Ověřil/a:
Specializuje se na cévní a transplantační chirurgii. Má bohatou praxi u nás i v zahraničí. Působí na klinice estetické medicíny a plastické chirurgie YES VISAGE jako cévní chirurg.
Aktualizováno: 3. 5. 2022

Navigace

  • Co je to léčba křečových žil metodou Clarivein?
  • Jak probíhá zákrok pomocí metody Clarivein
  • Indikace pro léčbu varixů metodou Clarivein
  • Průběh zákroku metodou Clarivein
  • Rekonvalescence po zákroku
  • Viditelnost efektu po ošetření
  • Komplikace odstranění křečových žil metodou Clarivein
  • Kontraindikace pro léčbu varixů metodou Clarivein
  • Shrnutí a závěr

Co je to léčba křečových žil metodou Clarivein?

Trápí vás křečové žíly a hledáte vhodnou metodu, jak se jich zbavit? Mechanochemická ablace (MOCA) známá jako metoda CLARIVEIN je miniinvazivní ošetření nefunkčního povrchového žilního systému dolních končetin, které způsobuje pocity těžkých nohou, křeče, vystouplé povrchové žíly a nezřídka vznik bércového vředu a trombózy.

Léčba křečových žil metodou Clarivein

Léčba křečových žil metodou Clarivein

Jak probíhá zákrok pomocí metody Clarivein

CLARIVEIN je revoluční metoda, která kombinuje mechanické narušení žilní stěny špičkou rotujícího katetru se současným rozprášením sklerotizační suspenze do nemocné žíly. Jedná se o takzvanou netermickou metodu ošetření, jelikož nevyžaduje aplikaci radiofrekvenčního proudu nebo laserové energie. Právě proto není metoda CLARIVEIN zatížená rizikem tepelného poškození okolních tkání. Dá se říct, že pacienti vhodní k jiné miniinvazní léčbě, jsou většinou vhodní taky k léčbě metodou CLARIVEIN, která se provádí pouze v lokálním znecitlivění bez použití tumescentní anestezie. 

První výsledky léčby metodou CLARIVEIN byly publikovány v roce 2011 a podle posledních výsledků studie 371 ošetřených končetin z roku 2016 dosahuje metoda CLARIVEIN výborné krátkodobé i dlouhodobé výsledky.

Indikace pro léčbu varixů metodou Clarivein

Metoda CLARIVEIN je určena pacientům, kteří mají postižený povrchový žilní systém v důsledku nefunkčního spojení s hlubokým žilním systémem. Lékařsky mluvíme o žilní nedostatečnosti a tzv. refluxu z čeho pochází patrné rozšíření povrchových žil, pocit těžkých nohou, křeče v nohách, otoky až vznik bércových vředů.

Obr. 1 Klička na konci CLARIVEIN katetru zavedeného v žíle.

Obr. 1: Klička na konci CLARIVEIN katetru zavedeného v žíle.

Průběh zákroku metodou Clarivein

Jedná se o zákrok, který je prováděn v lokálním znecitlivění, kde se do nemocné žíly vpichem pod ultrazvukem zavede speciální katetr, na kterého konci je tzv. klička (Obr 1).

Po zajištění pozice katetru v nemocné žíle, co je kontrolováno ultrazvukem, je katetr napojený na druhou část nástroje, která generuje rotaci kličky a stříkačkou aplikuje do žíly sklerotizační látku, která rotací navodí zúžení žíly a následně provede její chemické lepení (Obr 2).

Cely výkon je nebolestivý a nevyžaduje kromě znecitlivění místa vpichu žádnou anestezii. Výkon trvá obvykle třicet minut. Po zákroku může být dále provedena sklerotizace nebo miniflebektomie zbylých rozšířených žil.

Obr. 2 Rotace CLARIVEIN katetru, rozprašovaní sklerotizantu a uzávěr žíly.

Obr. 2: Rotace CLARIVEIN katetru, rozprašovaní sklerotizantu a uzávěr žíly.

Rekonvalescence po zákroku

Většina pacientů po zákroku odchází domů bez nutnosti doprovodu a jsou schopní provádět všechny běžné aktivity ihned po ošetření. CLARIVEIN metoda není zatížená práceneschopností a kromě krátkodobého nošení kompresivní punčochy pacienta nijak neomezuje.

Viditelnost efektu po zákroku

Pacienti se okamžitě zbaví pocitu těžkých nohou

Viditelnost efektu po ošetření

Uzávěr povrchové žíly metodou CLARIVEIN je okamžitý a chirurg si to ověří ihned po zákroku ultrazvukem. 

Z toho plyne téměř okamžitá ulévá od pocitu těžkých nohou, křečí a otoku. Křečové žíly, které byly viditelné na povrchu, se po odstranění problematické žíly zatáhnou obvykle do 3 měsíců a pokud se tak nestane, dají se jednoduše odstranit ambulantně.

Komplikace

Komplikace jsou minimální

Komplikace odstranění křečových žil metodou Clarivein

CLARIVEIN metoda má minimální ranové komplikace, jelikož se katetr zavádí přes kůži z malého vpichu, odpadá možnost popálení nervů a kůže, co se může stát např. u termických metod. Komplikace, jakou je hluboká žilní trombóza, je velice vzácná a podle dostupných studií není rozdíl mezi radiofrekvenční ablací, laserovou ablací a CLARIVEIN metodou. 

Uvádí se, že k znovuotevření žíly může dojít maximálně u 5 % pacientů v jednom roce.

křečové žíly

Kontraindikace

Kontraindikace pro léčbu varixů metodou Clarivein

Relativní kontraindikací pro odstranění křečových žil metodou Clarivein je velmi malý průměr, nebo naopak velmi široká žíla, která má být ošetřena. Absolutní kontraindikace jsou uzávěr hlubokého žilního systému a alergická reakce na aplikovanou sklerotizační látku a lokální znecitlivění.

Shrnutí a závěr

Metoda CLARIVEIN je oficiálně schválena FDA a podle posledních studií má srovnatelné výsledky jako termické metody využívané k ošetření povrchového žilního systému (radiofrekvence a laserová operace varixů). Na rozdíl od těchto metod není u metody CLARIVEIN potřeba tumescentní anestezie, je eliminované riziko popálení podkoží, kůže, okolních cév a nervů.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."