Ověřil/a:
Přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás i v zahraničí. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK a jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze.
Aktualizováno: 15. 1. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Gluteoplastika: Úprava tvaru hýždí
 • Zvětšení hýždí implantátem
 • Možné komplikace s gelovými implantáty
 • Zvětšení hýždí umělými výplňovými materiály
 • Umělý výplňový materiál gluteoplastiky
 • Možné komplikace s výplní Macrolane
 • Zvětšení hýždí vlastním tukem
 • Zvětšení hýždí voperovaným lalokem
 • Zmenšení hýždí
 • Zmenšení hýždí liposukcí
 • Zmenšení hýždí operací
 • Kombinovaná korekce hýždí

Úvod

Gluteoplastika je estetická operace k úpravě tvaru a plnosti hýždí. Její oblíbenost roste nejspíše vlivem mediální známosti celebrit jako jsou Jennifer Lopez, Beyoncé a Kim Kardashian a taky z důvodu jihoamerických, zejména brazilských estetických vlivů, kde je plnější pozadí velice atraktivní. Dle statistik Americké společnosti estetické chirurgie byla gluteoplastika v roce 2012 jednou z nejžádanějších estetických operací.

Korekce tvaru hýždí je žádaná z mnohých důvodů. Nejčastěji se jedná o estetickou indikaci, jsou ale i zdravotní důvody při vrozených asymetriích nebo hypoplaziích, defekty hýždí po operacích, zánětech nebo úrazech.

Před/po: gluteoplastika

Fotografie před a po zákroku (AESTHEVITA)

Gluteoplastika: Úprava tvaru hýždí

Gluteoplastika je souhrný název pro několik typů estetických výkonů, kterých cílem je úprava tvaru hýždí. Může se jednat o zvětšení, zmenšení nebo modelaci hýždí, nebo o kombinaci výkonů. Upravovat se může izolovaně horní nebo dolní část hýždí nebo obojí, výkon může být jednostranný u asymetrií, ale většinou je výkon oboustranný.

Operační zvětšení hýždí je technicky velice podobné zvětšování prsů a používá stejné techniky. Zvětšení lze provést pomocí gluteálních implantátů, injekčních výplňových materiálů, vlastním tukem nebo pomocí tukových nebo kožně-tukových laloků.

Zvětšení hýždí implantátem

Vybírat můžete ze široké škály implantátů

Zvětšení hýždí implantátem

Patří mezi nejrozšířenější metodou. V začátcích se používaly implantáty stejné jako pro zvětšení prsů, později byly vyvinuty implantáty speciální. Nyní jsou na trhu implantáty v dostatečné velikostní a tvarové škále (okrouhlé, oválné, mandlového tvaru). Implantáty mohou být solidní, z bloku měkkého silikonu, nebo stejné jako u prsů – silikonový obal plněný silikonovým gelem.

Při zvětšování horní části hýždí se kožní řez provádí v horní části rýhy mezi hýžděmi a implantát se vkládá mezi vrstvy velkého hýžďového svalu, nebo mezi velký a střední hýžďový sval.

Při zvětšování dolní části hýždě se řez nejčastěji vede v rýze pod hýždí a implantát se vkládá do podkoží nad sval. Jsou ale i jiné možnosti jako umístění implantátu pod svalovou povázku.

Zvětšení hýždí implantátem

Mohou se objevit komplikace

Možné komplikace s gelovými implantáty

 1. Nejčastěji krvácení v ráně.
 2. Zánět nebo vznik kapsulární kontraktury – deformace implantátu pevným, kontrahujícím se jizevnatým pouzdrem implantátu (uváděno ve 4 %).
 3. Prasknutí implantátu většinou po pádu (cca 1 %).
 4. Infekce. Vzhledem k místu implantace a zejména řezu v blízkosti konečníku je přirozeně vyšší riziko infekční komplikace rány nebo vlastního implantátu (uváděno celkově 6,5 % infekcí z toho 4 % infekce implantátu).
Zvětšení hýždí umělými výplňovými materiály

Zvolit si můžete také výplňové materiály

Zvětšení hýždí umělými výplňovými materiály

Jedná se o metodu méně častou. Hlavní nevýhodou je nutnost aplikovat větší objemy výplně, což s sebou nese větší riziko možných komplikací a samozřejmě vyšší cenu. Pokud se nepoužije materiál permanentní, musí se výkon opakovat přibližně každých 12-16 měsíců.

Výhodou metody je ale jednoduchost a nenáročnost. Nevýhodou je možnost migrace materiálu nebo jeho opouzdření bolestivou jizvou.

Umělý výplňový materiál gluteoplastiky

Nejčastěji používaným materiálem je Macrolane, který se používá i ke zvětšování prsou. Jedná se o neanimální stabilizovanou kyselinu hyaluronovou s vysokým zasíťováním. Výplň se aplikuje ve formě bolusu do jednoho místa mezi vrstvy velkého hýžďového svalu, do podkoží nebo do obou lokalit. V místě aplikace vzniká v podstatě dutina vyplněna použitou výplní.

Možné komplikace s výplní Macrolane

Výplně Macrolane

Možné komplikace s výplní Macrolane

 1. Zánět se vznikem abscesu a někdy chronickou píštělí.
 2. Vznik granulomů a aplikace výplně do cévy s možností nekrózy i velké oblasti svalu a kůže.

