Křečové žíly, diagnostika, prevence a léčba

Autor: Miš_

Podzim, zima a jaro jsou nejvhodnějším ročním obdobím pro účinnou léčbu křečových žil. Na toto téma jsme si povídali s lékaři Centra jednodenní chirurgie Hradec Králové – MUDr. Stanislavem Jíškou a MUDr. Milošem Černým. Oba cévní chirurgové s licencí České lékařské komory jsou erudovaní nejen v žilní, ale i tepenné chirurgii a pacientům s křečovými žilami pomáhají denně.

Co jsou a jak vznikají křečové žíly?

Křečové žíly, lidově křečáky, odborně varixy, jsou modrofialové, vystouplé a uzlovitě nebo vakovitě rozšířené žíly. Nejčastěji postihují povrchový žílní systém dolních končetin. V Evropě trpí křečovými žilami až 30% mužů a 50% žen, jedná se o civilizační onemocnění. Pravděpodobnost výskytu varixů roste společně s věkem. Jde o dědičnou poruchu kolagenního vaziva, ze kterého jsou žíly vytvořeny. Ve varikózně rozšířené žíle pracují špatně chlopně, které jsou jako zpětné klapky rozmístěny uvnitř. Nefunkčnost chlopní vede k městnání krve a ke zvyšování žilního tlaku. Ten pak způsobuje otoky dolních končetin a další rozšiřování žil. Křečové žíly by měly být léčeny už od prvních příznaků - pocit těžkých nohou, noční křeče, napětí a pobolívání žil. Jde nejen o hledisko estetické, ale především o zdravotní rizika.

Toto onemocnění začne omezovat pacienta v běžném životě a stává se příčinou jiných onemocnění, jako je chronická žilní nedostatečnost s poruchami výživy kůže, trombóza s rizikem plicní embolie, bércové vředy nebo onemocnění lymfatického systému. Léčebný i estetický efekt včas provedené radikální léčby je vždy příznivější, než odkládání zákroku.

Je možná prevence vzniku křečových žil?

Předcházet vzniku křečových žil je prakticky nemožné, protože křečové žíly jsou dány genetickou dispozicí. K rizikovým faktorům pro vznik varixů patří rodinná zátěž, vyšší věk, ženské pohlaví, těhotenství, práce vstoje, nadváha, nedostatek pohybu, dlouhé sezení, dlouhé stání a také chronická zácpa. Riziko vzrůstá rovněž při onemocnění jater, při cukrovce, při poruchách krevního oběhu, při některých poraněních dolních končetin, u lidí trpících vysokým tlakem a u nedostatku vlákniny, vitamínu C a bioflavonoidů v potravě. Zpomalení postupu nemoci lze dosáhnout pouze působením na zevní faktory - úpravou životosprávy, zvýšením tělesné aktivity, úpravou tělesné hmotnosti při nadváze, omezením dlouhého stání a sezení, častým odpočíváním se zvednutými dolními končetinami. U rodin s výskytem křečových žil důležitější vhodný výběr povolání.

varixy

Jaké jsou příznaky varixů?

Prvními projevy jsou pocity unavených těžkých nohou, vzácně nočních křečí (odtud název křečové žíly), pocit pálení, brnění až bolestí v průběhu viditelných rozšířených žil modrého nebo fialového zbarvení. Potíže se zhoršují během dne, maxima dosahují navečer a v létě. Typicky lze příznaky zmírnit uvedením nohou do zvýšené polohy, zatímco stání nebo sezení po delší dobu tyto příznaky zhorší. Zlepšení také dochází působením chladu a komprese. Bolest provází i drobné mikrovarixy, ke zhoršení potíží může dojít u žen v období menstruace. Může také platit, že lidé s velkými varixy mohou být zcela bez potíží, naopak nevýrazný nález na dolních končetinách může být provázen velkými obtížemi. Vedle uvedených příznaků mají varixy vliv i na celkový zdravotní stav končetin - především v oblasti bérců. Na nich se objevují nejen otoky, ale také tmavé zbarvení kožního krytu - pigmentace, ekzémy a v pokročilých případech i bércové vředy.

Jaké jsou komplikace neléčených křečových žil?

Jednou z častějších komplikací bývá povrchový zánět žil, kdy křečová žíla povrchově zduří. Závažnější komplikací je bércový vřed, který vzniká při dlouhodobě neléčených a zanedbávaných varixech. Vzniká na povrchu kůže např. v důsledku drobného zranění, a často se rozšiřuje dál. Další komplikací je žilní trombóza. Jde o cévní sraženinu, která se vytvořila na místě, kde krev neproudí, nebo proudí nedostatečnou rychlostí. Žilní trombóza povrchových žil může přejít na hluboký žilní systém, pak je přímo ohrožen život pacienta uvolněním trombů do systémového řečiště. Dochází k tzv. embolii, nejčastěji do plic, méně často do ostatních orgánů.

Je účinná konzervativní neoperační léčba?

