manzelka413977

Po dlouhém váhání jsem podstoupila tento zákrok, v mém případě pro odstranění pigmentových skvrn v obličeji. Pro kliniku jsem se rozhodla na základě pozitivních recenzí a sama mohu jen doporučit. S přístupem lékaře i sester jsem byla nadmíru spokojena, sestřičky milé a ochotné, při samotném zákroku byl pan doktor velice pečlivý, výsledek je velmi příjemný. Bála jsem se že budu zklamaná a přesto, že výsledek není úplně stoprocentní, jsem opravdu spokojená a příjemně překvapená. Skvrny podstatně zbledly, pro krásnou pleť stačí už jen běžný mejkap bez korektoru. Dříve jsem pro svůj dobrý pocit používala často mejkap i doma, teď už nemusím. Doporučuji všem, sama si zákrok pravděpodobně ještě jednou zopakuji. Příjemným bonusem v mých 45 letech je i hezčí, jemnější a vypjatější pleť.

petulamelula

Naprosto spokojena se zakrokem. Priznam se, ze jsem necekala az tak dobry vysledek. Prozatimne je to jen 5ty den (foto), ale z vysledku jsem opravdu nadsena. Kompletne vyhlazene vrasky pod ocima (a ze jich bylo.. ), o poznani zmenseni jizev po akne, u kterych se priznam,ze jsem necekala az takove zmenseni (jupiii!) a celkove prozareni pleti. Je pravdou, ze to neni dvakrat prijemne ale dalo se to v pohode prezit - zensky stoji to za to! Stahlo to i pory, ktere se me casto ucpavali, takze spokojenost nadevse. Mela bych dodat, ze jsem zkousela ruzne peelingy abych se zbavila jizev, microdermabrasi (ta je podle meho na nic) ale tohle preckalo me ocekavani. Navic, personal je paradni, od slecny recepcni po skvelou sestricku (p. Stiegerova je vazne paradni, plna humoru a prijemneho vystupovani) , takze urcite jsem tam nebyla naposled.

zuzana_r

Je mi 25 let a téměř jsem se zbavila akné, ale zbyly mi po něm jizvy a hyperpigmentace v obličeji (především nad horním rtem a nad obočím). Šla jsem do ordinace s tím, že bych chtěla mikrojehličkování, 3 sessions aby to k něčemu bylo. Pan doktor mi místo toho doporučil frakční laser C02, který je cenově podobně a mělo by stačit pouze jedno sezení - při konzultaci mi ukázal, jak laser funguje už na mým čele a vysvětlil klady a zápory. Za dva dny jsem šla na zákrok, a teda bolí to :D, ale stojí to za to. Hned během dne po zákroku a další den mi jakoby "odtekl" pigment a potom se postupně začaly tvořit stroupky v místech po laseru (tečky na 3. fotce), poté jsem se 4. den začala loupat a 5. den už jsem mohla normálně mezi lidi. Doporučuju si 4 dny po zákroku nic nedomlouvat a být hlavně doma (makeup stroupky moc nezakreje, spíš to vypadá hůř). Pigmentu jsem se téměř zbavila úplně, a i jizvy po akné a neštovicích jsou znatelně mělčí a to jsem týden po zákroku :) - ještě by se to mělo trochu zlepšit. 1. fotka je před zákrokem, 2. fotka je 3. den po, a 3. fotka je 5. den - (bohužel nemám fotku pigmentu před). Jinak po zákroku mi vyběhlo vcelku akné na obličeji, malé pupínky, ale už i to se zatahuje. :) Dlouho jsem se rozhoupávala, jestli mi to opravdu pomůže a po dlouhé době se "nestydím" ven bez makeupu, takže určitě doporučuju a děkuju! :)

