Ověřil/a:
Přední český plastický chirurg. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří zvětšení a modelace prsou nebo také plastická operace nosu. Obsolvoval řadu odborných stáží v zahraničí.
Aktualizováno: 5. 5. 2022

Navigace

 • Co je to otoplastika?
 • Operaci je možné podstoupit i v dospělosti
 • Typy malformací (anomálií)
 • Vyšetření
 • Ušní parametry
 • Anestézie
 • Průběh otoplastiky
 • Reoperace
 • Před otoplastikou
 • Po operaci uší
 • Komplikace
 • Jak dlouho přetrvá výsledný efekt?
 • Financování

Co je to otoplastika?

Jedná se o plastickou operaci uší, která je vhodná u nežádoucího postavení, velikosti nebo tvaru ušních boltců. Obecně hovoříme o odstátých uších. Zákrok se provádí v lokální nebo celkové anestezii. U dětí nejlépe ve věku 5 až 10 let. Po výkonu se nosí na hlavě elastická bandáž nebo návlek, který zakrývá uši. Častá je bolest a otok ucha. Do práce je možné jít po týdnu, cvičení a umývání vlasů 2 týdny po operaci.

Před/po: otoplastika

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Tomáš Kempný)

Operaci je možné podstoupit i v dospělosti

Ušní boltce jsou z hlediska tvaru a stavby velmi složitým orgánem. Pro celkový výraz obličeje jsou stejně důležité jako oči, nos či ústa. Jejich tvar je variabilní, ale u všech lidí můžeme vysledovat pravidelné struktury. Tyto struktury se v otoplastice snažíme vymodelovat do co nejpřirozenějších tvarů. Zároveň upravujeme výšku, šířku a sklon ucha. Nejčastěji řešíme odchylky od normálního postavení ušních boltců. Tvarové odchylky nebo deformace mohou být jak vrozené, tak získané (následek zranění, předchozí operace atd.). Nejčastěji se provádí přitažení odstálých boltců s případnou modelací jejich reliéfu nebo zmenšení jejich velikosti. Vzácnější odchylky, kterými se také zabýváme, jsou například boltec s vyhlazeným reliéfem, někdy i kornoutovitě stočený.

Přišití uší a případná modelace se nejčastěji provádí u dětí ve věku 5 až 10 let. Uši jsou plně vyvinuty již u čtyřletých dětí. Je doporučeno provést operaci v časném věku, tím jsou děti ušetřeny škádlení a posmívání ze strany druhých dětí. Operace se však pochopitelně dá provést i v dospělosti. Nervové zakončení v ušním boltci se vyvíjí, a tím se vysvětluje horší snášení bolesti v dospělém věku.

Chirurgicky může být řešena i neúměrná velikost ušního boltce a to buď jako celku nebo jeho jednotlivých částí (např. výrazně velký ušní lalůček) natažené boltce nebo boltce s výraznými záhyby a vráskami. Lékaři též mohou vymodelovat nové boltce u lidí, kteří se narodili bez nich nebo kteří o ně přišli následkem zranění. V těchto případech se využívá buď vlastní chrupavky (např. žeberní) nebo umělých, speciálně tvarovaných implantátů. Náhrada ušního boltce je velmi složitá operace, která se provádí postupně. Po otoplastice zůstávají, jako u jiných operací, trvalé jizvy, nicméně váš chirurg udělá vše pro to, aby je co nejlépe ukryl. Např. po přitažení ušních boltců je jizvička skryta za ušním boltcem.

Typy malformací (anomálií)

Nejčastější malformací je odstátý boltec

Typy malformací (anomálií)

Odstátý boltec: Je nejčastější malformace vnějšího ucha. Většinou spolu s touto odchylkou pozorujeme méně nápadné poloměsíčité zakřivení pod hranou ucha (vyhlazený antihelix). Další sdružená vada, kterou musíme při otoplastice odstátých boltců vyřešit je Darwinův hrbol. Jedná se o vyvýšeninu na zadní straně odstátého boltce, která musí být odstraněna.

Mikroocie (malé nedovyvinuté ušní boltce): Terapie mikroocie a anocie se skládá z postupných operací, při kterých tvarujeme ušní boltec s chrupavek žeberních nebo z umělých struktur. U těchto malformací je nutné zjistit, zda je vyvinutý zvukovod, střední a vnitřní ucho a tedy i sluchová funkce.

Anocie (nejsou vyvinuté žádné ušní boltce)

Malformace uší po zranění: Řeší se podobně jako mikroocie a anocie.

U novorozeňat je odstátí boltců relativně normální, v kojeneckém věku se upravuje. U starých lidí pozorujeme měknutí chrupavčité struktury a ušní záhyby se oplošťují do šířky.

Vyšetření

Pokud bude pacient operován v celkové anestezii, musí mít potvrzený zdravotní stav od interního lékaře nebo pediatra v rámci komplexního předoperačního vyšetření. Chirurg je seznámen s celkovým zdravotním stavem pacienta a jeho rodiny. Před operací si zhotovuje fotografie z čelního, bočního a zadního pohledu. Někde také provádějí fotografie z ptačí perspektivy a detail deformity ucha. Měří se úhel mezi temenem hlavy a zadní částí boltce. Fyziologická hodnota tohoto úhlu je 20-45 st., u žen se počítá s úhlem menším.

Před/po: otoplastika

Pacient před a po zákroku (MUDr. Lucie Kučerová)

Ušní parametry

Zjednodušeně lze říct, velikost boltce je souměrná s délkou nosu (cca 6-6,5 cm). Horní okraj boltce leží na spojnici s kořenem nosu a dolní pól je v jedné linii s bází nosu. Ve tvaru a velikosti ušních boltců jsou patrné pohlavní rozdíly. Například ženy mají mnohem více vyhloubený lasturovitý tvar ucha, to způsobuje, že ucho je menší. U mužů je ucho více ploché a tím i roztažené do šířky. Rozdíly jsou patrné i v tvaru lalůčků. Osa ucha (od nejvyššího místa po ušní lalůček) má mít sklon jako hřeben nosu, ale v populaci je častá vertikalizace této osy. Šířka boltce by neměla překračovat polovinu délky ucha. Chirurgům k posouzení parametrů ucha slouží takzvaný ušní index = 100 x šířka/výška.

Pacient nesmí před operací užívat léky obsahující k. acetylsalycilovou (např. Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal).

Anestézie

Operace se většinou provádí v místní anestézii

Anestézie

V závislosti na preferencích lékaře, ale i pacienta, bude použita buď celková anestézie (obzvláště u malých dětí) nebo lokální anestézie, která se používá nejčastěji. U celkové anestézie se požaduje nejíst, nepít a nekouřit asi šest hodin před operací. V tomto případě většinou pacient zůstává v nemocnici přes noc.

Ve většině případů je plastická operace ucha prováděna v místní anestézii, která znecitliví ušní boltec a jeho bezprostřední okolí. Při operaci budete při vědomí, ale nebudete cítit bolest. Tato metoda je používána častěji u starších dětí či dospělých.

Před/po: otoplastika

Fotografie před a po zákroku (Klinika Laser Esthetic)

Průběh otoplastiky

Běžná operace (např. přitažení boltců) trvá v průměru asi jednu hodinu. U složitějších zákroků (např. řešení deformit) však může trvat i výrazně déle. U nejčastěji prováděného zákroku, tedy přitažení ušních boltců, je řez veden v záhybu za ušním boltcem. Výsledná jizva je velice nenápadná a je skryta běžnému pohledu. V záušním prostoru je nejprve odstraněn kožní nadbytek a poté provedena preparace a uvolnění chrupavky ušního boltce. Kožní nadbytek si chirurg vyznačí podle kožní řasy, která mu vnikne přimáčknutím boltce. Je-li chybné postavení ušních boltců spojeno i s tvarovými odchylkami reliéfu boltce, provádí se též modelace chrupavky.

Technika řezu chrupavkou: Kožní řez je prakticky totožný jako u všech otoplastik. Odstraní se kožní přebytek, který si před operací vyznačíme. Další postup se však liší. Chirurg vytne část chrupavky ze zadní strany ucha. Kůže v přední ploše není vůbec narušena. Nevýhodou je ztráta hladké struktury boltce. Snaha je, aby řezy v chrupavce byly co nejrovnější. Při šití můžeme ještě ucho drobně tvarovat. Směr stehů pomáhá ucho protáhnout nebo zkrátit do délky

Technika šetřící chrupavku: Řez do chrupavky není nutný nebo je jen povrchový. Používají se výbrusy chrupavky, které zjemní chrupavčitou strukturu, a ta je daleko tvárnější. Pomocí stehů chrupavku potom tvarujeme. Stehy používáme v zásadě na 3 místech. Jeden steh fixuje ucho v horní třetině, potom použijeme 3 stehy ve tvar U ve středu ucha a jeden steh v dolní třetině. Tím bychom měli z jemné chrupavky vytvořit přirozený záhyb (antihelix).

Existují také alternativy kožních řezů v záušním prostoru, které nejsou vedeny v záušní rýze, ale nad ní a potom dále rovnoběžné po stranách. Vytvářejí kožní kryt, ze kterého je část kůže na závěr operace podle potřeby resekována. Právě možnost odstranění kůže až po úpravě chrupavky patří mezi výhody tohoto přístupu. Další z nich je lépe přehledné operační pole pro chirurga.

Reoperace

Reoperaci je možné podstoupit nejdříve po 6 měsících

Reoperace

Bohužel jako u všech kosmetických operací nikdy není 100% spokojenost s výsledkem zaručena, a proto se přistupuje k reoperacím, které můžeme provádět ze stejných řezů, ale je nutné počítat s většími komplikacemi. Efekt operace je trvalý, a pokud jste po operaci s výsledkem spokojeni, reoperace vám nehrozí. Reoperovat by se nemělo ucho dříve než za 6 a lépe až za 12 měsíců.

Pokud je v nežádoucím postavení pouze jedno ucho, provádí se velice často operace na obou boltcích, aby byla zachována symetrie obou boltců.

Před otoplastikou

Operaci lze provést kdykoliv

Před otoplastikou

Při první návštěvě váš chirurg zhodnotí stav vašeho dítěte nebo váš, pokud operaci podstupujete vy sám, a doporučí nejvhodnější postup. Také dostanete speciální instrukce, jak se připravit na operaci. Nejvhodnější termín pro operaci je jaro před začátkem školní docházky. I pro dospělé je lepší období jaro nebo podzim, ale operaci lez provést kdykoli. Otevřeně s lékařem prodiskutujte své cíle a očekávání. Chirurg vám vysvětlí průběh operace, anestézii, kterou použije, rizika a náklady spojené s operací. Neváhejte položit lékaři jakoukoli otázku, obzvláště ty, které se týkají vašich očekávání a výsledků. Většina chirurgů doporučuje, abyste si všímali, jak děti cítí handicap nevhodného postavení ušních boltců. Netrvejte na operaci, dokud vaše dítě samo nebude změnu chtít. Děti, které si svůj handicap uvědomují, zpravidla lépe spolupracují a mají radost z výsledku.

Po operaci uší

Dodržujte pokyny lékaře

Po operaci uší

Pokud je operace provedena pouze v lokální anestézii, odchází pacient ihned po zákroku do domácího ošetření. Po operaci v celkové anestezii je většinou vyžadována hospitalizace do druhého dne.

Pacientova hlava je ihned po operaci obvázána elastickou bandáží vypodloženou vatou. Někdy se používá též speciálních elastických návleků. Uši mohou v průběhu prvních dnů po operaci výrazně bolet (obzvláště u dospělých), což může být mírněno léky, kterými vás vybaví lékař. Také je běžné, že jsou oteklé. Otok se objevuje i jednostranně. Měl by se postupně upravit a do dvou týdnů by měl zmizet. Po několika dnech může být bandáž nahrazena jemnějším obvazem podobným čelence nebo již zmíněných elastickým návlekem. Zcela jistě dodržujte chirurgova doporučení o nošení těchto obvazů, obzvláště v noci. Lepší je v prvním týdnu po operaci spát na zádech.

Pokud je použito nevstřebatelných stehů, odstraňují se většinou po deseti až čtrnácti dnech. Po sejmutí bandáže byste se měli vyhnout aktivitám, při kterých může dojít k ohnutí ucha. Většina dospělých se může vrátit zpět do zaměstnání asi po týdnu po operaci. To samé platí pro návrat dětí do školy, ale alespoň s 1-2 týdenním osvobozením od tělesné výchovy. Pokud plánujete návštěvu kadeřníka, bylo by lepší tak učinit před zákrokem nebo až 2 týdny po zhojení jizev, protože chemické přípravky používané při barvení a trvalých můžou zhoršit hojení. Budete také pravděpodobně muset vydržet 2 týdny bez mytí vlasů, nebo si je necháte umýt na klinice při převazech. Je důležité, abyste sami obvaz nesundávali a nenamáčeli jej, protože to by potom mohlo vést k případné infekci.

Otoplastika: před/po

Pacientka před a po zákroku (Asklepion)

Komplikace

Bolestivost operovaného místa, je lépe snášena dětmi, proto se také preferuje operace v dětském věku. V dospělosti je ucho lépe nervově zásobeno, a proto také více bolí. Bolest ustupuje po lécích proti bolesti. Komplikace krvácení je u modelační operace o něco málo větší než u operací redukující odstátí ucha a také je větší u reoperací. Pooperační infekce je méně častá než u ostatních operací. Je většinou lokálního charakteru v okolí stehu, pokud je infekce přítomna v chrupavce je nutné jí léčit celkovým podáním antibiotik. Mezi závažnější komplikace patří odumírání kůže nad chrupavkou (je častější u kuřáků, u kterých dochází k zúžení cév). Operatéři se setkávají s hypertrofickými (zmnožení vaziva) nebo koloidními jizvami v zadní části ucha. Tato komplikace se projevuje bulózními útvary za ušima. V dnešní době, kdy se používají nedráždivé materiály, se s těmito komplikacemi setkáváme méně často. Stav se řeší lokálním podáváním kortikoidů, následuje vyříznutí a transplantace kůže za ucho. Ani u této terapie nelze zaručit 100% výsledek, protože zmnožení vaziva v jizvách se nám i tady může opakovat. Někdy se také setkáváme s pooperačními deformitami, ty jsou potom indikovány k reoperacím.

Otoplastika: před/po

Fotografie před a po zákroku (Cleopatra Clinic)

Jak dlouho přetrvá výsledný efekt?

Výsledný efekt je obvykle trvalý. Pokud jste realističtí ve vašich očekáváních, díváte se na situaci s nadhledem, budete výsledky operace potěšeni. Je důležité prodiskutovat se svým chirurgem upřímně možnosti a výsledky, které vám může operace přinést.

Financování

Operace odstátých uší je hrazena ze zdravotního pojištění u dětí do 10 let. Lze ji celkem běžně podstoupit na oddělení ORL. Pokud trpíte vrozenou odchylkou ušního boltce je vaše ošetření také hrazeno.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."