doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. Premium

Žádné recenze
Ohodnotit
Londýnská 39, Praha, Praha (kraj) Zobrazit mapu
Obvykle odpoví do 35 hodin
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. Premium
Žádné recenze

Informace

  • Zobrazit telefonní číslo Nezapomeňte zmínit, že máte kontakt od Estheticon.cz
  • Navštívit web
  • 13754 návštěv profilu

Doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. je přednosta Institutu Askepion, stomatochirurg, předseda Společnosti estetické a laserové medicíny a prezident České stomatologické komory.

Vyrůstal v Příbrami, kde absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1987 byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství v Praze obor stomatologie. Po absolutoriu v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dodnes. Nyní je ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny vedoucí výuky v anglickém jazyce.

V roce 1995 složil I. a v roce 2002 II. atestaci ze stomatologie. Téhož roku obdržel titul kandidáta věd (CSc.). Habilitoval se na 1. LF UK v Praze v oboru stomatologie habilitační prací Terapeutické využití laserů v orofaciální onkologii. Jmenován docentem byl 1. února 2010.

Členství

Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, kde též pracuje v různých funkcích (SPIE, ASLMS, AAID, AACD, ELA, ESAD).

Hlavním směrem výzkumu jsou aplikace laserů, mimo jiné pracuje od roku 1996 ve výboru Společnosti pro využití laserů v medicíně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde byl vědeckým sekretářem. Od roku 2013 je předsedou této společnosti, jež byla přejmenována na Společnost estetické a laserové medicíny, aby rozvíjela nový obor, estetickou medicínu. Dále se věnuje výzkumu v oblasti zubních implantátů a dentoalveolární chirurgie.

Dosud publikoval 60 původních a přehledových vědeckých sdělení. Byl spoluřešitelem 5 výzkumných projektů. Je školitelem postgraduálních studentů. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 112 článků a podílí se na monografiích, televizních a rozhlasových odborných pořadech. Je autorem 152 přednášek z toho 59 v zahraničí.

Jeho speciaizací je stomatochirurgie, estetická a laserová medicína.

Pracuje též na LF Plzeň, kde se zabývá výzkumem léčby onkologických onemocnění laserem. Spolupracuje s New York University, New York, College of Dentistry. Pracuje v Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši. Absolvoval odborné stáže v Bostonu, Paříži, Uppsale, Soulu, New Yorku a ve Vídni.

"Pracuji na mezinárodních výzkuných projektech krommě ČR i v USA a Asii. Díky tomu máme několik let informační náskok v tom, jaké technologie budou nejúčinější. Řadu novinek jsme do světa vyslali přímo my - od legendární laserové gelové masky po současný výzkum transdermálního podávání léků."

V Asklepionu se snažíme o léčbu na samé špičce poznání ve světě, usilujeme o to patřit mezi nejvýznamnější světová pracoviště.

V roce 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha s.r.o. Tato společnost je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení, které se z prvního centra zaměřeného na laserovou estetickou medicínu proměnilo na multioborový institut estetické medicíny s hlavní klinikou v Praze v Londýnské ulici 39 a s několika pobočkami v Karlových Varech (4 pracoviště), Mariánských Lázních (3 pracoviště).

Společnost se podílela na vzniku zdravotnických zařízení, která následně prodala jiným provozovatelům (Praha, Ostrava) či je primárně zřídila pro jiné subjekty (16 v ČR a několik v zahraničí). Společnost ošetřuje cca 40 % klientů ze zahraničí, kde má i ordinace (např. Londýn).

Postupně vznikaly další dceřiné společnosti zaměřené na obchod, medicínská školení a výrobu kosmetiky. V roce 2008 společnost zakoupila podíl v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, s.r.o., jenž vznikl o rok dříve při privatizaci.

Téhož roku prostřednictvím společnosti Asklepion SG Hospital, s.r.o. (spolu se SUDOP Group – partner Asklepionu i v nemocnici na Pleši) získal většinový podíl v Městské nemocnici Mariánské Lázně, kterou po několika letech odprodal. Nyní směřuje většinu investic do vývoje nových medicínských postupů a výrobků.

"Měl jsem možnost opakovaně stážovat na špičkových světových pracovištích a na zahraničních univerzitách i učím. Jsem zvaným přednášejícím na nejvýznamnější světové kongresy, tím je člověk neustále ve styku s nejnovějšími poznatky."

Datum získání odborné způsobilosti:

  • 1992

První návštěva zdarma:

  • Ne

Cena za konzultaci:

  • 600

Obrázky (1)

Požádejte: doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. o bližší informace ohledně zákroku
a odstartujte svoji velkou změnu!

Zodpovězené dotazy (232)

Zobrazit další zodpovězené otázky

Kliniky

Požádejte: doc. MUDr. Roman Šmucler CSc. o bližší informace ohledně zákroku
a odstartujte svoji velkou změnu!