Korektivní operace jsou na vrcholu…

Autor:

Jaké jsou nové možnosti v estetické chirurgii a má vůbec obor kam růst? Jsou plastičtí chirurgové ochotni předávat své know-how mladším kolegům? Na tyto a další otázky s MUDr. Josefem Kulhánkem, MBA.

Pane doktore, co si myslíte o vzdělávání v oboru estetické chirurgie, která tvoří jen malou část plastické chirurgie? Je jí v rámci atestace věnována patřičná pozornost?

Záleží především na pracovišti, kde se plastický chirurg připravuje, jaký typ chirurgie se tam provádí, jestli se tam dělá estetická operativa. Pokud lékař pracuje na pracovišti, kde se kosmetika běžně nedělá, a chce ji dělat, musí se ze své vlastní aktivity napojit na některého ze zkušených lékařů, kteří estetiku provádí například v soukromé praxi. Je ale dané spektrum výkonů, které musí rezident provést, aby získal atestaci. Ale je pravda, že kosmetika se do tohoto spektra dostává obtížněji než třeba rekonstrukční nebo mikrochirurgické výkony.

kulhanek-5

MUDr. Josef Kulhánek, MBA

Domníváte se, že po atestaci z plastické chirurgie je nezbytné, aby lékař, který se chce věnovat estetice, šel pracovat někam na soukromou kliniku, kde se „vyoperuje“ v estetických zákrocích?

Na soukromých klinikách se často stává, že lékař operuje pouze s instrumentářkou, chrání si tím svoje know-how. Není to samozřejmě všude, ale obecně je pro mladého lékaře obtížné dostat se k těmto operacím a asistovat u nich, aby se vyoperoval. Je třeba, aby si ho některý ze zkušených chirurgů vzal pod křídlo a vyučil ho.

Jak se díváte na to, že některé výkony plastické chirurgie provádí lékaři z jiných oborů?

Myslím si, že když někdo něco dobře umí, tak nezáleží na tom, jestli na to má „papír“ . Ale samozřejmě není správné „vykrádání“ oborů a zvláště u náročnějších výkonů nestačí, když v tom má lékař dovednost, ale měl by mít i oprávnění tyto zákroky provádět.

Myslíte si, že estetická plastická chirurgie směřuje k hyperspecializaci?

Podle mého názoru to má dva aspekty: pokud lékař dělá pouze jeden typ zákroku, nevede  k profesnímu růstu a po čase se to stává rutinou, která jej už ani nemusí bavit. Ale samozřejmě specializace je celosvětovým trendem. I u nás to zatím došlo jen do té fáze, že například někteří lékaři se věnují jen liposukcím. Ale atestovaní plastičtí chirurgové si většinou zachovají širší spektrum zákroků. Spíš u nich ochází k tomu, že některé zákroky neprovádí a přenechávají je kolegům.

Jak by měl pacient postupovat při výběru lékaře, zvláště pokud zákroky nabízí i lékaři z jiných oborů?

Je třeba se dívat na to, kolik zákroků má lékař za sebou. Pacienti by samozřejmě mělu upřednostnit lékaře s erudicí v plastické chirurgii, protože pokud je lékař jen jednostranně zaměřený a nastane-li komplikace, nemusí ji umět adekvátně vyřešit. Tedy pacient by si měl vybírat lékaře, který operuje dlouhou dobu, minimálně pět let a pakliže se zaměřuje jen na určitý zákrok, tak je třeba rozlišit, kdy například oční lékař operuje víčka a v případě komplikací zná tuto problematiku, než kdyby oční víčka operoval třeba dermatolog, který neovládá další oční zákroky.

Jaké si myslíte, že budou trendy v estetické chirurgii?

Co se týče estetické chirurgie, domnívám se, že v oblasti korektivních operací je na vrcholu a nic moc už se měnit nebude. Předpokládám, že pokud nedojde k vpádu nových materiálů, nových biotechnologií, geneticky upravených materiálů, kmenových buněk apod., tak žádnému zvláštnímu převratu v estetické chirurgii nedojde. Časový horizont, kdy převládnou nové technologie je těžké odhadnout, ale myslím si, že řádově v době deseti, dvaceti let se mohou prosadit.

Myslíte si, že je výhodou, pokud se lékař kromě estetické chirurgie věnuje i dalším oblastem plastiky?

Určitě ano. V plastické chirurgii platí určité standardizované techniky a postupy, které lékař v estetice využije. Pomáhá mu to v udržování erudice v oboru.

Aktualizováno: 16.11.2009

Zákroky, na které se chystají ostatní