Odborníci v okolí

Více

Odborníci v okolí

Více

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie - Nemocnice Podlesí a.s.

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie - Nemocnice Podlesí a.s.

Napište nám

Recenze (1)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie - Nemocnice Podlesí a.s. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie - Nemocnice Podlesí a.s.

Uvítání

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí se nevěnuje pouze problematice cévní chirurgie v celé své šíři, ale specializuje se i na laparoskopické operace benigních chirurgických onemocnění. Mezi ty patří zejména operace žlučníků a kýl.

Dané oddělení funguje již více než 20 let. Jedná se o specializované pracoviště, které se specializuje i na diagnostiku a léčbu periferních cév.

Pro centrum je charakteristické moderní technologické vybavení. Díky špičkové technologii a pokrokovým diagnostickým postupům dokážeme velmi efektivně zjistit rozsah cévního onemocnění u našich pacientů.

V roce 2010 získalo centrum Akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru cévní chirurgie, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, že zařízení je oprávněno vzdělávat nejenom své lékaře, ale také poskytovat praktickou výuku lékařům z jiných zdravotnických zařízení.

Naše klinika

Součástí centra je také několik specializovaných ambulancí. Mezi ně patří 2 cévně chirurgické ambulance, dále také ultrazvuková ambulance a angiologická ambulance.

Hybridní výkony

Využití tzv. hybridních výkonů je velkým pokrokem při léčbě onemocnění periferních tepen. Ty umožňují  řešit především komplikované případy s rozsáhlým a často také rozsáhlým cévním poškozením. Nutno zmínit, že v oblasti těchto technik patří naše centrum k naprosté špičce v České republice.

Základ tohoto výkonu tkví v tom, že část výkonu je provedena operačně a část výkonu má naopak podobu endovaskulárního intervenčního výkonu za pomoci speciálních pomůcek

Pro tyto výkony máme k dispozici speciální hybridní sál, který byl otevřen v roce 2013. Od té doby jsme v něm realizovali již stovky výkonů.

Aortální centrum

Součástí zařízení je i centrum, které se zaměřuje na onemocnění aorty. Tato onemocnění představují jedny z nejzávažnějších chorob cévního systému. Díky existenci současných moderních materiálů a špičkového vybavení je však možné je při včasné diagnostice úspěšně léčit.K provádění zákroků na aortě je často využíván hybridní sál, dále také jednotlivé operační i angiografické sály na jednotlivých odděleních.

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Léčba křečových žil (varixů)
   Radiofrekvenční ablace křečových žil

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Konská 453
739 61 Třinec
Česká republika