doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. Premium

Žádné recenze
Ohodnotit
Londýnská 39, Praha, Praha (kraj) Zobrazit mapu
Obvykle odpoví do 3 hodin
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. Premium
Žádné recenze

Informace

  • Zobrazit telefonní číslo Nezapomeňte zmínit, že máte kontakt od Estheticon.cz
  • Navštívit web
  • 11341 návštěv profilu

Doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. je přednosta Institutu Askepion, stomatochirurg, předseda Společnosti estetické a laserové medicíny a prezident České stomatologické komory.

Vyrůstal v Příbrami, kde absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1987 byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství v Praze obor stomatologie. Po absolutoriu v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dodnes. Nyní je ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny vedoucí výuky v anglickém jazyce.

V roce 1995 složil I. a v roce 2002 II. atestaci ze stomatologie. Téhož roku obdržel titul kandidáta věd (CSc.). Habilitoval se na 1. LF UK v Praze v oboru stomatologie habilitační prací Terapeutické využití laserů v orofaciální onkologii. Jmenován docentem byl 1. února 2010.

Členství

Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, kde též pracuje v různých funkcích (SPIE, ASLMS, AAID, AACD, ELA, ESAD).

Hlavním směrem výzkumu jsou aplikace laserů, mimo jiné pracuje od roku 1996 ve výboru Společnosti pro využití laserů v medicíně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde byl vědeckým sekretářem. Od roku 2013 je předsedou této společnosti, jež byla přejmenována na Společnost estetické a laserové medicíny, aby rozvíjela nový obor, estetickou medicínu. Dále se věnuje výzkumu v oblasti zubních implantátů a dentoalveolární chirurgie.

Dosud publikoval 60 původních a přehledových vědeckých sdělení. Byl spoluřešitelem 5 výzkumných projektů. Je školitelem postgraduálních studentů. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 112 článků a podílí se na monografiích, televizních a rozhlasových odborných pořadech. Je autorem 152 přednášek z toho 59 v zahraničí.

Jeho speciaizací je stomatochirurgie, estetická a laserová medicína.

Pracuje též na LF Plzeň, kde se zabývá výzkumem léčby onkologických onemocnění laserem. Spolupracuje s New York University, New York, College of Dentistry. Pracuje v Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši. Absolvoval odborné stáže v Bostonu, Paříži, Uppsale, Soulu, New Yorku a ve Vídni.

"Pracuji na mezinárodních výzkuných projektech krommě ČR i v USA a Asii. Díky tomu máme několik let informační náskok v tom, jaké technologie budou nejúčinější. Řadu novinek jsme do světa vyslali přímo my - od legendární laserové gelové masky po současný výzkum transdermálního podávání léků."

V Asklepionu se snažíme o léčbu na samé špičce poznání ve světě, usilujeme o to patřit mezi nejvýznamnější světová pracoviště.

V roce 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha s.r.o. Tato společnost je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení, které se z prvního centra zaměřeného na laserovou estetickou medicínu proměnilo na multioborový institut estetické medicíny s hlavní klinikou v Praze v Londýnské ulici 39 a s několika pobočkami v Karlových Varech (4 pracoviště), Mariánských Lázních (3 pracoviště).

Společnost se podílela na vzniku zdravotnických zařízení, která následně prodala jiným provozovatelům (Praha, Ostrava) či je primárně zřídila pro jiné subjekty (16 v ČR a několik v zahraničí). Společnost ošetřuje cca 40 % klientů ze zahraničí, kde má i ordinace (např. Londýn).

Postupně vznikaly další dceřiné společnosti zaměřené na obchod, medicínská školení a výrobu kosmetiky. V roce 2008 společnost zakoupila podíl v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, s.r.o., jenž vznikl o rok dříve při privatizaci.

Téhož roku prostřednictvím společnosti Asklepion SG Hospital, s.r.o. (spolu se SUDOP Group – partner Asklepionu i v nemocnici na Pleši) získal většinový podíl v Městské nemocnici Mariánské Lázně, kterou po několika letech odprodal. Nyní směřuje většinu investic do vývoje nových medicínských postupů a výrobků.

"Měl jsem možnost opakovaně stážovat na špičkových světových pracovištích a na zahraničních univerzitách i učím. Jsem zvaným přednášejícím na nejvýznamnější světové kongresy, tím je člověk neustále ve styku s nejnovějšími poznatky."

Datum získání odborné způsobilosti:

  • 1992

První návštěva zdarma:

  • Ne

Cena za konzultaci:

  • 600

Skutečné příběhy (2)

Obrázky (1)

Požádejte: doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. o bližší informace ohledně zákroku
a odstartujte svoji velkou změnu!

Zodpovězené dotazy (232)

Zobrazit další zodpovězené otázky

Kliniky

Požádejte: doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. o bližší informace ohledně zákroku
a odstartujte svoji velkou změnu!