Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Změna pohlaví: ceny

90.000 Kč
průměr
Změna pohlaví je náročný chirurgický zákrok s dlouhou pooperační fází. Pacient nebo pacientka, který chce změnit své pohlaví, musí vzít v úvahu, že měsíce po operaci musí provádět určitá cvičení a psychologicky si musí zvyknout na své nové pohlaví.

Cena tohoto ošetření je orientační, vychází z průměru zveřejněného specialisty na stránce Estheticon.cz. Může se lišit v závislosti na klinice, pacientovi a/nebo složitosti zákroku.

Co je zahrnuto v ceně změny pohlaví?

Cena se liší v závislosti na mnoha faktorech – odvíjí se zejména od konkrétního typu operace a od kliniky, ve které se operace podstupuje. V konečné ceně operace transsexuálů je obecně zahrnuto následující:

 • Úvodní konzultace s chirurgem: samotné operaci transsexuálů předchází počáteční odborná konzultace, během které chirurg s pacientem/pacientkou probere důvody operace a možná řešení, vyhodnotí celkový zdravotní stav, vhodnost provedení dané operace, rozsah zákroku a zodpoví všechny případné otázky.
 • Předoperační vyšetření: před samotnou operací je provedeno celkové vyšetření zjišťující zdravotní způsobilost k provedení zákroku.
 • Anestezie: operace transsexuálů se provádí v celkové anestezii.
 • Samotný zákrok: délka operačního zákroku závisí na konkrétní operaci.
 • Hospitalizace: po operaci provedené v celkové anestezii zůstává pacient(ka) hospitalizován(a) na klinice a do domácího ošetření bývá propuštěn(a) nejdříve druhý den po operaci. U některých operací je vyžadovaná delší doba hospitalizace, zde závisí na konkrétním operačním výkonu a individuálních okolnostech.
 • Pooperační péče: odstranění stehů, převazy apod.

Co může zvýšit cenu operace změny pohlaví?

Konečnou cenu dále ovlivňuje:

 • Chirurg, který operaci změny pohlaví provádí, jeho odbornost, profesní zkušenosti a reputace.
 • Klinika, kde je operace podstoupena.
 • Pacient(ka), zdravotní stav a individuální potřeby.
 • Složitost a rozsah zákroku, atd.

Ceny jednotlivých zákroků prováděných v rámci změny pohlaví

Průměrná cena operace transsexuálů se pohybuje okolo 90.000 Kč. Operací vedoucích k přeměně pohlaví existuje několik a jejich ceny se pohybují v řádu desetitisíců.

Přeměna muže v ženu

 • Zvětšení prsů
 • Modelace vaginy
 • Rekonstrukce klitorisu

Přeměna ženy v muže

 • Odstranění prsou
 • Odstranění dělohy a vaječníků
 • Vytvoření penisu (faloplastika)

Hradí operace transsexuálů pojišťovna?

Ano, za předpokladu, že je pacient(ka) plnoletý/á a nejprve prodělal(a) minimálně 1 rok trvající hormonální léčbu. Následné kosmetické zákroky si pak pacient(ka) hradí sám/sama.

Existuje možnost financování operace transsexuálů?

Ano, existují kliniky, které tuto možnost svým klientům nabízí. Zájemci o možnost financování jednotlivých operací by se pro více informací měli obrátit přímo na konkrétní kliniku, která se na operace transsexuálů specializuje.

Obecná doporučení

Zájemci o chirurgickou změnu pohlaví by se při výběru vhodné kliniky, která odborně provede jednotlivé operační zákroky, měli kromě ceny řídit i odborností a profesními zkušenostmi operujícího chirurga. Dále je žádoucí přihlédnout k recenzím, názorům a pocitům těch, kteří na dané klinice stejný typ operace již prodělali.