FN Bohunice - Oddělení úrazové chirurgie

FN Bohunice - Oddělení úrazové chirurgie

Žádné recenze
Ohodnotit
Jihlavská 20, Brno, Jihomoravský kraj
FN Bohunice - Oddělení úrazové chirurgie
FN Bohunice - Oddělení úrazové chirurgie
Žádné recenze

Informace

Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno zajišťuje komplexní traumatologickou péči, včetně řešení následků úrazu. Vše probíhá buď v rámci vlastní činnosti, nebo v úzké spolupráci s dalšími obory místní nemocnice.

Oddělení řeší jak úrazy pohybového aparátu, tak úrazy dutinové (zranění lebky, hrudníku, pánve) a polytraumata. Konkrétně je náplní činnosti kliniky komplexní diagnostika daného poranění, léčba úrazů, rehabilitace pacientů či znalecká a posudková činnosti v daném oboru.

Klinika úrazové chirurgie se však věnuje i vzdělávání v oboru úrazové chirurgie (včetně postragraduálního vzdělávání, vědecko-výzkumné práci a sledování úrovně poskytované péče v daném oboru.

Součástí kliniky je jak lůžková, tak ambulantní část.

Lůžková část

Lůžková část Kliniky úrazové chirurgie se skládá z několika jednotek. Konkrétně se jedná o všeobecnou a septickou traumatologii, artroskopické oddělení, spondylotraumatologii, 2 oddělení JIP a spinální jednotku.

Ambulantní část

Součástí oddělení je celkem 5 ambulancí. Jedna z nich obsahuje zákrokový sálek a má nepřetržitou pohotovost, další obsahuje sádrovnu. Všechny ambulance najdeme v pavilonu CH dané nemocnice.

Součástí kliniky je i vysoce specializovaná Spinální jednotka. Ta vznikla v nemocnici již v roce 2010 a v současnosti funguje jako součást Traumacentra FN Brno. Kapacita oddělení je 15 lůžek.

Oddělení se specializuje na péči o spinální pacienty – tedy pacienty s poškozením míchy (ať už úrazového či neúrazového charakteru) a souvisejícím neurologickým deficitem.

Spinální jednotka musí splňovat velmi náročná kritéria jak personální, tak technická či organizační. Kromě traumatologů zde pracují rehabilitační lékaři, psycholog, sexuolog či fyzioterapeut.

Najdeme zde také velmi moderní rehabilitační pomůcky (Lokomat, vertikalizační stůl a podobně).

Samozřejmostí je zde spolupráce se všemi pracovišti FN Brno. Nejčastěji se jedná o KARIM – Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurochirurgickou kliniku či Kliniku rekonstrukční a plastické chirurgie.

Možnost videokonzultace:

  • Ne

Financování nebo platební prostředky:

  • Ne

Hlavní zákroky

Léčba křečových žil

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Související zákroky