Bez důvěry se nedá operovat

Autor:

Patří ke generaci mladých plastických chirurgů. Má za sebou bohaté zkušenosti a publikační činnost týkající se plastické chirurgie. Jaké jsou jeho pohledy na současný vzdělávací systém mladých lékařů, kdy je estetický chirurg dostatečně zkušený a kdy může plastickou operaci provést odborník z jiného oboru? Na tato i další témata jsme hovořili s MUDr. Evženem Truparem.

Pane doktore, proč jste si zvolil obor estetické plastické chirurgie?

Už od počátku studia na lékařské fakultě jsem inklinoval především k chirurgickým oborům, a proto jsem ve volném čase chodil jako medik pomáhat na chirurgii. Po ukončení studia jsem měl to štěstí, že jsem pracoval v Úrazové nemocnici v Brně, kde jsem se setkal s panem docentem Válkou, který pro tuto nemocnici zajišťoval „servis“ plastického chirurga. Setkání s ním a specifický způsob operování v plastické chirurgii mne pak ovlivnili natolik, že jsem se vydal na dráhu plastického chirurga.

trupar-foto2

MUDr. Evžen Trupar

Jaký je obecně Váš postoj k provádění estetických operací?

Jelikož je sám provádím, tak samozřejmě kladný. Nemůžete dělat práci, u které si myslíte, že nemá smysl. Estetické operace jsou někdy označovány jako tzv. psychochirurgie a myslím, že tomu tak skutečně je. Pokud se vám podaří operací zkorigovat nějakou odchylku od obecně přijímané normy fyzické krásy, má to veliký vliv na sebevědomí a s ním související záležitosti v životě vašeho pacienta.

Když atestuje lékař z plastické chirurgie, je podle vašeho názoru dostatečně připraven na práci estetického chirurga? Atestace se skládá z plastické chirurgie obecné a estetická operativa se prakticky nevyučuje a nezkouší…

V tomto směru máte asi nepřesné informace, protože mezi tematickými okruhy, které je nutné zvládnout k atestaci z plastické chirurgie, jsou zařazeny i ty z estetické chirurgie. Stran vlastní operativy je určitě kladen důraz na jiné spektrum operací, než estetické. Záleží tedy individuálně, kolik adept v tomto oboru věnuje přípravě a kolika operací z estetické chirurgie se účastní a realizuje během výcviku.

Myslíte, že je pro začínajícího plastického chirurga důležité vedení zkušeného operatéra? Jak to funguje v ČR, je to běžná praxe?

Rozhodně ano, u jakékoliv operace, nejen z oboru estetické chirurgie trvá nějakou dobu, než chirurg zvládne provedení operace po technické stránce správně. Je k tomu zapotřebí teoretické porozumění operačnímu zákroku – tedy pochopení proč jednotlivé operační kroky dělá a ne jen je dělat, protože se tak dělají. Pokud teoreticky rozumí tomu, co má udělat, trvá ještě nějakou dobu, než jednotlivé struktury v operačním poli dokáže dobře identifikovat. K tomu je zapotřebí vedení zkušeného operatéra, řada odasistovaných zákroků a zákroků pod dohledem. Dále už to je o manuální zručnosti. Co se týká běžné praxe v ČR, je to otázkou jednotlivých pracovišť, která člověka školí, jednotlivých starších kolegů a samozřejmě přístupu školeného.

Lze říci, za jak dlouho nebo po kolika operacích se z lékaře stává zkušený plastický chirurg?

Toto si netroufám obecně specifikovat, je to velmi individuální. V medicíně se člověk učí celý život, a přestože s rostoucím počtem operací získáváte na jakési jistotě, čím více jednotlivých zákroků provedete, tím více přistupujete k operativě s větší pokorou.

Poměrně častým jevem je značná fluktuace chirurgů mezi jednotlivými pracovišti. Co si o tom myslíte?

