Úprava dvorců a bradavek

Autor:

Prsní dvorec a bradavka jsou neoddělitelnou součástí prsu a proto jakékoliv odchylky od tvaru, velikosti či symetrie jsou vnímány ženou velmi citlivě. V praxi se setkáváme s vrozenými nebo získanými vadami dvorce a bradavky.

Vrozené a získané změny prsního dvorce a bradavek

Nejčastěji řešíme změny prsního dvorce a bradavky vzniklé v důsledku těhotenství a kojení. Ale i během vývoje ženského prsu se mohou vyskytnout určité odchylky. V pozdějším věku sem pak patří především změny, které jsou způsobeny lékařským výkonem nebo následkem úrazu v oblasti prsu.

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

U většiny vad se jedná spíše o estetický problém, který však může způsobovat těžké psychické trauma. V některých případech působí vady v oblasti bradavky i funkční problémy a mohou například znemožňovat kojení.

K řešení přistupujeme vždy velmi individuálně a zvažujeme nejen místní nález na prsu, ale i celkový stav pacientky.

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Plastika prsou - úprava dvorce a bradavky se může provádět buď jako samostatný výkon v místním znecitlivění nebo je proveden v celkové anestézii současně s výkonem na celém prsu, na příklad při modelaci, zmenšení nebo zvětšení prsů.

Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů

V menší míře se tento problém týká i mužů, kde obvykle řešíme odchylky ve velikosti mužského prsního dvorce a velikosti bradavky. Zde provádíme především zmenšení průměru dvorce a zmenšení bradavky.

Průběh úpravy prsního dvorce

Korekce tvaru, velikosti či výšky uložení prsního dvorce jsou obvykle spojené s jizvou, která je umístěna kolem dvorce na hranici pigmentace dvorce a normální kůže. Sutura rány se provádí v několika vrstvách a mohou se používat vstřebatelné i nevstřebatelné šicí materiály.

Jizvy po korekci prsního dvorce

Výsledné jizvy záleží na tahu tkání kolem dvorce, ale obvykle nebývají moc výrazné. U některých úprav tvaru dvorce si vystačíme pouze s částečným obříznutím a tyto jizvy pak bývají nepatrné. V případech, kdy potřebujeme zvětšit průměr dvorce nebo částečně upravit jeho pigmentaci, můžeme použít i permanentní tetováž.

Úprava bradavky - její zmenšení či zvětšení

U bradavky obvykle řešíme její velikost, tvar a vpáčení bradavky.

  • Pro zvětšení bradavky se používají metody, které jsou podobné jako u rekonstrukce bradavky, kdy se využívají obvykle okolní tkáně ke zvýraznění objemu bradavky. V určitých případech je možné aplikovat i výplňové injekční materiály.
  • U velkých bradavek se provádí buď kruhovité nebo klínovité vyříznutí a zmenšení. Obdobně postupujeme i u bradavek, které mají rozštěpený tvar.
bradavky
Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Korekce vpáčených bradavek

Problematika vpáčených bradavek je poněkud složitější a záleží na stupni a fixaci vpáčené bradavky. Je třeba také zvážit věk pacientky a případně zachovat možnost kojení do budoucnosti. Existuje velmi mnoho způsobů řešení vpáčené bradavky. Mezi šetrnější metody patří uvolnění bradavky jehličkou a její dočasná fixace pomocí piercingu. U radikálnějších chirurgických metod dochází při uvolnění a fixaci vpáčené bradavky obvykle k částečnému nebo úplnému přerušení mlékovodů a následná možnost kojení je nejistá.

Kojení a možnost korekce

S korekcí dvorce a bradavky je vhodné počkat přibližně rok od ukončení kojení. Pokud budete chtít ještě další rodinu, je vhodné korekci bradavky a dvorce ponechat až po plánovaném těhotenství.

bradavky2
Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Anestezie při korekci vpáčených bradavek

Tyto výkony obvykle provádíme v místním znecitlivění. Před korekcí vpáčené bradavky doporučujeme vždy ultrazvukové vyšetření k vyloučení závažného onemocnění prsu, které může toto vpáčení způsobovat.

Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek

Mezi rizika spojená s těmito výkony patří špatné hojení s širokou zbytnělou jizvou kolem dvorce. Může dojít i k zánětlivým komplikacím, jelikož se pohybujeme v oblasti mazových žlázek a mlékovodů. Také dosáhnutí úplné symetrie dvorců a bradavek je někdy velmi obtížné.

Péče o jizvy

Péče o rány a jizvy je velmi důležitá. Jde o standardní péči o ránu,  tzn. hygiena, dezinfekce, event. promazávání antiseptickými prostředky. Po zahojení je možné přistoupit k tlakovým masážím a aplikaci gelů na jizvy.

Rekonvalescence

Rekonvalescence a šetřící režim po operaci záleží na typu výkonu, ale obvykle nepřesahuje 2-4 týdny. Po uvedeném časovém horizontu je možné, aby se žena vrátila i např. k plavání či náročnějším sportovním aktivitám.

Kontraindikace

Kontraindikací může být zánětlivé onemocnění prsu. Samozřejmě je vždy vhodné před zákrokem prs vyšetřit k vyloučení onkologického onemocnění.

Aktualizováno: 22.5.2018

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní