Významný český plastický chirurg. Absolvoval řadu stáží v zahraničí. Provádí široké spektrum zákroků z oblasti plastické chirurgie, mezi ně patří například zvětšení prsou, liposukce nebo facelift.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizace: 31. 3. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky
 • Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů
 • Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek
 • Průběh úpravy prsního dvorce
 • Jizvy po korekci prsního dvorce
 • Úprava bradavky - její zmenšení či zvětšení
 • Korekce vpáčených bradavek
 • Kojení a možnost korekce
 • Anestezie při korekci vpáčených bradavek
 • Péče o jizvy
 • Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek
 • Rekonvalescence
 • Kontraindikace

Úvod

Plastická operace vám pomůže vyřešit nepřiměřenou velikost dvorců. Prsní dvorec a bradavka jsou neoddělitelnou součástí prsu a proto jakékoliv odchylky od tvaru, velikosti či symetrie jsou vnímány ženou velmi citlivě a mohou mít neblahý vliv na její sebevědomí. V praxi se setkáváme s vrozenými nebo získanými vadami dvorce a bradavky.

Nejčastěji řešíme změny prsního dvorce a bradavky vzniklé v důsledku těhotenství a kojení. Ale i během vývoje ženského prsu se mohou vyskytnout určité odchylky. V pozdějším věku sem pak patří především změny, které jsou způsobeny lékařským výkonem nebo následkem úrazu v oblasti prsu.

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

Většinou se jedná o estetický problém

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

U většiny vad se jedná spíše o estetický problém, který však může způsobovat těžké psychické trauma dané pacientce.

V některých případech působí vady v oblasti bradavky i funkční problémy a mohou například ženě znemožňovat kojení.

K řešení přistupujeme vždy velmi individuálně a zvažujeme nejen místní nález na prsu, ale je třeba vzít v úvahu i celkový stav pacientky.

Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů

Úpravu dvorců a bradavek neřeší jen ženy. V menší míře se tento problém týká i mužů, kde obvykle řešíme odchylky ve velikosti mužského prsního dvorce a velikosti bradavky. Zde provádíme především zmenšení průměru prsního dvorce a zmenšení bradavky.

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Plastika prsou - úprava dvorce a bradavky se může provádět buď jako samostatný výkon v místním znecitlivění nebo je proveden v celkové anestézii současně s výkonem na celém prsu, například při modelaci, zmenšení nebo zvětšení (augmentaci) prsů.

Průběh úpravy prsního dvorce

Korekce tvaru, velikosti či výšky uložení prsního dvorce jsou obvykle spojené s jizvou, která je umístěna kolem dvorce na hranici pigmentace dvorce a normální kůže. Sutura rány se provádí v několika vrstvách a mohou se používat vstřebatelné i nevstřebatelné šicí materiály.

Jizvy po korekci prsního dvorce

Jizvy nebývají příliš výrazné

Jizvy po korekci prsního dvorce

Výsledné jizvy záleží na tahu tkání kolem dvorce, ale obvykle nebývají příliš výrazné. 

U některých úprav tvaru prsního dvorce si vystačíme pouze s částečným obříznutím a tyto jizvy pak bývají nepatrné. V případech, kdy potřebujeme zvětšit průměr dvorce nebo částečně upravit jeho pigmentaci, můžeme použít i permanentní tetováž.

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Úprava bradavky - její zmenšení či zvětšení

U bradavky obvykle řešíme její velikost, tvar a vpáčení bradavky.

 • Pro zvětšení bradavky se používají metody, které jsou podobné jako u rekonstrukce bradavky, kdy se využívají obvykle okolní tkáně ke zvýraznění objemu bradavky. V určitých případech je možné aplikovat i výplňové injekční materiály.
 • U velkých bradavek se provádí buď kruhovité nebo klínovité vyříznutí a zmenšení. Obdobně postupujeme i u bradavek, které mají rozštěpený tvar.
Korekce vpáčených bradavek

Existuje řada způsobů pro korekci vpáčených bradavek

Korekce vpáčených bradavek

Problematika vpáčených bradavek je poněkud složitější a záleží na stupni a fixaci vpáčené bradavky. Je třeba také zvážit věk pacientky a případně zachovat možnost kojení do budoucnosti.

Existuje velmi mnoho způsobů řešení vpáčené bradavky. Mezi šetrnější metody patří uvolnění bradavky jehličkou a její dočasná fixace pomocí piercingu. U radikálnějších chirurgických metod dochází při uvolnění a fixaci vpáčené bradavky obvykle k částečnému nebo úplnému přerušení mlékovodů a následná možnost kojení je nejistá.

Kojení a možnost korekce

S korekcí prsního dvorce a bradavky je vhodné počkat přibližně rok od ukončení kojení. Pokud budete chtít ještě další rodinu, je vhodné korekci bradavky a dvorce ponechat až po plánovaném těhotenství.

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Anestezie při korekci vpáčených bradavek

Tyto výkony obvykle provádíme v místním znecitlivění. 

Před korekcí vpáčené bradavky doporučujeme vždy ultrazvukové vyšetření k vyloučení závažného onemocnění prsu, které může toto vpáčení způsobovat.

Péče o jizvy

Péče o rány a jizvy je velmi důležitá. Jde o standardní péči o ránu, tzn. hygiena, dezinfekce, eventuálně také promazávání antiseptickými prostředky. Po zahojení je možné přistoupit k tlakovým masážím a aplikaci gelů vhodných na jizvy.

Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek

Mohou se vyskytnout komplikace

Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek

Mezi rizika spojená s těmito výkony patří špatné hojení s širokou zbytnělou jizvou kolem dvorce. 

Může dojít i k zánětlivým komplikacím, jelikož se pohybujeme v oblasti mazových žlázek a mlékovodů. 

Také dosáhnutí úplné symetrie prsních dvorců a bradavek je někdy velmi obtížné.

prsa

Po zákroku se vyhněte namáhavým činnostem

Rekonvalescence

Rekonvalescence a šetřící režim po operaci záleží na typu výkonu, ale obvykle nepřesahuje 2 až 4 týdny. V prvních dnech po zákroku by se žena neměla příliš namáhat.

Po uvedeném časovém horizontu je možné, aby se žena vrátila i například k plavání či náročnějším sportovním aktivitám.

Kontraindikace

Kontraindikací může být zánětlivé onemocnění prsu. Samozřejmě je vždy vhodné před zákrokem prs vyšetřit k vyloučení onkologického onemocnění.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."