Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Endoskopická operace karpálního tunelu

Stojí to za to
100 %
Stojí to za to
Na základě 12 příběhů
Průměrná cena
7.000 Kč
Průměrná cena
  • Lokální anestezie
  • Nevyžaduje hospitalizaci
  • Délka zákroku méně než 1 hodina
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Efekt viditelný po 1 měsíci
  • Trvalé výsledky

Co je to endoskopická operace karpálního tunelu?

Operace karpálního tunelu je nejčastějším operačním výkonem v chirurgii ruky. Nejčastěji se provádí otevřeně za vzniku jizvy dlaně nebo zápěstí se všemi nevýhodami, které to přináší. Endoskopická operace oproti tomu z malého řezu v oblasti zápěstí umožňuje bezpečné a efektivní uvolnění nervu s minimálním rizikem komplikací a významně zkracuje dobu pooperační rekonvalescence.

Syndrom karpálního tunelu je velmi časté onemocnění. Jeho konzervativní léčba má pouze malý a dočasný účinek, takže nakonec je nutné provedení operace.

Syndrom karpálního tunelu: Odstranění otevřenou technikou

Zavedený pracovní nástroj s kamerou do karpálního tunelu

Zavedený pracovní nástroj s kamerou do karpálního tunelu

Uvolnění tísněného nervu je v drtivě většině prováděno tzv. otevřenou technikou, tedy se vznikem větší či menší jizvy v dlani nebo na předloktí.

Většina pacientů podstupujících operační výkon vykonává v běžném životě manuální práci. Proto je pro ně po výkonu velmi důležitá co nejrychlejší rekonvalescence, aby byli schopni ruku mechanicky zatěžovat co nejdříve po operaci. 

Není výjimkou po otevřené operaci dlouhodobá několikaměsíční pracovní neschopnost nikoli z důvodů nezhojení rány či pooperační komplikace, ale pro neschopnost ruku po výkonu časně mechanicky zatížit. 

Nutnost dlouhodobé absence v práci je pro nezanedbatelnou část pacientů velmi nepříjemná a může pro ně mít podstatné ekonomické a sociální důsledky.

Endoskopická operace karpálního tunelu

Endoskopické uvolnění karpálního tunelu je stejně jako otevřený výkon indikováno u pacientů s klinicky a elektromyograficky prokázaným syndromem karpálního tunelu, kteří nemají úlevu po konzervativní léčbě. Platí, že uvolnění nervu by mělo být provedeno včas, ještě před vznikem nevratného poškození nervu. Je-li nerv již nevratně postižen, k plnému návratu funkce a citlivosti ruky nedojde.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře