Počty reoperací z jiných pracovišť mě trápí

Autor:

Estetická chirurgie je stále žádanějším oborem, přesto má své stinné stránky v podobě nezdařených zákroků a nutných reoperací. Na toto téma jsme hovořili s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.

Pane docente, současná medicína klade důraz na komplexní péči o pacienta. Ačkoliv má estetická chirurgie mezi ostatními obory specifické postavení, i zde je třeba k pacientovi přistupovat komplexně. Jak jsou na tom podle Vás estetičtí chirurgové? Zjednodušeně řečeno, nevidí plastičtí chirurgové jen ta prsa, která mají upravit?

mestak-5sz

Ano, komplexní péče o pacienta patří i do estetické chirurgie. Například na naši soukromou kliniku jsme pořídili velmi nákladný sonograf a provádíme komplexní předoperační i pooperační mamologickou péči. Je to důležité, protože řada žen může mít genetickou dispozici k vážnému onemocnění nebo nějaký podezřelý nález. To také bývá důvodem, proč ne vždy operujeme. Bohužel řada plastiků ženu odoperuje, vezme za to peníze, ale dál se o ni už nestará. Je třeba mít na mysli, že se ženy s implantáty často vyhýbají vyšetření v místě bydliště, protože se nechtějí dostat do řečí. Na naší soukromé klinice těmto ženám vycházíme vstříc. Jsme ale jediné pracoviště v naší republice.

V dotazníku uvádíte poměrně vysoké číslo reoperací z jiných pracovišť. V čem vidíte hlavní příčinu?

V první řadě je to nedostatečná erudice lékařů. Vyplývá to z toho, že estetická chirurgie je v současnosti velmi žádaná. Ženy i muži o sebe více pečují, potřebují obstát v konkurenci a přistupují na estetické úpravy. Lékaři, kteří atestují z plastické chirurgie, se ale musí zaměřit především na klasickou plastickou chirurgii, musí zvládnout rozsáhlé rekonstrukce. Estetická chirurgie není při atestaci na prvním místě. Atestací se pro některé z nich otevírá cesta k estetické chirurgii. Problémem je když opustí klasickou plastickou chirurgii a věnuje se pouze estetice. Nebezpečí je v tom, že i když jsou zruční, nemají dostatečné zkušenosti. Když jde lékař k atestaci, má mít provedeny dvě operace prsu. Lékaři z naší univerzitní kliniky jich mají za sebou i 140. Dávám jim všestranně zelenou a myslím, že je to tak správné.

Ale nezdařené zákroky nejsou problémem jen mladých chirurgů. Znám řadu starších lékařů, kteří mají za sebou i dvacet let praxe. A ani v tomto případě se reoperaci nevyhneme.

mestak-4sz
Existuje nějaká reflexe pro tyto kolegy, informujete je o provedené reoperaci a důvodech k ní vedoucím?

Ano, bylo by to na místě. Stává se nám však, že po našem upozornění to dotyčný nebere v potaz. Bohužel znám lékaře, kteří dělají stále stejné chyby, a přesto se do zákroků pouštějí znovu. Samozřejmě vím po kterém lékaři provádím reoperace nejčastěji.

Co všechno ovlivňuje výsledek operace a spokojenost pacienta?

Výsledek operace lze vlastně rozdělit do čtyř skupin:

Buď je vynikající výsledek operace a spokojený pacient nebo by výsledek operace mohl být podle názoru lékaře ještě lepší, ale pacient je spokojený. Toto jsou ideální varianty. Problémem je, když je vynikající výsledek operace, ale pacient není spokojen. Anebo když není operace provedena správně a není spokojen ani pacient.

V plastické chirurgii existuje řada komplikací počínaje nedodržením asepse a antisepse a konče nevhodně zvolenou velikostí implantátu. Vždycky říkám, že 70% úspěchu je kvalita provedeného výkonu a zbytek udělá osobnost člověka. Záleží na jeho psychické stabilitě a pozitivním ladění. Poté vím, že ho mohu operovat a vše bude bez komplikací. Plastický chirurg by měl rozlišit mezi skutečnou vadou a jakousi posedlostí člověka vyžadující operaci, jejíž výsledek je z hlediska očekávání nereálný.

Jaký je váš postoj k provádění reoperací?

Znám mnoho lékařů, kteří odmítají reoperace, protože trvají o mnoho déle a tím jsou samozřejmě nákladnější a také vždy přináší jisté riziko. Setkávám se často s pacientkami, které mě žádají o pomoc. Jsou třeba třikrát nebo i čtyřikrát operované. Pro ty ženy skončil svět, nemají zájem o nic. Vždy jim vyhovím, i když je to často velmi nesnadné. Ale téměř pokaždé se reoperace podaří. Když je pak odoperuji, začíná pro ně znovu život a jsou šťastné. Proto reoperace provádím, i když je to náročné.

mestak-1sz

Jak se tedy má pacient orientovat při výběru lékaře?

Ve výběru lékaře hraje hlavní roli pověst pracoviště. Nejde jen o mně samotného. Máme zde vynikající pracovní tým, který musí konvenovat s výsledky a vytvářet atmosféru. Když zavoláte na kliniku, sekretářka by Vám měla poradit, ke komu na jaký typ operace jít. Je řada vynikajících chirurgů, které bych doporučil. Ovšem ne ty, po kterých provádím nejčastěji reoperace. I když je nikdy nejmenuji. Nějaké informace se může pacient také dozvědět v internetových diskuzích.

Jaká existují opatření k tomu, aby estetické zákroky prováděli skutečně erudovaní specialisté? Jaké jsou u nás kontrolní mechanismy, např i ze strany společností ČLS JEP.

Ve výboru společnosti se snažíme tyto problémy řešit. Pokusili jsme se založit jakousi etickou komisi, která by se zabývala etickými problémy,otázkami kolegiality a loajality, ale zatím jsme nenašli vhodný způsob, jak problém řešit systémově.

Hrozí u plastiků, že u nich převažují komerční zájmy nad medicínskými?

Bohužel je tomu mnohdy tak, že ekonomický profit skutečně převažuje. A to je potom problémem. Sám řadu operací odmítám. Příkladem jsou ženy s hezkými prsy, které po mě požadují zvětšení nebo modelaci. Když vidím, že prsa jsou hezká a po operaci by vznikly jizvy a bylo by to esteticky méně přínosné, bez ohledu na finanční přínos z operace, takové ženy ze zásady neoperuji.

Děkuji za rozhovor

Petra Dvořáková

Aktualizováno: 7.10.2009

Zákroky, na které se chystají ostatní