Křečové žíly bez chirurgické léčby nikdy samy nevymizí, nezvratně se postupně zhoršují. Konzervativní neoperační léčba je pouze podpůrná, dělíme ji na medikamentózní a kompresní. Doporučujeme ji v počátečních stadiích onemocnění, zmírní obtíže, ale neodstraní již přítomné křečové žíly. Léky (venofarmaka nebo venotonika) lze použít místně – masti, gely nebo celkově - tablety. Kompresní léčba se provádí pomocí elastických kompresních punčoch nebo bandáží.

Jaké podpůrné léky užívat na křečové žíly?

Medikamentózní léčba (léky, masti, krémy, gely) se užívá k ovlivnění subjektivních obtíží.  Jde o přípravky různého složení, především jsou to flavonoidy (rutosidy, diosmin, hesperidin), saponiny (escin), případně v kombinaci s deriváty ergotu, a syntetické látky (tribenosid, kalcium dobesilát, heptaminol). Některé z nich lze použít nejen perorálně, ale jsou k dispozici i masti a gely pro místní léčbu (kalcium dobesilát, troxerutin, escin, heparin a heparinoid). Hlavním účinkem těchto léků, nazývaných venofarmaka, je snížení kapilární propustnosti a fragility, snížení krevní viskozity, event. u některých léčiv i protizánětlivé působení. Od dlouhodobého užívání těchto látek však nelze očekávat vymizení varikózních změn ani zpomalení vývoje varixů. Přehled lokálně působících venofarmak dle účinné látky je zde:

Heparinum natricum (Heparin AL gel a mast, Lioton 100 000 gel, Viatromb forte spray gel)

Glycosaminoglycani polysulfas (Hirudoid gel, Hirudoid forte gel)

Escinum (Reparil gel, Venitan gel)

Oxerutinum (Venoruton gel)

Heparinoidum (S Heparoid krém)

Jaké elastické kompresivní punčochy používat na křečové žíly?

Komprese dolní končetiny způsobí stažení rozšířených žil, eliminuje škodlivý vliv křečových žil a částečně zabraňuje dalšímu zhoršování stavu. Kompresní punčochy se vyrábí v několika stupních komprese a provedení: Podpůrné – volně prodejné, vhodné k prevenci a při výskytu primárních varixů I. typu a na delší cesty.

I. kompresní třída – volně prodejné v lékárnách a prodejnách zdravotnické techniky, vhodná pro prevenci a konzervativní léčbu varixů I.typu.

II. kompresní třída pouze na lékařský předpis, vhodné pro léčbu varixů II. a III. typu jak konzervativní, tak po zákrocích radikálních, případně v kombinaci s elastickou bandáží elastickým obinadlem.

III. kompresní třída pro těžká stadia nemoci se značnými otoky a léčbu posttrombotického syndromu.

IV. kompresní třída – využívaná při léčbě lymfedemů. U III. a IV kompresní třídy je nutné si uvědomit, že tah punčochy je tak velký, že pacient ji bez cizí pomoci většinou nedokáže aplikovat. Kompresi a typ punčochy doporučí podle míry postižení lékař.

nohy1

Kdy doporučujete operaci křečových žil?

Na rozhodnutí řešit stav operativně není třeba čekat až do objevení zjevných obtíží nebo dokonce komplikací. Rozhodnutí lékaře je u každého pacienta individuální na základě důkladného předoperačního vyšetření včetně barevné dopplerovské sonografie žilního systému. Většina pacientů je na našem pracovišti operována v rámci ambulantní chirurgie, a to v celkové nebo místní anestesii doplněné řízenou analgosedací. Pacient je odvezen zhruba za 2 hodiny po operaci domů. Při správném provedení vykazují tyto výkony méně komplikací než operace v nemocnici.

Kterou metodu operace varixů pacientům doporučujete?

Chirurgický způsob odstranění křečových žil je každému pacientovi navržen individuálně. Volba metody záleží na velikosti, umístění a množství postižených žilních úseků. Metličky a pavoučkové varixy jsou léčeny sklerotizací, větší křečové žíly jsou vhodné k operaci. V Centru jednodenní chirurgie poskytujeme všechny moderní metody operační léčby křečových žil: klasická operace "na pojišťovnu", operace recidiv křečových žil, radiofrekvenční ablace RFITT Celon, mechanochemická ablace Clarivein, skleroterapie klasická a pěnová.

Co je to klasická operace křečových žil "na pojišťovnu"?

U klasické operace je postižený žilní kmen (velká nebo malá saféna) z končetiny vytrháván, a drobné zbývající varikozní žíly jsou odstraněny pomocí speciálních nástrojů. Metoda je postupně opouštěna hlavně z důvodu menší šetrnosti, bolestivosti, delší rekonvalescence s nutností pracovní neschopnosti a mnohem horšího kosmetického efektu, než mají moderní endovaskulární metody – radiofrekvenční nebo mechanochemická ablace Clarivein.

Co je to klasická operace křečových žil s miniflebektomiemi?

Je to kombinace odstranění hlavního žilního kmene klasickou metodou doplněná o miniflebektomie zbývajících drobných varikozních větví pomocí speciálních miniinvazivních háčků. Je vhodná mimo jiné u recidivujících křečových žil.

