Sanatorium ART, spol. s.r.o.

Sanatorium ART, spol. s.r.o.

(2 Recenze)·100% doporučuje
Ohodnotit
Mánesova 24/3, České Budějovice, Jihočeský kraj
Sanatorium ART, spol. s.r.o.
Sanatorium ART, spol. s.r.o.
(2 Recenze)·100% doporučuje

Informace

Profil sanatoria

Ošetřující lékař: MUDr. Eva Šteflová - atestovaná lékařka v oboru plastické chirurgie.

Sanatorium se specializuje na poradenství i operace z oblasti estetické a plastické chirurgie a jeho cílem je využití nejmodernějších medicínských postupů.

Oddělení plastické a estetické chirurgie ART Sanatoria je specializováno na operace, které řeší kosmetické problémy, operace napravující projevy stárnutí, vrozené či poúrazové odchylky vzhledu.

Zaměření našeho oddělení odpovídá nadstandardní vybavení celé budovy ART Sanatoria, které je situováno v centru Českých Budějovic v parkové zóně s možností parkování i dopravy MHD. V budově je ambulantní část, kde jsou prováděna vyšetření, konzultace, aplikace injekcí a ošetření malých kožních lézí, operační sál a pooperační oddělení.

Vybavení operačního sálu a pooperačních pokojů odpovídá nejnovějším medicínským požadavkům a klientům zajišťuje maximální péči, pohodlí a soukromí.

Během vyšetření a konzultace je každý pacient seznámen podrobně s problematikou výkonu, operační technikou a reálnými možnostmi k dosažení výsledku.

Operační výkony jsou prováděny v místním znecitlivění, svodné či celkové anestezii. Způsob znecitlivění je volen dle typu operačního výkonu, zdravotního stavu pacienta a se zřetelem na jeho přání. Celková anestézie (narkosa) je vedena specialisty v oboru anesteziologie a jsou užívány preparáty, které jsou nejlépe tolerovány.

Po výkonech v místním znecitlivění může pacient ihned odejít, nebo je krátce uložen na lůžko. Po výkonech v narkose jsou klienti hospitalizováni na lůžkovém oddělení. Pobyt je minimalizován na nejnutnější dobu pooperační rekonvalescence. Po celou dobu pobytu je nonstop zajištěna pooperační péče vyškoleným personálem.

Po propuštění je pacient zajištěn potřebnými léky, telefonním číslem na lékaře, také je stanoven termín kontroly v ambulanci.

Péče po operačním výkonu je prováděna nejenom do zhojení, ale u většiny náročnějších operací rovněž v časovém odstupu a ke zhodnocení kvality jizev aidosaženého výsledku.

Spokojenost pacienta považujeme za základní klíč úspěchu našeho oddělení plastické a estetické chirurgie.

Profil sanatoria

Sanatorium ART je jediné zařízení v jihočeském regionu, které využívá pro léčbu neplodnosti metodu mimotělního oplodnění. Svou činnost zahájilo v roce 1999. Přestože samotné zařízení má relativně krátkou historii, o pacienty zde pečuje tým erudovaných pracovníků sestavený z lékařů s dlouholetými zkušenostmi v léčbě neplodnosti a biologie reprodukce.

V Sanatoriu ART standardně provádíme všechny dosud dostupné metodiky využívané v léčbě neplodnosti jak ve světě, tak u nás. Chceme zdůraznit, že se nejedná o teoretické úvahy, ale o běžnou praxi s dobrými výsledky, při respektování všech jednoznačných indikací. Metodiky jsou podrobněji popsány v odkazu Embryologická laboratoř. Naším cílem je zachování individuálního přístupu ke všem pacientkám, udržení výborných výsledků a současně rozvíjení všech nejmodernějších metodik IVF v souladu s evropskými trendy.

Embryologická laboratoř Sanatoria ART je vybavena nejmodernějšími přístroji a technikou umožňující standardně provádět veškeré obvyklé metody v rámci asistované reprodukce.

Možnost videokonzultace:

  • Ne

Financování nebo platební prostředky:

  • Ne

Recenze (2)

5.0
2 Recenze · 100 % doporučuje
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Skutečné příběhy (3)

Nulový výsledek liposukce

Dne 18.3.2016 mi byla provedena liposukce . Z dekursu ale nevyčtu, že byla provedena za lokálního umrtvení, které ale nezabralo a přesto byl zákrok prováděn. Pro mne byl zákrok velmi bolestivý. Cca po 20 – 25 minutách mi dali další umrtvení,...

Číst dál

Obrázky (16)

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.