Laserové odstranění chloupků

V jaké fázi se nacházíte?

   
Index spokojenosti 96% Index spokojenosti Založeno na 168 hodnocení pacientů

Depilací rozumíme odstranění části chloupku, která je vidět. Chloupek poměrně brzo dorůstá.. Patří sem ošetření žiletkou, depilačním strojkem nebo depilačním krémem. Při epilaci dochází ke zničení kořínků chloupků pomocí vosků, elektrické jehly, pulsního světla a také laseru, s jehož využitím je možné dosáhnout vyšší uspěšnosti destrukce kořínku chloupku a tím i téměř trvalého efektu epilace.

Co je to laserové odstranění chloupků – laserová depilace?

Lidské tělo je pokryto velkým množstvím chloupků, z nichž naprostá většina je pouhým okem neviditelná, jedná se o světlé ochlupení, které má nezastupitelnou roli na pokožce, protože ji chrání. Pouze malé procento chloupků je viditelných. A jedině pomocí výše uvedené metody - laserové epilace - lze odstranit neestetické tmavé ochlupení, ale ponechat přirozenou ochranu pokožky.

Laserové odstranění chloupků neboli laserová depilace je nebolestivou a hlavně trvalou metodou, která vám pomůže odstranit nežádoucí ochlupení. Odpadne tak nutnost opakovaného odstraňování chloupků, některou z bolestivějších a méně efektivních metod odstranění ochlupení.

Některým lidem nahání slovo laser strach - zcela zbytečně. Laser je totiž pouze světlo. Paprsek depilačního laseru zničí kořínek chloupku. V podkoží se vyskytuje minimálně trojnásobné množství vlasových kořenů, než je počet vyrostlých chloupků. Tak jako dochází k vlasové výměně, dochází i k výměně chloupků v ostatních lokalitách lidského těla. Některé chloupky právě vypadly, některé teprve prorůstají podkožím a některé jsou vyrostlé. Vlasy (chloupky) tudíž prochází různými vývojovými stádii. Laser je schopen zničit pouze chloupky v růstové fázi tzv. anagenu. Z toho vyplývá, že nestačí jedno ošetření, ale laserové odstranění chloupků je potřeba po určitém časovém intervalu opakovat (cca čtyřikrát). Tento interval epilace laserem je v každé lokalitě různý. Například horní ret se ošetřuje vždy po 6 týdnech, podpaží a třísla po třech měsících, nohy po půl roce.

Kdo je vhodným kandidátem pro laserové odstranění chloupků

Laserové odstranění chloupků (depilaci laserem) lze doporučit prakticky každému, kdo trpí nežádoucím tmavým ochlupením kdekoliv na těle, kromě ústí vnějšího zvukovodu či vchodu nosního. Laserová depilace nemusí přinést žádoucí efekt u světlého ochlupení. Cibulka chloupku musí být v aktivní vývojové fázi, aby "nasála" energii, kterou následně budou trvale poškozeny zárodečné buňky a tím znemožněn růst chloupku.

Chloupky je možné a běžné odstraňovat v oblasti obličeje (horní ret, brada, tváře), krku, podpaží, předloktí, třísel, vnitřní strany stehen, nohou, zad, hrudníku, břicha a prsních dvorců.

Před epilací laserem

Chloupky se nesmí minimálně 6 týdnů před ošetřením vytrhávat, lze je pouze holit, stříhat, eventuelně odstraňovat depilačním krémem. Laserová depilace odstraňuje příčinu tmavých chloupků - vlasový kořen, ne pouze následek (vlas). Vlasová cibulka musí být dokonale zregenerovaná, aby ošetření bylo efektivní.

Před vlastním laserovým odstranění chloupků je nutné ošetřovanou lokalitu dokonale oholit. Doba trvání jednotlivých zákroků laserové depilace je od několika minut až po několik hodin (dle velikosti ošetřované plochy).

Dalším limitem pro depilaci laserem je opálení. Ošetřovaná lokalita by neměla být čerstvě opálená, ať už pobytem na slunci či návštěvou solária.

Laserová epilace - laserové odstranění chloupků

Samotný zákrok je prováděn různými typy laserů s rozdílným efektem. Je proto dobré před zákrokem se informovat u příslušného lékaře na typ přístroje a očekávaný efekt vzhledem k lokalitě aplikace laseru a druhu laserového přístroje. U všech typů laseru je nicméně nutné zákrok několikrát opakovat, aby došlo k požadovanému efektu (více např. zde)

Laserová depilace není bolestivá, pacient pociťuje v citlivějších oblastech zpravidla pouze lehké štípání.

Po ošetření

Po laserovém odstranění chloupků je důležité chránit se před sluncem. Otevřenými póry by mohlo dojít k nežádoucímu vycestování pigmentu, proto je vhodné po ošetření používat krém s vysokým ochranným faktorem, nejlépe 50+.

Může se objevit lehká zarudlost pokožky v místě ošetření, ale tady záleží na ošetřované lokalitě a citlivosti pokožky. V případě, že pokožka zarudne, zarudnutí každopádně přetrvává spíše hodiny než dny.

Jak dlouho přetrvá efekt laserové depilace

Počet ošetření a dlouhodobost efektu laserové depilace záleží na lokalitě zákroku a typu použitého laserového přístroje. Je proto velmi důležité předem se u lékaře informovat, kolik zákroků a v jaké frekvenci pacienta čeká.

Aktualizováno: 21.9.2016

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní