Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizováno: 8. 7. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Jaké jsou příčiny poranění ruky?
 • Kdy vyhledat lékařskou pomoc?
 • Jak vybrat vhodného lékaře?
 • Diagnostika traumatických poranění ruky
 • První pomoc v případě traumatických poranění ruky
 • Ztrátová poranění
 • Poranění šlach
 • Poranění ohýbačů
 • Poranění natahovačů
 • Poranění nervů
 • Doba rekonvalescence po traumatickém poranění ruky
 • Komplikace po zákroku
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Jen málokdo si dokáže představit svůj život bez tak důležitého orgánu, jako jsou naše ruce. Může se však stát, že je některá funkce ruky omezena či kompletně zmizí, často vlivem určitého poranění. A to může znamenat velkou komplikaci do dalšího života. V rámci oboru chirurgie ruky je proto vyčleněna speciální oblast věnující se traumatickým poraněním ruky. Tato poranění se dále dělí se na ztrátová poranění, poranění nervů a poranění šlach. Každému z nich se budeme postupně věnovat v následujícím textu.

Traumatická poranění ruky

Existují různé druhy poranění ruky

Jaké jsou příčiny poranění ruky?

Poranění ruky lze rozdělit do šesti základních kategorií:

 • tržné rány (řezy),
 • zlomeniny a vykloubení,
 • poranění a amputace měkkých tkání,
 • infekce,
 • popáleniny,
 • poranění pod vysokým tlakem.
Traumatická poranění ruky

Při poranění ruky zvažte přivolání lékařské pomoci

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud jste si poranili ruku, měli byste nejprve zvážit přivolání lékařské pomoci. Platí zde pravidlo „čím dříve, tím lépe", při zpoždění lékařské péče se totiž zvyšuje šance, že budete nést následky zranění. I ten nejmenší řez nebo zdánlivě nevinné poranění ruky může vyžadovat pokročilou léčbu či operační zákrok, aby se zabránilo vzniku infekce nebo významné ztrátě funkce této části těla.

Jakýkoli řez nebo tržná rána, která může vyžadovat stehy, by měla být lékařsky ošetřena. Pokud máte pochybnosti o tom, zda vaše tržná rána potřebuje sešít, měli byste se poradit s lékařem.

Traumatická poranění ruky

Operační zákrok by měl provádět odborník na chirurgii ruky

Jak vybrat vhodného lékaře?

V případě závažného traumatického poranění ruky většinou není prostor na to, aby si pacient mohl svého lékaře sám vybrat. V tuto chvíli je totiž nejdůležitější, aby poraněný vyhledal co nejrychleji lékařskou pomoc, a to na nejbližší pohotovosti.

Je však jisté, že případě nutnosti operačního zákroku by ho měl provádět pouze zkušený odborník na chirurgii ruky, který zná různé metody a postupy léčby.

Traumatická poranění ruky

Vyšetření poranění ruky obvykle zahrnuje několik částí

Diagnostika traumatických poranění ruky

Po příjezdu na pohotovost může lékařské vyšetření zahrnovat anamnézu a fyzické vyšetření.

Lékař se vás může zeptat na následující otázky:

 • Máte cukrovku nebo artritidu? Kouříte?
 • Jste pravák nebo levák?
 • Jak používáte ruce v rámci povolání, koníčků a dalších aktivit?
 • Jak k úrazu došlo?

Samotné vyšetření poranění může zahrnovat několik částí:

 • Vizuální kontrola (provádí se pohledem na zranění)
 • Vyšetření smyslového nervu
 • Cévní vyšetření
 • Vyšetření svalů a šlach
 • Vyšetření kostí

Součástí může být též rentgenové vyšetření prováděné k identifikaci zlomenin, vykloubení či vyloučení přítomnosti cizích těles.

První pomoc v případě traumatických poranění ruky

V případě poranění měkkých tkání nebo amputace se doporučuje dodržovat v maximální možné míře následující pokyny:

 • Krvácení zastavte tlakem.
 • Pokud je to možné, zakryjte zranění vlhkým obvazem.
 • Zvedněte ruku nad srdce, abyste snížili krvácení.
 • Pokud je to možné, zakryjte amputovanou část těla, udržujte ji vlhkou a tuto část (například prst nebo palec) umístěte do blízkosti ledu, aby vychladla. Neměla by však být v přímém kontaktu s ledem.
 • Vyhledejte lékařskou pomoc.
Rekonstrukce palce

Při ztrátových poraněních dochází k amputaci části ruky

Ztrátová poranění

Ztrátová poranění jsou taková, při nichž dojde k amputaci některé části ruky. Může se jednat o jeden a více článků prstů, někdy dochází k amputaci prstu celého. Přestože ztráta jakéhokoliv prstu je pro pacienta problematická, následující část textu se věnuje specificky ztrátě palce a postupům, jejichž užitím je tento prst možné rekonstruovat.

 • Rekonstrukce palce

Funkčnost palce je velmi důležitá, zajišťuje 40 % z funkčnosti celé ruky. Jeho ztráta je proto jedním z nejzávažnějších ztrátových poranění. K rekonstrukci palce se dnes používají s velkou výhodou mikrovaskulární metody. Jejich základní princip spočívá v tom, že chirurg pod mikroskopickou kontrolou našije cévy implantované části na cévy v původní oblasti.

 • Mikrochirurgické metody

Revaskularizace a replantace

Poraněný palec je upraven tak, aby byl schopen replantace. Kostní úlomky se odstraní, a pokud zranění vyžaduje, dojde k odstranění poškozené tkáně, a palec je zkrácen. Jestliže by chirurgové neodstranili tkáň, která je zraněním zničená, mohlo by dojít k trombózám (ucpávkám cév) a k úplné ztrátě palce. Poté jsou kosti k sobě zafixovány osteofytickými dráty, které úlomky zpevňují a tvoří oporu pro hojící se kost. Mikrochirurgicky se napojí cévy a nervy. Palec ruky je z estetického i funkčního hlediska naprosto dokonalý, jediný patrný nedostatek je, že je mírně zkrácený. Lidé pomáhající při úrazu, u kterého dojde k amputaci, by měli postupovat tak, aby lékaři co nejvíce usnadnili možnou replantaci. Amputovanou část je nutné obalit vlhkým kapesníkem, nebo vatou. Tím předejdeme zasychání tkáně na okraji rány. Poté je vhodné amputát uložit do ledu, ale nesmí dojít k jejich přímému kontaktu. Přenos II. prstu z nohy je podobnou metodou.

Osteoplastická rekonstrukce volným čínským lalokem

Volný čínský lalok představuje kožní lalok z míst s přebytkem kůže, ze kterého modelujeme chybějící prst. Lalok je poté pomocí mikrochirurgických metod přišit k místním cévám.

Twisted two toes

Tato metoda využívá rovněž mikrochirurgii při přenosu části prstu z palce na noze a části z II. prstu nohy. Palec na noze se vymodeluje ze zbytku obou prstů. Výsledkem je estetická a funkční ruka a estetická, ale čtyřprstá noha.

 • Nemikrochirurgické metody

Nemikrochirurgické metody spočívají v tom, že k vytvoření palce používáme struktury v okolí a díky jejich elastičnosti vytahujeme a modelujeme i jejich cévní a nervové zásobení.

Prodloužení dle Mateva

Do části rozseknuté kosti se chirurgicky upevní jedna část distraktoru (vnější aparát na roztahování kostí) a dílčí šroub se umístí do druhé části kosti. Distraktor je umístěn zevně a skládá se hlavně ze závitu, kterým se reguluje rozpětí dvou šroubů. Po tomto zaváděcím výkonu opouští pacient nemocnici a dochází pouze na ambulantní kontroly s odstupem 2, 4 a 6 týdnů. Pacient si má otočit šroubem distraktoru o čtvrt otočky za den. Tento posun znamená prodloužení o 0,7 mm denně. Lékař pacienta poučí, že pokud během prodlužování ucítí bolest nebo nepříjemný pocit, musí s procedurou přestat. Mezi dvěma kostmi se postupem času vytvoří primitivní kostní hmota, u které ještě podpoříme kostnatění vložením štěpu z lopaty kosti kyčelní.

Rekonstrukce místními laloky

Kožní lalok se vytváří vytahováním a modelací kůže v oblastí předloktí.

Pollicizace palce

Přetažení II. prstu do opozice. Ten potom funkčně nahrazuje palec. Chirurg sesekne záprstní kůstky, čímž dojde ke zkrácení II. prstu. Poté rotuje s kostí o 120 až 160 stupňů. U ztrátových poranění se na rotovaný ukazovaček našijí svaly a šlachy z předešlého prstu.

Poranění šlach

Na ruce může poranění šlach způsobit ztrátu funkce svalů ohýbačů a také svalů natahovačů prstů.

Poranění ohýbačů

Při poranění ohýbačů jsou šlachy buď sešity nebo lékař provede jejich plastiku

Poranění ohýbačů

Vyšetření: Tříčlánkové prsty (všechny kromě palce) mají dva ohýbače. Ty respektují vzájemné anatomické vztahy, podle kterých můžeme určit, které šlachy jsou poraněné.

 • Poranění šlach obou ohýbačů: Prst je úplně narovnaný v nepřirozené poloze oproti ostatním prstům. Pacient není schopen ohybu v žádném ze skloubení.
 • Poranění povrchového ohýbače: Pacient je schopen ohnout poslední článek, ale není schopen ohybu v ostatních skloubeních článků prstů.
 • Poranění hlubokého ohýbače: Pacient je schopen ohnout prst v nižších skloubeních, ale neohne poslední mezičlánkový kloub.

Terapie: Lékař šlachy buďto sešije, nebo provede jejich plastiku.

 • Sešití šlach: Pacientovi s poraněnou šlachou je nutno toto poranění co nejdříve ošetřit, nejlépe 12 až 24 hodin po úrazu. Pokud by tato operace byla odkládána déle než 14 dní, musel by pacient podstoupit plastiku šlachy. Šlachy se sešijí vnitřním stehem. Každá šlacha má své vazivové pouzdro, které se také lékař snaží sešít drobnými stehy. Šlacha je pružná, a proto při jejím roztržení musíme počítat s tím, že se přeťaté konce posunou. Proto lékař musí často ránu rozšířit a šlachu najít. Po operaci je důležitá fixace ruky. Nejčastěji a nejběžněji se používá sádrová dlaha. V některých zařízeních používají k zpevnění tzv. pružnou dlahu, která je zároveň součástí časné rehabilitace. Jedná se o dlahu zajištující podporu prstu a dovolující drobné pohyby. Pohyb, který by měla zajistit poraněná šlacha (v našem případě pokrčení) zajišťují pružné gumičky. Při použití dynamické dlahy je nutná spolupráce pacienta, proto se u dětí nepoužívá příliš často.
 • Plastika šlach: K této terapii přistupujeme jako k sekundárnímu řešení, a to buď z důvodu primárních srůstů sešitých šlach, nebo se jedná o variantu pozdní terapie, která se používá u zranění šlach starších než 2 týdny. Při rozsáhlých poraněních, při kterých není možné šlachy pro velké ztráty tkáně sešít, také využíváme možnost rekonstrukce šlachy. Při rekonstrukčním výkonu se chybějící část šlachy nahrazuje šlachovým štěpem, nebo přesmyknutím šlachy. Přirozený šlachový štěp se získává nejčastěji ze šlachy dlouhého flexoru dlaně (m. flexor palmaris longus). Jeho funkce je zanedbatelná. S výhodou také můžeme použít některé ze šlach povrchových ohybačů, a to k náhradě důležitější funkce hlubokého ohybače. Štěpem z povrchových ohybačů nahrazujeme také šlachu dlouhého ohýbače palce.

K rekonstrukci šlach se dnes používají šlachové silikonové válce, které jsou vloženy na místo šlachy. Po několika měsících se kolem válce přirozeně utvoří šlachové pouzdro. Silikon je opatrně vyjmut a do šlachové pochvy se vloží miniaturní šlachový štěp. Tělo si následně samo dotvoří chybějící část šlachy. Tato metoda je ale velmi náročná na rehabilitaci a spolupráci s pacientem.

Anestézie: Ošetření se provádí v lokální anestézii a nebo svodné anestézii, která znecitliví dráhu nervů celé paže. U dětí je lépe volit celkovou anestézii.

Rehabilitace: Rehabilitace je jednou z nejdůležitějších součásti terapie. Dnes se dává přednost takzvané časné rehabilitaci, kdy pacient už druhý den po operaci provádí pasivní cviky. To znamená, že sám aktivně šlachu nezatěžuje, ale používají se pružné tahy na odlehčení šlachy. Tím se také předejde komplikovaným srůstům, které hybnost prstu omezí. Takovéto pasivní pohyby zajišťuje jednak už výše zmíněná dynamická dlaha a nebo se na malé háčky na nehtech zavěsí gumičky. Rehabilitace s aktivním pohybem bez odporu se zahajuje po 3 až 4 týdnech a s odporem po 5 až 6 týdnech. Šlachy jsou plně zhojené zhruba po 3 měsících.

Výsledky terapie: Šlacha má tendenci při svém porušení srůst s okolní tkání nebo kostí. Tím dojde k omezení hybnosti v kloubu. Při správně vedené terapii u spolupracujícího pacienta dosahujeme plného zhojení. Komplikace může nastat častěji u indikovaného zranění nebo u silně pohmožděné tkáně. Také špatná spolupráce pacienta vede k omezení hybnosti šlachy. Lékař by měl kontrolovat, zda pacient správně rehabilituje a zda se šlacha hojí podle všech předpokladů.

Poranění natahovačů

Šlachy je nutné co nejdříve sešít, v opačném případě je provedena plastika

Poranění natahovačů

Anatomicky se natahovače od ohýbačů liší hlavně plochým průřezem. K porušení natahovačů může dojít při chronickém onemocnění kloubů, protože tyto šlachy jsou ve velmi blízkém kontaktu s kostmi a podkožím. Chronický zánět je naruší, a tak i při běžné zátěži může dojít k jejich přetržení.

Terapie: Princip včasného sešití platí i u natahovačů. Pokud k němu nemůže dojít, je na řadě rekonstrukční výkon. I pro rekonstrukci platí podobné techniky. Není však nutné vkládat silikonové implantáty na dotvoření šlachové pochvy. U některých typů poranění není nutné šlachu sešívat, šlacha je při vhodné rehabilitaci schopna srůst sama.

Rehabilitace: Při pooperační léčbě u natahovačů se zaměřujeme především na prevenci srůstů. Anatomicky je šlacha velmi těsně přilehlá k podkoží a ke kostem, a proto zde ke srůstům dochází daleko častěji. Při časné rehabilitaci volíme dynamickou dlahu, která zpevňuje ruku až po zápěstí a od konečků prstů je natažena pružná guma. Ta nahrazuje natahovací schopnost šlachy, a tím jí odlehčuje práci. Další princip je postupné zatěžování šlachy, při kterém nejprve pracuje šlacha bez odporu a poté s odporem.

Speciální poranění natahovačů posledního článku se nazývá kladívkový prst. Jedná se o časté poranění u volejbalistů a basketbalistů. Pacient není schopen narovnat poslední článek prstu. U tohoto poranění pouze dlahujeme prst do extrémního natažení v postiženém kloubu. Chirurgická terapie kladívkového prstu je až sekundárním řešením.

Poranění nervů

Po poranění nervu, který aktivuje sval, je třeba vhodná rehabilitace

Poranění nervů

Jak se nerv chová po poškození?

Nerv je obalen tzv. myelinovou pochvou. Pokud dojde k přerušení nervu, dochází k odumření té části, která nemá spojení s mozkem. Ta část nervu, která je spojena s mozkem je schopna regenerace a může dorůst. Ke svému růstu používá myelinovou pochvu (obal) jako vodící tunel. Pokud je tato pochva také porušena, dochází pouze ke zbytnění konce nervu, který je spojen s mozkem.

Terapie

Při řezném poranění nervu je nutné využít mikrochirurgickou metodu, při které chirurg sešije nervové vlákno pod mikroskopem. Pokud dojde k velké ztrátě tkáně a našití nervu na sebe není možné, použije chirurg část nervu odjinud a našije je z obou stran na poraněný nerv. Při tomto postupu je nutné počítat se ztrátou citlivosti v oblasti nervu, který použijeme pro transplantaci. Nerv dorůstá do myelinové pochvy rychlostí 1 mm za den. Při terapii útlaku nervu je nutné útlak odstranit. Poté, pokud není narušená myelinová pochva, dojde k samovolné regeneraci.

Rehabilitace

V lidském těle existují dva typy nervů – nerv aktivující sval k pohybu a nerv vnímající bolest, tlak a vibrace. Často ale existují smíšené nervy. Pokud dojde k přerušení nervu aktivující sval, je nutné udržovat sval aktivní, protože při dlouhodobé inaktivitě dojde k odumření tkáně. Také je velmi důležité udržet pohyblivost v kloubu, u kterého také inaktivita může způsobit zatuhnutí.

Anestézie

U menších nervů není nutná celková anestézie. Pokud však operujeme velké nervy ruky, je nutná celková anestézie. Děti operujeme raději vždy v celkové anestézii.

Traumatická poranění ruky

Po traumatickém poranění je nutná imobilizace ruky

Doba rekonvalescence po traumatickém poranění ruky

Doba rekonvalescence se bude lišit dle druhu provedené operace a závažnosti poranění. V rámci zlepšení stavu je nutná imobilizace ruky, jejíž délku stanoví ošetřující lékař. Zotavení tak probíhá celkově rychlejším tempem. Některé druhy operací vyžadují imobilizaci na několik měsíců přes noc. Individuálně je pacientovi nastaven návrat ke každodenním i pracovním činnostem. Po traumatickém poranění ruky je většinou třeba přistoupit k rehabilitaci postižené oblasti.

Traumatická poranění ruky

Rizika jsou spojena s jakýmkoliv chirurgickým zákrokem

Komplikace po zákroku

Stejně tak, jako jakýkoliv chirurgický zákrok s sebou nese léčba traumatických poranění ruky určitá rizika. Je třeba, aby lékař s pacientem všechna rizika spojená se zákrokem probral a vysvětlil. Patří sem riziko spojené s anestezií a krvácením, dále možnost vzniku infekcí, neúplné zahojení, ztráta citu nebo omezení pohybu ruky či její části. V neposlední řadě existuje riziko vzniku krevních sraženin.

Časté otázky

 • Jaký je rozdíl mezi mikrochirurgickými a nemikrochirurgickými metodami? Mikrochirurgické metody využívají mikroskop, s jehož pomocí lze precizně našít cévy k sobě. Nemikrochirurgické metody na druhé straně využívají možnost vytahování a modelace okolní tkáně.
 • Jak rychle je třeba vyhledat lékaře po poranění šlach? Nejlépe 12 až 24 hodin od vzniku poranění, čím dříve tím lépe. V této době je ještě možno šlachy dobře sešít. Pokud pacient vyhledá ošetření po více než dvou týdnech, bývá častějším řešením plastika šlachy.
 • Je terapie poranění šlach bolestivá? Zákrok je prováděn v místní anestezii, která oblast znecitliví a pacient tak necítí bolest.
 • Co je to kladívkový prst? Jedná se o poranění posledního článku prstu časté u některých sportovců. Při něm pacient není schopen natáhnout poslední článek prstu. Primární terapie probíhá dlahováním, sekundární léčba může být chirurgická.
 • Jak probíhá terapie v případě poranění nervů? Poranění nervů se řeší mikrochirurgickými metodami. Nervové vlákno se buď sešije, v případě ztráty nervové tkáně v oblasti může dojít i k její transplantaci z jiné části těla.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."