Ověřil/a:
Významný český plastický chirurg. Absolvoval řadu stáží v zahraničí. Provádí široké spektrum zákroků z oblasti plastické chirurgie, mezi ně patří například zvětšení prsou, liposukce nebo facelift.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizováno: 19. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky
 • Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů
 • Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek
 • Průběh úpravy prsního dvorce
 • Jizvy po korekci prsního dvorce
 • Úprava bradavky - její zmenšení či zvětšení
 • Korekce vpáčených bradavek
 • Kojení a možnost korekce
 • Anestezie při korekci vpáčených bradavek
 • Péče o jizvy
 • Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek
 • Rekonvalescence
 • Kontraindikace

Úvod

Plastická operace vám pomůže vyřešit nepřiměřenou velikost dvorců. Prsní dvorec a bradavka jsou neoddělitelnou součástí prsu a proto jakékoliv odchylky od tvaru, velikosti či symetrie jsou vnímány ženou velmi citlivě a mohou mít neblahý vliv na její sebevědomí. V praxi se setkáváme s vrozenými nebo získanými vadami dvorce a bradavky.

Nejčastěji řešíme změny prsního dvorce a bradavky vzniklé v důsledku těhotenství a kojení. Ale i během vývoje ženského prsu se mohou vyskytnout určité odchylky. V pozdějším věku sem pak patří především změny, které jsou způsobeny lékařským výkonem nebo následkem úrazu v oblasti prsu.

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

Většinou se jedná o estetický problém

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

U většiny vad se jedná spíše o estetický problém, který však může způsobovat těžké psychické trauma dané pacientce.

V některých případech působí vady v oblasti bradavky i funkční problémy a mohou například ženě znemožňovat kojení.

K řešení přistupujeme vždy velmi individuálně a zvažujeme nejen místní nález na prsu, ale je třeba vzít v úvahu i celkový stav pacientky.

Pokud se u pacientky objeví rakovina prsu a ten je následně odstraněn, u následné rekonstrukce prsu se rekonstruuje také bradavka (v případě, že není ponechána po odstranění prsní žlázy).

Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů

Úpravu dvorců a bradavek neřeší jen ženy. V menší míře se tento problém týká i mužů, kde obvykle řešíme odchylky ve velikosti mužského prsního dvorce a velikosti bradavky. Zde provádíme především zmenšení průměru prsního dvorce a zmenšení bradavky.

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Anestezie při korekci prsního dvorce a bradavek

Plastika prsou - úprava dvorce a bradavky se může provádět buď jako samostatný výkon v místním znecitlivění nebo je proveden v celkové anestézii současně s výkonem na celém prsu, například při modelaci, zmenšení nebo zvětšení (augmentaci) prsů.

Průběh úpravy prsního dvorce

Korekce tvaru, velikosti či výšky uložení prsního dvorce jsou obvykle spojené s jizvou, která je umístěna kolem dvorce na hranici pigmentace dvorce a normální kůže. Sutura rány se provádí v několika vrstvách a mohou se používat vstřebatelné i nevstřebatelné šicí materiály.

Jizvy po korekci prsního dvorce

Jizvy nebývají příliš výrazné

Jizvy po korekci prsního dvorce

Výsledné jizvy záleží na tahu tkání kolem dvorce, ale obvykle nebývají příliš výrazné. 

U některých úprav tvaru prsního dvorce si vystačíme pouze s částečným obříznutím a tyto jizvy pak bývají nepatrné. V případech, kdy potřebujeme zvětšit průměr dvorce nebo částečně upravit jeho pigmentaci, můžeme použít i permanentní tetováž.

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Úprava bradavky - její zmenšení či zvětšení

U bradavky obvykle řešíme její velikost, tvar a vpáčení bradavky.

 • Pro zvětšení bradavky se používají metody, které jsou podobné jako u rekonstrukce bradavky, kdy se využívají obvykle okolní tkáně ke zvýraznění objemu bradavky. V určitých případech je možné aplikovat i výplňové injekční materiály.
 • U velkých bradavek se provádí buď kruhovité nebo klínovité vyříznutí a zmenšení. Obdobně postupujeme i u bradavek, které mají rozštěpený tvar.
Korekce vpáčených bradavek

Existuje řada způsobů pro korekci vpáčených bradavek

Korekce vpáčených bradavek

Problematika vpáčených bradavek je poněkud složitější a záleží na stupni a fixaci vpáčené bradavky. Je třeba také zvážit věk pacientky a případně zachovat možnost kojení do budoucnosti.

Existuje velmi mnoho způsobů řešení vpáčené bradavky. Mezi šetrnější metody patří uvolnění bradavky jehličkou a její dočasná fixace pomocí piercingu. U radikálnějších chirurgických metod dochází při uvolnění a fixaci vpáčené bradavky obvykle k částečnému nebo úplnému přerušení mlékovodů a následná možnost kojení je nejistá.

Kojení a možnost korekce

S korekcí prsního dvorce a bradavky je vhodné počkat přibližně rok od ukončení kojení. Pokud budete chtít ještě další rodinu, je vhodné korekci bradavky a dvorce ponechat až po plánovaném těhotenství.

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Korekce velikosti prsního dvorce (zmenšení)

Anestezie při korekci vpáčených bradavek

Tyto výkony obvykle provádíme v místním znecitlivění. 

Před korekcí vpáčené bradavky doporučujeme vždy ultrazvukové vyšetření k vyloučení závažného onemocnění prsu, které může toto vpáčení způsobovat.

Péče o jizvy

Péče o rány a jizvy je velmi důležitá. Jde o standardní péči o ránu, tzn. hygiena, dezinfekce, eventuálně také promazávání antiseptickými prostředky. Po zahojení je možné přistoupit k tlakovým masážím a aplikaci gelů vhodných na jizvy.

Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek

Mohou se vyskytnout komplikace

Rizika spojená s korekcí prsního dvorce a bradavek

Mezi rizika spojená s těmito výkony patří špatné hojení s širokou zbytnělou jizvou kolem dvorce. 

Může dojít i k zánětlivým komplikacím, jelikož se pohybujeme v oblasti mazových žlázek a mlékovodů. 

Také dosáhnutí úplné symetrie prsních dvorců a bradavek je někdy velmi obtížné.

prsa

Po zákroku se vyhněte namáhavým činnostem

Rekonvalescence

Rekonvalescence a šetřící režim po operaci záleží na typu výkonu, ale obvykle nepřesahuje 2 až 4 týdny. V prvních dnech po zákroku by se žena neměla příliš namáhat.

Po uvedeném časovém horizontu je možné, aby se žena vrátila i například k plavání či náročnějším sportovním aktivitám.

Kontraindikace

Kontraindikací může být zánětlivé onemocnění prsu. Samozřejmě je vždy vhodné před zákrokem prs vyšetřit k vyloučení onkologického onemocnění.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."