MUDr. Jiří Weiss

MUDr. Jiří Weiss

Žádné recenze
Ohodnotit
Londýnská 39, Praha, Praha (kraj)
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.
MUDr. Jiří Weiss
MUDr. Jiří Weiss
Žádné recenze
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Informace

MUDr. Jiří Weiss je velmi zkušený cévní chirurg, který působí v Asklepionu od roku 2018. Kromě Asklepionu pracuje i na Cévní chirurgii v Nemocnici Na Homolce a na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Specializace a preferovaná oblast činnosti

  • Specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie
  • Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
  • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
  • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie
  • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru cévní chirurgie

MUDr. Jiří Weiss dříve také vyučoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působil i na Záchranné službě ASČR.

Rád pro léčbu využívá moderní technologie a postupy, které k léčbě křečových žil nabízejí lasery. Hlavní výhodu v jejich využití vidí v přesném cílení na místo problému a v tom, že pro pacienty nabízejí po operaci rychlejší rekonvalescenci a návrat do běžného života. Ale jak říká, i klasická metoda má své výhody a záleží vždy na individuální diagnóze každého pacienta. Proto je velmi důležité nepodceňovat první odbornou konzultaci.

Vzdělání a praxe

MUDr. Jiří Weiss získal lékařské vzdělání na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě medicíny studoval ještě i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Medicína ovšem byla vždy jeho favoritkou a také nakonec zvítězila a stala se jeho životním posláním.

Má atestaci z všeobecné chirurgie a atestaci z cévní chirurgie, kterou složil v roce 2015.

MUDr. Weiss působí v České společnosti kardiovaskulární chirurgie a České angiologické společnosti.

Profesní filozofie

Přistupovat ke každému pacientovi individuálně, neoperovat za každou cenu a poskytnout pacientovi tu nejlepší péči a odborná doporučení. Hlavním cílem je zdravotní benefit pacienta a jeho spokojenost.

Zajímavosti

Konzultace poskytuje v českém a anglickém jazyce

Konzultace

Konzultace zdarma – ne

Spolupracuje s

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.