Operace ptózy očního víčka

Autor:

Ptóza neboli pokles horního víčka je stav, kdy okraj horního víčka přesahuje zornici, a tím může omezovat zorné pole. Jednostranná ptóza způsobuje asymetrii obličeje. V závislosti na věku můžeme ptózu víčka dělit na vrozenou a získanou. Může se objevit jednostranně nebo oboustranně. Léčení je pouze chirurgické, operace se provádí většinou v místní anestezii, u dětí v celkové anestezii.

Vrozená ptóza horního víčka

Patří mezi vrozené vývojové vady, dítě se narodí s ptózou na jednom nebo na obou víčkách. Při těžké formě ptózy víčko překrývá velkou část zornice, věkem se tato vada nelepší, řešením je operaci provést co nejdříve. Při lehčích formách, které vadí pouze kosmeticky, můžeme operaci provést v pozdějším věku, nejčastěji mezi šestým až osmým rokem věku.

Získaná ptóza

Získaná ptóza může mít různé příčiny. Ty vedou k ochrnutí svalu zdvihače. Dále může dojít k degeneraci svalu a jeho přeměně na vazivo, často také ptóza vzniká jako důsledek úrazu po hematomu ve víčku, jizvě na víčku atd.

Někdy se jedná o tzv. nepravou ptózu víčka, kdy je ochablá pouze kůže víčka a překrývá zorné pole. V tomto případě je řešením korekce horních víček -blefaroplastika.

Možnosti chirurgické korekce ptózy víčka

Při konzultaci před operací je třeba pečlivě zvážit, který operační přístup je pro pacienta nejvhodnější.

Mírný i střední stupeň ptózy je možno řešit miniinvazivní operací v místním umrtvení, při které jsou použity pouze dva malé řezy na víčku, a z vnitřní strany víčka je zaveden do víčka speciální steh. Výhodou této techniky je velmi jednoduché a rychlé provedení, minimální bolestivost a velmi rychlé zotavení po zákroku. Zákrok je možno provádět ambulantně.

Střední ptózu s poklesem víčka pod tři mm lze řešit zkrácením zdvihače víčka. Řez je umístěn z vnější strany víčka jako při blefaroplastice. Výkon se provádí v lokální anestezii a trvá zhruba 60 minut.

Těžkou ptózu je nutno řešit závěsem víčka na čelní sval (frontotarzální závěs)
Během operace je víčko zavěšeno na čelní sval proužky ze svalové povázky, které nahradí nefunkční zdvihač víčka. Pacient po této operaci otevírá a zavírá víčko pomocí tahu čelního svalu.

Ptoza A

Muž, 26 let, ptóza.

Foto: Před operací a 1 rok po operaci (shora)

Miniinvazivní korekce ptózy víčka

Indikace:

Výkon je vhodný pro pacienty s mírným nebo středním typem ptózy, u kterých nebyl dosud prováděn jiný chirurgický výkon na víčku. Pacienti si obvykle stěžují na pocit menších očí, unavený vzhled, omezení zorného pole a bolest hlavy. 

Kontraindikace a rizika

Miniinvazivní korekce není vhodná pro těžký stupeň ptózy víčka, pro pacienty, kterým již bylo víčko operováno jinou technikou. Rizika výkonu jsou zcela minimální, zvýšená opatrnost musí být při užívání antikoagulancií nebo krvácení v anamnéze, u pacientů s maligní hypertermií a pacientů s onemocněním srdce a alergií na lokální anestetika, abychom se vyhnuli potencionálním komplikacím v průběhu chirurgického zákroku.

Ptoza B

Žena, 68 let, střední ptóza bilat.

Foto: Před operací, 1 týden a 3 měsíce po operaci. (shora)

Průběh výkonu a pooperační režim

Miniinvazivní korekce se provádí ambulantně v místním umrtvení, při kterém se umrtvuje víčko i spojivka oka. Výkon je minimálně bolestivý, jen u některých pacientů je hůře snášen Chirurgické nástroje a speciální steh je v těsné blízkosti oka. Po operaci je oko na cca 2-3 hodiny zalepeno, poté doporučujeme víčko 1-2 dny chladit. Hematomy a otok po tomto výkonu bývá zcela minimální. Návrat k běžným činnostem je možný po 2-3 dnech.

Výsledný efekt

Efekt miniinvazivní operace ptózy víčka je patrný ihned po zákroku, po dobu 2-3 dní může přetrvávat otok víčka, poté je již výsledek ustálen. Kontroly jsou vhodné jeden týden po operaci a tři měsíce po operaci.

Publikováno: 5.9.2016

Související recenze a zkušenosti

Operace ptózy očního víčka - Ceny

Ceny od 12 000 Kč
obvykle do 18 000 Kč
MUDr. Jiří Vrbický
Ceny od 8 500 Kč
obvykle do 8 500 Kč
OptoCentrum Jihlava
Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní