OB Klinika

Žádné recenze
Praha
OB Klinika má tým specialistů, kteří se zaobírají komplexní léčbou a prevencí obezity a provádí plastické operace. OB Klinika má dva špičkové operační sály, jednotkou intenzivní péče a moderní lůžkové zařízení. V OB Klinice pracuje více jak 50 špičkových lékařských odborníků. Je největší pracoviště v české republice. Lidé kteří mají problém s obezitou mají zde pomoc v různém rozsahu oborů. Jaký například psychologie. Vzhledem k tomu... (adjustabilní bandáž žaludku Praha)

prim. MUDr. Petra Šrámková

Žádné recenze
Praha
Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Atestace v oboru vnitřní lékařství 1998. Po mateřské dovolené specializace na obezitologii - 1 rok práce na multicentrické evropské studii NUGENOB/ zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci/ Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK-... (adjustabilní bandáž žaludku Praha)

ISCARE a.s.

(8) 100 % doporučuje
Praha
Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. bylo založeno roku 1995, a to původně z důvodu poskytování služeb týkajících se především asistované reprodukce. Následně však byly služby rozšířeny o oblast plastické chirurgie, gastroenterologie a chirurgie. V současnosti patří centrum, v rámci ČR i zahraniční, k prestižním zdravotnickým zařízení. Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. nabízí: Centrum asistované reprodukce Centrum asistované... (rigidní bandáž žaludku Praha)

prim. MUDr. Jiří Jungwirth

Žádné recenze
Praha
Prim. MUDr. Jiří Jungwirth se narodil v roce 1961, v roce 1980 dokončil Gymnázium v Praze a jeho další kroky vedly na Lékařskou fakultu v Praze, kde se po dobu studia zaměřoval na preventivní lékařství a úspěšně absolvoval v roce 1986. Během vysokoškolského studia pracoval jako zdravotní sestra na chirurgickém lůžkovém oddělení a poté i na chirurgické ambulanci. Také působil jako volontér a posléze jako demonstrátor na Katedře anatomie... (adjustabilní bandáž žaludku Praha)

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

(1) 100 % doporučuje
Praha
Prof. MUDr. Martin FRIED, CSc. Vzdělání 1982 absolvoval FVL UK v Praze 1982 – 1989 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1-LF UK v Praze 1986 I. Specializační atestace z oboru chirurgie 1989 a 1990 Surgical Registrar v Law Hospital, (Glasgow University) Carluke, Skotsko, Velká Británie 1991 – 1993 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK v Praze 1991... (přiškrcení žaludku Praha)

MUDr. Karin Doležalová-Kormanová

(3) 100 % doporučuje
Praha
Vzdělání a praxe 1999 – 2002 Promoce na – 1. Lékařské fakultě  Karlovy Univerzity, Praha; Chirurg – všeobecná chirurgie a traumatologie; Chirurgická klinika VFN, Praha 2002 - 2009 Chirurg, ISCARE, Praha od 2009 Chirurg – laparoskopická a bariatrická chirurgie, OB klinika, Praha Absolvovala řadu domácích i zahraničních stáží a výukových programů (USA, Itálie). Dlouhodobé zkušenosti v bariatrické chirurgii... (přiškrcení žaludku Praha)

Lékaři nedaleko města Praha

Filtry
S nabídkou (0)
S recenzemi (4)