Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Plastika bradavek

  • Lokální anestezie
  • Nevyžaduje hospitalizaci
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je plastika bradavek

Plastická operace bradavek vám pomůže vyřešit nepřiměřenou velikost dvorců. Prsní dvorec a bradavka jsou neoddělitelnou součástí prsu a proto jakékoliv odchylky od tvaru, velikosti či symetrie jsou vnímány ženou velmi citlivě a mohou mít neblahý vliv na její sebevědomí. V praxi se setkáváme s vrozenými nebo získanými vadami dvorce a bradavky.

Většinou se jedná o estetický problém

Problémy spojené s vadami dvorce a bradavky

Většinou se jedná o estetický problém

Nejčastěji řešíme změny prsního dvorce a bradavky vzniklé v důsledku těhotenství a kojení. Ale i během vývoje ženského prsu se mohou vyskytnout určité odchylky. V pozdějším věku sem pak patří především změny, které jsou způsobeny lékařským výkonem nebo následkem úrazu v oblasti prsu.

U většiny vad se jedná spíše o estetický problém, který však může způsobovat těžké psychické trauma dané pacientce. V některých případech působí vady v oblasti bradavky i funkční problémy a mohou například ženě znemožňovat kojení. K řešení přistupujeme vždy velmi individuálně a zvažujeme nejen místní nález na prsu, ale je třeba vzít v úvahu i celkový stav pacientky.

Pokud se u pacientky objeví rakovina prsu a ten je následně odstraněn, u následné rekonstrukce prsu se rekonstruuje také bradavka (v případě, že není ponechána po odstranění prsní žlázy).

Korekce prsního dvorce u žen či bradavek u mužů

Úpravu dvorců a bradavek neřeší jen ženy. V menší míře se tento problém týká i mužů, kde obvykle řešíme odchylky ve velikosti mužského prsního dvorce a velikosti bradavky. Zde provádíme především zmenšení průměru prsního dvorce a zmenšení bradavky.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."