Úprava dvorců a bradavek

Autor:

Prsní dvorec a bradavka jsou neoddělitelnou součástí prsu a proto jakékoliv odchylky od tvaru, velikosti či symetrie jsou vnímány ženou velmi citlivě. V praxi se setkáváme s vrozenými nebo získanými vadami dvorce a bradavky.

Vrozené a získané změny prsního dvorce a bradavek

Nejčastěji řešíme změny prsního dvorce a bradavky vzniklé v důsledku těhotenství a kojení. Ale i během vývoje ženského prsu se mohou vyskytnout určité odchylky. V pozdějším věku sem pak patří především změny, které jsou způsobeny lékařským výkonem nebo následkem úrazu v oblasti prsu.

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

U většiny vad se jedná spíše o estetický problém, který však může způsobovat těžké psychické trauma. V některých případech působí vady v oblasti bradavky i funkční problémy a mohou například znemožňovat kojení.

K řešení přistupujeme vždy velmi individuálně a zvažujeme nejen místní nález na prsu, ale i celkový stav pacientky.

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Plastika prsou - úprava dvorce a bradavky se může provádět buď jako samostatný výkon v místním znecitlivění nebo je proveden v celkové anestézii současně s výkonem na celém prsu, na příklad při modelaci, zmenšení nebo zvětšení prsů.

Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů

V menší míře se tento problém týká i mužů, kde obvykle řešíme odchylky ve velikosti mužského prsního dvorce a velikosti bradavky. Zde provádíme především zmenšení průměru dvorce a zmenšení bradavky.

Průběh úpravy prsního dvorce

Korekce tvaru, velikosti či výšky uložení prsního dvorce jsou obvykle spojené s jizvou, která je umístěna kolem dvorce na hranici pigmentace dvorce a normální kůže. Sutura rány se provádí v několika vrstvách a mohou se používat vstřebatelné i nevstřebatelné šicí materiály.

Jizvy po korekci prsního dvorce

Výsledné jizvy záleží na tahu tkání kolem dvorce, ale obvykle nebývají moc výrazné. U některých úprav tvaru dvorce si vystačíme pouze s částečným obříznutím a tyto jizvy pak bývají nepatrné. V případech, kdy potřebujeme zvětšit průměr dvorce nebo částečně upravit jeho pigmentaci, můžeme použít i permanentní tetováž.

Úprava bradavky - její zmenšení či zvětšení

U bradavky obvykle řešíme její velikost, tvar a vpáčení bradavky.

  • Pro zvětšení bradavky se používají metody, které jsou podobné jako u rekonstrukce bradavky, kdy se využívají obvykle okolní tkáně ke zvýraznění objemu bradavky. V určitých případech je možné aplikovat i výplňové injekční materiály.
  • U velkých bradavek se provádí buď kruhovité nebo klínovité vyříznutí a zmenšení. Obdobně postupujeme i u bradavek, které mají rozštěpený tvar.
bradavky
Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Korekce vpáčených bradavek

Problematika vpáčených bradavek je poněkud složitější a záleží na stupni a fixaci vpáčené bradavky. Je třeba také zvážit věk pacientky a případně zachovat možnost kojení do budoucnosti. Existuje velmi mnoho způsobů řešení vpáčené bradavky. Mezi šetrnější metody patří uvolnění bradavky jehličkou a její dočasná fixace pomocí piercingu. U radikálnějších chirurgických metod dochází při uvolnění a fixaci vpáčené bradavky obvykle k částečnému nebo úplnému přerušení mlékovodů a následná možnost kojení je nejistá.

Kojení a možnost korekce

S korekcí dvorce a bradavky je vhodné počkat přibližně rok od ukončení kojení. Pokud budete chtít ještě další rodinu, je vhodné korekci bradavky a dvorce ponechat až po plánovaném těhotenství.

bradavky2
Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Anestezie při korekci vpáčených bradavek

Tyto výkony obvykle provádíme v místním znecitlivění. Před korekcí vpáčené bradavky doporučujeme vždy ultrazvukové vyšetření k vyloučení závažného onemocnění prsu, které může toto vpáčení způsobovat.

Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek

Mezi rizika spojená s těmito výkony patří špatné hojení s širokou zbytnělou jizvou kolem dvorce. Může dojít i k zánětlivým komplikacím, jelikož se pohybujeme v oblasti mazových žlázek a mlékovodů. Také dosáhnutí úplné symetrie dvorců a bradavek je někdy velmi obtížné.

Péče o jizvy

Péče o rány a jizvy je velmi důležitá. Jde o standardní péči o ránu,  tzn. hygiena, dezinfekce, event. promazávání antiseptickými prostředky. Po zahojení je možné přistoupit k tlakovým masážím a aplikaci gelů na jizvy.

Rekonvalescence

Rekonvalescence a šetřící režim po operaci záleží na typu výkonu, ale obvykle nepřesahuje 2-4 týdny. Po uvedeném časovém horizontu je možné, aby se žena vrátila i např. k plavání či náročnějším sportovním aktivitám.

Kontraindikace

Kontraindikací může být zánětlivé onemocnění prsu. Samozřejmě je vždy vhodné před zákrokem prs vyšetřit k vyloučení onkologického onemocnění.

Aktualizováno: 22.5.2018

Související recenze a zkušenosti

Úprava dvorců a bradavek - Ceny

Ceny od 35 000 Kč
obvykle do 45 000 Kč
MUDr. Petr Hýža Ph.D.
Ceny od 6 500 Kč
prim. MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová MBA, LLM
Ceny od 35 000 Kč
obvykle do 45 000 Kč
Leticia – klinika plastické a estetické chirurgie
MUDr. Jiřina Šilhánková
Prostějov, Olomouc
Ceny od 11 000 Kč
obvykle do 16 000 Kč
MUDr. Jiřina Šilhánková
GIA Clinic s.r.o.
Prostějov
Ceny od 11 000 Kč
obvykle do 16 000 Kč
GIA Clinic s.r.o.
Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní