešije vstřebatelnými stehy. Po zákroku přikládáme náplasťovou fixaci na bradu, eventuelně elastickou kompresi na 4-5 dní. Pacient odchází domů následující den.

Zvětšení lícní krajiny (augmentace)

Implantát je upevněn titanovým šroubem

Zvětšení lícní krajiny (augmentace)

Při oploštění nebo nevýrazné lícní krajině lze tuto oblast zvětšit implantátem. Existuje široká škála implantátů, které mají různou velikost a tvar. Lze tedy vybrat ten nejvhodnější podle konkrétních podmínek a žádaného efektu. V případě potřeby je možné implantát snadno upravit.

Operaci provádíme v celkové anestézii. Malý řez vedeme ve sliznici dutiny ústní nad zuby horní čelisti a obnažíme část lícní kosti v potřebném rozsahu. Vhodný implantát umístíme na povrch kosti a upevníme titanovým šroubem. Tato fixace zajistí jeho správnou polohu a zabrání eventuelnímu posunu. Zevně přikládáme náplasťovou fixaci na lícní krajinu ke zmírnění otoku na dobu 1-2 dní. Na sešití jsou použity vstřebatelné stehy. Pacient může odejít domů až následující den.

Úprava úhlu dolní čelisti

Pacientka před a po zákroku (Doc. MUDr. Jan Válka)

Úprava úhlu dolní čelisti

V některý případech může být výrazný úhel dolní čelisti, který vytváří hranatější tvar obličeje, a tím i hrubší rysy obličeje.

Operaci provádíme v celkové anestézii. Řezy jsou ve sliznici dutiny ústní. Úhel dolní čelisti upravíme podle potřeby. Tuto zadní část dolní čelisti můžeme zúžit, eventuálně zaoblit linii jdoucí od brady po dolním okraji čelisti směrem k boltci. V případě potřeby lze zmenšit i žvýkací svaly. Ránu šijeme vstřebatelnými stehy, které tedy není nutné odstraňovat. Po operaci přikládáme kompresivní obvaz, který odstraňujeme druhý den. Klient zůstává na oddělení 1–2 dny, poté odchází domů.

Pooperační průběh po uvedených zákrocích

Po uvedených operacích doporučujeme 3–4 dny klidový režim a studené obklady. Klient zůstává na oddělení 1–2 dny. Mírné bolesti lze ovlivnit běžnými léky na bolest. Po operaci je vhodná nedráždivá, kašovitá strava po dobu jednoho týdne, než se rána v dutině ústní zahojí. Vstřebatelné stehy se vyloučí samy, a není tedy nutné je odstraňovat. Převážná část otoků odezní do 2 týdnů. Delší dobu otoky odeznívají po zvětšení brady posunem vlastní kosti či operaci úhlu dolní čelisti.

Komplikace po operaci

Minimalizujte případné komplikace

Komplikace po operaci

Krvácení po operaci zabraňujeme přiloženou vhodnou kompresí a podáním léků proti krvácení. Pokud aplikujeme pouze implantát, je otok mírný. Větší otoky jsou při zásahu do kosti, jako je například posun kosti při zvětšení brady či operace úhlu dolní čelisti. Vzniku infekce předcházíme podáním antibiotik. Po operaci na dolní čelisti vzniká přechodně porucha citlivosti kůže v oblasti brady a dolního rtu, která může přetrvávat několik týdnů. Rovněž při augmentaci lícní krajiny vzniká přechodně porucha citlivosti v oblasti tváří a horního rtu, která se během několika dní upraví.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."