anonymní

Kompletní prom?na Hanky KrampolovéHerec Jirka Krampol je znám tím, že o sebe velmi dbá a udržuje se ve form?. Doma má krásnou ženu Hanku a ta s jeho filozofií pln? souhlasí. Pro? vypadat ve zralém v?ku jako buldok nebo jako velryba. V zahrani?í je zcela b?žné, že o sebe ženy i muži dbají. Manželé Krampolovi nezanedbávají pé?i o ple?, navšt?vují pravideln? kosmetiku, p?esto ple? proti gravitaci a vlivu stárnutí neuchránili. „Horní ví?ka spadnou, a? se mažete Indulonou ?i drahým o?ním krémem", ?íká Hanka. Ve v?ku, kdy už pravidelné cvi?ení, zdravý životní styl a odborná pé?e nesta?í, sáhli po vizitce plastického chirurga, stejn? jako po navštívence zuba?e ?i jiného léka?e. Není za? se styd?t. Sou?asná medicína je na takové úrovni, že se již nemusíme bát narkózy a dlouhých zákrok?. Navíc je již dostupná všem, bez ohledu na to, zda ?lov?k je ?i není celebrita. Zákrok plastického chirurga se dá cenov? srovnat nap?íklad s dovolenou.Hanka Krampolová celý život aktivn? sportovala, když se však dostavilo období p?echodu, tu a tam i n?jaké ty nemoci, na váze cht? necht? p?ibrala. To jsou faktory, které p?íliš neovlivníme.Hormonální zm?ny t?lo ženy negativn? ovliv?ují, váha jde nahoru a udržet si postavu je t?žké. A tak Hance s omládnutím a zeštíhlením pomohl primá? kliniky plastické a estetické chirurgie Medicom VIP MUDr. Vlastimil Víšek, CSc., plastický chirurg s více jak 25letými zkušenostmi.Tajemství v??né krásyB?hem t?í hodin Hanka podstoupila na sále Medicom VIP kompletní rekonstrukci obli?eje a liposukci b?íška a bok?. Pan primá? Víšek nenechal nic náhod?, Hance upravil p?evislá horní ví?ka, odstranil tukové vá?ky, zpevnil kruhový o?ní sval a zárove? preventivn? zabránil vzniku mimických vrásek v oblasti glabelly (u ko?ene nosu). Pro zjemn?ní vrásek na dolních ví?kách provedl tzv. vaporizaci (odpa?ení) povrchní vrstvy epitelu pomocí CO2 laseru. Tím se Hance vyhladily vrásky kolem dolních ví?ek a zevních o?ních koutk?. K?že je v této oblasti vypnuta spontánní reakcí organismu ve smyslu bioefektu. Lé?ba po zákroku není nijak náro?ná, na laserem ošet?ená místa se aplikuje jen ?istá vaselina. Dále zákrok pokra?oval face-liftem dopln?ným o neck-lift (úpravu podbradku a p?ední partie krku s vytvo?ením správného úhlu mezi krkem a bradou). Po infiltraci opera?ního pole speciálním roztokem provedl pan primá? Víšek typický kožní ?ez probíhající z vlasaté ?ásti spánku p?ed boltec, dále pokra?oval pod ušní lal??ek a za boltec a odtud do vlas? šíje. Postupn? preparoval a zdvihal k?ži od spodiny oblasti spánk?, tvá?í, dolní ?elisti a krku. Nevelký tukový polštá? podbradku odsál tenkou liposuk?ní kanylou. Silnými Vicrylovými stehy nejprve upravil svalovou hmotu platysmatu a SMASu /superficiální muskuloaponeurotický systém tvá?e/. Poté provedl redukci nabyte?ného pruhu k?že a ránu sešil.Po obli?eji p?išlo na ?adu b?íško a boky. Hanka nemá nadváhu, ale s v?kem se tukové nadbytky i p?es pravidelné cvi?ení objevily. Metoda liposukce je opera?ní technika, kterou je redukován podkožní tukový polštá? problematických anatomických oblastí. Operace za?íná aplikací speciálního roztoku - fáze tumescence. Po aplikaci roztoku je tuk "roz?ed?n", oblast znecitliv?na a navíc je v opera?ním poli minimalizováno krvácení spontánním uzav?ením drobných cév. Vlastní opera?ní fáze spo?ívá v rozhmožd?ní tukové tkán? mikrovibracemi kanyly a jejím odsátí pomocí výkonné výv?vy. Ihned po operaci byla Hanka zakuklena do kompresivního obvazu, b?íško zpevn?no elastickým pásem a poprvé se vid?la až druhý den p?i p?evazu, po kterém byla propušt?na do domácího ošet?ení. Po operaciP?edpokladem precizního provedení výkonu je dobrý celkový zdravotní stav a kvalita k?že na obli?eji i v míst? provedení liposukce. Vždy je nutné po?ítat s tím, že se m?že vytvo?it lehký otok, který dosahuje svého maxima 3. až 4. den. K normálním poopera?ním projev?m mohou dále pat?it do?asné krevní podlitiny – mod?inky. Otoky je možné zmírnit p?ikládáním studených obklad? a užíváním speciálních lék?, v?etn? Wobenzymu. P?ípadnou zvýšenou teplotu lé?íme medikamenty, které neobsahují kyselinu acetylsalicylovou, která snižuje srážlivost krve (proto nikdy neužíváme Acylpyrin, ale volíme nap?. Paralen). ?tvrtý den po operaci je odstran?n obvaz z obli?eje, vlasy jsou umyty a pacient se pohybuje již voln? bez klasického obvazu, avšak se speciálním elastickým návlekem p?es tvá?e a krk. Stále však v klidovém režimu z d?vodu snížení rizika poopera?ního krvácení a otoku. Další kontroly a p?evazy jsou provád?ny v intervalu 3 až 5 dn?. Stehy jsou odstra?ovány 14. - 16. den po operaci dle stavu opera?ní rány. Po dvou týdnech se již m?že pacientka lí?it. V místech, kde byla k?že uvoln?na od spodiny, aby mohla být vypnuta, je n?kolik týdn? porušena citlivost a mohou být vnímány pocity nap?tí a tahu, což se po n?kolika týdnech upraví. Po dobu jednoho m?síce se nedoporu?uje barvení vlas?, masáže a opalování na slunci ?i v soláriu. Rekonvalescence je individuální a závisí na schopnostech hojení organizmu každého z nás.A jak reagoval na nový obli?ej Jirka Krampol?„Jé, Hani?ko, Tob? to ale sluší!“Radost Hance ud?lal i její syn, který v ní vid?l mladi?kou Nast?nku z Mrazíka. Ta však m?la rudé líce, Hani?ka ?ervenou ple? po laseru…, ale i tak jí to moc slušelo.Pan primá? Víšek i Hanka byli také spokojeni. Hani?ka Krampolová vypadala již na sále na sedmnáct! 10 dní po operaciHani?ka se velice dob?e hojí a ud?lala radikální rozhodnutí. „Chci být štíhlá celá!“, a tak následovalo další konzulta?ní vyšet?ení u primá?e Víška. P?áním Hanky bylo zeštíhlení nohou, ale ne jen tak ledajaké, obvykle se formují zevní nebo vnit?ní strany stehen a kolena. Paní Hanka cht?la stehna a kolena zeštíhlet ze všech stran. „Jelikož má paní Hanka pevnou, pružnou k?ži, m?žeme si dovolit cirkulární liposukci stehen“, ?íká primá? Víšek. Jedná se o kompletní liposukci stehen, v?etn? p?ední a zadní partie stehna, s maximem odsátí v oblasti vnit?ních stehen, zevních hýždí a kolem kolenní oblasti. Aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu, rozhodl se MUDr. Víšek použít vibra?ní liposukci. P?i této metod? kanyla kmitá (vibruje) dop?edu a do stran. Tím dojde k rozhmožd?ní (emulzifikaci) tukových bun?k, které jsou snadno odsáty. Jde o mnohem šetrn?jší zákrok oproti klasické technice a s velice dobrými výsledky. Hani?ka si tak prodloužila rekonvalescenci o další m?síc, nebo? po liposukci je nezbytné nošení speciálního elastického prádla ve dne v noci. Výsledek však stojí za to.M?síc po první operaciDne 6. 3. 2009 byla Hana Krampolová, v rámci veletrhu World of Beauty & Spa, oficiáln? p?edstavena ve?ejnosti po zákroku. I když je to relativn? brzy po druhé operaci, s radostí obléká o 4 velikosti menší džíny, a to má pod nimi ješt? speciální kompresivní návleky. P?i zkoušce šat? p?vodn? zvolila pohodlné šaty, ale nakonec neodolala sportovn?-elegantní klasice. „Kalhoty nosím rad?ji, cítím se v nich lépe a takové b?íško a nohy jsem nem?la ani zamlada“, ?íká nadšen? Hanka. Ve?ejnost tak m?la možnost vid?t a osobn? mluvit s paní Hankou po kompletní prom?n?. Hanka m?la operovaný celý obli?ej a krk: face-lift, neck-lift, plastiku horních i dolních ví?ek (transkonjunktivální plastiku dolních ví?ek laserem, klasickou plastiku horních ví?ek) v?etn? vyhlazení vrásek v oblasti spodních ví?ek laserem. Dále vibra?ní liposukci b?íška, bok? a cirkulární liposukci stehen, v?etn? kolen. Ob? operace provedl prim. kliniky Medicom VIP MUDr. Vlastimil Víšek, CSc., plastický chirurg s více jak 25 letou praxí. Kosmetickou pé?i po zákroku Hani?ce doporu?ila a zajistila kosmeti?ka Vlasta Libotovská ze studia Vali. Make-up, ú?es a styling na veletrh provedla vizážistka Claudie Mar?eková ze studia Professional. Omládnout je tak snadné, chce to jen trošku odvahy a chuti. Rozhodnutí je na každém z nás. Hanka nepodstoupila plasticko-chirurgickou operaci v Medicom VIP z rozmaru, ?i na p?ání manžela. Cht?la p?edevším sama a je ráda, že mohla Jirkovi i sob? ud?lat radost. Není to ani o pen?zích, rozmaru, jak by mohl kde kdo ze závisti ?íci. „Plastickou chirurgii si m?že v sou?asné dob? dovolit opravdu každý. Zákrok se dá velice snadno zakoupit na splátky a tudíž je dostupný všem ženám i muž?m. Nejenom ženy totiž chodí na plastiku.“ ?íká MUDr. Víšek z Medicom VIP. Povadlý obli?ej bohužel žádný drahý krém nezachrání. ?as totiž nezastavíme, ale m?žeme omládnutí pomoci. D?ležité je chtít a najít odhodlání se sebou n?co ud?lat. Hanka cht?la, šla za svým cílem a nyní je sebev?domá a š?astná.

