Navigace

 • Úvod
 • Co je to karboxyterapie?
 • Jste vhodným kandidátem pro karboxyterapii?
 • Před ošetřením karboxyterapií
 • Karboxyterapie
 • Jak dlouho přetrvá efekt karboxyterapie
 • Vývoj a užití metody v medicíně a estetické chirurgii

Úvod

Tato nová metoda založená na léčebných účincích oxidu uhličitého má ozdravné a omlazující efekty na kůži. Oxid uhličitý je injekčně aplikován pod kůži, kde působí na lepší prokrvení a regeneraci tkáně. Jestliže chcete vypadat lépe nebo se potřebujete zbavit nějakého kožního onemocnění přirozenou cestou, využijte karboxyterapii - neinvazivní metodu bez negativních účinků na zdraví.

Karboxyterapie

Co je to karboxyterapie?

Pod názvem karboxyterapie (laicky „plynové injekce“) rozumíme léčebnou injekční aplikaci oxidu uhličitého (CO2). Metoda je využívána tradičně v lázeňství a jako pomocná fyzioterapeutická metoda (poprvé v r. 1932, francouzské lázně Royat).

Oxid uhličitý je jedním z tzv. „dýchacích plynů“, v těle se běžně vyskytuje. Při terapeutickém zavedení CO2 pod kůži dochází ke krátkodobým změnám pH a tím je navozen Bohrův efekt (čím nižší pH, tím slabší vazba mezi hemoglobinem /červeným krevním barvivem/ a kyslíkem). Reakcí s ionty Ca2+, Na+ a K+ vznikají následně zásadité sloučeniny a pH přechází na stranu zásaditou, tím dojde k uvolnění kontrakce svalů (spasmolytický efekt), rozšíření kapilár (vazodilatační efekt) a snížení bolesti (antalgický účinek). Podle nejnovějších informací dochází i k ovlivnění výskytu volných radikálů a zvýšení produkce buněčných růstových faktorů stimulujících rozvoj cévních kolaterál (neovaskularizaci) a růst dermálního kolagenu.

Jste vhodným kandidátem pro karboxyterapii?

Jste vhodným kandidátem pro karboxyterapii?

Cílem aplikace karboxyterapie v estetice a dermatologii je podle místa a způsobu provedení vždy opět zlepšení krevního zásobení a regenerace tkáně nebo stimulace a normalizace růstu kolagenu. Jsou zde i lipolytické účinky – urychlení metabolismu povrchové tukové tkáně.

Pokud pociťujete potřebu některé z následujících změn Vaší pleti, můžete být vhodným kandidátem pro karboxyterapii:

 • zlepšení a ozdravení stavu pleti, a to i v partiích, kde jiné metody nelze dost účinně použít (např. v okolí očí včetně horních i dolních víček, krajina spánků, klesající čelo, povadnutí v okolí úst, podél čelistí, krk, dekolt, hřbety rukou)
 • efekt ozdravení a omlazení kůže nastává i při aplikaci karboxyterapie např. na břicho, hýždě a stehna za účelem léčby tzv. celulitidy
 • hojení ran – nehojící se pooperační rány, chronické rány jako bércové vředy, diabetická noha
 • v léčbě některých dermatologických onemocnění – lokalizovaná sklerodermie, Raynodův fenofén, většina forem výpadku vlasů, lichen sclerosus et atrophicus, doplňkově u psoriasy, teleangiectatická forma růžovky (rosacey)
 • v léčbě jizev (i keloidních a jizev po popáleninách)
 • v léčbě srůstů (adhezí) po operacích, např. i po liposukci

Ze zdravotního hlediska není karboxyterapie vhodná jen pro pacienty s pokročilými chorobnými stavy jako je selhání srdce, ledvin, akutní embolie, prodělané mozkové příhody, kardiostimulátor a těhotenství a kojení.

Před ošetřením karboxyterapií

Ošetření předchází konzultace u dermatologa, který zhodnotí stav vaší pleti, pohovoří s vámi o efektu, který můžete očekávat, a o vašich očekáváních od karboxyterapie. V některých případech může doporučit kombinaci s dalšími metodami. Vysvětlí, jak ošetření probíhá, kolik je třeba opakování a v jakých časových intervalech.

Před/po: karboxyterapie

Před/po: karboxyterapie (Klinika GHC Praha)

Karboxyterapie

Podle indikace a tíže problému se ošetření provádějí typicky jednou až dvakrát týdně. Podle velikosti ošetřované partie trvá jedna aplikace cca 20-45 minut. Celkový počet aplikací je dán reakcí organismu, většinou stačí v obličeji 3-5 ošetření, na těle 4-8 ošetření.

Při vlastní aplikaci je malou jehličkou pod kůži vpravován plyn. V prvním okamžiku můžete pociťovat mírné pálení, které během několika vteřin odeznívá. Dalšími pocity může být mravenčení nebo tlak, častěji ale bývá vcelku příjemný pocit tepla. Někdy může náhodně dojít ke vzniku modřinky, která se hojí podobně jako při jiných příčinách.

Jak dlouho přetrvá efekt karboxyterapie

Výsledky ošetření jsou dlouhodobé, ale další stárnutí pleti probíhá dál. Po cca 6 měsících je dobré karboxyterapii jednorázově zopakovat.

Vývoj a užití metody v medicíně a estetické chirurgii

Ve fyzioterapii se využívá reflexní podstata karboxyterapie - cíleně je vyvolána reflexní odpověď, která má léčebný charakter (E. Rychlíková: Manuální medicína), metoda se používá i v kombinaci s akupunkturou (pneumoakupunktura), navozuje se tedy reakce celého organismu.

Výzkumem se vědci zabývají již řadu let, byla zformována i mezinárodní společnost (International Scientific Carbondioxide Therapy Group) s centrem na universitě v Italské Sieně. Do budoucna se jako velmi perspektivní jeví např. využití karboxyterapie v léčbě ischemické choroby srdeční (velmi elegantní a šetrná podpora neovaskularizace). Zatím je ale vše ve stadiu teorie a pokusů na zvířatech.

V posledních letech došlo v zahraničí k rozvoji nových léčebných možností použití karboxyterapie v dermatologii a estetické medicíně, nejvíce v Brazílii a v dalších státech Jižní Ameriky, Singapuru a Korei, v Evropě pak v Itálii a v Rakousku.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."