Podle mého názoru je fluktuace lékařů mezi jednotlivými pracovišti prospěšná, protože každé pracoviště vyznává trochu jinou „chirurgickou školu“ a vždy se něco nového naučíte. Nicméně si nemyslím, že by to byl v ČR častý jev. Když se podíváte do životopisů kolegů třeba v USA, tak první tři strany zabírá zpravidla popis jednotlivých pracovišť, která prošli.

Některé výkony plastické chirurgie vykonávají odborní lékaři, nikoliv ale atestovaní plastičtí chirurgové. Jak se na tuto skutečnost díváte?

Tento dotaz souvisí s překrýváním plastické chirurgie s jinými obory u specifických onemocnění. Typickým příkladem jsou například vrozené vývojové vady močové trubice – tzv. hypospadie, kdy konec močové trubice ústí jinde než obvykle. Léčení je velmi obtížné, existuje řada operačních postupů a nejedná se jen o vlastní operaci, ale především o dlouhodobé pooperační sledování pacienta. Tuto operativu provádí i někteří urologové a myslím, že to je v pořádku, pokud se na problematiku specializují, protože jsou schopni řešit i případné související urologické problémy.

Myslíte, že je možné, aby některé estetické výkony prováděli lékaři bez atestace z plastické chirurgie, jak je tomu například v Německu? Pokud ano, dá se říci které?

Stran zákroků v estetické chirurgii je pro některé lékaře motivem k jejich provádění především vidina finančního profitu. Pokud váš stomatolog v čase, kdy se nevěnuje sanaci chrupu, provádí liposukce, tak je to přinejmenším zvláštní. Zda k němu na liposukci půjdete, je vaše rozhodnutí. Dle mého názoru však není schopen následně řešit případné související problémy. Například zkorigovat nadbytečný kožní kryt po liposukci břicha abdominoplastikou, pokud kůže nad vyprázdněným podkožím zůstane viset. To přesahuje jeho možnosti a specializaci. Atestace z plastické chirurgie je pro pacienta minimálně záruka toho, že jste k těmto specifickým operacím prošla odpovídajícím výcvikem, proto by tyto zákroky měl provádět vždy lékař s erudicí v  oboru.

Vnímáte rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v systému postgraduálního vzdělávání plastických chirurgů?

Bohužel nemám velkou možnost srovnání, ale nejdůležitější rozdíl z mého pohledu je v zahraničí dán především existencí školících pracovních úvazků. To přináší příležitost být plnohodnotnou součástí týmu školícího pracoviště s možností samostatné operativy. Tento systém prozatím v ČR chybí.

Kam podle Vás bude obor estetické plastické chirurgie v ČR směřovat? Myslíte, že bude častější úzká specializace na jednotlivé zákroky. Například se bude chirurg specializovat pouze na nosy, prsa nebo transplantace vlasů?

Ano, myslím, že tzv. superspecializace, kdy v určité operativě vynikáte, je ve všech oborech. Netýká se to jen plastické a estetické chirurgie. Pro pacienta je vždy dobře, když si na operační zákrok může vybrat lékaře, který se na operaci, kterou potřebuje, specializuje.

Jak má člověk rozeznat kvalitního plastického chirurga?

Stejně jako lékaře z jakéhokoliv jiného oboru, nebo třeba řemeslníka – zjistíte si, jak k práci přistupuje a jaké má výsledky. To je v praxi většinou otázka osobních doporučení. Při konzultaci by vám měl být schopen vysvětlit podstatu vašeho problému a nabídnout různé možnosti řešení, nebo operaci odmítnout a vysvětlit, proč není vhodná. Důležitá je potom důvěra v lékaře, že provede operaci dobře, že je schopný pomoci. Bez důvěry se nemůžete nechat operovat.

Aktualizováno: 27.11.2009

Autor

Atestovaný plastický chirurg provádějící široké spektrum operací plastické a estetické chirurgie. Je průkopníkem tzv. mikrokanylové tumescentní liposukce v ČR. Publikuje v odborných vědeckých časopisech, je autorem a spoluautorem mnoha odborných přednášek na českých i mezinárodních sympoziích.

Diskuze k tématu

Zákroky, na které se chystají ostatní