Množství, které se aplikuje do hýždí, závisí samozřejmě na požadavcích klientů, většinou se ale nepřekračuje 200-250 ml. Ostatní výplňové materiály se používají vzácně a jsou publikovány a i mediálně známe případy výplně hýždí kostním cementem apod., což je postup nelegální a medicinský zcela neobhajitelný.

Gluteoplastika: před/po

Gluteoplastika: před/po (MUDr. Ján Pilka)

Zvětšení hýždí vlastním tukem

Llipofilling, lipo-injection, fatgrafting je v posledních deseti letech velkou oblibu, obdobně jak u prsů. Často se této metodě říká „Brazilian Butt Lift", i když nejde o skutečný závěs hýždí, ale o zvětšení.

Tuk se získá liposukcí z oblastí, kde je ho přebytek, a po zpracování se injekční metodou pomocí jehel nebo tupých kanyl aplikuje do hýždí. Aplikace tuku je zcela rozdílná než u Macrolane. Neaplikuje se do jednoho místa, ale musí se aplikovat metodou multikanálovou, multiúrovňovou a multisměrovou (multichanel, multilayer and multidirectional method). Cílem je rozptýlit malé až mikroskopické objemy tukové tkáně do celé hýžďové oblasti - podkožního tuku i svalu, aby se tento tuk dobře vhojil. Množství aplikovaného tuku závisí na požadavcích klienta, popsána je aplikace 50-450 ml tuku do jedné hýždě. Hlavní výhodou této metody je to, že se použije vlastní tkáň a efekt je trvalý. Jako vedlejší benefit slouží samozřejmě odsátí tuku z míst, kde je to žádoucí.

Nevýhodou metody je skutečnost, že část tuku se vstřebá a těžko se dá odhadnout skutečné množství, které se přihojí. Reálný odhad uvádí přihojení 60-70 % tukové tkáně. Pro dosažení požadovaného výsledku je proto nutné výkon opakovat, nebo vyplnění hýždí výrazně překorigovat s tím, že se v průběhu několika týdnů až měsíců přebytek vstřebá.

Zvětšení hýždí voperovaným lalokem

Zvětšení voperovaným lalokem

Zvětšení hýždí voperovaným lalokem

Operace, která se provádí v podstatě výlučně po velkém zhubnutí, kdy vznikají přebytky kůže v oblasti zad nad hýžděmi a i celá hýžďová oblast je povadlá, prázdná s kožními převisy. Výkon je již většího rozsahu a je často spojen s odstraněním kožně-tukových nadbytků zad a břicha (circumferential body lift, belt lipectomy). Dlouhý obloukový kožní řez se vede nad hýždí a celá kůže hýždí se odpreparuje od svalu. Pak se kůže vysune nahoru a vypne. Přebytečná kůže s podkožním tukem, která je po vytažení nad hýždí, se zbaví pokožky, upraví na požadovanou velikost a tvar, zahne dovnitř a vsune směrem dolů do dutiny mezi kůží a svalem hýždě k vyplnění hýždě nejčastěji v horních partiích.

Zmenšení hýždí

Je možné liposukcí nebo operací, většinou již ale spolu se závěsem a redukcí přebytečné kůže a podkoží. Jiné metody zmenšení jako ultrazvuková kavitace, kryolipolýza apod. se s větším či menším efektem také využívají.

Liposukce: před/po

Liposukce: před/po (MUDr. Otakar Lucák)

Zmenšení hýždí liposukcí

Hodí se spíše pro mladé ženy s pevným pozadím, pevnou elastickou kůží a bez kožních přebytků. Výkon je standardní jako u všech liposukcí a provádí se v celkové nebo tumescentní anestézii. Liposukce musí být opatrná, aby nedošlo k výraznému zmenšení objemu podkožní tkáně, což může vést ke vzniku kožních záhybů nebo dokonce převisů. S výhodou je použití liposukčních metod, které podporují retrakci kůže, jako je radiofrekvenční nebo laserová liposukce.

Zmenšení hýždí operací

Operativní zmenšení hýždí

Zmenšení hýždí operací

Zmenšení hýždí spolu se závěsem je operační výkon, který je již popsán v odstavci zvětšení hýždí lalokem. 

Rozdílem je to, že přebytečná kůže a podkoží se nevyužije ke zvětšení hýždí, ale pokud jsou hýždě přiměřeně plné, tyto přebytky se odstraní.

Gluteoplastika: před/po

Fotografie před a po zákroku (MUDr. David Tomášek)

Kombinovaná korekce hýždí

Výkony ke korekci hýžďové oblasti mohou být i kombinované – zvětšení implantátem i tukem, implantátem i výplní, redukce přebytečné kůže a doplnění tvaru implantátem nebo tukem apod.

Pooperační péče je u všech výkonů velice podobná. Doporučuje se cca 4-8 týdnů šetření hýždí, opatrné sedání s podkládáním polštářů, nošení elastického prádla a přísná hygiena. Jizvy jsou umístěny ve fyziologických rýhách a při nekomplikovaném hojení bývají neznatelné. Pooperační otok a krevní podlitiny trvají několik týdnů, do dvou týdnů se větší část otoků a hematomů vstřebá. Jako u všech estetických operací i u gluteoplastiky se definitivní výsledek dá hodnotit až přibližně šest měsíců po výkonu.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."