Tradiční postupy a nové metody v léčbě křečových žil

Tradiční postupy a nové metody v léčbě křečových žil
MUDr. Jaroslav Kliment
Žádné recenze
MUDr. Jaroslav Kliment je atestovaným cévním chirurgem. Je členem řady odborných lékařských společností. V oblasti cévní chirurgie se řadí k předním odborníkům u nás.
Vytvořeno: 30. 9. 2007 · Aktualizováno: 25. 10. 2021

K léčbě křečových žil - varixů se používá několik metod podle závažnosti onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Díky nejnovější technice můžete podstoupit tu nejšetrnější, s nejlepšími kosmetickými výsledky...

Příznaky křečových žil

Každý, kdo se setkal s problematikou křečových žil, dobře ví, jak může být toto onemocnění bolestivé, přičemž ani estetická otázka není zanedbatelná. Prvními známkami žilních změn mohou být unavené, ztěžklé a oteklé nohy, což se projevuje zejména ve večerních hodinách, pocity napětí lýtek, svědění, brnění, pálení nebo bodání v nohách. Je typické, že příznaky lze zmírnit uvedením nohou do zvýšené polohy, zatímco stání nebo sezení po delší dobu tyto příznaky obvykle zhoršuje.

operace
MUDr. Kliment při operaci

Bez léčby mohou vznikat stavy ohrožující život, například plicní embolie jako následek trombózy nebo se mohou vyvíjet bércové vředy jako konečné stadium chronické žilní insuficience. Toto onemocnění trápí každého třetího člověka. Rizikovými faktory jsou nejčastěji dědičnost, méněcennost žilních stěn, špatná funkce chlopní, nadváha, dlouhodobé stání a nedostatek pohybu, ale i stravování, ploché nohy a těhotenství.

Pokud je onemocnění pokročilé, lékař a pacient musí zvážit kompresivní léčbu, léčbu venofarmaky, sklerotizaci nebo operaci. Rozumným doplňkem jakékoli léčby je i zdravá dieta a přiměřený pohyb (např. sport, žilní cviky). Z léků je možno trvale užívat venofarmaka, což jsou podpůrné léky ovlivňující stav žilní stěny, odstraňující průvodní potíže, avšak nikoliv příčinu.

Drobné varixy je možné odstranit tzv. sklerotizací. Do nitra žilního městku se vstříkne sklerotizační roztok, který podráždí vnitřní stěnu cévy. Ihned je nutné přiložit trvalý tlakový obvaz, na cca 1-2 týdny, aby se cévy slepily a nedošlo již k obnovení průtoku. Tento postup je možné aplikovat při povrchových drobných nebo tzv. metličkových varixech.

Při větším nálezu je však nutná operace:

  • Při chirurgickém zákroku, tzv. strippingu, se postižená žíla natáhne na drát a z těla v podstatě vytrhne. Provádí se v celkové anestesii, řešení je to poměrně krvavé a bolestivé. Proto i doba rekonvalescence a nošení bandáží je delší, cca 1 měsíc. Řada pacientů proto tento zákrok odkládá nebo úplně odmítá. Návratnost varixů u této operace je až 10%.
  • Další možností je odstranění varixů pomocí laseru. Toto řešení je sice méně bolestivé a zkracuje čas rekonvalescence, ale má i své nevýhody a ne každý pacient může být laserem operován. Teplota, se kterou laser pracuje (cca 800 °C), je vysoká, takže hrozí, že se spálí nejen ohnisko, v němž je křečová žíla, ale i kůže v okolí.
  • MUDr. Kliment je jedním z mála lékařů v ČR, který již operuje i tzv. metodou radiofrekvenční ablace varixů systémem Closure. Cílem této metody je dosáhnout co nejlepšího léčebného i estetického výsledku současně s co nejmenšími pooperačními komplikacemi a možností co nejrychlejšího návratu do zaměstnání. Oproti laseru, který využívá teplotu až okolo 800 stupňů Celsia, má metoda Closure výhodu v tom, že se provádí při teplotě desetkrát nižší. Laicky řečeno jde o to, že hlavní žíla se jakoby z vnitřku sváří. Tenký speciální katétr je zaveden do žíly a napojen na radiofrekvenční generátor. Katétr se pomalu vytahuje a uzavírá žílu. Pro prvotní představu by se toto dalo přirovnat k systému, na kterém pracuje mikrovlnná trouba.
  • V létě roku 2007 bylo umožněno MUDr. Klimentovi jako teprve druhému Evropanovi naučit se v současné době nejmodernější a pro pacienta nejšetrnější techniku operace křečových žil. Tato metoda, která je pro Evropu novinkou, se v USA používá již 12 let. Jedná se o mini-invazivní výkon cestou kombinované radiofrekvenční techniky s pomocí systému VNUS a Stylet jehly za kontroly ultrazvukem. Tato operace je prováděna prakticky jen z vpichů do žil a tak zpravidla po operaci nezůstávají žádné rány. Lidé po tomto zákroku nemají žádné modřiny, nedochází k poškození kůže a okolí, nic se nemusí vyjmout jako při klasické metodě. Pacient může jít dokonce po výkonu již druhý den do práce a elastické bandáže nosí pouze 1 týden. Po zákroku vznikne jen několik stehů, což je srovnatelné s tím, jako kdyby si klient nechal vyříznout např. bradavici. Samotný výkon trvá přibližně hodinu a provádí se v celkové anestesii. Kosmetický výsledek je nesrovnatelně lepší než u klasické operace a návratnost varixů po této operaci je pouze kolem 3 procent.
operace varixů
MUDr. Kliment při operaci

Výhody miniinvazivních zákroků

Díky nejmodernější technice a nejšetrnější metodě miniinvazivní operace varixů je možné zabezpečit ty nejlepší kosmetické výsledky, minimální možnou dobu úspěšné rekonvalescence a snížení rizika návratu této časté choroby. V současné době je MUDr. Jaroslav Kliment jediným lékařem v České republice, který touto metodou operuje.

Článek vznikl za laskavého přispění MUDr. Jaroslava Klimenta, Lékařský dům Praha 7.

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.