MUDr. Martin Hrubý

(38) 100 % doporučuje
Transparent

Transparentní lékař

Informuje všechny své pacienty o tom, že mají možnost ho ohodnotit a akceptuje zkušenosti svých pacientů

Turnov
Cena od 55.000 Kč
Profesní životopis MUDr. Martina Hrubého MUDr. Martin Hrubý studoval od roku 1981 na fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde úspěšně odpromoval v roce 1987. Ve stejném roce pak nastoupil jako chirurg do Panochovy nemocnice v Turnově. Zde dokonce od roku 1995 zastává funkci zástupce primáře na tamějším chirurgickém oddělení. Lékař v roce 1990 zdárně složil atestační zkoušku I. stupně v oboru všeobecná chirurgie... (adjustabilní bandáž žaludku)

Klinika Palace

(2) 100 % doporučuje
Staré Město
Cena od 10.000 Kč
Klinika Palace je jednou z prvních klinik věnujících se estetické medicíně a plastické chirurgii založených v České republice. Od doby svého vzniku má klinika Palace za cíl starat se o pohodu svých pacientů, ať už řeší jakýkoliv problém spojený se svou vizáží. Klinika disponuje nejmodernějším technologickým vybavením a příjemným prostředím ambulantní i lůžkové části tak, aby se zde klienti cítili co nejlépe... (rigidní bandáž žaludku)

prim. MUDr. Petra Šrámková

Žádné recenze
Praha
Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Atestace v oboru vnitřní lékařství 1998. Po mateřské dovolené specializace na obezitologii - 1 rok práce na multicentrické evropské studii NUGENOB/ zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci/ Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK-... (adjustabilní bandáž žaludku)

Klinika Dr. Pírka s.r.o.

(52) 100 % doporučuje
Transparent

Transparentní lékař

Informuje všechny své pacienty o tom, že mají možnost ho ohodnotit a akceptuje zkušenosti svých pacientů

2 adresy v Trutnov, Mladá Boleslav
Klinika Dr.Pírka - pracoviště s více než 85letou tradicí. Klinika poskytuje ambulantní a lůžkovou péči v: ortopediivšeobecné, břišní a plastické chirurgii gastroenterologii fyzioterapiiDále Klinika Dr. Pírka nabízí specializované ambulantní pracoviště v oborech: neurologiekardiologiediabetologiepodologieNově je na Klinice otevřeno oddělení jednodenní chirurgie ruky. Ortopedie Klinika Dr. Pírky je přední pracoviště v ČR, a to co do počtu a kvality... (rigidní bandáž žaludku)

OB Klinika

Žádné recenze
Praha
...celosvětově prudce stoupá, odborníci dokonce hovoří o epidemii obezity. Bariatrická chirurgie – chirurgická léčba obezity a přidružených metabolických onemocnění (např. diabetu 2. typu)Laparoskopická bandáž žaludku Plikace žaludku Biliopankreatická diverzeMiniinvazivní laparoskopická chirurgieOperace žlučníku a žlučových cestOperace slepého střevaOperace všech typů kýlChirurgické odstranění hemeroidůGastroenterologie a hepatologie, vč. endoskopických metod a sonografieJe obor zabývající se... (rigidní bandáž žaludku)

Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

(1) 100 % doporučuje
Velké Meziříčí
Profil zařízení: Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. patří k jedinému soukromému lůžkovému zdravotnickému zařízení, které se nachází na Vysočině. Klientům je zde poskytována všestranná zdravotní péče a služby přesně tak, jak se sluší a patří. Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. slouží klientům z Velkého Meziříčí, také jeho blízkého okolí a respektive všem lidem z jihovýchodu Vysočiny. Je však často vyhledávána pacienty z celé České republiky... (adjustabilní bandáž žaludku)

MUDr. Karin Doležalová-Kormanová

(3) 100 % doporučuje
Praha
Vzdělání a praxe 1999 – 2002 Promoce na – 1. Lékařské fakultě  Karlovy Univerzity, Praha; Chirurg – všeobecná chirurgie a traumatologie; Chirurgická klinika VFN, Praha 2002 - 2009 Chirurg, ISCARE, Praha od 2009 Chirurg – laparoskopická a bariatrická chirurgie, OB klinika, Praha Absolvovala řadu domácích i zahraničních stáží a výukových programů (USA, Itálie). Dlouhodobé zkušenosti v bariatrické chirurgii... (přiškrcení horní části žaludku)

prim. MUDr. Jiří Jungwirth

Žádné recenze
Praha
Prim. MUDr. Jiří Jungwirth se narodil v roce 1961, v roce 1980 dokončil Gymnázium v Praze a jeho další kroky vedly na Lékařskou fakultu v Praze, kde se po dobu studia zaměřoval na preventivní lékařství a úspěšně absolvoval v roce 1986. Během vysokoškolského studia pracoval jako zdravotní sestra na chirurgickém lůžkovém oddělení a poté i na chirurgické ambulanci. Také působil jako volontér a posléze jako demonstrátor na Katedře anatomie... (rigidní bandáž žaludku)

ISCARE a.s.

(8) 100 % doporučuje
Praha
Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. bylo založeno roku 1995, a to původně z důvodu poskytování služeb týkajících se především asistované reprodukce. Následně však byly služby rozšířeny o oblast plastické chirurgie, gastroenterologie a chirurgie. V současnosti patří centrum, v rámci ČR i zahraniční, k prestižním zdravotnickým zařízení. Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. nabízí: Centrum asistované reprodukce Centrum asistované... (přiškrcení horní části žaludku)

Krajská nemocnice Liberec, .a.s - Panochova nemocnice Turnov

(7) 100 % doporučuje
Turnov
Cena od 55.000 Kč
Představení Centra pro léčbu obesity Centrum se řadí ke zdravotnickým zařízením, které uznává Sekce pro bariatrickou chirurgii i Česká obezitologická společnost. Obesitologická poradna – konzervativní léčba obesity Poradnu vede MUDr. Daniel Pospíšil, který je držitelem atestací z interního lékařství, všeobecného lékařství a biochemie, také osvědčení České obesitologické společnosti o absolvování postgraduálního vzdělávání v obesitologii... (přiškrcení horní části žaludku)

Prim. MUDr. Blanka Vozárová

(5) 100 % doporučuje
Zlín
Prim. MUDr. Je plastický chirurg. Narodila se  25. dubna roku 1967 a žije v obci Uherské Hradiště. Celkem Púsobila ve 2 společnostech. Blanka Vozárová vystudovala Vysokou školu na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Promovala na této fakultě roku 1991 a stala se odborníkem v oboru plastická chirurgie. Dosáhla na studiích Diplomu celoživotního vzdělání. Svou odbornou Praxi vykonává v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s. na... (adjustabilní bandáž žaludku)

MUDr. Igor Šimoník

(2) 100 % doporučuje
Velké Meziříčí
Chirurgické oddělení Nemocnice Mostiště Oddělení se zaměřuje hned na několik oblastí chirurgie, a to na chirurgii cévní, chirurgickou léčbu kýly, hemeroidů, obezity a štítné žlázy, dále na urologická onemocnění a nádory zažívacího ústrojí. Naše chirurgické oddělení se dlouhodobě specializuje na problematiku týkající se obesitologie, jejíž léčba je v současné době fenoménem, jelikož zdravotních potíží a rizik spojených s obezitou v celosvětovém... (přiškrcení žaludku)

MUDr. Michal Čierny CSc.

(1) 100 % doporučuje
Břeclav
Cena od 105.000 Kč
Profesní životopis - MUDr. Michal Čierny, CSc. Vzdělání MUDr. Michal Čierny, CSc. úspěšně dokončil v roce 1984 studium oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. O tři roky později, v roce 1987, absolvoval všeobecnou jazykovou zkoušku z angličtiny na Jazykové škole v Bratislavě. V roce 1988 zdárně složil atestační zkoušku I. stupně v oboru chirurgie. V roce 1993 v tomto oboru složil také... (přiškrcení horní části žaludku)

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

(1) 100 % doporučuje
Praha
Prof. MUDr. Martin FRIED, CSc. Vzdělání 1982 absolvoval FVL UK v Praze 1982 – 1989 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1-LF UK v Praze 1986 I. Specializační atestace z oboru chirurgie 1989 a 1990 Surgical Registrar v Law Hospital, (Glasgow University) Carluke, Skotsko, Velká Británie 1991 – 1993 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK v Praze 1991... (adjustabilní bandáž žaludku)

MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D.

Žádné recenze
Brno
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. v současnosti zastává post primáře Centra miniinvazivní chirurgie v zařízení SurGal Clinic v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studium úspěšně zakončil v roce 1996. Již v roce 1999 získal I. atestaci (obor všeobecná chirurgie), v roce 2005  pak získal atestaci II. stupně. Titul Ph.D. vlastní od roku 2011. V minulosti působil v celé řadě zdravotnických zařízení. Jako příklad... (přiškrcení žaludku)

MUDr. Jan Hain

(1) 100 % doporučuje
Jičín
MUDr. Jan Hain v současnosti působí na postu primáře chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Jičín. Jeho předchozím působištěm bylo chirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec – detašované pracoviště Turnov, kde zastával funkci primáře. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde promoval již v roce 2001. Jedná se tedy o zkušeného lékaře s mnohaletými zkušenostmi z oboru chirurgie. Za zmínku stojí také... (rigidní bandáž žaludku)