coccinella

Jsem 1 den po zákroku a zatím se těším na výsledky. Před zákrokem samotným doporučuju něco na bolest navíc ke krému Emla - nečekala jsem že to bude tak náročné. kdybych to věděla tak si určitě vezmu např. Tramal. Ale dalo se vydržet díky skvělé sestřičce a paní doktorce. Jsem ráda že jsem šla. Po zákroku dejte pozor jestůli pojedete domů autem - slunce. Já měla hedvábný šátek tak jsem se jim obvázala. Teď se schovávám doma protože k světu fakt nevypadám:) O konečném výsledku napíšu později.

zuza6191314

Na klinice jsem podstoupila ošetření ResurFX a s výsledkem jsem velmi spokojena. Personál byl na jedničku. Paní doktorka byla velmi milá, přátelská a pečlivá. Děkuji a určitě všem doporučuji.

U paní doktorky Flášarové jsem byla na frakčním CO2 laseru a co musím opravdu pochválit, tak to je velmi příjemné prostředí a přístup celého personálu. Byla jsem mile překvapena. A zákrok stál nakonec méně, než jsem původně očekávala.

eva425016

Řešila jsem problém odstranění vrásek a drobných jizviček po akné. Paní doktorka mi doporučila několik metod odstranění těchto problémů, jedním z nich byl právě frakční laser. Konzultace a následný zákrok probíhala ve velmi příjemném duchu, paní doktorka mi vysvětlila rozdílné postupy, poučila mě o tom jak bude zákrok probíhat a jak bude probíhat dané hojení, byla velmi milá a dle mého názoru velmi o těchto metodách ví. Budu doporučovat dále a určitě to nebyla má poslední návštěva u paní doktorky.

zuzina634059

Paní doktorka je úžasná. Hrozně milá a příjemná. To stejné platí i o sestričce. Výkon nebyl nijak bolestivý, spíš nepříjemný. Trápily mě jizvičky po akné. Za mě velká spokojenost. Určitě se k ní budu vracet.

kristyna_1966666926

Podstoupila jsem kombinované ošetření pleti pomocí laseru a chemického peelingu, celkem 6x. Výsledek se dostavil velmi rychle a akné se výrazně zmírnilo, balíček ošetření mohu doporučit. Také chodím k paní doktorce na aplikaci botulotoxinu. Paní doktorka je příjemná, profesionální, na dotazy vždy odpoví, ale každá návštěva na mne působí poněkud uspěchaně - když se chci na něco doptat, musím si paní doktorku vysloveně "odchytit". Kdyby to na mne celé nepůsobilo jako továrna a pacientky nešly na řadu jak na běžícím páse, dala bych pět hvězdiček, ale tohle na mne opravdu nepůsobí moc dobře, škoda...

pavla89777641

V laseru centru Flora jsem nedávno podstoupila resurfacing (odstranění nedokonalosti pleti a jizev po akné). Paní doktorka byla úžasná. Málokdy se u lékaře cítím tak příjemne a ikdyz byl zákrok trochu bolestivý, její přístup byl nadmíru jemný a pečlivý. Od rychlého objednání přes samotný zákrok až po průběžnou péči po zákroku jsem byla nadmiru spokojena. A to nejlepší bylo že i výsledek byl opravdu krásný a reálný. Zde opravdu naleznete velmi lidský přístup, místo kde si odpočinete a odejdete s dobrým pocitem, zaplatíte za kvalitní práci. Mohu jen vrele doporučit. Děkuji moc a když budu chtít vylepšovat určitě zase přijdu na Flóru:)

Po přečtení článku Soukromá Klinika PEM-PRAHA - Nová - Mladší - Krásnější na portále plastická chirurgie.info jsem se dozvěděla, že klinika už není jen o plastické chirurgii, (kterou důvěrně znám) óóó ?, ale že nově disponuje také různými přístroji na omlazování. Rychle jsem zaběhla na konzultace a hned jsem vyzkoušela frakční metodu radiofrekvence na přístroji Endymed 3DEEP, kterým jsem si nechala omladit obličej a dekolt. Odcházela jsem trochu červená a poučená co vše nesmím, ale ?!!?!? Jsem nadšená !!! Ještě to nemá 100% účinku, ale už nyní jsem spokojená. Vřele doporučuji. Zaskočím ještě na kolagenárium. Kolagenu není nikdy dost. Blanka Čejková