Co je to radiofrekvenční ablace křečových žil?

Radiofrekvenční operace - RFITT Olympus CELON je moderní endovaskulární metoda léčby křečových žil, stala se jejím „zlatým standartem“. Na základě podrobného ultrazvukového vyšetření je poškozený žilní kmen cíleně a šetrně uzavřen nitrožilně zavedenou tenkou radiofrekvenční sondou, vyzařující přesně definovanou tepelnou energii. Během výkonu dochází ke smrštění a uzávěru žíly a postupně pak k jejímu vstřebání. Zbylé drobné žilky se odstraňují nejčastěji miniflebektomickou CHIVA metodou cestou minimálních vpichů. Výhody nové metody vůči klasické opraci jsou evidentní: maximální šetrnost, minimální invazivita, vysoká účinnost a bezpečnost, vynikající kosmetický efekt, mnohem menší pooperační bolestivost a dyskomfort, kratší rekonvalescence i ev. pracovní neschopnost. Na rozdíl od starší laserové technologie EVLT pracuje radiofrekvenční sonda s nižší teplotou a minimalizuje tak riziko tepelného poškození okolních tkání.

Co je to mechanochemická žilní ablace – CLARIVEIN?

Metoda mechanochemické ablace ClariVein je poslední novinkou v radikální léčbě varixů. Je vhodná pro minimálně invazivní ošetření žil dolních končetin – velké a malé safény, ale také žilních spojek - perforátorů a dalších postižených žil. Pod kontrolou ultrazvuku je zaveden katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička velmi rychle rotuje, což vede ke stažení cévy. Současně je do špičky sondy vstřikován sklerotizační roztok. Rotace špičky zajistí rovnoměrný kontakt roztoku s vnitřní stěnou žíly a její sklerotizaci a následné uzavření po celé délce. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno. Výhody metody jsou následovné: ambulantní zákrok bez pracovní neschopnosti, okamžitý návrat ke každodenním aktivitám, vynikající kosmetický výsledek – bez jizev, otoků a modřin, žádná nebo jen minimální bolest během ošetření a po něm, není třeba celková anestezie, vhodná je analgosedace, bezpečné ošetření širokého spektra postižených žil, vysoký komfort a přijatelnost metody pro pacienty, minimální nepohodlí.

nohy epilace depilace

Co je to EVLT - operace pomocí laseru?

Starší endovaskulární laserová terapie pracuje s 8x vyššími teplotami (800 st. Celsia) než novější radiofrekvenční technologie  (80-100 st. Celsia). U laseru je tedy mnohem vyšší riziko poškození okolních tkání - nervů, svalů, cév atd. Operaci varixů proto na našem pracovišti provádíme pomocí miniinvazivní kosmetické operace křečových žil radiofrekvenční ablací přístojem Olympus Celon, nebo pomocí mechanochemické ablace Clarivein - poslední novinkou v kosmetické léčbě varixů dolních končetin. Jak radiofrekvence, tak Clarivein jsou metody je šetrné, účinné a bezpečné. Zákroky jsou prováděna ambulantním výkonem v řízené analgosedaci nebo velmi šetrné celkové anestezii. Výhodou je rychlá rekonvalescence, vynikající kosmetický efekt a ceny trvale nejnižší v ČR.

Kdy doporučujete sklerotizaci žil?

Sklerotizace neboli skleroterapie je způsob léčby malých žilek - metliček, které nejsou vhodné k operaci. Ambulantní injekční léčba pacienta nijak neomezuje, nevyžaduje pracovní neschopnost a dá se opakovat dle potřeby. Skleroterapie je nitrožilní podání účinné látky, která způsobuje zničení endotelu (vnitřní výstelka žíly) a poškození kolagenního vaziva žilní stěny. Vytvořený lokální zánět vede ke slepení žilní stěny, a k jejímu postupnému uzavření a vstřebání. Na nejmenší metličky se používá roztok látky, na větší žilky speciální pěna, která v žilce setrvá déle a účinněji ji uzavře. Na místa vpichu se přikládají kompresivní tampony, a po aplikaci je vhodné nošení kompresivních punčoch. Punčochy doporučujeme nosit 5 dní nepřetržitě, a dalších 10 dní přes den. Běžná pracovní činnost není omezena, 2 týdny je vhodné nesportovat.

Autoři jsou lékaři zdravotního střediska věnující se moderní léčbě křečových žil - Centrum jednodenní chirurgie, z Hradce Králové, více informací naleznete zde .

Nenašli jste odpověď na váš problém, zeptejte se přímo odborníků z Centra jednodenní chirurgie nebo v diskuzi. 

Aktualizováno: 14.1.2016

Léčba křečových žil (varixů) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Maky B 6.6.2019
Spokojený/á

V únoru letošního roku jsem podstoupila zákrok u Dr. Vyšohlída v Perfect Clinic v Brně - kombinace EVLA+miniflebektomie. Vše mi bylo dopodrobna vysvětleno, personál byl velmi vstřícný a ochotný. Samotný zákrok probíhal v... Více 

Související nemoci

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní